ZAKŁAD O WYGRANE PIENIĘŻNE LUB RZECZOWE, RÓWNIEŻ ZAKŁAD ZAWARTY ZA POŚREDNICTWEM TOTALIZATORÓW I BUKMACHERÓW; TERMIN PRAWNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZAKŁAD WZAJEMNY to:

zakład o wygrane pieniężne lub rzeczowe, również zakład zawarty za pośrednictwem totalizatorów i bukmacherów; termin prawny (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKŁAD O WYGRANE PIENIĘŻNE LUB RZECZOWE, RÓWNIEŻ ZAKŁAD ZAWARTY ZA POŚREDNICTWEM TOTALIZATORÓW I BUKMACHERÓW; TERMIN PRAWNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.954

PAROWANIEC, NOWA KLASYCZNA, RIKSZA, DYMISJA, LINUKSIARZ, WIĄZ, KSIĘŻULKO, TRANZYT, SZMAT, NIEZSTĄPIENIE JĄDER, ROŻEK, KASZA, MIGOTANIE GWIAZD, SMOCZEK, WARTOWNIA, KAPISZON, ZWOLNIENIE, ŚCIEŻKA, KIWI, PUKNIĘCIE, POSIADACZ ZALEŻNY, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, CHUSTA, BEZKRYTYCYZM, GOSTEK, MARIONETKA, HEL, TURYSTYKA SEKSUALNA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, STOŻEK WYPUKŁY, PREZENTER, WYRAZY, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, DZIEWKA, POLIETER, WŁOSKOŚĆ, LOTOKOT, MOSTEK, PRZYSZŁOŚĆ, EKRAN AKUSTYCZNY, INTENSJONALNOŚĆ, KRÓCICA, REFEKTARZ, BYDLAK, WIZYTÓWKA, NOWALIA, DRUK OFFSETOWY, GARDENIA, PRAWO ZATRZYMANIA, PORNOGRAFIA, DZIEWIĄTKA, ODWIERT, DŻET, KLASYFIKACJA ABC, STAN WOLNY, SNAJPER WYBOROWY, MAŁPI GAJ, TRÓJKA, DEFERENT, KORYTKO, KONSERWACJA, KLATKA SCHODOWA, DEADLINE, POWAGA, TRANSFORMACJA WOLNORYNKOWA, WODNIAK, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, DOWÓD, ATRAPA, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, LUSTRO TEKTONICZNE, DZIELNOŚĆ, PARTYCYPACJA, PERYPATETYK, BIUSTONOSZ, CEGŁA DZIURAWKA, BIAŁA SZKOŁA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, OBSTRUKCJA, TWIERDZENIE RAMSEYA, PRZEDSIĘBIORSTWO, MOGISYGMATYZM, MINIALBUM, PRZEZIERNIK, ROZKŁADOWOŚĆ, SCHABOSZCZAK, FIGURA, POSTĘPOWANIE CYWILNE, PILOT, TEKA, REWERENCJA, OSTEOTOMIA, CHWYTNIK, VIOLA BASTARDA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, SAMOOKALECZENIE, RUMSZTYK, PROCES GEOLOGICZNY, MSZA, IGŁA, POŁAWIACZ, ŁAPKA, MORALIZACJA, LEMONIADA, SONIFIKACJA, SPARRINGPARTNER, WYSŁUGA LAT, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, WEKTOR, WYDATKI RZECZOWE, KORONKA, RÓŻANIEC, MAŁŻEŃSTWO, DEKORTYKACJA, PANGSZURA INDYJSKA, ETEZJA, AUREOLA, SZALONA GŁOWA, ZOOCHORIA, WSPÓŁRZĄDCA, CHORWACKOŚĆ, WIDZOWNIA, WARSZTAT, INGUSZKA, ZBROJOWNIA, KAZBA, CHEMIA, KANTON, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, OKRAJKA, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, KĄT WYPUKŁY, STADION, GLORIA, NUDZIARZ, BISIOR, MAIŻ, SŁUŻEBNOŚĆ, APATIA, SMUTNI PANOWIE, SPÓJNIK WYNIKOWY, TECZKA, KNEDLE, POMNICZEK, WYCIĄG, NIEBIOSY, MINIATURKA, IZBA, DŹWIGNIA, WSTAWKA, KONEW, PRZEKAZ, PŁETWA STEROWA, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, BATERIA AKUMULATOROWA, STRAWIŃSKI, ZDANIE, PRACOWNIK PRODUKCYJNY, KOŹLAK, ŚWIATŁOCIEŃ, KALWARIA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, CHOMIK EVERSMANNA, NOSICIEL, DRAPIEŻNIK, PROGRAMOTWÓRCA, PLAN ZDJĘCIOWY, SUPPORT, BEZAN MASZT, ALMARIA, COŚ NA ZĄB, ODROŚL, PIŁA, WIELOKROTNOŚĆ, ISKIERNIK OCHRONNY, BAR, NIEWINNA KREW, MINERALIZACJA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, PRZEJRZYSTKA, PORTFEL ELEKTRONICZNY, WYPADEK DROGOWY, PANTOFAG, KOCZ, ANTYFAN, WAPORYZACJA, KACAPSKI, TRZECI, BIAŁKO KU, FANPEJDŻ, PŁÓTNO, PRĄTNIK SREBRZYSTY, OTWÓR, BASEN, SWÓJ, WŁOSKOWATOŚĆ, ASEKURANT, PAROBEK, SKRÓT, TOTALIZATOR, EWOLUCJA, CELEBRACJA, PACZKA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, SAKWA, POJAZD SZYNOWY, BOGACTWO, BAKTERIA ŚLUZOWA, PIEKARNIA, SZCZEĆ, KORONA, WYDATEK KONSUMPCYJNY, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, OCHRONKA, GLOSA, NOWENNA, HERB, BERBEĆ, WŁAŚCICIELSTWO, KOZAK, PACHCIARZ, GUMA, HISZPAŃSKIE BUTY, KILKAKROTNOŚĆ, AKROBACJA LOTNICZA, ZARODEK, MIŚ, KRAJE, WYBUCH, STRZAŁECZKA, PLEBEJUSZ, BELA, ŁAŃCUSZEK, PROMIEŃ, PLUJKA, ZGIĘCIE PODESZWOWE, RUCH, PIANISTYKA, RANA, REMONT KAPITALNY, BEZIDEOWOŚĆ, DERYWAT, PRZEWRÓT, ZRAZIK, DRUGA POŁOWA, KRATKI, GRADUAŁ, SKUPINA, KOMISJA SKRUTACYJNA, SUBLIMAT, KIFOZA PIERSIOWA, FUNGICYD, DEALER, ALERGIA PYŁKOWA, KURACJA UDERZENIOWA, PRZEBARWIENIE, PLATFORMA PROCESOROWA, MIESZACZ, PÓŁCIEŃ, NADZIENIE, ZNAKI, MAZUREK, OPASKA, WYROCZNIA, SFERA BIOTYCZNA, SALOPA, JASTRYCH, TRASZKA GRZEBIENIASTA, PIEPRZ RÓŻOWY, SZPERACZ, DUCHOWIEŃSTWO, PASSA, REPLIKA, GLAZURA, BALON, KOPUŁA PANCERNA, ROLNIK RYCZAŁTOWY, WANIENKA, SZCZOTKA KRYSTALICZNA, CZAS, DOROBEK, GARNITUR, CZESALNIA, MOC WYTWÓRCZA, PAPRYKA, ESENCJA, INWAZJA, CHOROBA PROMIENNA, MIMEOGRAF, CEREBROZYD, WIEK, OKOP, PIKA, JĘZYK ANGIELSKI, PARKIET, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, PEPICZEK, REKOLEKCJE, STACJA, ?KONTAKCIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.954 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKŁAD O WYGRANE PIENIĘŻNE LUB RZECZOWE, RÓWNIEŻ ZAKŁAD ZAWARTY ZA POŚREDNICTWEM TOTALIZATORÓW I BUKMACHERÓW; TERMIN PRAWNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAKŁAD O WYGRANE PIENIĘŻNE LUB RZECZOWE, RÓWNIEŻ ZAKŁAD ZAWARTY ZA POŚREDNICTWEM TOTALIZATORÓW I BUKMACHERÓW; TERMIN PRAWNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZAKŁAD WZAJEMNY zakład o wygrane pieniężne lub rzeczowe, również zakład zawarty za pośrednictwem totalizatorów i bukmacherów; termin prawny (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZAKŁAD WZAJEMNY
zakład o wygrane pieniężne lub rzeczowe, również zakład zawarty za pośrednictwem totalizatorów i bukmacherów; termin prawny (na 14 lit.).

Oprócz ZAKŁAD O WYGRANE PIENIĘŻNE LUB RZECZOWE, RÓWNIEŻ ZAKŁAD ZAWARTY ZA POŚREDNICTWEM TOTALIZATORÓW I BUKMACHERÓW; TERMIN PRAWNY sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - ZAKŁAD O WYGRANE PIENIĘŻNE LUB RZECZOWE, RÓWNIEŻ ZAKŁAD ZAWARTY ZA POŚREDNICTWEM TOTALIZATORÓW I BUKMACHERÓW; TERMIN PRAWNY. Dodaj komentarz

4+7 =

Poleć nas znajomym:

x