ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY WĘGLOWODORÓW NIENASYCONYCH, W KTÓRYM WYSTĘPUJE JEDNO LUB WIĘCEJ PODWÓJNYCH WIĄZAŃ CHEMICZNYCH MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA; MOŻE MIEĆ BUDOWĘ NIECYKLICZNĄ (ALKEN, POLIEN) LUB CYKLICZNĄ (CYKLOALKEN, CYKLOPOLIEN) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OLEFINA to:

organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów nienasyconych, w którym występuje jedno lub więcej podwójnych wiązań chemicznych między atomami węgla; może mieć budowę niecykliczną (alken, polien) lub cykliczną (cykloalken, cyklopolien) (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY WĘGLOWODORÓW NIENASYCONYCH, W KTÓRYM WYSTĘPUJE JEDNO LUB WIĘCEJ PODWÓJNYCH WIĄZAŃ CHEMICZNYCH MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA; MOŻE MIEĆ BUDOWĘ NIECYKLICZNĄ (ALKEN, POLIEN) LUB CYKLICZNĄ (CYKLOALKEN, CYKLOPOLIEN)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.317

PASZA TREŚCIWA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, OSPA, SINIEC, NEKROMANCJA, KISZKA ZIEMNIACZANA, KAPELUSZ, TEORIA PERTURBACJI, OTWÓR WYLOTOWY, CHAŁTURA, SZÓSTKOWY, ALKILACJA, EKSTRUZJA, PIKADA, PALCZAK MADAGASKARSKI, SPÓŁKA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, FAŁD, OCHRONA INDYWIDUALNA, POŻYTEK, MIĘSIEŃ ZĘBATY PRZEDNI, OGNISKO, KOSZMAR, LAUDATOR, SKŁAD, NAPÓJ WINOPODOBNY, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, KOCANKA, ROZKŁADOWOŚĆ, TRĄBA JERYCHOŃSKA, MERKAPTAN, PEŁNOMOCNIK PROCESOWY, DROGA ZBIORCZA, MIODNIK, SZLAUF, KSYLULOZA, TERIODONTY, LEKCJA, CIĄŻA JAJOWODOWA, ŚWISTAK Z VANCOUVER, KASIARZ, KANAŁ WENTYLACYJNY, STOŻEK DZIOBOWY, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, FARMAKOTERAPIA, OSŁONOWOŚĆ, ANOMALIA TERMICZNA, MROCZEK PÓŹNY, MAZUREK, FUZYT, ASEKURANTKA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, BRYNDZA, KANCELARYZM, MITOLOGIZM, ARARA, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, DZIÓB, CHOROBA ODZWIERZĘCA, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, KWAS KARBOLOWY, PAWĘŻ, KET, STYLO, SKALNICZEK SIWY, TYRAŃSTWO, OSTRY DYŻUR, ZACHOWANIE, LATEKS, NAKAZ, PERYPATETYK, SEKEL, ZAKON KONTEMPLACYJNY, FUZJA JĄDROWA, KOPIEJSK, PRODUKT LECZNICZY, NOSICIEL, SILNIK ZAMKNIĘTY, KANCONETTA, ARAGO, KWARTET, ŁUKOWA LAMPA WĘGLOWA, PÓŁMISEK, ALMANACH, DACH ŁAMANY, MAZER, KATAR KISZEK, ANONS, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, OKRZOS, STREFA NUMERYCZNA, ZAGROŻENIE, TUŁÓW, PRZYCHODNIA, ZIELONE PŁUCA, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, PUNKT ZEROWY, PREFEKT APOSTOLSKI, NEON, CUKIER WANILIOWY, KONTUAR, KLUCZ, ETYKIETKA, KÓŁECZKO, SUNDAJCZYK, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, ZELZATE, ASTROCHEMIA, KARA UMOWNA, SZACHOWNICA, PLEKTRON, MELINA, ZGRED, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, KSIĄŻĘ, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, APOSELENIUM, LEBERWURSZT, WYDZIELANIE, API, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, ZACHYŁKA, PRACA INTERWENCYJNA, MARS, ROZSZCZEPIENIE WARGI, DONIESIENIE, PARALAKSA, ŻÓŁW NOWOGWINEJSKI, STAN NIETRZEŹWOŚCI, IDIOMAT, SZUM, DUMP, PÓLKO, SĄCZEK, ETYKA, WRZĘCHY, KOSZTORYS INWESTORSKI, ZWIĄZEK SPORTOWY, KAWAŁ, OPAD, LENEK STOZIARN, SZKODNIK, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, STAN KRYTYCZNY, ŻABIRU AMERYKAŃSKI, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, RUMUŃSKI, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, KOMENTARZYK, PARA, SKRZELOTCHAWKI, SKRĘTNICA, WSCHÓD, TAPIR BAIRDA, LIBRACJA, CIEKŁY KRYSZTAŁ, KRYSZTAŁEK, DOZOROWIEC POGRANICZA, CIĄG NORMALNY, AODZI, ELEKTROWNIA ADAMÓW, WIEWIÓRKA ZIEMNA, SZTUCZNE SERCE, RODAMINA, KULTURA WIELBARSKA, KOMPLEKS ŻYTNI, KOLAUDACJA, GĄSZCZAK KRZYKLIWY, GÓRKI, LICHWA, EMBLEMAT, SOK, ETER NAFTOWY, EGZAMIN POPRAWKOWY, RAJKA, POKRYWA SKRZYDŁOWA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, TECHNOKRATA, TUBA, TRANSFORMATORNIA, PASIERB, COASTER, STARZENIE MORALNE, RYJÓWKA BIAŁOWIESKA, ŻOŁĘDNICA, STROPNICA, IZBA, SOLISTA, RUCHY DIKTYOGENICZNE, LISTA STARTOWA, SERENADA, SONIFIKACJA, MIARKOWNIK SPALANIA, DUCH, TWIERDZENIE O IZOMORFIZMIE, CIAŁO, KREWNIAK, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, LIŚCIEC, MUFKA, TWIST, MAJZA, IZOLATORIUM, DIABEŁEK, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, KONURBACJA, PASZTETÓWKA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, LISTA PROSKRYPCYJNA, JĘZYK KENTUMOWY, WCISTEK, NAJEBKA, PÓŁSIOSTRA, APTAMER, SZCZOTKA, KŁUSAK FRANCUSKI, PRZYGOTOWANIE, BYSTRZYCA, KRAKOWIAK, ADRES, GOTOWALNIA, PROBLEM NIEROZSTRZYGALNY, LEW, DOBYTEK, POLATUCHA OLBRZYMIA, KATAPLAZM, WEŁNIAKOWE, DERESZOWATY, MIASTO, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, KLASA, UZDATNIACZ, AZOTOX, KABLOOPERATOR, NASTECZNIK, WYPADEK DROGOWY, BLOKADA EKONOMICZNA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, KOŃ, SIŁY POKOJOWE, DŻEJRAN, KOCIOŁ FLUIDALNY, CEFALASPIDY, RPG, KARTA TYTUŁOWA, CYPRZYK CZTEROKLAPOWY, PIEC INDUKCYJNY, KOSMONAUTA, BYSTRZE, PUSZEK, PRÓBKA, NACZELNIK, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, ANTENA RAMOWA, TONAŻ, MASKOWANIE, GATUNEK ZAWLECZONY, ZBIÓRKA, FAZA, GORSET, NIDERLANDZKI, TYGIELEK, TERMOMETR RNA, DUCHOWY PRZYWÓDCA, POCZWARA, FAZA, HAMULEC, SAMPLING, DOROBKOWICZ, GRA SINGLOWA, CYGANECZKA, HOL, WĄTEK, GAZELA THOMSONA, MYJNIA, DESOCJALIZACJA, CHÓR, OSTATECZNOŚĆ, ROZWÓJ RODOWY, LISTA TRANSFEROWA, WIEŻA KOŚCIELNA, DWUDZIESTY PIERWSZY, STECHIOMETRIA, KAULIKARPIA, REGENT, NEKROMANTA, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, GIERASIMOW, KOD PREFIKSOWY, ARSENIAN(III), PÓŁNOC, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, CZARNINA, KLEJONKA, SALBUTAMOL, FORLANA, PAMIĘTNIK, TERMINAL PASAŻERSKI, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, ?WŁÓCZĘGA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.317 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY WĘGLOWODORÓW NIENASYCONYCH, W KTÓRYM WYSTĘPUJE JEDNO LUB WIĘCEJ PODWÓJNYCH WIĄZAŃ CHEMICZNYCH MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA; MOŻE MIEĆ BUDOWĘ NIECYKLICZNĄ (ALKEN, POLIEN) LUB CYKLICZNĄ (CYKLOALKEN, CYKLOPOLIEN) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY WĘGLOWODORÓW NIENASYCONYCH, W KTÓRYM WYSTĘPUJE JEDNO LUB WIĘCEJ PODWÓJNYCH WIĄZAŃ CHEMICZNYCH MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA; MOŻE MIEĆ BUDOWĘ NIECYKLICZNĄ (ALKEN, POLIEN) LUB CYKLICZNĄ (CYKLOALKEN, CYKLOPOLIEN)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OLEFINA organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów nienasyconych, w którym występuje jedno lub więcej podwójnych wiązań chemicznych między atomami węgla; może mieć budowę niecykliczną (alken, polien) lub cykliczną (cykloalken, cyklopolien) (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OLEFINA
organiczny związek chemiczny z grupy węglowodorów nienasyconych, w którym występuje jedno lub więcej podwójnych wiązań chemicznych między atomami węgla; może mieć budowę niecykliczną (alken, polien) lub cykliczną (cykloalken, cyklopolien) (na 7 lit.).

Oprócz ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY WĘGLOWODORÓW NIENASYCONYCH, W KTÓRYM WYSTĘPUJE JEDNO LUB WIĘCEJ PODWÓJNYCH WIĄZAŃ CHEMICZNYCH MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA; MOŻE MIEĆ BUDOWĘ NIECYKLICZNĄ (ALKEN, POLIEN) LUB CYKLICZNĄ (CYKLOALKEN, CYKLOPOLIEN) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - ORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY Z GRUPY WĘGLOWODORÓW NIENASYCONYCH, W KTÓRYM WYSTĘPUJE JEDNO LUB WIĘCEJ PODWÓJNYCH WIĄZAŃ CHEMICZNYCH MIĘDZY ATOMAMI WĘGLA; MOŻE MIEĆ BUDOWĘ NIECYKLICZNĄ (ALKEN, POLIEN) LUB CYKLICZNĄ (CYKLOALKEN, CYKLOPOLIEN). Dodaj komentarz

9+1 =

Poleć nas znajomym:

x