ROZŁĄCZNOŚĆ, BRAK LUB DZIELENIE NIEWIELU WSPÓLNYCH CECH Z CZYMŚ DRUGIM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODRĘBNOŚĆ to:

rozłączność, brak lub dzielenie niewielu wspólnych cech z czymś drugim (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODRĘBNOŚĆ

ODRĘBNOŚĆ to:

inność, brak zgodności z większością, odmienność względem większości, własność (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ROZŁĄCZNOŚĆ, BRAK LUB DZIELENIE NIEWIELU WSPÓLNYCH CECH Z CZYMŚ DRUGIM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.067

INTERPRETACJA, MAKROKIERUNEK, TABU MILCZENIA, BROKAT, MAŁPIATKA, GRZBIET, MUTACJA, PUSZKARZ, BÓB KOŃSKI, MNICH, ZACHŁYŚNIĘCIE, KAPSUŁA ZRZUTOWA, JĘZYK ALEUCKI, ZWIĄZEK, KANAŁOPATIA, WATA, RETRANSMISJA, PLAMA WĄTROBOWA, ADIDASEK, ODBIJANIE, OPERATOR BITOWY, ANTECEDENCJA, ASESOR, METFORMINA, STRZELBA, LODOWIEC FIELDOWY, KORPUS, ODSKOK, GRAF PODSTAWOWY, POCHWIAK OKAZAŁY, SCHRONISKO, JINFENGOPTERYKS, MEDIANTA, LATARNIA UMARŁYCH, ZAWIESIE, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, WRAK, MOHRG, PERIOD, UPRZĄŻ, LÓD MARTWY, IZOLAT, DZIERŻAWCA, KREDKA, POLER, ROZWÓJ ZARODKOWY, KĄT PEŁNY, DYSPOZYTURA, CEBULA, CZERWONY, ZAPOJA, KASZA JĘCZMIENNA, BRZDĄC, TRANSPOZYCJA, ARCHIKONFRATERNIA, LAS, ANALFABETYZM, PÓŁKOLONIA, KUCHNIA GAZOWA, BATALIA, ZOONOZA, ZGRUBIENIE, ASEKURANT, WIZA POBYTOWA, OBOJĘTNOŚĆ, CIEMNIA, DIAMENT, PRZYKRYWKA, PTASZEK, OPROWADZACZKA, ELEKTROWÓZ, POZIOMICA, MODERATOR, OKRAJKA, NOKAUT TECHNICZNY, ROWEK, CIEŃ, ANALFABETYZM EMOCJONALNY, SZYKANA, KLEDONISMANCJA, RAPT, PARTIA, BEK, KOPROFIL, TEMPERATURA ZAPALENIA, RÓWNINA SANDROWA, PRĄTNIKI, TUSZ, AKCENT, CEMENT STOMATOLOGICZNY, TWIERDZENIE CEVY, FILEMONKA, POMADKA, PASJA, ATŁAS, DYSPENSA, PASTISZ, SEGMENT, SYSTEM SYMBOLICZNY, SKROMNOŚĆ, SPEKULACJA, BRZYDOTA, WARZYWNIK, KORDONEK, ZARODEK, WIKARIUSZ, SALA, KLIN, SKRZYDŁA, MAŹNICA, PERILLA ZWYCZAJNA, M, DOŻYWOCIE, KLAUZURA, INSEKT, PANTALONY, ATUT, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, NEUROPATIA, DYFUZJA CHEMICZNA, MANIACZKA, MAKARONIARZ, KRWIŚCIĄG, KAPSUŁA POWROTNA, TAMPON, DYMA, DIALOGIZM, BAJCA, ROZKRUSZ, LUD, CHŁODNIK, IZBA, PODUSZKA POWIETRZNA, ANEMIA APLASTYCZNA, TORII, DWUNASTOKROTNOŚĆ, CHOROBA PROMIENNA, ZABURZENIE UROJENIOWE, WIELOKROTNOŚĆ, KASZYCA, KSIĘGA, ORLICZKOWATE, CHUSTA, PIERÓG, SUMATOR, OSOWIAŁOŚĆ, PRZYŚPIESZENIE DOŚRODKOWE, TRAMWAJ, PRACA DOMOWA, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, ALBAŃSKOŚĆ, NIELEGAL, FRYWOLITKI, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, NASYCANIE, PATRZAŁKI, NAGOLENNIK, PATENA, SPADOCHRONIARZ, MANEŻ, MISTERIUM, PIECZEŃ, BAZA ODSETKOWA, RICOTTA, CISZA, CZEK IMIENNY, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, MUCHINA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, DZIEDZICZNOŚĆ, CZERPNIA POWIETRZA, MONITOR, ZAPASY, MIŚ, GOSTEK, JĄDRO, ANEMOSTAT, SEKWENCJA PALINDROMOWA, HUBA SIARKOWA, TŁUSZCZ, CARSTWO, DOM POSELSKI, TRANSGEN, GRETING, OKNO, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, TEST, KAPLERZ, BLACHOWNIA, KOMORA GORĄCA, LODOWICA, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, DZWONEK, TERMINAL, DIAKRYT, WYRZUTNIA, UPOLITYCZNIENIE, BEDŁKA, POJEMNOŚĆ TURYSTYCZNA, ZASIŁEK OKRESOWY, ASOCJACJA, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, RECEPTYWNOŚĆ, AEROZOL SIARCZANOWY, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, OKRĘT, PSYCHODELICZNOŚĆ, VASARELY, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, AGAMA, PODSUFITKA, UŻĄDLENIE, JĘZYK CHIŃSKI, TEUTON, MISIEK, MARTWOTA, UCIECZKA, DROŻNOŚĆ, KOMPLIKACJA, HODOWLA PIERWOTNA, WCISTEK, KROKIET, ŚLUZA WAŁOWA, ANSAMBL, OSAMOTNIENIE, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, PAJĄCZEK, TRYBUNAŁ, SER, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, MONOPOL, KARP PO POLSKU, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, BIAŁE NOCE, OZDOBNIK, MIOTŁA, WANIENECZKA, REFORMATOR, STILON, FIŃSKI, PRZESŁANKA, ZAPRZĄG, MINIATURA, MATECZNIK, KONCERT, SIEROTA SPOŁECZNA, NIEWINNOŚĆ, PRZEWRÓT, IZOLATKA, MATURKA, SIŁA, WALC, TEKST JAWNY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, KIŚCIEŃ, EDYKUŁA, GLORIA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, STOŁÓWKA, KARPLE, KOLUMNADA, WIR, WYZIEW, PODMIOT, GWIAZDA NOWA, PŁOMYK, WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE, PARAPET, CANCA, OKRES PÓŁTRWANIA, PREZYDENTKA, IZOLACJA, MONETKA, SPEAKER, PODŁOWCZY, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, SSANIE, SZKIC TOPOGRAFICZNY, RACA, WRAK CZŁOWIEKA, PATOGEN, WERSET, TYGRYSIE OKO, NIELOTNOŚĆ, NAPAŚĆ, POIMEK, ROBOTY PRZYMUSOWE, KONTENER, EXLIBRIS, HELIKAZA, OBUDOWA, KONTROLA, PUL, CHWYTNIK, MATNIA, TECHNICZNOŚĆ, BLUSZCZ, ŚLEDŹ, EKLEKTYCZNOŚĆ, ?PÓŁWEŁNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.067 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ROZŁĄCZNOŚĆ, BRAK LUB DZIELENIE NIEWIELU WSPÓLNYCH CECH Z CZYMŚ DRUGIM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ROZŁĄCZNOŚĆ, BRAK LUB DZIELENIE NIEWIELU WSPÓLNYCH CECH Z CZYMŚ DRUGIM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODRĘBNOŚĆ rozłączność, brak lub dzielenie niewielu wspólnych cech z czymś drugim (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODRĘBNOŚĆ
rozłączność, brak lub dzielenie niewielu wspólnych cech z czymś drugim (na 9 lit.).

Oprócz ROZŁĄCZNOŚĆ, BRAK LUB DZIELENIE NIEWIELU WSPÓLNYCH CECH Z CZYMŚ DRUGIM sprawdź również:

wielkość, wspaniałość, np. talentu ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady krasnorostów (Rhodophyta) ,
bajkopisarz gr. z Frygii ,
jednoroczna roślina ozdobna o lejkowatych, niekiedy strzępiastych kwiatach ,
rdzenna mieszkanka Laponii ,
prądnica przy rowerze ,
pokładnica krawężnikowa ,
lekkoatleta, dwukrotny mistrz olimpijski w trójskoku z Rzymu i Tokio, pierwszy człowiek, który przekroczył granicę 17 m, rekordzista świata wynikiem 17,03 m ,
impreza sylwestrowa ,
nurt teologiczny w kalwinizmie wysuwający m.in. następujące postulaty: 1) Bóg pragnie zbawić każdego, kto zachowuje wiarę 2) Chrystus umarł za wszystkich ludzi, choć korzystają z tego tylko wierzący w Niego ,
w muzyce: wysokie tony głosu śpiewaka; często pluralis ,
zbiór przepisów prawnych ,
Stipa - rodzaj trawy śródziemnomorskiej z rodziny wiechlinowatych; wszystkie gatunki są kserofitami występującymi na suchych siedliskach w formacjach trawiastych, w strefach klimatu umiarkowanego i zwrotnikowego obu półkul ,
brzmienie wypowiedzi wyrażające treści niezawarte w czysto językowej jej warstwie ,
zwolennik, wyznawca poglądów aleksandryjskiego kapłana Ariuszal; odrzucał niektóre dogmaty chrześcijańskie; wiarę w Trójcę Świętą, zwierzchnictwo papieża, hierarchię kościelną ,
żołnierz pełniący służbę przyboczną przy głowie państwa ,
cecha stanów, idei, czynów i zachowań: to, że coś jest zgodne z prawem, uczciwe ,
(1889-1963), francuski pisarz, scenarzysta, reżyser filmowy, malarz, poezje, dramaty, powieści poetyckie, libretta operowe ,
dawniej potocznie o samochodzie terenowym ,
Cygnus buccinator - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); żyje w Ameryce Północnej ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
unita zamieszkały we Włoszech, należący do Kościoła rzymskokatolickiego, lecz zachowujący odrębny obrzadek grecki ,
otacza łyko drzewa ,
film trwający ponad 55 minut, przeciętnie 90-132 minut ,
zjawisko występowania zmian kierunku i natężenia namagnesowania pod wpływem naprężeń mechanicznych, spowodowanych siłami zewnętrznymi ,
rowek śrubowy biegnący obok grzbietu gwintu ,
motyl z rodziny omacnicowatych, którego gąsienice żerują w szyszkach drzew iglastych ,
zwykle jedna godzina lekcyjna w tygodniowym planie nauczania, która jest przeznaczona do dyspozycji wychowawcy danej klasy ,
mieszkanka Bolimowa, kobieta pochodząca z Bolimowa ,
wyraki, tarsjusze, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach

Komentarze - ROZŁĄCZNOŚĆ, BRAK LUB DZIELENIE NIEWIELU WSPÓLNYCH CECH Z CZYMŚ DRUGIM. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast