Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: WYODRĘBNIONY W CELU WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ZADAŃ PODMIOT (OSOBA LUB GRUPA OSÓB), KTÓREGO KOMPETENCJE OKREŚLAJĄ NORMY ZEWNĘTRZNE ALBO WEWNĘTRZNE (NAJCZĘŚCIEJ NORMY PRAWNE); TERMIN UŻYWANY PRZEDE WSZYSTKIM W PRAWIE, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORGAN to:

wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań podmiot (osoba lub grupa osób), którego kompetencje określają normy zewnętrzne albo wewnętrzne (najczęściej normy prawne); termin używany przede wszystkim w prawie, administracji i zarządzaniu (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ORGAN

ORGAN to:

część organizmu wielokomórkowego o wyspecjalizowanej budowie i funkcji (na 5 lit.)ORGAN to:

gazeta lub inne mass media wydawane przez partię polityczną lub organizację społeczną, grupę artystyczną bądź instytucję naukową w celu propagowania celów i sposobów jej działania lub opinii jej zarządu i członków (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYODRĘBNIONY W CELU WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ZADAŃ PODMIOT (OSOBA LUB GRUPA OSÓB), KTÓREGO KOMPETENCJE OKREŚLAJĄ NORMY ZEWNĘTRZNE ALBO WEWNĘTRZNE (NAJCZĘŚCIEJ NORMY PRAWNE); TERMIN UŻYWANY PRZEDE WSZYSTKIM W PRAWIE, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.174

ŻYDOWIN, ARABSKI, KOSTNIAK KOSTNAWY, SILOS ZBOŻOWY, KRÓLEWNA, BZYGI, PREZENTACJA, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, DŹWIGARKA, NIEBIOSA, JĘZYK FALISKI, BOŻE NARODZENIE, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, STREPTOKOK, GE'EZ, UCHO WEWNĘTRZNE, CIUPAGA, JAMA, STRZAŁA, INSTRUMENT FINANSOWY, AWANTURA, NEURON CZUCIOWY, OLIMPIADA SPECJALNA, SALA GIMNASTYCZNA, OPASKA SYRYJSKA, TABLETKA ANTYKONCEPCYJNA, KOJARZENIE, KOLEJ, PIERWORYS MAPY, ZAMROŻENIE PŁAC, CIAŁO, CEDUŁA, RAKIETA, TWIERDZENIE PITAGORASA, DEZETA, ROPA, TRÓJSTRONNOŚĆ, BEZRĄBEK, PROWINCJA, KRZEWICIEL, CIAŁO, GRUPA ACYLOWA, DEMOBILIZACJA, UDŹWIG, BRIK, WYROK PRAWOMOCNY, OSTANIEC DEFLACYJNY, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, PISMO NUTOWE, BAGAZJA, ŚLIWA, POCHLEBSTWO, KISZKA FASZYNOWA, SZABAŚNIK, SŁUP, NARZĄD KRYTYCZNY, DUPA, LEGOWISKO, JĘZYKI FIŃSKOMARYJSKIE, WARDZANKA, NAWALANKA, KOSZ, LEŃ, DEZAKTYWACJA, KAMELIA, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, FIOLET GORYCZKI, CHRZEST, EKRAN AKUSTYCZNY, WYPIS ŹRÓDŁOWY, TERYTORIUM, ROBOTA, TREP, WRZUTA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, M, EDAFOZAURY, ZAZDROŚĆ, DYSKONTO, ŻONA LOTA, ARGUMENT, ZNAJDUCH, KASETKA, PAPROCIE, OTRUPKA WESTWOODA, DYWANIK, FILAR PRZYPOROWY, DZO, PODATNOŚĆ, CZARNY CHLEB, KOTŁOWNIA, SIKWIAKI, KUCHMISTRZ, ZAKŁAD WZAJEMNY, SAJETA, WYŚWIETLARNIA, TRANSLACJA, ZAPALNIK UDERZENIOWY, BADANY, BLOKADA, KLAUZURA, GRÓB SKRZYNKOWY, SPRZĘCIOR, POWIASTKA FILOZOFICZNA, TAJSTRA, STRONA TYTUŁOWA, SZYFON, PARK TECHNOLOGICZNY, ZASADA HUYGENSA, ORNAMENT, KOMPOTIERKA, WYLEW, PIĘCIOGROSZÓWKA, ZWIĄZEK KOLARSKI, ZRĄB TEKTONICZNY, GEST, MOPEK, PŁOMIEŃ, CHOROBA PLUMMERA, USTAWODAWCA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, DYSCYPLINA, TRZYDZIESTKA, MÓRG, PARAPET, STOPIWO, CZARNOSECINIEC, ANTYNATURALIZM, FILHELLENIZM, NAKŁADKA, METADANE, FANTOM, WŁOSKI, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, DUET, ROTA, GRASANT, ELEGIA, PASEK, SILNIK DWUKLATKOWY, ZBROJA PEŁNA, BŁONA, ŁYŻKA, DYŻUR, CHORY NA GŁOWĘ, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, IZOPRENOID, HEROD, KOMPRADOR, JEZIORO PROGLACJALNE, WAFELEK, ODTWÓRSTWO, ZABURZENIE, KARTANA, MACICA PODZIELONA, NIEPOKALANEK, TRĄBA JERYCHOŃSKA, NAPAŚĆ, WSKAZANIE LOKALIZACYJNE, PELORUS, KWADRYGA, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, ŚWIECZKA, OKRĘŻNOŚĆ, BURLESKA, AKOMPANIAMENT, ROZPADLISKO, GNOMON, POTENCJAŁ, WYGASZACZ, KĄDZIEL, EPISKOPAT, MISJONARZ, HODOWLA PIERWOTNA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, NATRYSK, KAMIEŃ, PEŁNE MLEKO, DZIAD, USZCZĘŚLIWIACZ, FUGA, ZIELE, GIROSKOP, PARTNERKA, WAPIEŃ MUSZLOWY, ROMANS, ZAGŁÓWEK, AMPUŁA, OSPOWATOŚĆ, ZROZUMIAŁOŚĆ, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, DEGRAS, POKŁAD STATKU, DÓŁ GNILNY, PODWOIK, RZEKOTKA DRZEWNA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, WIAROŁOMSTWO, DESEREK, WULKAN CZYNNY, KWARC MLECZNY, ABSOLUTORIUM, MACAK, ŁUPEK HUMUSOWY, ETERIA, REDUKCJA, PRZEMYT, BOŚNIACKI, AKCJA, DEMIURG, JUWENALIA, ORDYNACJA PODATKOWA, OSĄDZICIEL, KRĄŻOWNIK RAKIETOWY, TYMPANON, OLEJ LNIANY, TROMBOLITYK, ZMYWACZ, SZTYFT, DYSCYPLINA NAUKOWA, AMORY, SKOK SPADOCHRONOWY, KRYSZTAŁEK, GANG, KNASTER, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, WYPRAWA, ZESPÓŁ, PERŁOWIEC, POPITA, BEREK KUCANY, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, PODSTAWKA, ARAMEIZM, STAN NIEUSTALONY, ZAKON RYCERSKI, PORA, MOST PONTONOWY, MONOPARTYJNOŚĆ, BALAST, WNIOSEK, SIEDEMNASTY, SWĘDZENIE, DEM, LEGAT, RZECZOZNAWCA MAJĄTKOWY, ZSYP, BIEGANINA, TERPEN, FUNKCJA, KODEKS CYWILNY, ROŚLINA OKOPOWA, ŚWIADEK, GRAFOSKOP, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, KOŃCÓWKA, SUCHORYT, PRZYSTANEK WIEDEŃSKI, AUGUR, KINOMAN, KAPTUR, ZGRUPOWANIE, CIASTO, CIĄGNIK SIODŁOWY, CHRUŚCIK, TŁUK PIĘŚCIOWY, OSTROGI, KOŁNIERZ, OBRÓBKA TERMICZNA, REDA, WALENTYNKA, BOMBA WODOROWA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, MORDENT, LUK, KRĄŻYNA, KSIĘGA HODOWLANA, TYP SPOD CIEMNEJ GWIAZDY, CHEDDAR, OLEJEK, WSPÓŁWŁADCA, GEN RECESYWNY, RUGI, MAFIA PALIWOWA, SPŁYW, SYSTEM, GRANICA CIĄGU, TAŚMOWY, LABIRYNT, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, CLERESTORIUM, OPOZYCJA, ANEMOSTAT, AZJATYCKOŚĆ, TEOLOGIA NEGATYWNA, KONTROLA DOSTĘPU, OWRZODZENIE, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, SONG, SOLANKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.174 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań podmiot (osoba lub grupa osób), którego kompetencje określają normy zewnętrzne albo wewnętrzne (najczęściej normy prawne); termin używany przede wszystkim w prawie, administracji i zarządzaniu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYODRĘBNIONY W CELU WYKONYWANIA OKREŚLONYCH ZADAŃ PODMIOT (OSOBA LUB GRUPA OSÓB), KTÓREGO KOMPETENCJE OKREŚLAJĄ NORMY ZEWNĘTRZNE ALBO WEWNĘTRZNE (NAJCZĘŚCIEJ NORMY PRAWNE); TERMIN UŻYWANY PRZEDE WSZYSTKIM W PRAWIE, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
organ, wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań podmiot (osoba lub grupa osób), którego kompetencje określają normy zewnętrzne albo wewnętrzne (najczęściej normy prawne); termin używany przede wszystkim w prawie, administracji i zarządzaniu (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORGAN
wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań podmiot (osoba lub grupa osób), którego kompetencje określają normy zewnętrzne albo wewnętrzne (najczęściej normy prawne); termin używany przede wszystkim w prawie, administracji i zarządzaniu (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x