CHARAKTERYSTYCZNA CECHA LINII PAPILARNYCH, NP. POCZĄTKI, ZAKOŃCZENIA, ROZWIDLENIA, HACZYKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MINUCJA to:

charakterystyczna cecha linii papilarnych, np. początki, zakończenia, rozwidlenia, haczyki (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MINUCJA

MINUCJA to:

gatunek literatury sowizdrzalskiej (na 7 lit.)MINUCJA to:

pisany prozą lub wierszem kalendarz z przepowiedniami lub prognozami meteorologicznymi zawierający cechy parodii (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CHARAKTERYSTYCZNA CECHA LINII PAPILARNYCH, NP. POCZĄTKI, ZAKOŃCZENIA, ROZWIDLENIA, HACZYKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.000

ARCYDZIELNOŚĆ, IDIOTYZM, OSOBNOŚĆ, KLUCZ SKRZYPCOWY, NIJAKOŚĆ, WREDOTA, MIEJSKOŚĆ, ŁOTROSTWO, ŚWIT KALENDARZOWY, NERWOWOŚĆ, WSPÓLNOŚĆ, NIEZAWODNOŚĆ, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, DURNOŚĆ, CIEKŁOŚĆ, WYMIAROWOŚĆ, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, DOSADNOŚĆ, KRETYŃSKOŚĆ, CECHA, CZASOCHŁONNOŚĆ, DOMINACJA ZUPEŁNA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, UPÓR, BEZDENNOŚĆ, POŚLEDNIOŚĆ, ZWYCZAJOWOŚĆ, MOŻLIWOŚĆ, METALICZNOŚĆ, WICHROWATOŚĆ, BŁYSKOTLIWOŚĆ, PYZATOŚĆ, NIEPOPULARNOŚĆ, SZPARNICOWATE, ŻOŁNIERZ FRONTOWY, KLUCZ DYSZKANTOWY, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, CHUDOŚĆ, MAGIERKA, TORNADO SZKWAŁOWE, NIEPRAWDZIWOŚĆ, KOLEŻEŃSKOŚĆ, OSPAŁOŚĆ, ŚCISŁOŚĆ, NIEŚCISŁOŚĆ, TRAGICZNOŚĆ, GILOSZ, NIESKWAPLIWOŚĆ, WSPÓŁRZĘDNOŚĆ, GRUPA SIOSTRZANA, CUDZOŻYWNOŚĆ, ZŁOTOŚĆ, DZIURAWE RĘCE, DŹWIĘCZNOŚĆ, KSIĄŻKOWOŚĆ, EKSPRESYJNOŚĆ, OSZCZĘDNOŚĆ, SUROWOŚĆ, DOKŁADNOŚĆ, WIELKOMIEJSKOŚĆ, REAKCJA KSANTOPROTEINOWA, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, BEZBRZEŻNOŚĆ, DYSALTERACJA, OBRAZOWOŚĆ, SZCZENIACKOŚĆ, CECHA RECESYWNA, REGULARNOŚĆ, MĄDROŚĆ, CHOJRACTWO, RZEŹWOŚĆ, KILOMETRAŻ, KULOODPORNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, NOSOWOŚĆ, DZIKOŚĆ, KOTAN, ROZWAŻNOŚĆ, KARZEŁKOWATOŚĆ, NIEKLAROWNOŚĆ, WIELOETAPOWOŚĆ, JEDWAB, BRZYDOTA, NATURALNOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, NIECNOŚĆ, KORKOCIĄG, ZWINNOŚĆ, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, NIESKRĘPOWANIE, NIEPOJĘTOŚĆ, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, SZCZELNOŚĆ, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, TRANCE, BUTA, BUSZ, ULEGŁOŚĆ, POZYTYWNOŚĆ, UZNAWALNOŚĆ, SROGOŚĆ, MIĘSISTOŚĆ, KOSZTOCHŁONNOŚĆ, ŁATWOPALNOŚĆ, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, MULTIPLET WIDMOWY, MIĘKKIE SERCE, WĄTŁOŚĆ, SZCZODROBLIWOŚĆ, SAŁO, ELITARNOŚĆ, DZIEWCZĘCOŚĆ, ZAWODOWOŚĆ, RUMPUĆ, PRZESUWALNOŚĆ, TRAGIZM, ŚRODKOWOŚĆ, DŹWIĘCZNOŚĆ, WIDNOŚĆ, PROCES INWESTYCYJNY, KOŚCIELNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, KOBALTOWOŚĆ, RZADKOŚĆ, DRYF, PERFIDNOŚĆ, NIEPOPRAWNOŚĆ, KOLCZASTOŚĆ, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, POKREWIEŃSTWO AGNACYJNE, KOSZAROWOŚĆ, INTERESOWNOŚĆ, SMAGŁOŚĆ, PRZECHLEWO, WIĘZADŁO KARKOWE, NADAKTYWNOŚĆ, TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY, SZCZUPŁOŚĆ, NIEBEZPIECZNOŚĆ, KREWNY AGNACYJNY, MANIPULACYJNOŚĆ, EKSTREM, ZAPACH, ZRĘCZNOŚĆ, SUROWOŚĆ, ATRAKCYJNOŚĆ, UBOGOŚĆ, TONDO, RUCHLIWOŚĆ, TORNADO LINII SZKWAŁÓW, SPRAWNOŚĆ, WIELOFAZOWOŚĆ, DRAPIEŻNOŚĆ, PREDYLEKCJA, SZPETOTA, PROSTACZOŚĆ, CHŁOPIĘCOŚĆ, DRUT, ASTATYZM, ROZMACH, PROSTOLINIJNOŚĆ, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, PASKUDNOŚĆ, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, BARWNOŚĆ, ODDZIAŁ LINIOWY, BEZSTRONNOŚĆ, ZACHŁANNOŚĆ, PORYWCZOŚĆ, RYNKOWOŚĆ, ENERGIA, NIESYMETRYCZNOŚĆ, TAJEMNICZOŚĆ, AKTYWNOŚĆ, WSPANIAŁOŚĆ, TRZĘSIENIE ZIEMI, ZABYTKOWOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, ROZRUCH, NIEMRAWOŚĆ, NIESŁUSZNOŚĆ, NAPASTLIWOŚĆ, DWORNOŚĆ, INFORMACYJNOŚĆ, GŁUPOTA, GŁADKOŚĆ, ROZMAMŁANIE, WARTOŚĆ LOGICZNA, OSTROŚĆ, MIĘSISTOŚĆ, SUBKOWY, GŁUPKOWATOŚĆ, NIEPRZEMAKALNOŚĆ, ŻYDOWSZCZYZNA, MASOWOŚĆ, MIĘKKOŚĆ, NIEDOJRZAŁOŚĆ, FIZYCZNOŚĆ, NOWOGARD, POLEMICZNOŚĆ, ETERYCZNOŚĆ, ZADZIORNOŚĆ, PRZYTOMNOŚĆ, ŚREDNIACTWO, AUSTRALIJSKOŚĆ, CIĘŻKOŚĆ, ROZŁOŻYSTOŚĆ, RELIGIJNOŚĆ, FAKTURA, PODSTĘPNOŚĆ, KWAŚNOŚĆ, ELEKTROINSTALACJA, BYSTROŚĆ, ZAROZUMIAŁOŚĆ, BRZYDACTWO, PODŁOŚĆ, OTWARTOŚĆ, NIEPEŁNOLETNOŚĆ, ŻYCIODAJNOŚĆ, SUROWOŚĆ, DYNAMICZNOŚĆ, ZROZUMIAŁOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, DYNAMICZNOŚĆ, OSTATECZNOŚĆ, METAFIZYCZNOŚĆ, IDIOSYNKRAZJA, ROSŁOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, BEZINTERESOWNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, PRZYLEPNOŚĆ, PONADDŹWIĘKOWOŚĆ, SIEROTA, SKOCZNOŚĆ, TEKTONIKA, ŁAŃCUCH, WITALIZM, NIZINNOŚĆ, STAŁOŚĆ, ROZWIĄZŁOŚĆ, OSTENTACYJNOŚĆ, MIKROSKOPIJNOŚĆ, WZÓR PRZEMYSŁOWY, PODDAŃCZOŚĆ, KWASOTA, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, SPONTANICZNOŚĆ, PROFIL TOPOGRAFICZNY, PONUROŚĆ, SUBTELNOŚĆ, NIEKONKRETNOŚĆ, BIEGŁOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, NAIWNOŚĆ, SIEĆ KOLEJOWA, SUFFOLK, LINEACJA, NIESAMOWITOŚĆ, KATOLICKOŚĆ, PRZEMYŚLNOŚĆ, MARKOTNOŚĆ, CECHA DYSMORFICZNA, HIPERAKUMULACJA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, NIEUDOLNOŚĆ, BEZPROGRAMOWOŚĆ, PŁOCHLIWOŚĆ, IKONA, PRZENIKLIWOŚĆ, WALUTOWOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, ROZRZUTNOŚĆ, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, PARZYSTOŚĆ, EKLEKTYCZNOŚĆ, NIENATURALNOŚĆ, OSTROŚĆ, BIEGŁOŚĆ, FALA, TELEGRAF HUGHESA, NIEPRZECIĘTNOŚĆ, ZACNOŚĆ, KOWALNOŚĆ, SYSTEMOWOŚĆ, PRECYZJA, OKRĄGŁOŚĆ, MATOWOŚĆ, BEZGRANICZNOŚĆ, ZBROJA PEŁNA, NIECHLUBNOŚĆ, GRZBIET, RZECZYWISTOŚĆ, KWINTET, RZEŚKOŚĆ, POJEDYNCZOŚĆ, ZACNOŚĆ, ?ZŁOŚLIWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.000 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CHARAKTERYSTYCZNA CECHA LINII PAPILARNYCH, NP. POCZĄTKI, ZAKOŃCZENIA, ROZWIDLENIA, HACZYKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CHARAKTERYSTYCZNA CECHA LINII PAPILARNYCH, NP. POCZĄTKI, ZAKOŃCZENIA, ROZWIDLENIA, HACZYKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MINUCJA charakterystyczna cecha linii papilarnych, np. początki, zakończenia, rozwidlenia, haczyki (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MINUCJA
charakterystyczna cecha linii papilarnych, np. początki, zakończenia, rozwidlenia, haczyki (na 7 lit.).

Oprócz CHARAKTERYSTYCZNA CECHA LINII PAPILARNYCH, NP. POCZĄTKI, ZAKOŃCZENIA, ROZWIDLENIA, HACZYKI sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - CHARAKTERYSTYCZNA CECHA LINII PAPILARNYCH, NP. POCZĄTKI, ZAKOŃCZENIA, ROZWIDLENIA, HACZYKI. Dodaj komentarz

9+7 =

Poleć nas znajomym:

x