TEORIA, WEDŁUG KTÓREJ CZYNNIKI DZIEDZICZNOŚCI - GENY - SĄ JEDNOSTKAMI MATERIALNYMI I ZNAJDUJĄ SIĘ NA CHROMOSOMACH, SĄ UŁOŻONE LINIOWO I ZAJMUJĄ ŚCIŚLE OKREŚLONE MIEJSCA (TZW. LOCUS) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI to:

teoria, według której czynniki dziedziczności - geny - są jednostkami materialnymi i znajdują się na chromosomach, są ułożone liniowo i zajmują ściśle określone miejsca (tzw. locus) (na 32 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEORIA, WEDŁUG KTÓREJ CZYNNIKI DZIEDZICZNOŚCI - GENY - SĄ JEDNOSTKAMI MATERIALNYMI I ZNAJDUJĄ SIĘ NA CHROMOSOMACH, SĄ UŁOŻONE LINIOWO I ZAJMUJĄ ŚCIŚLE OKREŚLONE MIEJSCA (TZW. LOCUS)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.956

SAMOZAPALENIE SIĘ, TEOKRACJA, SAPONINA, PANDAN, TRÓJKA PITAGOREJSKA, PEŁNOROŻCE, NADNOSIE, ARPEDŻIO, KETEN, ROŚLINY ZARODNIKOWE, ŚWIĄTYNIA, KONWOKACJA, ZAKON ŚWIECKI, KROWIENTA, FERMENTACJA ALKOHOLOWA, GÓRNICTWO MORSKIE, OBLEGA, BURZYK ŻÓŁTODZIOBY, STRUKCZASZY, GEOLOGIA STRUKTURALNA, DRAMAT, NADZIEMNOŚĆ, NIEDOBÓR, ŚWIĘTY, SAMOGŁOSKA OTWARTA, KOŃ ZIMNOKRWISTY, MAKIAWELISTA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, WYWINIĘCIE ORŁA, GÓRKA, PLANTAGENECI, RACHUNKI, ALEURON, SYNEKURZYSTA, TRÓJSKOK, STARY WYGA, STAROŻYTNICTWO, BEZBRZEŻNOŚĆ, TOLERANCJA WYMIARU, ŚWIETLÓWKA, FELOPLASTYKA, PÓŁŚWIATEK, SZKŁO WENECKIE, DYSK GALAKTYCZNY, KORONIARZ KOŃCATY, DERMOKOSMETYKA, PRZESZKODOWIEC, ŻUK, ADEPT, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, PEREŁKA, ZWODNICZOŚĆ, ASCETA, SAUNAMISTRZ, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, KOLORYSTYKA, RAGLAN, GARNUSZECZEK, EUTEKTYK, KASKADA TROFICZNA, BOHATER POZYTYWNY, BURGER, HETAJRA, MEGALIT, ZBROJA KRYTA, KRATA, OBRONA, SEKWENCJA KODUJĄCA, SKALA BLUESOWA, PACHISI, ICHTIOZAURY, SKLEP WARZYWNY, PIANA, CHAŁTURNIK, SCHWANNOMA, SKUPYWACZ, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, EUCHARYSTIA, TRUTEŃ, TURANIZM, POZBYWANIE SIĘ, WIECZERNIK, MASZYNA INDUKCYJNA, CIEMIĘŻYCA, SYRENA OKRĘTOWA, STARA MALEŃKA, TRACKLISTA, REPERTUAR, ŚPIEW, MINERAŁ, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, KLASYFIKACJA ABC, IPP, ERGONOMIKA, POLEMIZATOR, ESPRESSO, KREOL, SFERA, PROMIENIOWANIE ALFA, STARA, FOKMASZT, KARCIANE DOMINO, PĘDZLIK, STREFA PODKOSZOWA, MACEDOŃSKI, BARIATRIA, HULMAN SZARY, WAŁKOŃ, APTECZKA, PALEC, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, AKADEMICKOŚĆ, KONFRONTACJA, GŁUSZYCA, MASŁO CZOSNKOWE, RYNEK WSCHODZĄCY, JAZDA BEZ TRZYMANKI, ETIOLOGIA, APTAMER, KASKADA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, GOTHIC METAL, MECHANIKA NIEBA, WITEZIE, RYNEK, SOK, SPRZECZNOŚĆ KLASOWA, DOJŚCIE, DUCH, MASELNICZKA, REGION, NAPALENIEC, WYŁAM, MIGRACJA ZAROBKOWA, ZARYCIE NOSEM, CHOROBA SCHILDERA, RADIACJA ADAPTATYWNA, KOKTAJL, ATTACHÉ KULTURALNY, NEOTENIA, UJŚCIE GARDŁOWE, HALON, MUCHY W NOSIE, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, CZARNA KSIĘGA, IZOMER, PAŃSTWO ROŚLINNE, PERKOZ BIAŁOCZUBY, SEMITKA, SZKARŁUPNIE, BOCIAN, GARNITUR, CZOŁÓWKA, TELEMARK, BASAŁYK, JEANS, OSETIA, ZAKRES ZNACZENIOWY, ŻÓŁTLICZKA, PLATT, RUSZT, ADWOKAT DIABŁA, HIGIENA WETERYNARYJNA, SZARLATAN, KAZUS, NAKAZ, ZAPALNOŚĆ, SSAKI ŻYWORODNE, STENWANTA, HIMALAJE, PAPROTNICA GÓRSKA, WELUR, SUŁTANAT, ARCYDZIELNOŚĆ, KRAJE KOMUNISTYCZNE, IGŁA MAGNETYCZNA, MŁYNOWNIA, BIEGUN, STRONA, GEODEZJA NIŻSZA, KLIMAT KONTYNENTALNY, KANTORAT, ODROSTY, EROZJA GENETYCZNA, BUTELKA MIAROWA, GENERAŁ, POWTARZALNOŚĆ, ORGIAZM, PRZEKŁADACZ, ŚNIADANIE WIELKANOCNE, ESPERANTYSTA, KUC SZETLANDZKI, ŻEBRO, SYSTEM JĘZYKOWY, PARKIET, OOLITYT, GWIAZDA BETLEJEMSKA, PISZCZAŁKA WARGOWA, WYSPA MAN, LITERATURA PIĘKNA, OFIAKODONTY, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, LIMBO, AZOLLA, BRODAWKA SUTKOWA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, PASCHA, KASZTELAN, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, GÓRNICTWO OTWOROWE, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, TAMANDUA, MATERIA, LEWORĘKI, RECEPTA PUNKTOWA, NIEKAPEK, SOBÓR, PAWANA, TOREBKA, KUWERTURA, BIURO SPISOWE, WRZESIEŃ, BOMBA GŁĘBINOWA, NIEPRZYJACIEL, STADION, BACHATA, PARANOJA PIENIACZA, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, GLACE, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, RURKOZĘBNE, ŁBISKO, WIĘŹNIARKA, SPORT WODNY, HAMULEC NAJAZDOWY, CZUBATKA, BLOK, ZAPORA, MŁODOHEGLISTA, STYL MOTYLKOWY, KICZUA, NEOKLASYCYZM, NAUKI POLITYCZNE, ANTYLIBERALIZM, PAŁĄK, GRUNGE, ZJAWISKO FARADAYA, DRAMAT MODERNISTYCZNY, POJAWIENIE SIĘ, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, HELMINTOLOGIA, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, FORUM, ŻÓŁWIE DWUPAZURZASTE, DZWONY, OSŁONKA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, OBIEKT WESTCHNIEŃ, NORMANDZKI COB, ALEGORYCZNOŚĆ, KAPILARA, MACZANKA, BAZA NAMIOTOWA, EPIFIT, NAWIS, ATRAZYNA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, SZTUKA NAIWNA, CZEK IMIENNY, NASIONO, SPUSZCZENIE, EOZYNOFIL, ALOCHTON, TOR, AUDIOTEKST, POLITYKA DYSKONTOWA, ULĘGAŁKA, RYNEK WTÓRNY, PRZEDSZKOLE, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, PRZESZKODA, UDRY, TEOLOGIA PASTORALNA, PRZESTWORZE, AGNOSTYCYZM, REWIZJONIZM, TEŚCIK, GIMBOPATRIOTYZM, BUFOR, RÓWNOWAGA REAKCJI CHEMICZNYCH, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, RYGOR, HEMOROID, VOLKSDEUTSCH, OPIEKA SPOŁECZNA, ?CZYNNIK NIECENOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.956 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEORIA, WEDŁUG KTÓREJ CZYNNIKI DZIEDZICZNOŚCI - GENY - SĄ JEDNOSTKAMI MATERIALNYMI I ZNAJDUJĄ SIĘ NA CHROMOSOMACH, SĄ UŁOŻONE LINIOWO I ZAJMUJĄ ŚCIŚLE OKREŚLONE MIEJSCA (TZW. LOCUS) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TEORIA, WEDŁUG KTÓREJ CZYNNIKI DZIEDZICZNOŚCI - GENY - SĄ JEDNOSTKAMI MATERIALNYMI I ZNAJDUJĄ SIĘ NA CHROMOSOMACH, SĄ UŁOŻONE LINIOWO I ZAJMUJĄ ŚCIŚLE OKREŚLONE MIEJSCA (TZW. LOCUS)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI teoria, według której czynniki dziedziczności - geny - są jednostkami materialnymi i znajdują się na chromosomach, są ułożone liniowo i zajmują ściśle określone miejsca (tzw. locus) (na 32 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI
teoria, według której czynniki dziedziczności - geny - są jednostkami materialnymi i znajdują się na chromosomach, są ułożone liniowo i zajmują ściśle określone miejsca (tzw. locus) (na 32 lit.).

Oprócz TEORIA, WEDŁUG KTÓREJ CZYNNIKI DZIEDZICZNOŚCI - GENY - SĄ JEDNOSTKAMI MATERIALNYMI I ZNAJDUJĄ SIĘ NA CHROMOSOMACH, SĄ UŁOŻONE LINIOWO I ZAJMUJĄ ŚCIŚLE OKREŚLONE MIEJSCA (TZW. LOCUS) sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - TEORIA, WEDŁUG KTÓREJ CZYNNIKI DZIEDZICZNOŚCI - GENY - SĄ JEDNOSTKAMI MATERIALNYMI I ZNAJDUJĄ SIĘ NA CHROMOSOMACH, SĄ UŁOŻONE LINIOWO I ZAJMUJĄ ŚCIŚLE OKREŚLONE MIEJSCA (TZW. LOCUS). Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast