JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW POLINEZYJSKICH, UŻYWANY PRZEZ OKOŁO 120 TYS. MÓWIĄCYCH, GŁÓWNIE NA WYSPACH POLINEZJI FRANCUSKIEJ (Z WYJĄTKIEM ARCHIPELAGU MARKIZÓW), GDZIE MA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO (OBOK JĘZYKA FRANCUSKIEGO) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TAHITAŃSKI to:

język z grupy języków polinezyjskich, używany przez około 120 tys. mówiących, głównie na wyspach Polinezji Francuskiej (z wyjątkiem archipelagu Markizów), gdzie ma status języka urzędowego (obok języka francuskiego) (na 10 lit.)TAHITI to:

język z grupy języków polinezyjskich, używany przez około 120 tys. mówiących, głównie na wyspach Polinezji Francuskiej (z wyjątkiem archipelagu Markizów), gdzie ma status języka urzędowego (obok języka francuskiego) (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW POLINEZYJSKICH, UŻYWANY PRZEZ OKOŁO 120 TYS. MÓWIĄCYCH, GŁÓWNIE NA WYSPACH POLINEZJI FRANCUSKIEJ (Z WYJĄTKIEM ARCHIPELAGU MARKIZÓW), GDZIE MA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO (OBOK JĘZYKA FRANCUSKIEGO)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.660

KENNEL, TEORBAN, JANKESKI, KOCIA WIARA, OSA, PORYK, TERCJA, BEZPŁUCNIKOWATE, HISZPANKA, LIGABINO, POSIEDZENIE, RURECZNIK, PAPIER MASZYNOWY, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, WIELOKROTNOŚĆ, GARIBALDCZYK, DIEFENBACHIA, KOLUR, DZIWOOK KORALOWY, UGRIUMÓW, DOWÓD, ŻÓŁTY GUZEK, PRZESTRZEŃ BANACHA, POLNIK PÓŁNOCNY, ILO, TERIER, POCHODNA, KŁĘBEK SZYJNY, LIBRA, GORI, BIEL, GLOBULINA, HARMONIJKA USTNA, PUCH KIELICHOWY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, OLIFANT, EKONOMIA NORMATYWNA, CHLAJNA, SPRAWIEDLIWOŚĆ, MELIPONY, MISJE, PACHT, PORT MORSKI, DZIENNIKARSTWO OBYWATELSKIE, SPRZĄCZKA, WNĘTRZNOŚCI, CECOLIT, ZAPIS, FORMACJA DEFENSYWNA, POLO, MIĘKKI ENTER, WĄTROBIANKA, ŚWIĘTA KROWA, MOGOLSKI, PRZYKRYWKA, SZACHY LOSOWE, DWUKĄT SFERYCZNY, DRAMAT MUZYCZNY, LEŚNY DZIADEK, MENORA, JUKAGIRKA, WENATIKOZUCH, SPOWALNIACZ, BUŁGARYSTYKA, OZÓR, PSZCZOŁA WSCHODNIA, NER, PORSCHE, PAJERO, SERBSKI, ŚWIERGOT, SŁOWIANOZNAWSTWO, SPRAWIEDLIWOŚĆ WYRÓWNAWCZA, IDIOSYNKRAZJA, WATÓWKA, ROSYJSKI, CHRYZELEFANTYNA, STAROIRLANDZKI, MIT, MAGICZNA GÓRKA, BARBARYZM, TRZECI ŚWIAT, PUSZCZYK, WĘGIERSKI, NEUROFIBRYL, PRAINDOEUROPEJSKI, PŁÓCIENNICA, AKTYWA, EGZEKWIE, INSTRUMENT DŁUŻNY, HIPNOTYK, GLISSANDO, KOSZE, PROFIL TOPOGRAFICZNY, SINOZAUR, DZIWOOK OZDOBNY, SYBIRSKI, WYDATEK INWESTYCYJNY, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, ANALIZA DYSKRYMINACJI, TAMIL, FILOLOGIA CHORWACKA, IRLANDZKI, MULINA, MUSZKATOWCOWATE, OMUL, OBCIĄŻENIE, FIGURA, TORFOWISKO WISZĄCE, JĘZYK ROSYJSKI, MRUKOWATE, FAŁDZISTKA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, CZARNY MAKAK CZUBATY, PASZTECIK, ŁACINA, SKOJEC, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, OŁTARZ, PRACA INTERWENCYJNA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, AGREGAT POMPOWY, BUŁGARYSTYKA, BUG, PILŚŃ NERWOWA, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, ZAWÓR, AKCENT SŁABY, WINA, PATRONKA, NADPRZESTRZEŃ, DETEKTOR AKTYWACYJNY, KRĄŻENIE WROTNE, CHOROBA CUSHINGA, CHLEBEK PSZCZELI, JĘZYK AKADYJSKI, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, PRZEGUB, JĘZYK ROMAŃSKI, ALFABET LORMA, RZEZALNIA, JĘZYK KARTWELSKI, ZASADA, TELEFONIA STACJONARNA, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, PALINGENEZA, BRYŁA KORZENIOWA, KASZUBSKI, GIL, FIGURA ZASZCZYTNA, GWER, AKCJA ZAŁOŻYCIELSKA, OPTYKA, ZGORZEL, JANCZAR, NARD, STAGIRYTA, MORLESZ, MATERIAŁ MORENOWY, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, JONON, ZASADA SODOWA, SEDAN, BENGALSKI, KARTKA, SPOWIEDŹ, CRACK, NAWIETRZNIK, FILM FABULARNY, RÓG, PĘK PROSTYCH, INTERLINGUE, CHOROBA GIANOTTIEGO-CROSTIEGO, KORZEC, OSAD EOLICZNY, GROTESKA, OSTRYGA, AFRYKANERSKI, GANGRENA, POR, BUFFETING, BASIC, SIARCZAN BARU, BLOK, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, CIĄG, PRAWO JOULE'A, CHLOREK POTASU, CYRKUMFLEKS, KRĘPACZKI, KOŁOWRÓT, CZAS ZIMOWY, SCIANDRI, TRANSKRYPCJA, IMPORT RÓWNOLEGŁY, ŻWAWOŚĆ, PIES, PROTESTANTYZM, QUENDI, ZDOLNOŚĆ POZNAWCZA, PIGMENT, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, ZADZIERZGNIĘCIE, SIODŁO JUCZNE, NOTACJA DIRACA, BINARYZM, DOBRA KONSUMPCYJNE, KARAKUŁY, AKREDYTYWA, DZIEWANNA, UKŁAD LOMBARDZKI, WYCISKANIE, KĄTOZĘBNE, KARTEL, KARMANIOLA, MIKS, MAGNEZJA PALONA, JĘZYK FORMALNY, WALONKI, DAKAR, WARZĘCHA KRÓLEWSKA, CHOLEWKA, KARTA, JĘZYK ETIOSEMICKI, SKUPIA, SPRAWNOŚĆ, WKŁAD, WIELKANOC, QUIZ, MENTYK, TORFOWIEC OBŁY, ROSZCZENIE ZWROTNE, ZEOLIT, WZÓR PRZEMYSŁOWY, CZARNA PLAMISTOŚĆ LIŚCI KLONU, FIORD, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, JĘZYK CZADYJSKI, HERMAFRODYTYZM, TWIERDZENIE HILBERTA O ZERACH, FENOMEN BOMBAJSKI, NORBERTANIA, CHOROBA BOURNEVILLE'A-PRINGLE'A, ETNOGRAFIA MUZYCZNA, ZAKAZANY OWOC, ELEKTRONOWY MIKROSKOP TRANSMISYJNY, MALAJSKI, PARTIA REPUBLIKAŃSKA, SZEBEKA, ACHAJA, JĘZYKI KAUKASKIE, KOJIKI, SINORNITOMIM, SMUKLICA MCHOWA, HETYCKI, CIEŃ, WKŁAD BUDOWLANY, JOŃSKI, SILNIK PRZELOTOWY, KASAK, CHOROBA VERNEUILA, GIG, KOPEĆ, JAZZÓWKA, PIWO, WYSTĄPIENIE WOLNOŚCIOWE, PROPYL, ŻMIJA LEWANTYŃSKA, REN, ALTÓWKA, OLMEK, TRZMIELOJAD, GRAMATYKA OPISOWA, BUŁAWA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, FIGURA SŁÓW, SYNKOPA, TARCICA, IBIZA, PRAWO LUBECKIE, USTAWKA, ESENSJA, UŁAMEK ZWYKŁY, BIBLIZM, KATEDRA, KASZT, ŻABA OGONIASTA, KIRPAN, POMELO, IKAT, PROWINCJA, KORWIN, GETTO TRANZYTOWE, ORTOEPIA, FOTOJONIZACJA, ?DUJKER CZARNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.660 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW POLINEZYJSKICH, UŻYWANY PRZEZ OKOŁO 120 TYS. MÓWIĄCYCH, GŁÓWNIE NA WYSPACH POLINEZJI FRANCUSKIEJ (Z WYJĄTKIEM ARCHIPELAGU MARKIZÓW), GDZIE MA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO (OBOK JĘZYKA FRANCUSKIEGO) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW POLINEZYJSKICH, UŻYWANY PRZEZ OKOŁO 120 TYS. MÓWIĄCYCH, GŁÓWNIE NA WYSPACH POLINEZJI FRANCUSKIEJ (Z WYJĄTKIEM ARCHIPELAGU MARKIZÓW), GDZIE MA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO (OBOK JĘZYKA FRANCUSKIEGO)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TAHITAŃSKI język z grupy języków polinezyjskich, używany przez około 120 tys. mówiących, głównie na wyspach Polinezji Francuskiej (z wyjątkiem archipelagu Markizów), gdzie ma status języka urzędowego (obok języka francuskiego) (na 10 lit.)
TAHITI język z grupy języków polinezyjskich, używany przez około 120 tys. mówiących, głównie na wyspach Polinezji Francuskiej (z wyjątkiem archipelagu Markizów), gdzie ma status języka urzędowego (obok języka francuskiego) (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TAHITAŃSKI
język z grupy języków polinezyjskich, używany przez około 120 tys. mówiących, głównie na wyspach Polinezji Francuskiej (z wyjątkiem archipelagu Markizów), gdzie ma status języka urzędowego (obok języka francuskiego) (na 10 lit.).
TAHITI
język z grupy języków polinezyjskich, używany przez około 120 tys. mówiących, głównie na wyspach Polinezji Francuskiej (z wyjątkiem archipelagu Markizów), gdzie ma status języka urzędowego (obok języka francuskiego) (na 6 lit.).

Oprócz JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW POLINEZYJSKICH, UŻYWANY PRZEZ OKOŁO 120 TYS. MÓWIĄCYCH, GŁÓWNIE NA WYSPACH POLINEZJI FRANCUSKIEJ (Z WYJĄTKIEM ARCHIPELAGU MARKIZÓW), GDZIE MA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO (OBOK JĘZYKA FRANCUSKIEGO) sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - JĘZYK Z GRUPY JĘZYKÓW POLINEZYJSKICH, UŻYWANY PRZEZ OKOŁO 120 TYS. MÓWIĄCYCH, GŁÓWNIE NA WYSPACH POLINEZJI FRANCUSKIEJ (Z WYJĄTKIEM ARCHIPELAGU MARKIZÓW), GDZIE MA STATUS JĘZYKA URZĘDOWEGO (OBOK JĘZYKA FRANCUSKIEGO). Dodaj komentarz

2×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast