KTOŚ OKROPNY, PASKUDNY, ZWŁASZCZA NIEWDZIĘCZNY, KTOŚ, KTO ZROBIŁ COŚ PASKUDNEGO LUB MA PASKUDNĄ CECHĘ CHARAKTERU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PASKUDA to:

ktoś okropny, paskudny, zwłaszcza niewdzięczny, ktoś, kto zrobił coś paskudnego lub ma paskudną cechę charakteru (na 7 lit.)



Sprawdź również inne opisy ha­sła: PASKUDA

PASKUDA to:

ktoś paskudny, bardzo nieładny lub coś paskudnego, bardzo nieładnego; ktoś lub coś, co ma jakąś ujemną cechę w wyglądzie, ta cecha może być permanentna lub chwilowa, może też być dyskusyjna (na 7 lit.)



PASKUDA to:

coś, co wzbudza obrzydzenie, wstręt poprzez inne cechy niż brzydota (na 7 lit.)



PASKUDA to:

istota budząca wstręt (na 7 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KTOŚ OKROPNY, PASKUDNY, ZWŁASZCZA NIEWDZIĘCZNY, KTOŚ, KTO ZROBIŁ COŚ PASKUDNEGO LUB MA PASKUDNĄ CECHĘ CHARAKTERU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.167

CIEMNOŚĆ, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, KASZTEL, GŁUPEK, SEZAMEK, ARSENIAN(III), SKUMBRIA, CHOWANIEC, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, EMOCJA, IMPAST, ORTOGRAFIA, TĘSKNOTA, NIEMRAWIEC, ŻYŁA, MYŚLISTWO, OFIARA ZAKŁADZINOWA, GRADUAŁ, DIZAJN, BALOWNIK, KLIKOWOŚĆ, SEPARACJA, KSIĄŻKA ADRESOWA, GALISYJCZYK, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, EMISJA, REPERTUAR, ZLEWNIA, OPASKA, WŁADCZOŚĆ, ZMIENNOŚĆ, ŚCIANA FUNDAMENTOWA, KOMIN, NACZYNIAK GRONIASTY, AUTOMAT, RÓŻNOWICIOWCE, FAKTYCZNOŚĆ, CANZONA, PRZEDPIERSIE, ŁAŹNIA, TRUP, HORRENDUM, POPĘDLIWOŚĆ, FILM SF, SZASZŁYK, OPAD, STANOWISKO, BARONIĄTKO, NADZIEWARKA, PARATHA, POPLECZNICTWO, MELUZYNA, DRAMATYKA, OSTROGA, PRZYSTAŃ, URAN, ABOMINACJA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, WRZUTA, ANTROPOCENTRYZM, PRZEKŁADACZ, VIRGA, ŁEBEK, KESON, ZAMIANA, ROZKŁAD, BASILEUS, TEMPO, CYWILKI, REZEDA, OSCHŁOŚĆ, RECEPTYWNOŚĆ, POWIERNICTWO, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, NIESYMPATYCZNOŚĆ, TRAŁ, ZAOPATRZENIE, POLIMORFIZM, PAMIĄTKOWOŚĆ, KOŁNIERZYK, AGONISTA, OPIS, SUROWICA, POTÓWKA, SOPRANISTA, EKSPLOATACJA, PIĘTNASTKA, ŻÓŁW NATATOR, MINIATURA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, KAZUISTA, MEMORANDUM, MROZIWO, GŁĘBSZY, ABOLICJONISTKA, BUTELKA ZAPALAJĄCA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, CUDZOŚĆ, MROK, TRANSGEN, PATRONKA, WARIACJE, BARWY, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, KARMEL, PUKNIĘCIE, PRZYCHYLNOŚĆ, CUDEŃKO, PROPORZEC, REWIZOR, PODŁUŻNOŚĆ, INTERPRETATOR, SIŁA PŁYWOWA, SCEPTYK, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, OCHRONNIK, REGENERATOR, WOLUMEN OBROTÓW, DOBRA, MUR, BOŚNIACKOŚĆ, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, OSĘKA, DEZETKA, STANOWISKO, REKONWERSJA, PRAKTYCZNOŚĆ, MOL, MASTYKS, TRESA, TRÓJNÓG, NIEKOSZTOWNOŚĆ, OSOBA, TROLLING, RYTOWNIK, BIEDACZKA, KOD, WIELOKĄT, KRÓCIEC, DYSONANS, CZAS URZĘDOWY, KONFISKATA, BOCZEK, RAJOKSZTAŁTNE, BETON JAMISTY, HETMAN NAKAŹNY, ANTYGWAŁTY, DIRCIK, AUDIOBOOK, NOBEL, POMYŁKA, CHĘTNY, BLISKOŚĆ, LENA, REGENERACJA, NIEMOŻNOŚĆ, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, SŁODYCZ, AKWEN, ZOONOZA, KOSMOGONIA, PŁATNIK, WIERZĄCY, AKTYWISTA, SMAK, CIĄGUTEK, PASZTET, PANOCZEK, LASENCJA, MROZOODPORNOŚĆ, SIWAK, PIONEK, STATYKA, BRĄZ, ORKAN, WYSŁUGA LAT, GWAŁT, HAMERNIA, CHOCHLA, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, WYNAJMUJĄCY, KUR, BĘBEN, PIKIETA, NAGŁOŚNIENIE, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, STANOWISKO, KONSOLETA, KOLEJ LINOWA, DOSTARCZYCIEL, GLIKOZYD FENOLOWY, MASZTÓWKA, FAŁSZERZ, FALA, BIGNONIOWATE, SKALAR, HARDTOP, NOTABL, ZASUWNICA, EMBRIOGENIA, ORNAMENT KANDELABROWY, WOKALIZA, UNCJA, KAZAMATA, MUSZTRA, PĄCZEK, KORKOWIEC, BAZA, MIOTŁA, JEDZENIE, OPALENIZNA, DOBA, POCZEKALNIA, NIEUFNOŚĆ, SZTYCH, PĘTO, SIŁACZ, STYMULACJA, INDOKTRYNACJA, FARCIARZ, NIEWIERNOŚĆ, OBLEW, BRUTALIZM, WYPŁYW, CIOS, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, ZABAWKA, ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI, BIDAKA, BALKON, POWIJAKI, NIEJAWNOŚĆ, ODNIESIENIE, POBRZMIENIE, KOPCIUCH, UMIEJĘTNOŚĆ, ANGLOFOBIA, PRZYKRYCIE, POSTAĆ, SYMFONIK, SZKLANY SUFIT, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, MIĘCZAK, NOŚNIK, BAZYLISZEK, ZABYTEK, NEBULIZACJA, ŁAŃCUCH, MALARSKOŚĆ, CZYNNOŚĆ POMYŁKOWA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, WIDMO ATOMOWE, FANATYCZNOŚĆ, GOŹDZIENIEC, NULLIPARA, ADIANTUM ROZWICHRZONE, JAZDA, ASYSTENCJA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, GARBATE ANIOŁKI, KOMPAKTOWOŚĆ, ORGANIZM RAFOTWÓRCZY, LEGENDA, LIŚĆ ODZIOMKOWY, ROBOT PRZEMYSŁOWY, PRZERYWACZ, PIERWSZOŚĆ, CHITON, ARANŻACJA, KANONIERKA, STANOWISKO, NAJEM OKAZJONALNY, HEL, NOSTALGIK, WSPÓŁCIERPIĄCY, PRZECIWIEŃSTWO, DERESZ, SPADOCHRONIARZ, SPOTKANIE MODLITEWNE, KORKI, TRANSPORTER, HARMONIJNOŚĆ, EKLER, WYCIĄG TALERZYKOWY, KRYPTOGRAFIA ASYMETRYCZNA, ROZWAŻNOŚĆ, SMACZNY KĄSEK, SŁUP, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, ŻEGLUGA, AWANTAŻ, ROŚLINA ZIELNA, JEŻOWIEC, SKLEP, CIASTKO, BOKSERKA, BOCZNIK, ?PRZEZNACZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.167 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KTOŚ OKROPNY, PASKUDNY, ZWŁASZCZA NIEWDZIĘCZNY, KTOŚ, KTO ZROBIŁ COŚ PASKUDNEGO LUB MA PASKUDNĄ CECHĘ CHARAKTERU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KTOŚ OKROPNY, PASKUDNY, ZWŁASZCZA NIEWDZIĘCZNY, KTOŚ, KTO ZROBIŁ COŚ PASKUDNEGO LUB MA PASKUDNĄ CECHĘ CHARAKTERU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PASKUDA ktoś okropny, paskudny, zwłaszcza niewdzięczny, ktoś, kto zrobił coś paskudnego lub ma paskudną cechę charakteru (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PASKUDA
ktoś okropny, paskudny, zwłaszcza niewdzięczny, ktoś, kto zrobił coś paskudnego lub ma paskudną cechę charakteru (na 7 lit.).

Oprócz KTOŚ OKROPNY, PASKUDNY, ZWŁASZCZA NIEWDZIĘCZNY, KTOŚ, KTO ZROBIŁ COŚ PASKUDNEGO LUB MA PASKUDNĄ CECHĘ CHARAKTERU sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - KTOŚ OKROPNY, PASKUDNY, ZWŁASZCZA NIEWDZIĘCZNY, KTOŚ, KTO ZROBIŁ COŚ PASKUDNEGO LUB MA PASKUDNĄ CECHĘ CHARAKTERU. Dodaj komentarz

1+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast