ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

UDAR MÓZGOWY to:

zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.152

MELILIT, ELEMENT GRZEJNY, RÓJKA, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, ZRYWKA, SZCZEP, REZYDENCJA, PUB, KUTYKULA, OMAM, WATERPROOF, SOPEL, RYBA MAŚLANA, ŁAŃCUCH, DZIARSKOŚĆ, MODLITEWNIA, SKUTEK PRAWNY, ADWENTYSTA, INKUBATOR, NIEDOPUSZCZENIE, STRUDEL, POKRZYWDZONY, KIJ, ŁAŃCUSZEK, JĘZYK DUŃSKI, LARWA, ODBIÓR, ZAKOLE, NIEBIOSA, POPRZEDNIK, OTWARTOŚĆ, ARMATOR, RESPIRATOR, SIEĆ, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, NARZĄD RODNY, JAMES, SZYK ANTENOWY, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, CURRY, FILEMON CIEMNY, KRIS, LAJKONIK, KASOWNIK, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, NAKŁADKA, WCIERKA, ZDRADA, UKŁAD RĄBKOWY, STARTER, MIĘTÓWKA, KELOWEJ, MIASTO, APRETUROWANIE, MODEL, DOLOT, TANIEC, MIERNIK, CHOROBA WERLHOFA, PACHWINA, BECZKA, OŚMIOKROTNOŚĆ, MISTRZU, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, SKROMNOŚĆ, MEDYCYNA RATUNKOWA, GENERAŁ, KOMITET, KARTANA, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, OKULANT, PISARZ, STARORUSKI, CROSS, WARTA, PANDA, HOMESPUN, DOWÓD POŚREDNI, SKAŁA OSADOWA, PRZEROST, WINIDUR, CHOROBA BRUGADÓW, DOMENA PUBLICZNA, CYPROHEPTADYNA, CIŚNIENIE STATYCZNE, KONSULTANT, OBRZĄDEK, OSA, ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE, HYDROLAT, PIĘTNASTY, DROGA BEZPRZETARGOWA, NADPŁYNNOŚĆ, NARZĄD KRYTYCZNY, NOKAUT TECHNICZNY, DZIURAWKA, OCZAR, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, ANTYPAST, TEMNODONTOZAUR, ŚRODEK KARNY, DZIAŁALNOŚĆ, KALATOS, GÓRNICTWO KRUSZCOWE, ŁYŻKA, PORFIRYNA, JEDWAB, NASTAWANIE, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, PLOTER PŁASKI, ASTRONAUTYKA, MANIKIURZYSTKA, WŁOSKOŚĆ, DENAT , RACJA, KABEL, OOLIT, REGIMENTARZ, CZYŻNIE, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, BRYGADA, OKTAEDRYT, MODEL POINCARÉGO, OPERA, DŁUGI RÓG, PLAMICA, PAPROĆ DRZEWIASTA, SKRZYNIA BIEGÓW, NIESYMPATYCZNOŚĆ, JONIZACJA, METODA AGLOMERACYJNA, RUMIENIDŁO, ODDZIAŁ WYDZIELONY, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, MELODYKA KANTYLENOWA, SIŁA SPOKOJU, RZEŚKOŚĆ, FIZYKA, ŚWIATŁO, PANIER, UMOWA STOWARZYSZENIOWA, CZTERNASTY, JORDANEK, ZROBIENIE MIEJSCA, NIEWYDAJNOŚĆ, CZAS, SEKCIARSTWO, OKO, NEPALSKI, FALA DŹWIĘKOWA, MRÓWKA PNIOWA, STEK, TOPOLOGIA MAGISTRALI, ENDOCENTRYZM, BRUKSELA, PŁUG TALERZOWY, DYSTYCH, KĄT, DYKTATORSTWO, PHISHING, NIECUŁKA, USŁUGI SPOŁECZNE, WOKALIZA, DOMINATOR, SMOCZEK, BARWY, PAKLON, WYDANIE, STUPOR, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, OKNO, TERAPIA ODRUCHOWA, MANAGEMENT, RELIKWIA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, SUBSTANCJA DODATKOWA, FUNDUSZ PODSTAWOWY, KOMPLEKS, UNIWERSAŁ, MIKS, KUPER, PODEJRZLIWOŚĆ, NARKOTYK MIĘKKI, LĘK DEZINTEGRACYJNY, PALETA, ESCORIAL, SZTABSOFICER, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, WYSEPKA, KOKSIARZ, DŻDŻOWNICA, POSIADY GÓRALSKIE, KAWLATA, CIOS PONIŻEJ PASA, BEZWŁADNOŚĆ, ŻAL, LICA, WŚCIEKLICE, KUŹNICA, STARA DUPA, RYTOWNIK, MEMBRANA, PEPTON, RZECZPOSPOLITA BABIŃSKA, UŁAMEK PIĘTROWY, PODREGION, EGOCENTRYZM, ABSYDA, NOTKA, ŚCIANKA, KOMPLEMENTARIUSZ, ABSTRAKCJONISTA, OSAD ABYSSALNY, PATRONKA, KAMIEŃ, KRAKOWSKOŚĆ, ZAMEK, KOTLARNIA, DZIEŃ, UBYTEK, MUZYKA CERKIEWNA, CRO-MAGNON, PRZEPOCZWARZENIE, JUDAISTA, FROTTE, LEP, KOZIA NÓŻKA, JAPONKI, ZAKUTY ŁEB, OŚWIADCZENIE, HANDEL ZAGRANICZNY, FILOLOGIA WŁOSKA, ŁAJNO, MASOŃSTWO, ORDYNACJA, LIAZA, WELUR, INSTALACJA ALARMOWA, ŁYŻKA, MIĘTA KĘDZIERZAWA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, MARSZAND, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, TONACJA, CIAŁO PARAMAGNETYCZNE, KONSTABL, NARAKA, RAKIETKA TENISOWA, ANTENA REFLEKTOROWA, SZYLKRET, MĘKI TANTALA, ZMARZLAK, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, KOŁEK, DIAKON, KOMEDIA NISKA, FIGA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, KRYSTALIZACJA, GOBELIN, SŁUŻBA DYŻURNA, PRZEPOWIADACZ, BIAŁY ŚPIEW, ONA, BUTELKA, PATOGENICZNOŚĆ, RAJZA, TOPOLOGIA SZYNOWA, NEUTRALNOŚĆ, INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA, MOMENT, KONTRGAMBIT GIANUTIO, ZWAŁ, EPIZOOTIA, BASEN MODELOWY, TRAF, UŻYTEK LEŚNY, SPULCHNIACZ, MISKA SOCZEWICY, BIZNESWOMAN, UJĘCIE WODNE, CIĄGUTKA, HUŚTAWKA, PRZETARG OGRANICZONY, BAJKOPISARZ, KASZTEL, ZŁOTOKAP, KANON, SZYBOLET, NIEJEDNOCZESNOŚĆ, BROŃ NUKLEARNA, PACHOŁEK, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, KULTURA, PANORA, PTASIE MLECZKO, PRZEWIJAK, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, ?CHŁOPOWINA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.152 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
UDAR MÓZGOWY zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

UDAR MÓZGOWY
zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, powstały w wyniku zaburzenia krążenia mózgowego i utrzymujący się ponad 24 godziny (na 11 lit.).

Oprócz ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - ZESPÓŁ OBJAWÓW KLINICZNYCH ZWIĄZANYCH Z NAGŁYM WYSTĄPIENIEM OGNISKOWEGO LUB UOGÓLNIONEGO ZABURZENIA CZYNNOŚCI MÓZGU, POWSTAŁY W WYNIKU ZABURZENIA KRĄŻENIA MÓZGOWEGO I UTRZYMUJĄCY SIĘ PONAD 24 GODZINY. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x