Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: DREWNIANA DESKA LUB ŁATA UKOŚNIE MOCOWANA DO KROKWI OD SPODU, KTÓREJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ W KIERUNKU PODŁUŻNYM

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIATROWNICA to:

drewniana deska lub łata ukośnie mocowana do krokwi od spodu, której zadaniem jest usztywnienie konstrukcji więźby dachowej w kierunku podłużnym (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WIATROWNICA

WIATROWNICA to:

element konstrukcyjny parowozu (na 11 lit.)WIATROWNICA to:

w organach: część mechanizmu pneumatycznego; drewniana skrzynia zawierająca w sobie rozwiązania pozwalające rozdzielać sprężone powietrze pochodzące z miecha na zasilanie odpowiednich piszczałek poszczególnych głosów (na 11 lit.)WIATROWNICA to:

ukośna belka, pręt lub kratownica usztywniająca wiązary dachowe przeciw parciu wiatru (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DREWNIANA DESKA LUB ŁATA UKOŚNIE MOCOWANA DO KROKWI OD SPODU, KTÓREJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ W KIERUNKU PODŁUŻNYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.927

DEFLEKTOR, CZARNA KSIĘGA, POWIEŚĆ SCI-FI, PODTRZYMKA, CZUBEK, SPŁYWNIK, ILOŚĆ REFERENCYJNA, PODRODZAJ, KUMOTER, GATUNEK ZAWLECZONY, SĄD SZCZEGÓŁOWY, FORTECA, KRAWAT, ŁAŹNIA PAROWA, RUMSZTYK, DEKRETACJA, WSPÓŁCZYNNIK PROPORCJONALNOŚCI, ŻACHWY, FETYSZ, ANOKSYBIOZA, STOPA, BARYCENTRUM, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, BROŃ TERMOJĄDROWA, FILTR BESSELA, ŁATA, OKRUTNOŚĆ, SKRZYDEŁKO, LEASING OPERACYJNY, DOWÓZ, KAWA ZBOŻOWA, NET, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, PATRYCJUSZ, WIĘZIEŃ POLITYCZNY, CZAS ZIMOWY, MOSTEK, NAROŻNIK, RZUT RÓWNOLEGŁY, CIĄŻA, KISZONKA, KIEROWNICTWO, SIEDEMNASTKA, WAPORYZACJA, FUNKCJA AKTYWACJI, FOKSTROT, DRĘTWOTA, PIANO, AUTOMATYKA POGODOWA, DOSTAWA, ŚRUBA POCIĄGOWA, STRATYFIKACJA, ODBOJNICA, KONFIDENCJONALNOŚĆ, ŁAD, LUJ, DWUDZIESTY SIÓDMY, ISKIERNIK, ZESZYT, GWAŁTOWNOŚĆ, SAMOREALIZACJA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, POZWANY, MONOLOG WEWNĘTRZNY, KOCIAK, BELLADONA, MONOCHROMATYZM, SAMOGŁOSKA ZREDUKOWANA, MELODIA, CZUJKA, MACIERZ ALTERNUJĄCA, GRZBIET KSIĄŻKI, SABATARIANIZM, EUFORBIA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, WIĄŚLOWATE, AUTOBUS, BROŃ OBUCHOWA, RELISZ, ROLNIK INDYWIDUALNY, NAWALANKA, ADORACJA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, PLUS DODATNI, NADRUK, TOPENANTA, LIST OTWARTY, KONTRAMARKA, MIOTEŁKA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, RZEKA, CUKIER, REAKCJA ZAPALNA, AUTOTRANSFUZJA, FUNKCJONALISTA, REAKTOR GAZOWY, TEMAT, POLIETER, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, KARMIDŁO, NAROWISTOŚĆ, EKSTRADYCJA, OBUDOWA, HAMERNIA, SZKOŁA SPECJALNA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, SZAMANKO, KOSZÓWKI, NALEGANIE, BABA-CHŁOP, PODATEK MAJĄTKOWY, DIRCIK, EKIPA, SIŁA AERODYNAMICZNA, AKORDEON, PRZYWÓZKA, PANICZ, KACENJAMER, BRAND, SIARKA ROMBOWA, TAUTOLOGICZNOŚĆ, FAŁSZYZM, ZESZYT W LINIE, KASETA, PSYCHODELICZNOŚĆ, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, SKAŁA WAPIENNA, KOMPOTIERA, MATECZNIK, SALCESON, FIRMÓWKA, WALOSZEK, MAJĄTEK, AZOLLA PAPROTKOWA, ZAPISOBIORCA, ODWAGA, FOTOJONIZACJA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, WSPOMNIENIE, ŻUBR WĘGIERSKI, KLESZCZOWINA, KOMBAJN ŚCIANOWY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, TREŚĆ, DIAKONIA, WŁOCHACZ, WIDZIMISIĘ, KOLEGIUM, KAPTUR, WALCOWNIA GORĄCA, HAZARD, SPARRINGPARTNER, WŁADZUCHNA, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, PILOT, ODWRACACZ CIĄGU, ODWZOROWANIE STEREOGRAFICZNE, PEREŁKA, BABCIA CIOTECZNA, OBNAŻACZ KOPCIUSZEK, FILOLOGIA POLSKA, SROM, MDŁOŚĆ, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, MNISZEK, KĄT WYPUKŁY, OBSZAR, KLERODENDRON, GEEK, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, BEGONIA, STEREOTYPIA, POKRYCIE, PODMIOT LOGICZNY, KOPYTO, OCZKO W GŁOWIE, KOKORYCZKA, STRONA BIERNA, WYBUCHOWOŚĆ, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, KARMIN, ZAWISAK, STAN STACJONARNY, TOR, KARŁOWATOŚĆ, SER EMENTALSKI, FORLANA, MGŁA, KOZAK, OBŁÓG, PRAKTYCZNOŚĆ, HASŁO, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, RUNA, IDEALIZM, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, WĘŻÓWKA PALMIASTA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, REALGAR, CIRROCUMULUS, ENTOMOFAUNA, POMOC, NIESPORCZAK, WYJĄTKOWOŚĆ, PAUTSCH, PŁYTA KORKOWA, WIELKOŚĆ, BIAŁA ŚMIERĆ, REJA, PIERDU PIERDU, ASYSTA, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, UMOWA ZLECENIE, PEPICZKA, ZAĆMA DOJRZAŁA, TENDENCJA ROZWOJOWA, UKŁAD ODNIESIENIA, CETIOZAUR, ZASADA MACHA, DEMOKRACJA, PŁACZ, KOMEDIODRAMAT, HAMBURGER, LICZEBNIK, TEREN ODKRYTY, SMUGA, OBIEGNIK, MAJÓWKA, SZTUKATERIA, SZCZEP, PLUJKA, KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, AQUAFABA, WAWRZYN, DOBIEG, ZAPRAWA, GALERIA, POMNICZEK, ŚMIERDZIEL, UKRAINISTYKA, KAWA ROZPUSZCZALNA, REDAKTOR TECHNICZNY, MA, DEKONTAMINACJA, ORBITA, STYMULACJA, CACHE, CZUPRYNA, ADWOKAT DIABŁA, PISCHINGER, PUCHAR, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, NAMIESTNIK, PRZYSTAŃ MORSKA, UPARCIUCH, NIESPODZIEWANOŚĆ, WYWIAD, SMOK, DYNAMIKA, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, DODATEK WYRÓWNAWCZY, ZARAZA, ALBINOS, POWAŻNOŚĆ, GRUSZKA, DOZYMETR, BRUK, PODZIEMIE, GRUPA WERBALNA, UMOWA WIĄZANA, JUJUBA, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, CENTRALNE OGRZEWANIE, SROGOŚĆ, WYRAŹNOŚĆ, PAPROTNICA GÓRSKA, ZWIJARKA, GEOMETRIA AFINICZNA, POLEWKA, NIEŚPIESZNOŚĆ, PLAMKA FORDYCE'A, HYBRYDALNOŚĆ, OKAZAŁOŚĆ, TRYNITARIANIZM, ODCHYLENIE STANDARDOWE W POPULACJI, PIROGOW, JADZICA, PENTAPLOID, WIEŃCE, MANIERYSTA, KRĄŻNIK, PRAGMATYCZNOŚĆ, PLUTON, POLE, WRONIE OKO, ADRESATKA, MOLESKIN, STÓŁ, OMIEG KAUKASKI, ROZPRAWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.927 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: drewniana deska lub łata ukośnie mocowana do krokwi od spodu, której zadaniem jest usztywnienie konstrukcji więźby dachowej w kierunku podłużnym, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DREWNIANA DESKA LUB ŁATA UKOŚNIE MOCOWANA DO KROKWI OD SPODU, KTÓREJ ZADANIEM JEST USZTYWNIENIE KONSTRUKCJI WIĘŹBY DACHOWEJ W KIERUNKU PODŁUŻNYM to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wiatrownica, drewniana deska lub łata ukośnie mocowana do krokwi od spodu, której zadaniem jest usztywnienie konstrukcji więźby dachowej w kierunku podłużnym (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIATROWNICA
drewniana deska lub łata ukośnie mocowana do krokwi od spodu, której zadaniem jest usztywnienie konstrukcji więźby dachowej w kierunku podłużnym (na 11 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x