DREWNIANE LUB METALOWE OCZKO DO PRZEPROWADZANIA SZOTÓW ŻAGLI PRZEDNICH I OBCIĄGANIA ICH KU DOŁOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIPA to:

drewniane lub metalowe oczko do przeprowadzania szotów żagli przednich i obciągania ich ku dołowi (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIPA

KIPA to:

kadź farbiarska (na 4 lit.)KIPA to:

metalowe kółeczko służące do przeciągania szotów, element statku (na 4 lit.)KIPA to:

niedopałek papierosa (na 4 lit.)KIPA to:

kierowcy ciężarówek mówią tak o pace samochodu (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNIANE LUB METALOWE OCZKO DO PRZEPROWADZANIA SZOTÓW ŻAGLI PRZEDNICH I OBCIĄGANIA ICH KU DOŁOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.138

CZARNA WDOWA, CZAPKA TEKTONICZNA, POMOC, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, KOREK, BUTLA, TARCZA, CUKIER, BERET, KREPA, KRYSTALIZACJA, PRASA, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, OSADA, SIECZKA, TEST KOMPLEMENTACJI, LEADER, LIOFILIZACJA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, ZIEMIA OBIECANA, PROGRAM UŻYTKOWY, SUPERKOMBINACJA, PIĘKNY WIEK, EKRAN, BENEDYKCJA, PARTIA, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, BERLACZ, WROTKI, ŚMIERDZIUCH, JAN, BOSS, SŁODZIAK, WIEŻA KONTROLNA, GANC EGAL, TEMPERATURA ROSY, ANGORA, ŁUPIEŻ PSTRY, BRUMBY, DELIKT KONSTYTUCYJNY, IZOLAT, SŁUŻBA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, HAGIOGRAFIA, WARCHOŁ, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ASESOR, EMOTIKON, PODAŻ NIEELASTYCZNA, ANALIZA WARIANCJI, PRANIE MÓZGU, DYSZKANCIK, SPRYCIARKA, POBRATYMSTWO, SALA, MIRAŻ, AMNEZJA, ALGORYTM ITERACYJNY, BUDYŃ, WATOLINA, PANTOFAG, ANALIZATOR WZROKOWY, DROŻDŻE, ETERYCZNOŚĆ, STORYTELLING, ZMYWACZ, KOBIETA SPOD LATARNI, WEDETA, TWARDE LĄDOWANIE, PRIMADONNA, POSTAWA, ZARAZA, DYSKRETKA, BUŁGARSKI, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, SZASZŁYKARNIA, OŁATKA, GLORIETA, KAROTENOID, ŁAPA, KRAJCZY KORONNY, IMPLIKACJA LOGICZNA, BOSCH, SPIRYTUS, PNEUMATOLIZA, ADAGIO, DATOWNIK, BATERIA, ZAŚPIEW, KONSOLA, AGAMA, STACJA, PASIERB, WAFEL, WINA KWALIFIKOWANA, GEOLOGIA STRUKTURALNA, KODEKS PRACY, HUCUŁ, PLATYKLADUS, LATANIE, UKŁAD PLANETARNY, FUTRO, ANTYPAST, SURFINGOWIEC, ŁAPOWNICTWO, SCENOPISARSTWO, KUMULACJA, LUNETA, KLOPSIK, KPINA, SKUNKS, KONCENTRACJA, CZASZA LODOWA, PÓŁPROFIL, POWSZECHNOŚĆ, SREBERKO, CZŁONEK RODZINY, GOSPODARSTWO TOWAROWE, REAKCJA PODSTAWIANIA, ZDENERWOWANIE, BEAN, ANTYMONARCHISTA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, STUDIO FOTOGRAFICZNE, OMAR, MAPA AKUSTYCZNA, JAGLANKA, FUNKCJA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, KOMORA NABOJOWA, PRZEŁOM, FOTOGRAM, KONTROLA PASZPORTOWA, TARTINKA, ZABURZENIE, ADHD, FAŁSZYZM, DŻIHAD, WRĄB, RÓW MELIORACYJNY, OBUWIE, SYNTEZA, CZUWANIE, CUDZOŁOŻNICA, DZIEWCZYNA LEKKIEGO PROWADZENIA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, METABAZA, WILCZA PASZCZA, CZWORONÓG, SPOŁECZNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA, FALA, DOLABELLA, MANTYLA, OTTER, KAMIZELKA, PRZEDZIAŁ, GRUBOŚĆ, ISKRA ELEKTRYCZNA, SIEĆ KRYSTALICZNA, MUSZTARDA DIJON, MORENA KOŃCOWA, SPADEK, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, KLASZTOR, ODŁAMKOWY, VIBRATO, ALGORYTM SYMETRYCZNY, SZACHY TRZYOSOBOWE, AWAL, WĘZEŁ, TONAŻ, JAZ ZASTAWKOWY, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, SZPERACZ, GLOBUS, WINO, ZNACZNIK, BUT NARCIARSKI, DEKANTER, AWIONETKA, PRASOWANIE, RELISZ, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, ANILANA, PROMIEŃ, MEDYCYNA LOTNICZA, CIĄG, OBROŻA, RÓWNANIE DIOFANTYCZNE, NARTA, KOŁO POLARNE, PIGUŁKA, OPIEKUŃCZOŚĆ, ATAWIZM, MAJKA, WPŁATA, OSMYK, PODODDZIAŁ, PUNK ROCK, OGNIWO SREBROWE, SULFOTLENEK, MATURKA, SZNUR, NIEDORÓBKA, FUNKCJONALIZM, ROZMARYN, KOD DWUWARTOŚCIOWY, KOSZULKA, ŁUK TĘCZOWY, REPREZENTACJA, WĘGIERKA, TROMPA, PALIWO KOPALNE, METODA DELFICKA, SPRZĘCIOR, ŚREDNIOPŁAT, ŁUPEK BENTONITOWY, KANADA, SIEĆ, LEJNOŚĆ, FIOLET GORYCZKI, TRACKLISTA, USZKO, IZBA, PUDDING, WYROŚL, TRANSMUTACJA, KARTA, SIUSIUMAJTEK, AGENT, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, KONFISKATA, GRAFIKA, ARTUR, UMOWA WIĄZANA, KOMPENSACJA, METODA FEULGENA, HYDROBUS, UPADEK, SKRZELOTCHAWKI, ZWIĄZEK REWIZYJNY, KRAN, SZLAUF, ŚWIATŁO POZYCYJNE, CAPRICCIO, BUDLEJA, TKANKA, LATARNIA, PŁATKI ZBOŻOWE, BŁĘKITNY OLBRZYM, ACID WESTERN, PRZYWILEJ LOKACYJNY, REUMATYZM, KOZAK, ZBLIŻENIE, PALEOKLIMATOLOGIA, FILM ANTYWOJENNY, MONITOR, SZTYCH, MOBING, KOMIZM, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, NIETOPERZ, SYLWETA, METFORMINA, PERŁOWIEC, AMUR, ABSYDA, SEKRECJA, NIEWIERZĄCY, OCZKO, CZYNNOŚĆ POZNAWCZA, EKLER, EMENTALER, PULPIT STEROWNICZY, SIEROTA SPOŁECZNA, ŁUK MADZIARSKI, TENUTA, POLER, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, PSAMMOFITY, SUSZ, NIEZDOLNOŚĆ, FORMA, PANNEAU, MIKROSONDA ELEKTRONOWA, PRYMARIUSZ, MALAKOZOOLOGIA, OKSYDAZA, ANTYJUDAIZM, NAGRANIE WIDEO, SYPIALKA, NOGA, PLAMKA FORDYCE'A, RENATA, MECENAS, GIGANT, AGROGAZ, CYKL PALIWOWY, ?NEKTARNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.138 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DREWNIANE LUB METALOWE OCZKO DO PRZEPROWADZANIA SZOTÓW ŻAGLI PRZEDNICH I OBCIĄGANIA ICH KU DOŁOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNIANE LUB METALOWE OCZKO DO PRZEPROWADZANIA SZOTÓW ŻAGLI PRZEDNICH I OBCIĄGANIA ICH KU DOŁOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIPA drewniane lub metalowe oczko do przeprowadzania szotów żagli przednich i obciągania ich ku dołowi (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIPA
drewniane lub metalowe oczko do przeprowadzania szotów żagli przednich i obciągania ich ku dołowi (na 4 lit.).

Oprócz DREWNIANE LUB METALOWE OCZKO DO PRZEPROWADZANIA SZOTÓW ŻAGLI PRZEDNICH I OBCIĄGANIA ICH KU DOŁOWI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - DREWNIANE LUB METALOWE OCZKO DO PRZEPROWADZANIA SZOTÓW ŻAGLI PRZEDNICH I OBCIĄGANIA ICH KU DOŁOWI. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast