GRUNT, BUDYNEK LUB CZĘŚĆ BUDYNKU STANOWIĄCA CZYJĄŚ WŁASNOŚĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MAJĄTEK NIERUCHOMY to:

grunt, budynek lub część budynku stanowiąca czyjąś własność (na 17 lit.)NIERUCHOMOŚĆ to:

grunt, budynek lub część budynku stanowiąca czyjąś własność (na 12 lit.)RZECZ NIERUCHOMA to:

grunt, budynek lub część budynku stanowiąca czyjąś własność (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUNT, BUDYNEK LUB CZĘŚĆ BUDYNKU STANOWIĄCA CZYJĄŚ WŁASNOŚĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.548

PATRON, WÓZ MEBLOWY, SPÓŁGŁOSKA SYCZĄCA, KALIKO, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, DOK, ŚRODEK KARNY, SZCZOTECZKA, TABULA RASA, ZESZYT, KARA, OSIEMDZIESIĄTKA, ŻYWOPŁOCIK, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, JASKÓŁCZE GNIAZDO, SKARPA, OKALECZENIE, TŁO, SANDWICZ, KOLCZAKOWATE, BIMS, PAMIĘĆ GÓRNA, CZAS, MAŁA GASTRONOMIA, PANEW, ŁASKOTKI, MEDALION, WIERZCHOŁ, WIENIEC, WZÓR UŻYTKOWY, MARINA, FOTOGRAM, STRZAŁA, SPULCHNIACZ, AFIKS, SER, ŁATA, DRĄG, KRĄG, DROGA, STANCA, CHOROBA PLUMMERA, KAJZER, BAREŻ, POLIKRYSZTAŁ, SALWA BURTOWA, LIMETA, TRUST MÓZGÓW, DMUCHAWA, KOHORTA, POMPA INFUZYJNA, PRZEMYTNICTWO, HARCERKA, ROZTWÓR WZORCOWY, PODSEKTOR, KASZTANEK, FUTURE, SPŁUKIWANIE, FORTE, AFRYKANIZOWANIE, STREAMING, TRANSPORT AKTYWNY, WADA, TURBINA SPALINOWA, ROZSZCZEP, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, KLOSZ, KRÓTKOSZ SZORSTKI, SYLWETA, PODZBIÓR, FANTOM, NISZA, PRZEPIS KOŃCOWY, HASŁO, NAWA GŁÓWNA, GORSET, BĄK ZWYCZAJNY, CHAŁWA, KANCONETTA, MIĘDZYWĘŹLE, PIEPRZ, WRÓBEL MAZUREK, TRIANGULACJA, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, OWADZIARKI, GAZ SYNTEZOWY, ZNAK TOWAROWY, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, SAMPLER, DIU, AURORA, PASZTETNIK, BOMBA TERMOJĄDROWA, BELKA, PCHACZ, BIOREMEDIACJA, KOTERYJNOŚĆ, OPONA, MANKIET, ANTYSOWIETYZM, KASETOWIEC, WOJNA CELNA, KUKURYDZIANKA, BIEG, EOLIA, SZTAFAŻ, WIELKORUŚ, KONTYNGENT, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, KLAKA, BÓR BAGIENNY, POŚWIST, RASZPLA CIERNISTA, PIERÓG KARELSKI, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, MUROWANKA, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, GICZ, DRAJREP, ROŚLINY ZARODNIKOWE, CIAŁO MIGDAŁOWATE, START-UP, KANTAR, KRYTERIUM STEROWANIA, TLENEK, LICZARKA BANKNOTÓW, SYGNAŁ CIĄGŁY, KALANDER, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, KUMOTERSTWO, RUCHY DIKTYOGENICZNE, ŁZAWNIK, LAWABO, KORNIK, SUBIEKT, POWIERZCHNIA ZABUDOWY, JAZDA, UDAWACZ, KOCIE OKO, OSTROKRZEW, DIADEM, CYTOKININA, NARZĄD KOPULACYJNY, AUTOBUS CZŁONOWY, AGENCJA RATINGOWA, ANTENA POKOJOWA, NIEEFEKTYWNOŚĆ, NAPAŚĆ, SEMINARIUM, OSTROMLECZ, SKALAR, DRABINKA, POPIELNIK, MIĘCZAK, WŁOSKOWATOŚĆ, PŁATEK, STREPTOKOK, SAFARI, TRASA, ORGANDYNA, KASZKIET, ZESTAW, KRET, ANOLIT, NOTOWANIE CIĄGŁE, KOSZARY, WZGLĄD, POŚWIĘCENIE, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, PARLAMENT, DOM BLIŹNIACZY, PODKAST, WĘGAR, MUNDSZTUK, AUTOKEMPING, OKUCIE, ZGODNOŚĆ, OBRÓT WTÓRNY, POJAZD SPECJALNY, POWSTANIE, SZARPIE, AKT, RESKRYPT, PTASIE MLECZKO, MARS, ANKIETA PERSONALNA, OZIMINA, RADZIECKOŚĆ, WAPITI, ROZTWÓR STAŁY, MEDALION, PRYMULA, KLAUZULA, PULPIT STEROWNICZY, GŁOSOWANIE STRATEGICZNE, CZECZOTA, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, PISK, ELUWIUM, TERMINATOR, URYNA, KUPA, JAKLA, ŚWIADEK KORONNY, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, POSIADACZ ZALEŻNY, OSEŁEDEC, RZECZNIK PATENTOWY, SILNIK SPALINOWY, KAZBA, JINFENGOPTERYKS, PARA, FIBRYL, WIERZCHOWINA, WZÓR JAWNY, CIĄGACZ, RODZINA ZASTĘPCZA, CHOLEWA, DZIESIĘCINA, ZASTRZALIN, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, SOLANKA, CEDZIDŁO, ETERYCZNOŚĆ, FORLANA, SEZONOWIEC, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, UDERZENIE, ARSENAŁ, OLEJ Z OLIWEK, WITACZ, ŁAJKA, GRZECHOTKA, NASZELNIK, PRZECIWNIK, ZAWIĄZEK, ARENA, ANGINA MONOCYTOWA, KASTRAT, NEOGOTYK, INTERNACJONALIZM, LOBELIOWE, SIODŁO, DERESZOWATA, MOZZARELLA, BLASZKA, SUTANELA, RZEKA CHWILOWA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, NARTOW, SKRĘTNIK, HB, PRZYSTOSOWANIE, KARAKUŁY, IZOLACJA, HOMOSEKSUALIZM, ODSZCZEPIEŃSTWO, HANDEL ZAGRANICZNY, ŚPICHRZ, PLATFUS, LORDOSTWO, PUCH KIELICHOWY, SADZ, STOSINA, SOWIECKOŚĆ, WITAMINA, PORT, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, PIĘTRO, OBJAW, CYRK, JĘZYK POMOCNICZY, WSPOMNIENIE, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, FETA, SIEĆ ENERGETYCZNA, DZIELNOŚĆ, AMBASADORKA, NIEWYPAŁ, BRUK, BABULA, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, PLURALIZM, WIĆ ROŚLINNA, BROSZURKA, ODNIESIENIE, KIERAT, WEDUTA, SŁOBODA, PRE-PAID, ZRĄB, GATUNEK SYNCHRONICZNY, KOLUMBARIUM, AGAMA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, OPONKA, UGRUPOWANIE, ?RACJONALNOŚĆ KOMUNIKACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.548 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUNT, BUDYNEK LUB CZĘŚĆ BUDYNKU STANOWIĄCA CZYJĄŚ WŁASNOŚĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GRUNT, BUDYNEK LUB CZĘŚĆ BUDYNKU STANOWIĄCA CZYJĄŚ WŁASNOŚĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MAJĄTEK NIERUCHOMY grunt, budynek lub część budynku stanowiąca czyjąś własność (na 17 lit.)
NIERUCHOMOŚĆ grunt, budynek lub część budynku stanowiąca czyjąś własność (na 12 lit.)
RZECZ NIERUCHOMA grunt, budynek lub część budynku stanowiąca czyjąś własność (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MAJĄTEK NIERUCHOMY
grunt, budynek lub część budynku stanowiąca czyjąś własność (na 17 lit.).
NIERUCHOMOŚĆ
grunt, budynek lub część budynku stanowiąca czyjąś własność (na 12 lit.).
RZECZ NIERUCHOMA
grunt, budynek lub część budynku stanowiąca czyjąś własność (na 15 lit.).

Oprócz GRUNT, BUDYNEK LUB CZĘŚĆ BUDYNKU STANOWIĄCA CZYJĄŚ WŁASNOŚĆ sprawdź również:

kobieta, która urodziła dziecko i (najczęściej) je wychowuje, rodzicielka ,
wal biały, Delphinapterus leucas - gatunek walenia z rodziny narwalowatych; zamieszkuje wody Arktyki i subarktyczne ,
żółw Jangcy, Rafetus swinhoei - gatunek dużego gada z rodziny żółwiaków, jeden z najbardziej zagrożonych wyginięciem; występuje w południowych Chinach i w Wietnamie, w 2008 roku potwierdzono istnienie czterech osobników (trzech samców i jednej samicy) ,
(SAL'A); miasto w Słowacji nad Wagiem (kraj zachodniosłowacki), ośrodek przemysłu chemicznego ,
jezioro w Niemczech, u podnóża Alp Bawarskich, powierzchnia 82 km2, głębokość do 73 m ,
pojęcie prawnicze określające obronę własnej osoby lub własnych dóbr w sytuacji zamachu ,
każdy człon, który znajduje się pomiędzy innymi dwoma członami całości ,
utrwalone w użyciu z ustalonym znaczeniem połączenie dwóch lub więcej wyrazów ,
malowanie statku mające na celu jego zamaskowanie ,
język, a w zasadzie grupa dialektów i etnolektów, używana przez mieszkańców północnej Grecji, Macedonii, Bułgarii Albanii, spotykany także na terenie Rumunii, Serbii, Czarnogóry oraz Bośni i Hercegowiny ,
w górnictwie; kloc drewniany w zewnętrznej części stosu ,
motyl z rodziny barczatkowatych, występujący na terenie całego kraju ,
sterowanie wiropłatami za pomocą drążka sterowniczego i elementów sterujących umieszczonych w głowicy wiropłatu ,
łatwopalne paliwo ,
człowiek przyjmujący bierną, obojętną postawę wobec życia ,
gatunek rośliny należący do rodziny astrowatych ,
mechanizm przenoszący ruch klawiszy na wentyle otwierające dopływ powietrza do piszczałek w organach ,
aparat radiowy umieszczony w jednej skrzynce z magnetofonem ,
niewielki okręt pełniący zadania łącznikowe i patrolowe ,
rodzaj węgierskiego mięsnego ragout przyrządzanego z mięsa, grzybów i warzyw ,
gągoł, Bucephala clangula - gatunek średniej wielkości wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae); zamieszkuje północną i środkową Europę oraz północną Azję i Amerykę Północną ,
dystrybucja ciepła w obrębie budynku ,
Carex curvata - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
imię Stanek, dziewczyny z gitarą ,
zaprzęg na trzy konie ,
to, że coś jest polimodalne - obejmuje, wykorzystuje, angażuje, dokonuje się w wielu trybach, na wiele sposobów, wieloma kanałami ,
nagroda muzyczna przyznawana wydawnictwu za osiągnięcie przez nie określonego progu sprzedaży ,
ptak z rzędu długoskrzydłych, ze śliny i roślin buduje gniazda jadane pod nazwą jaskółczych; Płw. Indyjski, A. Sundajski, Cejlon, Nowa Gwinea ,
przyprawa, rodzaj pieprzu, wyrabiany z bardzo ostrej papryki Cayenne ,
kompozytor francuski (1892-1974); balety, symfonie, koncerty, utwory kameralne, pieśni, opery; 'Krzysztof Kolumb'

Komentarze - GRUNT, BUDYNEK LUB CZĘŚĆ BUDYNKU STANOWIĄCA CZYJĄŚ WŁASNOŚĆ. Dodaj komentarz

4+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast