DREWNIANA DESKA LUB ŁATA UKOŚNIE MOCOWANA DO KROKWI OD SPODU, KTÓREJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ W KIERUNKU PODŁUŻNYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIATROWNICA to:

drewniana deska lub łata ukośnie mocowana do krokwi od spodu, której zadaniem jest usztywnienie konstrukcji więźby dachowej w kierunku podłużnym (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIATROWNICA

WIATROWNICA to:

element konstrukcyjny parowozu (na 11 lit.)WIATROWNICA to:

w organach: część mechanizmu pneumatycznego; drewniana skrzynia zawierająca w sobie rozwiązania pozwalające rozdzielać sprężone powietrze pochodzące z miecha na zasilanie odpowiednich piszczałek poszczególnych głosów (na 11 lit.)WIATROWNICA to:

ukośna belka, pręt lub kratownica usztywniająca wiązary dachowe przeciw parciu wiatru (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNIANA DESKA LUB ŁATA UKOŚNIE MOCOWANA DO KROKWI OD SPODU, KTÓREJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ W KIERUNKU PODŁUŻNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.596

MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, RAGLAN, MUSZLA, PROPORZEC, CZĘBOREK, PUSZCZA, LĘK SEPARACYJNY, KREDYT HANDLOWY, ROMUALD, SERCÓWKA, KOK, SŁONINA, GITARA ELEKTRYCZNA, TWIERDZENIE MENELAOSA, OGÓR, WERYFIKACJA, KUSKUS, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, PŁASZCZKA NAGA, TYTOŃ, PRZYCZYNA MATERIALNA, KILOMETRAŻ, OPERATOR, PACJENT URAZOWY, POPELINA, BIAŁE PLAMY, BIAŁA SZKOŁA, SOLILOKWIUM, NIEDEFINIOWALNOŚĆ, C.O, SALETRA, AUTOKEMPING, KOLEJ, KRĘGARSTWO, MOWA WIĄZANA, CENZURA, FARBA KLEJOWA, ASSAPAN, DOZOROWIEC POGRANICZA, ROZPOREK, SERW, IRS, DIABELSKOŚĆ, OGNISKO, KLESZCZE, PIERWSZOŚĆ, ZNAK, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, SERBSKOŚĆ, KORONATOR, SEKSIZM, HOT DOG, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, WOLUNTARYZM, BEFKA, ANALITYKA MEDYCZNA, NIEOKREŚLONOŚĆ, NIEEFEKTYWNOŚĆ, POMALOWANE, OSTRY STRZAŁ, KAMIEŃ OZDOBNY, PEŁNOTŁUSTE MLEKO, JEZIORO GLACJALNE, MATRYKUŁA, DRGANIE AKUSTYCZNE, PULSACJA, SINGIEL, POETA, SIMPLEKS, BĄBELEK, MODRASZEK BLADY, NIEKROPIEŃ, GRAB, SPRAWA, STAN POSIADANIA, ROZPADLISKO, BUŁKA Z MASŁEM, DOŚWIADCZENIE, ANDANTINO, DIRCIK, ŚLEPY NABÓJ, CZTEROSUW, GIGANTYZM EUNUCHOIDALNY, LAKSACJA, CUMULONIMBUS, FILEMON SĘPIOGŁOWY, HIACYNT, KANTONISTA, KURAWONGA ZMIENNA, EMBRION, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, KAPSUŁA ZRZUTOWA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, ANGIELSKA FLEGMA, DOMNIEMANIE, REAKCJA PODSTAWIANIA, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, WIEŚ, PAS, KRYNOLINA, BISEKS, BOCZNIK, FAŁSZERZ, KLUBOWIEC, POWSTRZYMANIE, KREACJONIZM, KRAJ, BENEFICJUM, FRASZKA, CHOMĄTO, UKŁAD WIELOKROTNY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, EPOKA INDUSTRIALNA, MONOPOL NATURALNY, HALLOWEEN, CYFRA, DYSKONTO, MINIA, NIELEGAL, PIKOT, OPASKA, WYRAZ POCHODNY, DZIRYT, ŁACINNICZKA, MAPA POZNAWCZA, HERMETYCZNOŚĆ, PRODUKT TRADYCYJNY, BIDUL, KUMA, STOCZNIA, PELA, KOPROFAGIA, SKARGA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, PHISHING, STRZELNICA SPORTOWA, KULA, SPRZĘŻAJ, GAZ OBOJĘTNY, ZMYWACZ, ALAN, BROSZURKA, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, SIOSTRZYCZKA, DOBRO RZADKIE, NOK, PRZÓD, EKSPOZYCJA, ZUPAK, ARTERIA, SZYBKOZŁĄCZKA, DONOŚNIK, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, WIDNOŚĆ, METYCYLINA, RODZINA KATYŃSKA, KOMISARZ, ZĄB, MAKINTOSZ, ROZUM, ROZPAD, PRODUCENT, TATAR, ODTWÓRCA, SZKARADNOŚĆ, BRAZYLIANY, ELEKTRON DODATNI, DODATEK AKTYWIZACYJNY, SAKWA, WDZIĘK, POMURNIK, KOZAK, PODGATUNEK, SUPERVISOR, INDEKS, PIEPRZ, ZABYTEK RUCHOMY, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, PASMO PRZENOSZENIA, MISKA, BRYZA, BRUDNA ROBOTA, WIMBLEDON, STRES, CIOCIA, ŁAŃCUCH, ATOL, BAREŻ, STYMULACJA ODWIERTU, SZPULA, BAŃKA, TYKA, STOPA, TRAKTAT SOJUSZNICZY, TIRET, KIERAT, OWOC SZUPINKOWY, WYZNANIE MOJŻESZOWE, CHÓR, KODOWANIE SIECIOWE, ELEMENT ODSTAJĄCY, INTERWAŁ, NAZWA ZWYCZAJOWA, SYMETRIA, OBRAZOWANIE MEDYCZNE, POZIOMICA, RAPT, ARYTMOMETR, PLEWA, DOMINATOR, RÓWNOWAGA CZĄSTKOWA, PADACZKA AUDIOGENNA, PASIERB, BULION, ZGŁOSZENIE IDENTYFIKACYJNE, DZIEWIĄTKA, ŻÓŁWIE MUŁOWE, SPÓD, BYLEJAKOŚĆ, TRÓJCA, PION, PĄK, PREFORMACJA, ZJAWISKO THOMSONA, JEDYNKA, NASZYWKA, RICOTTA, PLOTER SOLWENTOWY, BALDACHIM, UNIWERSYTECKOŚĆ, REOFILE, POŁAWIACZ, SKRAJNOŚĆ, UKŁAD SŁONECZNY, WIEŚ PLACOWA, CHIŃSKI, RÓJKA, BAŁKAŃSKOŚĆ, OPTIMUM EKONOMICZNE, KRYZA, CIOTA, PCHACZ, ŻÓŁW LEŚNY, PRASA, DZBANEK, PRYMITYWNOŚĆ, NIEZDOLNOŚĆ, HEGEMON, FAKTURA, CIAŁO, SZKLIWO, ARCHIWOLTA, ATRYBUCJA, REFLEX, CZASOWNIK, KOSIARKA ROTACYJNA, MONOPARTYJNOŚĆ, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, MROZIWO, GASTRO, UŁAMEK WŁAŚCIWY, STREFA HEMIPELAGICZNA, SYMETRIA, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, MIAZGA KORKOTWÓRCZA, DIABELSKOŚĆ, DZIEŃ, ODBÓJ, FIGURACJA MELODYCZNA, CHOROBA ORMONDA, KLIRING, PISCHINGER, MADAME, FANABERIA, SUPERNOWA, TRUDNOŚĆ, MUFA, SZACHY 960, INDYWIDUALIZM, OPŁATA MIEJSCOWA, KOD PREFIKSOWY, GŁOŚNIK ELEKTRONICZNY, NIEUPRZEJMOŚĆ, WARSTWA KOLCZYSTA, GRYLAŻ, ZJAWISKO NATURALNE, ANTYGWAŁTY, TOWARZYSZKA BRONI, CHOROBA MÜNCHMEYERA, SPOISTOŚĆ, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, BROSZURA, TURYSTYKA SEKSUALNA, POCHMIEL, PRODUKT, PODSYP, ZŁOŻE GNIAZDOWE, SUBSTYTUCJA, KLEJNOT HERBOWY, ?OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.596 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DREWNIANA DESKA LUB ŁATA UKOŚNIE MOCOWANA DO KROKWI OD SPODU, KTÓREJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ W KIERUNKU PODŁUŻNYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNIANA DESKA LUB ŁATA UKOŚNIE MOCOWANA DO KROKWI OD SPODU, KTÓREJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ W KIERUNKU PODŁUŻNYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIATROWNICA drewniana deska lub łata ukośnie mocowana do krokwi od spodu, której zadaniem jest usztywnienie konstrukcji więźby dachowej w kierunku podłużnym (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIATROWNICA
drewniana deska lub łata ukośnie mocowana do krokwi od spodu, której zadaniem jest usztywnienie konstrukcji więźby dachowej w kierunku podłużnym (na 11 lit.).

Oprócz DREWNIANA DESKA LUB ŁATA UKOŚNIE MOCOWANA DO KROKWI OD SPODU, KTÓREJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ W KIERUNKU PODŁUŻNYM sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - DREWNIANA DESKA LUB ŁATA UKOŚNIE MOCOWANA DO KROKWI OD SPODU, KTÓREJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ W KIERUNKU PODŁUŻNYM. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast