Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ZDROBNIALE: PORCJA - ILOŚĆ ŻYWNOŚCI, JEDZENIA, NAPOJU, LEKU PRZEZNACZONA DO JEDNORAZOWEGO SPOŻYCIA (LUB PRZEWIDZIANA NA JAKIŚ CZAS) DLA JEDNEJ OSOBY (RZADZIEJ: DLA GRUPY OSÓB)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PORCYJKA to:

zdrobniale: porcja - ilość żywności, jedzenia, napoju, leku przeznaczona do jednorazowego spożycia (lub przewidziana na jakiś czas) dla jednej osoby (rzadziej: dla grupy osób) (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PORCYJKA

PORCYJKA to:

zdrobniale: porcja - przen. garść, pakiet, określona (nieduża) ilość czegoś zazwyczaj niematerialnego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZDROBNIALE: PORCJA - ILOŚĆ ŻYWNOŚCI, JEDZENIA, NAPOJU, LEKU PRZEZNACZONA DO JEDNORAZOWEGO SPOŻYCIA (LUB PRZEWIDZIANA NA JAKIŚ CZAS) DLA JEDNEJ OSOBY (RZADZIEJ: DLA GRUPY OSÓB)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.015

SZKUTNICTWO, ANTRYKOT, KALANDER, MIŚ, WULWODYNIA, PARKA, WICEKAPELMISTRZ, PLATFORMA WIERTNICZA, MASZYNOWNIA, KONTRDEMONSTRACJA, ODBITKA, ODSTĘP, KERN, KIBOLSTWO, MOSTEK, FISKUS, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, PODWIELOKROTNOŚĆ, MINIATURA, NAKŁADKA, DUET, PROTOROZAUR, CIERPLIWOŚĆ, TOR, MALAJKA, GMT, CIĘGNIK, MAFIA PALIWOWA, TALIB, PIĘDŹ, KOMIK, OBRAMIENIE, LALKARSTWO, POWŁOCZKA, NUROGĘŚ, GROŹBA KARALNA, KASETON, ESCUDO, NAGONASIENNE DROBNOLISTNE, TATUŚ, CZUBEK, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, KRAŚNIK PURPURACZEK, PASTEL, TEMPERATURA NÉELA, OCHRONA, OŚWIECICIEL, WANADOWIEC, FILTR WĘGLOWY, PEREŁKA, CHOROBA FOXA-FORDYCE'A, FALKA, POŚWIĘCENIE, ROŚLINA ŻYWICIELSKA, WIEK POPRODUKCYJNY, AGAMA ŻAGLOWA, WEŁENKA, SECIK, CMENTARZ, SUCHA IGŁA, GYNECEUM, WYDZIELANIE, TRIDUUM, ZABIEG KOSMETYCZNY, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, GAJNIK LŚNIĄCY, PCV, POBIAŁKA, BACIK, KET, RAMKA, POROZUMIENIE, SPAMIK, LEGOWISKO, BECZKA Z PROCHEM, KRANÓWKA, BLASTODERMA, SYNGALESKI, SZCZEPONOGI, RUCH, ODKRYWANIE DUSZY, KLAPAK, BABINIEC, SAKLA, ZŁOTA KLATKA, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, AKACJA, TASIEMCE, JARZĘBIAK, MUSZTARDA DIJON, INSTRUMENT, ZAKON KLERYCKI, SZTUCZNY LÓD, PLAKODUS, KUTER, GENETYKA KLINICZNA, BAŻANT, SERPENTYN SZLACHETNY, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, INSTRUMENT, OBRONA KRÓLEWSKO-INDYJSKA, PADYSZACH, PUSZKA, DOM JEDNORODZINNY, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, WŁOSKOWATOŚĆ, KURHAN, TYKA, SZPATUŁKA, DEMONSTRACJA, WÓZKOWY, SERIA, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, OŚNIK, UŻYTEK, STAN, DRAGON, DROGA KOŁOWA, SKRYTKA POSELSKA, WITAMINA C, PISTOLET, WNIOSEK, EMBRION, DELIKT KONSTYTUCYJNY, RZECZ, KOPS, OLEJ PALMOWY, UPRAWNIENIE, TYMPANON, SY, SMACZNOŚCI, ZNAK PRZESTANKOWY, PALUCH KOŚLAWY, ZAPRZĘG, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, ŻARŁACZOWATE, AMINOFENOL, CENA REFERENCYJNA, SARONG, TRZYMADŁO, SZEREG, NORDYCKOŚĆ, SEXAPIL, ŚRODEK SPOŻYWCZY, EGZEKUTYWA, PRACA, PROZAK, ZGORZELINA, WITAMINA B6, ROZKŁAD, KARTON, ROZDŹWIĘK, FUNKCJONALIZM, CIĘŻKA ARTYLERIA, URBARIUM, DYSKRECJONALNOŚĆ, WIDMO ATOMOWE, KOCIOŁ FLUIDALNY, WĄTEK, ŻURAWIK, MAJÓWKA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, LĄDZIENIE, OSTROGI, NIEOBOJĘTNOŚĆ, ODKUP, LINA, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, BANDOLIER, TRĄBKA SYGNAŁOWA, GRODŹ, CYKLOALKEN, OKRZYK, GŁUCHY TELEFON, BENGALSKI, BARANECZEK, WIZERUNEK, WALOR, DYWERSJA, MECENASKA, JEŻOWIEC, KUPON, SZNYTKA, GLOBUS, JEDNOŚĆ, NALEŚNIK, KORDONEK, LEKTORIUM, SPRZĄGLE, UKŁAD ODNIESIENIA, OKRAJKA, NEPOT, DESNOYER, SKÓRZAK, OCET, POŁĄCZENIE, WRONIE OKO, TYSIĘCZNIK, CIEŃ, ŻAŁOBA, REPSODIA, DETAL, MAFIJNOŚĆ, FOTEL GINEKOLOGICZNY, PASZTET, REZULTAT, MIKA, MACIERZYŃSKOŚĆ, SIEKIERA, ZRAZÓWKA, INTERPRETACJA, DRZEWO GENEALOGICZNE, ASYMETRIA KIERUNKOWA, BISOPROLOL, PRZYBYTEK, FONOGRAM, CENTRALA, WĄTEK, SYNONIM TAKSONOMICZNY, PIĘTA ACHILLESA, DZIAŁOBITNIA, BŁAZENEK, CHOROBA EULENBURGA, ROBOTA, SUCHAR, KONSERWA, CUDACZEK, RETOROMAŃSKI, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, OBROSTKI, NAZWA PATRONIMICZNA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, FEERIA, ASCEZA, SCENARIUSZ, JĘZYK DUNGAŃSKI, PAJACYK, ŚLIMACZEK, ANILANA, KWAS CHLOROGENOWY, PAŁANKA, KRÓLIK FLORYDZKI, PŁUG JEDNOSKIBOWY, LEK CYTOSTATYCZNY, TANK, TOM-TOM, SYNDROM, SKATING, AZYDEK, PAJDKA, KUMOTERSTWO, BAZAROWICZ, PRĄTNIK ALPEJSKI, ORIENTACJA, ŁOPATA, OCZAROWIEC, ROZTWÓR WZORCOWY, HALO, STYL, CZAS MIEJSCOWY, NIĆ, WOSZCZYNA, PROGRAM, OBLEGAJĄCY, JĄKANIE, WANDAL, STATUS, LUZAK, CIOCIA, ŚCISŁOŚĆ, ZJAWISKO ELEKTROKINETYCZNE, KANCELARYZM, HULAJDUSZA, SILNIK UNIWERSALNY, PEPSI, BAGDETA, MALATURA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, TRENCZ, PLATFORMA CYFROWA, ZACIESZ, SODÓWKA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, ZGRUBIENIE, TRAWERS, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, SUROWIEC ENERGETYCZNY, DEFICYT EKONOMICZNY, JĘZYK KANANEJSKI, WIESZAK, AKADEMIK, BANDAŻ, JĘZYK DUŃSKI, TEORIA CIAŁ, FEMTOSEKUNDA, SZALKA PETRIEGO, BEKA, REWIZJA OSOBISTA, KOCIOŁ SUFOZYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.015 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: zdrobniale: porcja - ilość żywności, jedzenia, napoju, leku przeznaczona do jednorazowego spożycia (lub przewidziana na jakiś czas) dla jednej osoby (rzadziej: dla grupy osób), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZDROBNIALE: PORCJA - ILOŚĆ ŻYWNOŚCI, JEDZENIA, NAPOJU, LEKU PRZEZNACZONA DO JEDNORAZOWEGO SPOŻYCIA (LUB PRZEWIDZIANA NA JAKIŚ CZAS) DLA JEDNEJ OSOBY (RZADZIEJ: DLA GRUPY OSÓB) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
porcyjka, zdrobniale: porcja - ilość żywności, jedzenia, napoju, leku przeznaczona do jednorazowego spożycia (lub przewidziana na jakiś czas) dla jednej osoby (rzadziej: dla grupy osób) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PORCYJKA
zdrobniale: porcja - ilość żywności, jedzenia, napoju, leku przeznaczona do jednorazowego spożycia (lub przewidziana na jakiś czas) dla jednej osoby (rzadziej: dla grupy osób) (na 8 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x