UZNANIA LUB OBCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYRAZY to:

uznania lub obce (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYRAZY

WYRAZY to:

elementy zdania (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UZNANIA LUB OBCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.205

TREPY, WOLANT, TAJNE KOMPLETY, MIŃSZCZANIN, FLACHA, STOLIK, GŁÓWKA ARTYKUŁU, TARCZA, EKSKLAWA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, MIESZANINA, KRUPNIK, RYTUAŁ, POKAL, RENATA, NIEŻYCIOWOŚĆ, SKRÓT, ROZGAŁĘZIACZ, GLACE, SKŁAD DRUKARSKI, JAMA, ALLOMETRIA, SERWETKA, FUTERKO, BRYTYJSKOŚĆ, AWANTURA, SIEDEMDZIESIĄTKA, ANTENA, ZAJĄCZEK, ŚRODEK SPOŻYWCZY, STONOGA MUROWA, RYZYKO KURSOWE, KOLEJKA GÓRSKA, BÓR, MOTORÓWKA, ZNAJDA, PUNKT ASEKURACYJNY, APOSTAZJA, MŁAK, ATRYBUCJA, OFICJALNOŚĆ, OBRÓT, ADIANTUM WŁOSY WENERY, PLOTER TNĄCY, BARSZCZ, ESTOŃSKOŚĆ, PŁÓTNO, ŁUSKA, GWASZ, ŁASZT, PARALELIZM, SALAMI, BOCIANIE GNIAZDO, ROSZCZENIE REGRESOWE, WYŁĄCZNIK, FASZYNA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, PAJĄCZEK, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, SKLEP, KAWA ROZPUSZCZALNA, GALISYJCZYK, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, PRĄTNIKOWCE, POLITYCZNY, ŚWIERSZCZYK, RYPS, ODNALAZCA, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, ALIENACJA, PASJA, ZABAWKA, MESZEK, BURT, TINGEL-TANGEL, SŁUŻBA, PIESZCZOSZEK, REPERTUAR, ANARCHIA, KOZIA NÓŻKA, KONCHYLIOLOGIA, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, AUTOBUS CZŁONOWY, TRAGIZM, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, SKRAJNIK, FILTR POLARYZACYJNY, WYPĘDZENIE, HUCUŁ, GRUBOŚĆ, WOAL, KAGANIEC, SKUTEK PRAWNY, OBIONE, MAPA POZNAWCZA, SIECZKA, SCHEDA, PAŃSTWO, BON OŚWIATOWY, PANDAN, CHOWANIEC, KOŃ TROJAŃSKI, CEREBROZYD, WOKABULARZ, ŁUK, MEDYCYNA ALTERNATYWNA, BARWNOŚĆ, OSIEMNASTKA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, BIOGEN, TARAN, KOREK, LĘK, KIFOZA, WAFEL, INTRUZJA, RENESANSOWOŚĆ, POLER, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, BOKS GARAŻOWY, JEDNOPARTYJNOŚĆ, EGRETA, BARONIĄTKO, OKNO, SENTYMENT, KARMELEK, STARTER, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, DWÓJKA, SPÓŁGŁOSKA DENTALNA, PARYTET, PALUCH KOŚLAWY, NIEZDOLNOŚĆ, PIERNICZEK, ZDANIE, TURMA, PRZEPIS, STRONA, TŁUMIENIE, PRZEZIERNIK, SADOWISKO, ROWER, PLAMA, SŁODYCZ, PREFEKT APOSTOLSKI, ROZMIAR, ZAKUP, SKAŁA MAGMOWA, PROPAGANDA, CUDZOZIEMSZCZYZNA, TAJNE NAUCZANIE, MIZOPEDIA, ZWIAD, KREACJA PIENIĄDZA, MINA MORSKA, TEOGONIA, KRÓLEWNA, MIKSER, STACJA POSTOJOWA, PĘCHERZYK, MUZYK, IMPLEMENTACJA, LAJKRA, KATAKUMBY, EPISKOPAT, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, OBRAZEK, SZOPKARZ, KANAŁY, ALFABET PUNKTOWY, KULA, DEALER, EKONOMIA, KOSZTORYS INWESTORSKI, ZATOR, SPOILER, ZNAK, WIDMO CZĄSTECZKOWE, OSTROWIANIN, PASZTECIK, KOCIOŁEK WIETRZENIOWY, FRAZEOLOGIZM, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, FARBA DRUKARSKA, ZRĄB TEKTONICZNY, PÓŁKA SKALNA, SAMOOKALECZENIE, ROZKAZ PERSONALNY, PIEROGI, ŁAWA KOMINIARSKA, ĆWICZENIE, WARP, PIROGRAFIA, NAWÓZ SZTUCZNY, OBSTRUKCJA PARLAMENTARNA, TWARDY RESET, MIĘDLARKA, WAFEL, BIS, NIEBIOSA, SCHAB, KONWERSJA, KOLONIA, KOTERYJNOŚĆ, TASIEMCE, DEZABIL, KOLOKWIUM, PATROLOWIEC, PIERWSZA POMOC, KOMORA NISKICH CIŚNIEŃ, POKŁAD, ŻYWOTOPIS, RAMIENICOWE, KUPIEC, BASKINKA, MISTERIUM PASYJNE, CERES, ŚWIĘTOKRADCZYNI, LAMPA O FALI BIEŻĄCEJ, HEMOSTAZA, TEST NASKÓRKOWY, GRZYB PIASKOWY, MALARSTWO IKONOWE, ODWZOROWANIE KARTOGRAFICZNE, FERMENTOR, KWAS NAFTENOWY, DEMOTYWATOR, ATRYBUCJA STABILNA, AKCJA, NIEDOSŁUCH ODBIORCZY, MIEJSCE, ANORAK, NALEŚNIK, SOLANKA, KLESZCZE, AUTOCAMPING, OLEANDER, POPRZEDNIK, WERYFIKACJA, WYCIĄG TALERZYKOWY, PYZA, ADIANTUM DELIKATNE, EKSPLOATATOR, PRAWO CURIE-WEISSA, NAKŁAD, DYWERGENCJA, PAPROĆ DRZEWIASTA, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, KAULIKARPIA, ZDRADA, STREFA BUFOROWA, YORKSHIRE PUDDING, DYPTYCH, PROMIEŃ, PAJAC, LAMPERIA, PŁOMYCZEK, NIECHLUJ, WYMIANA, KOMPETYCJA, DENATURACJA BIAŁKA, ADAPTACYJNOŚĆ, PIEPRZÓWKA, GRUPA WSPARCIA, PŁAWINA, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, CZARNY DĄB, KOSKINOMANCJA, REGUŁA, AMFIPRION, INTERNUNCJUSZ APOSTOLSKI, PROSIAK, BRODAWKOWIEC CZYSTY, SCYT, ANOMALIA UHLA, PĘTO, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, LABOLATORIUM, RADA, MIŃSZCZANKA, PIRANIOWATE, DŻEMIK, DACH, SZUFLA, KOGNITYWIZM, PARSZYWOŚĆ, NADSCENIE, BLEJTRAM, REN, HEJNAŁ, MĘTNIAK, AGREGAT KRYSTALICZNY, PARALAKSA, OBIEKT PRZEJŚCIOWY, AKADEMIA, PREPARAT CHEMICZNY, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, BADACZ POLARNY, ?LEJ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.205 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UZNANIA LUB OBCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UZNANIA LUB OBCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYRAZY uznania lub obce (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYRAZY
uznania lub obce (na 6 lit.).

Oprócz UZNANIA LUB OBCE sprawdź również:

Palaemonetes varians - europejski gatunek krewetki częściowo słodkowodnej; wyrostek czołowy stosunkowo długi, przezroczysty i pozbawiony pigmentu; górna i dolna jego krawędź ząbkowana, pierwsza para czułków zwieńczona przez 3 wici, z których 2 są zrośnięte u nasady, 2 przednie pary odnóży tułowiowych zaopatrzone w wysmukłe szczypce, mające dość krótką część chwytną ,
austriacki kompozytor i teoretyk muzyki (1883-1959); prekursor techniki dodekafonicznej ,
w naukach przyrodniczych - skupienie (minerałów, roślin, cząstek), wynik procesu agregacji ,
starszy zawodnik, który zakończył już profesjonalną karierę, choć uczestniczy w rozgrywkach organizowanych z myślą o emerytowanych sportowcach ,
drobny ptak z rzędu wróblowatych, owadożerny, około 330gatunków; Eurazja i Afryka ,
pisarz słowacki (1793-1852), ideolog wspólnoty Słowian; „Córa Sławy”, „O literackiej wzajemności” ,
Crepis setosa - gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
jadalny grzyb wiosenny ,
cecha czegoś, co w danym momencie nie spełnia swojego zadania, nie reaguje na aktywujące sygnały, jest bierne ,
cecha czegoś, co jest przeciwne Polsce i Polakom ,
głęboki, dworski ukłon ,
zakończenie lub okucie gafla albo bomu w postaci widełek ,
żałosne głosy ,
rycerz, wróg Maurów ,
baza danych o podmiotach uczestniczących w obrocie gospodarczym ,
biustonosz - element damskiej bielizny służący do przykrywania i podtrzymywania piersi ,
osoba przymusowo przebywająca w określonym miejscu, bez prawa jego opuszczania ,
osoba, która wypowiada się w czyimś imieniu; postać, która przedstawia punkt widzenia autora ,
samochód marki Alfa Romeo ,
miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen ,
wskaźnik sprzedaży książek ,
wyodrębniony składnik środowiska geograficznego ,
... Wołodyjowski ,
górnik pracujący pod ziemią ,
metoda zatajenia tekstu ,
wypreparowane trofeum łowieckie, rodzaj zwierzęcego popiersia ,
Platysteira cyanea - gatunek ptaka z rodziny krępaczków (Platysteiridae) ,
najmniejszy związek taktyczny stanowiący w wielu armiach podstawową jednostkę bojową wojsk lądowych o wielkości pośredniej między pułkiem a dywizją ,
miasto we Włoszech (Lacjum) w Preapeninach ,
centuria pospolita, Centaurium erythraea - gatunek rośliny z rodziny goryczkowatych; występuje w całej niemal Europie, w Afryce Północnej, na Wyspach Kanaryjskich, w Azji Zachodniej i Środkowej, na Kaukazie i Ałtaju, w Polsce występuje na całym terytorium, ale dość rzadko

Komentarze - UZNANIA LUB OBCE. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast