CECHA MATERIAŁÓW POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE ICH WŁAŚCIWŚCI FIZYCZNE SĄ TAKIE SAME WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU, W JAKIM SIĘ JE BADA, OTRZYMUJE SIĘ TAKIE SAME WYNIKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IZOTROPOWOŚĆ to:

cecha materiałów polegająca na tym, że ich właściwści fizyczne są takie same we wszystkich kierunkach, niezależnie od kierunku, w jakim się je bada, otrzymuje się takie same wyniki (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: IZOTROPOWOŚĆ

IZOTROPOWOŚĆ to:

cecha przestrzeni polagająca na tym, że dla obserwatora fundamentalnego, znajdującego się w aktualnym położeniu Ziemi, materia na niebie jest rozłożona izotropowo, co oznacza, że w każdym kierunku obserwator widzi tę samą ilość materii (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA MATERIAŁÓW POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE ICH WŁAŚCIWŚCI FIZYCZNE SĄ TAKIE SAME WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU, W JAKIM SIĘ JE BADA, OTRZYMUJE SIĘ TAKIE SAME WYNIKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.204

AMAZONKA, ELF, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, EGZOCENTRYZM, ŻABA MARMURKOWANA, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, ENERGIA, NIEOFICJALNOŚĆ, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, DYPTYCH, ARYTMETYZACJA SKŁADNI, WYJADACZ, KNOCKDOWN KARATE, KRAV MAGA, FLIP, ILLOKUCJA, SYFEK, BIURO ŁĄCZNIKOWE, ZEWNĘTRZE, GWAJAK, ZABUDOWA, DEPRESYJNOŚĆ, DNA, WIKIPEDYSTKA, PŁYWACZEK, PROTOZUCH, NAWALANKA, AGREGATY PIENIĘŻNE, ZUCH, BAJEREK, KWASOWĘGLÓWKA, PODOBRAZIE, STORCZYKARNIA, DOBRY WUJASZEK, DWUBARWNOŚĆ, MINUSY, LODOWIEC FIELDOWY, HUTA SZKŁA, SILNIK GAŹNIKOWY, TURBINA PROMIENIOWA, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, PRZEWRÓCENIE SIĘ, ASPIRATA, PION, FIGURA, KREMOWOŚĆ, ZORBA, WATA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, SHAPESHIFTER, OBRÓT PUBLICZNY, SZTAFETA, DZIECINNOŚĆ, RZUT PROSTOKĄTNY, RÓG, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, UNIWERSYTECKOŚĆ, STYL IZABELIŃSKI, TRAFNOŚĆ, TRANSFUZJOLOGIA, BU, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, NATRĘTNOŚĆ, NOTORYCZNOŚĆ, KOLOKWINTA, RAMFORYNCHOWCE, WYSPA, BENCHMARKING, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, NIEDOTYKALSKI, PODMIOT ZBIOROWY, RÓŻOWA LANDRYNKA, SILNIK CZTEROSUWOWY, SZOK POPORODOWY, LEZGINKA, KOLOROWOŚĆ, KEKANIE, DOROBEK, FRESK, ZNAMIĘ BARWNIKOWE, CIEMNOGRÓD, REFLEKTOR, KRĄŻEK PRZESUWNY, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, ROZWIERAK, FILEMON NOWOKALEDOŃSKI, NIEPRZYJACIEL, PRZYŚPIESZENIE STYCZNE, CHEMIA, BIOSYNTEZA BIAŁKA, FOTOGENICZNOŚĆ, PRZEŚMIEWCZOŚĆ, KROK SKRZYŻNY, PRZEPITA, SZTUCZNE ŻYCIE, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, RODNIK, RZUT DYSKIEM, STARORUSKI, MONARCHIA ELEKCYJNA, PRZECHOWALNICTWO, ULOTKARZ, PŁOMYK, ŚRODOWISKO, KUWERTURA, FOXTROT, ANTROPOZOONOZA, ANTYCZNOŚĆ, NEUROLOGIA, SAMPAN, SEANS, ZRZĘDNOŚĆ, GENETYKA POPULACYJNA, OSIEDLE MIESZKANIOWE, DZIANINA, PION, DZIESIĄTKA, GRUSZE AZJATYCKIE, TEZA, DRAMAT EPICKI, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, TWIERDZENIE ZERMELO, STARÓWKA, GRYMAŚNICA, NIEDOPOWIEDZENIE, ODPRYSK, MAŁPI GAJ, PRAGERMAŃSKI, HARMONIA, KAWERNA, PRODUKTYWNOŚĆ, ŁADOWNIA PUBLICZNA, LORI, SZPIK KOSTNY, GOŁOLEDŹ, ŚWIATOWOŚĆ, RÓŻDŻKARZ, DŁUGOŚĆ, SŁOWIAŃSTWO, WSZECHDZIEJE, ANGLEZOWANIE, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, SZKOŁA PODSTAWOWA, NARYS KLESZCZOWY, ANTYCYPACJA, GAWOT, CIĘŻKOŚĆ, TUŁACZKA, CEFALASPIDY, UNIWEREK, KOKSIAK, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, KAZUS, ALARM POWODZIOWY, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, NAWRÓT, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, ZIELONE PŁUCA, ZARZUTKA, OZÓR, DŻUNGLA, FORUM, KARTKA, KODYFIKATOR, STATYSTYKA OPISOWA, HETEROTROFIZM, DEBIUT ZAMKNIĘTY, SPÓŁKA CICHA, AKT, KOMITET, KONWOKACJA, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, TRANSFORMATORNIA, TRAWERS, JAZDA, TRZY KRÓLE, BURACTWO, MIASTO OGRÓD, STARUNEK, VERAIKON, DEKALKOMANIA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, KAPILARA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, KSIĘGOWY, WĄŻ, ŁĘG JESIONOWY, AUTOTELICZNOŚĆ, KARPLE, CIELENIE, GOSPODARKA WODNA, WIĄZANIE JONOWE, KOŁOWROTEK, HYDROLAT, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, KOLANO, RADZISTA, NIEDZISIEJSZOŚĆ, INIA, PRZEWÓD JEZDNY, NAKŁADKA, BECZKA BEZ DNA, SYSTEM RZYMSKI, KOSMOBIOLOGIA, ŚMIERDZĄCE JAJO, CHEERLEADERKA, AHISTORYCZNOŚĆ, LENIWOŚĆ, KRATA, POLIMORFIZM, ZDRADA, GLACE, WILCZY GŁÓD, OSIOWIEC, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, NIEOPATRZNOŚĆ, RÓŻOWIEC BIAŁY, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, BORDER, WŁAŚCIWOŚĆ, PREDYLEKCJA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, PROFESJA, WIELOETATOWOŚĆ, ABSOLUT, CHRYZMAT, PENETRACJA GENU, KONTRAPUNKT, KIERZYNKA, UCZEŃ, HISZPAŃSKI, CHŁYST, TERMOLOKACJA, KOLBA, WYWIAD SKARBOWY, IMPULSYWNOŚĆ, TRAWERS, DEFICYT, ASYMILOWANIE SIĘ, BIEGUN, MOTYW, KATA, DEFICYT HANDLOWY, TRANSSEKSUALISTKA, BEDŁKA FIOLETOWA, KANAŁ KRĘGOWY, GRYZONIE, MDK, UMIAR, BLUSZCZ, ANALIZA FUNKCJONALNA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, LEJNOŚĆ, PRZYWODZICIEL DŁUGI, SYNTEZA JĄDROWA, TROPIK, BASENIK, UMOWA O DZIEŁO, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, OBIEG, DOBRA KONSUMPCYJNE, AKTYNOWIEC, TAKSON, JĘZYK ELFÓW, JAKOŚĆ, ŻÓŁWIAK DRAPIEŻNY, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, BEZPLANOWOŚĆ, ANIOŁ MORSKI, SERIALIZM, ROZLUŹNIENIE, MECHANIKA KONSTRUKCJI, WIR, KOTERIA, RÓWNIACZKA, MONITORING PRZYRODNICZY, ZOOTECHNIKA, UBOŻENIE, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, KOMUNA, PSYCHOBIOGRAFIA, UMOWA KONTRAKTACJI, BUFET, PRZYJACIEL, PODYPLOMÓWKA, OBSESYJNOŚĆ, LICZBA MNOGA, FAKT NAUKOWY, GRAF, ZAKON SZPITALNY, MŁOT, SADZE, ŁBISKO, BIEDRONKA, WSTECZNICTWO, RODZAJ NIEMĘSKOOSOBOWY, SZKLISTOŚĆ, ?SĘDZIA RINGOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.204 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA MATERIAŁÓW POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE ICH WŁAŚCIWŚCI FIZYCZNE SĄ TAKIE SAME WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU, W JAKIM SIĘ JE BADA, OTRZYMUJE SIĘ TAKIE SAME WYNIKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA MATERIAŁÓW POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE ICH WŁAŚCIWŚCI FIZYCZNE SĄ TAKIE SAME WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU, W JAKIM SIĘ JE BADA, OTRZYMUJE SIĘ TAKIE SAME WYNIKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IZOTROPOWOŚĆ cecha materiałów polegająca na tym, że ich właściwści fizyczne są takie same we wszystkich kierunkach, niezależnie od kierunku, w jakim się je bada, otrzymuje się takie same wyniki (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IZOTROPOWOŚĆ
cecha materiałów polegająca na tym, że ich właściwści fizyczne są takie same we wszystkich kierunkach, niezależnie od kierunku, w jakim się je bada, otrzymuje się takie same wyniki (na 12 lit.).

Oprócz CECHA MATERIAŁÓW POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE ICH WŁAŚCIWŚCI FIZYCZNE SĄ TAKIE SAME WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU, W JAKIM SIĘ JE BADA, OTRZYMUJE SIĘ TAKIE SAME WYNIKI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - CECHA MATERIAŁÓW POLEGAJĄCA NA TYM, ŻE ICH WŁAŚCIWŚCI FIZYCZNE SĄ TAKIE SAME WE WSZYSTKICH KIERUNKACH, NIEZALEŻNIE OD KIERUNKU, W JAKIM SIĘ JE BADA, OTRZYMUJE SIĘ TAKIE SAME WYNIKI. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast