CECHA CZEGOŚ, CO SKŁADA SIĘ Z WIELU ETAPÓW, FAZ (NP. JAKIEGOŚ PROCESU) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WIELOETAPOWOŚĆ to:

cecha czegoś, co składa się z wielu etapów, faz (np. jakiegoś procesu) (na 14 lit.)WIELOFAZOWOŚĆ to:

cecha czegoś, co składa się z wielu etapów, faz (np. jakiegoś procesu) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA CZEGOŚ, CO SKŁADA SIĘ Z WIELU ETAPÓW, FAZ (NP. JAKIEGOŚ PROCESU)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.075

TRANSPARENTNOŚĆ, KOMPLIKACJA, GRYZIPIÓREK, OFIARA, STOS PACIERZOWY, RUCH, ILUZJONIZM, NIEKLAROWNOŚĆ, CHARLES, WASZA WYSOKOŚĆ, UKŁAD DWUWIRNIKOWY PODŁUŻNY, EKONOMIK, KILKAKROTNOŚĆ, STYL WILHELMIŃSKI, RAZ, ARTEFAKT, ZAUWAŻALNOŚĆ, ROZTROPEK, ARCHITEKTKA WNĘTRZ, KLEJARZ, WYPUST, NIEDOJRZAŁOŚĆ, AEROLOGIA, MARYJNOŚĆ, WYBITNOŚĆ, POLAK, ROZBIERANKA, ZAPOJA, TONIĘCIE, ASPIRANTKA, GORZELNICTWO, ZRAZ, NIEUCHWYTNOŚĆ, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, NIEBOGA, ZATRZYMANIE, CHCIWSTWO, BŁYSK, ZNAMIĘHALO, OBRZEŻE, KORONIARZ SERCATY, SAMBAR SUNDAJSKI, LIZOFORM, CHAŁTURSZCZYK, IMIĘ, WALIDACJA, INFORMA, ROŻEK, WŁADNOŚĆ, WYRZEKANIE, OSTANIEC, MELODIA, AZOR, NA PIESKA, PRZERWANIE, HYBRYDYCZNOŚĆ, OBŁOK SREBRZYSTY, SITCOM, KONTYNGENT TARYFOWY, WŁADZA, PLEŚNIAWKA, ROŚLINA EGZOTYCZNA, BIEG PŁASKI, MASALA DOSA, ŁAGODNOŚĆ, POŚLIZG, RYCERZ-ROZBÓJNIK, LALKARSTWO, KUGUAR, STAROŚĆ, ARYTMETYZACJA, NIEOBLICZALNOŚĆ, WYŻYNKA, NASADA, PASTWA, LWIA CZĘŚĆ, ZJAWISKO SEEBECKA, BIAŁA ŚMIERĆ, BEZBRZEŻE, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, KALOSZEK, DESKA ŚNIEŻNA, HALLOTRON, KWASOTA, ROPUCHA PANTEROWATA, LAJKONIK, BANIAK, SAMOUCZEK, TARCZKA, RONDO, ŚWIADECTWO, POPULACJA MENDLOWSKA, AUTOBUS CZŁONOWY, KISZKA, PARTCH, DELIKATNOŚĆ, ROŚLINY ZARODNIKOWE, ROZMODLENIE, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, ŚLIZGAWKA, LUSTRACJA MAJĄTKOWA, CHRUPKOŚĆ, CZŁOWIEK ŚNIEGU, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ, CHÓR, NOWOZACIĘŻNY, BICIE POKŁONÓW, STYCZNOŚĆ, DROGI RODNE, NACHLANIE SIĘ, SKARYFIKACJA, CHMURA KONWEKCYJNA, PRZECHÓW, UBOŻENIE, SZLAK ŻEGLUGOWY, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, OŚ OPTYCZNA, ANTROPOLOG KULTURY, BABRAŁA, GLEJCHENIOWATE, FROTKA, KONESER, UBOGOŚĆ, CIEMIĘŻYCA, MISIACZEK, APARATOWNIA ŁĄCZNOŚCI DALEKOSIĘŻNEJ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, PŁOZA, KOŁEK, ZGORZEL GAZOWA, WSPÓŁBRZMIENIE, NIWA, KROWIENTA, ROPUCHA ZIELONA, DEOKSYNUKLEOTYD, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, ZMARZLUCH, BONANZA, BINDA, JĘZYK GÓRNOŁUŻYCKI, ATONALNOŚĆ, TRYBADYZM, STEREOTYPIZACJA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PŁUG TALERZOWY, NIECHLUJNOŚĆ, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, NIEZLICZONOŚĆ, DZIECINNOŚĆ, OBROŃCZYNI, KULT ŚWIĄTYNNY, TRAPER, WYDOLNOŚĆ, MIEDZIOWNIK, MONARCHIA ELEKCYJNA, MIEDNICZKA NERKOWA, LENIUCH, PĘCINA, FUNT, WIEŚ, KOŃ BERBERYJSKI, SAMOAKTUALIZACJA, LAWINA PIROKLASTYCZNA, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, KONSONANS, WYCISK, INFORMATYKA, ŚCIANA, BOJER, FUNK ART, STWIERDZENIE, PONADKLASOWOŚĆ, CECHA RELEWANTNA, RUMIEŃ NAGŁY, CHOPINISTKA, STOMATOLOG, ELITARYSTA, FOCH, EWAPORAT, ŚCISŁOŚĆ, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, WYROBNIK, GĄBECZKA, DELIBERACJA, BAR MICWA, CZERSKA, SPEKTRUM, ŚNIADOŚĆ, NIEPRAWDZIWOŚĆ, NAPŁYW, AKCJA, CIAŁKO KIERUNKOWE, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, MAANAM, AFISZOWANIE SIĘ, NIESKUTECZNOŚĆ, WIELKOŚĆ, PŁATEK, PIANOLA, KONSEKWENCJA, GEMISTA, NIEWRAŻLIWOŚĆ, BENGALSKI, MILICJA, STRĄGA, ENERGICZNOŚĆ, BATYMETRIA, MAŁODUSZNOŚĆ, MOST, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, WJAZD, STRUNOWIEC, TECHNOLOGIZM, PĘTLA, POWIĄZANIE, DELIKATNOŚĆ, SELENODEZJA, GWARA MIEJSKA, ZDARZENIOWOŚĆ, MALARSTWO TABLICOWE, NIEWYDOLNOŚĆ, GWIAZDA, EKSPEDYTURA, KOMISJA SKRUTACYJNA, DYLATACJA CZASU, MIĘSOŻERNOŚĆ, APPELLATIVUM, ŻÓŁW ŻÓŁTOBRZUCHY, ZAKRES ZNACZENIOWY, NIEWINNOŚĆ, STEROWANIE ODPORNE, OBELISK, TORBACZE, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, JĄDRO MIGDAŁOWATE, GRAMATYK, PUDEŁKO, AKUSTYKA ARCHITEKTONICZNA, AMBULATORIUM, IKRA, ODWIETRZNIK, WRZASKLIWOŚĆ, KROPLA W MORZU POTRZEB, AKTOR KOMICZNY, SZANIEC, BASKINKA, PRZEDMIOT, POCIĄG EKSPRESOWY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, NIEODZOWNOŚĆ, EWOLUCJA MOLEKULARNA, KROK, PADWAN, PROJEKT, HOWARDYT, RESPONSYWNOŚĆ, CZASOWNIK PERFORMATYWNY, KOWALNOŚĆ, NIEZRĘCZNOŚĆ, REKONFIGURACJA, ARCUS TANGENS, PÓŁŚWIATEK, NIEETYCZNOŚĆ, SZTYWNIACTWO, CYMBAŁY, JĘZYK ISLANDZKI, GALLIKANIZM, NIEOSTROŚĆ, RAMKA, JEDYNY, OŁÓW, KORBA, ŚCIĘCIE, RYS, OIOM, SPACJA, OLEJ ARACHIDOWY, POŻAREK, OGNISKO MAGMOWE, OKSFORD, ETNOLINGWISTYKA, RAFIA, PRZEWALENIE SIĘ, UMIEJĘTNOŚĆ, ASKOCHYTOZA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, BARBARYZACJA, REGION STREFOWY, ZWIERZĘ, DWUNASTOKROTNOŚĆ, PRZEDPOLE, ZDRADLIWOŚĆ, NELSON, CZYNNOŚĆ, GARNUSZEK, EUTEKTYK, WIGURA, WYDZIAŁ, TLENEK ŻELAZOWY, ?ETER NAFTOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.075 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA CZEGOŚ, CO SKŁADA SIĘ Z WIELU ETAPÓW, FAZ (NP. JAKIEGOŚ PROCESU) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA CZEGOŚ, CO SKŁADA SIĘ Z WIELU ETAPÓW, FAZ (NP. JAKIEGOŚ PROCESU)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WIELOETAPOWOŚĆ cecha czegoś, co składa się z wielu etapów, faz (np. jakiegoś procesu) (na 14 lit.)
WIELOFAZOWOŚĆ cecha czegoś, co składa się z wielu etapów, faz (np. jakiegoś procesu) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WIELOETAPOWOŚĆ
cecha czegoś, co składa się z wielu etapów, faz (np. jakiegoś procesu) (na 14 lit.).
WIELOFAZOWOŚĆ
cecha czegoś, co składa się z wielu etapów, faz (np. jakiegoś procesu) (na 13 lit.).

Oprócz CECHA CZEGOŚ, CO SKŁADA SIĘ Z WIELU ETAPÓW, FAZ (NP. JAKIEGOŚ PROCESU) sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CECHA CZEGOŚ, CO SKŁADA SIĘ Z WIELU ETAPÓW, FAZ (NP. JAKIEGOŚ PROCESU). Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x