DZIEDZINA OPTYKI ZAJMUJĄCA SIĘ FUNKJONOWANIEM PRZYRZĄDÓW DZIĘKI WYKORZYSTYWANIU RUCHÓW WIĄZEK ELEKTRONÓW W POLACH ELEKTRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPTYKA ELEKTRONOWA to:

dziedzina optyki zajmująca się funkjonowaniem przyrządów dzięki wykorzystywaniu ruchów wiązek elektronów w polach elektrycznych i magnetycznych (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DZIEDZINA OPTYKI ZAJMUJĄCA SIĘ FUNKJONOWANIEM PRZYRZĄDÓW DZIĘKI WYKORZYSTYWANIU RUCHÓW WIĄZEK ELEKTRONÓW W POLACH ELEKTRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.818

PLANKTON WIRÓWKOWY, ZWYCZAJ LUDOWY, WYPALANKA, SIODŁO, BOSSA NOVA, TUNEL, SYNDROM WILKOŁAKA, NASIENNIK, DYSTYCH, LATAWIEC, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, MARSZ, ODKRYWANIE DUSZY, SZARMANTERIA, BECZKARNIA, GRZEBIENIARZ, REGRESJA PROBITOWA, NACZYNIAK GRONIASTY, PENETRACJA, EWOKACJA, NIEZRĘCZNOŚĆ, POGO, SPŁYW, OBRONA KERESA, CZAS PÓŁTRWANIA, SEGMENT SZYJNY, TECHNIKA KLASYCZNA, ORZECHÓWKA, ANTYPERSPIRANT, REAKCJA, TROMPA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, KASZTELAN, ROŻEN, ZASTAWKA, KOLOKWINTA, PROFESOR, PŁUG KOLEŚNY, OBŻARTUCH, ANTYCYPACJA, SIEDZISKO, FREDRO, WYKROCHMALENIE SIĘ, INTUICYJNOŚĆ, ANARCHISTKA, BOCZEK, WYWINIĘCIE ORŁA, BUCHTA, DEFICYT, WYZNAWCA, TARCZKA, WINKULACJA, CZEP, PSZCZOŁA HIMALAJSKA, KOREK, PAŃSTWO ZŁOŻONE, CIELĘCY WIEK, CZYNNIK WYTWÓRCZY, ORTOPTYSTA, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, WYJADACZ, SUTERENA, SYROPEK, MYSZ WERTYKALNA, TRANSPORT PNEUMATYCZNY, KRONIKARKA, ZWÓJKI, TAMBURYN, SIEDZENIE, ERPEG, ELIMINACJE, SADOWNICTWO, DEALPACK, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, LISZAJ RUMIENIOWATY, APLIKACJA, JAZDA, LAFIRYNDA, OBUDOWA, ANAMORFOZA, ANGLEZOWANIE, PRZEKRASKA, POLEWA, MORZE AZOWSKIE, OCZKO, ZBLIŻENIE, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, RESPONDENT, GOŁĘBICA, RELA, EKSPERIENCJA, BASKINA, ŚCIANA OGNIOWA, TOŃ, KOSMOGRAFIA, ASFALTOBETON, BABILOŃSKI, EFEKT KAPILARNY, KONKLAWE, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, AUTOGIEŁDA, RZYGI, CECHA RECESYWNA, RELIGIOLOG, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, TOPOGRAF, GAŚNIK, PRAWNICTWO, TASZCZYN PSZCZELI, NATURYZM, RAKI, SZLAUF, PRZYDAWKA OKOLICZNIKOWA, FALA BALISTYCZNA, DAMA, PYLON, ZBOŻE OZIME, CZYRACZNOŚĆ, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, MALAKOZOOLOGIA, NIEPRZYJACIEL, ŚWINKA MORSKA, TRĄBKA POCZTOWA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, PIĘCIOBÓJ, WARSTWA GRANICZNA, SKRZYDLATE SŁOWO, AMALGAMAT, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, PANI, SYNSEPAL, LATINO, BÓL DUPY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, TOLERASTA, JATKA, WARZELNICTWO, ŹRÓDŁO, FASHIONISTKA, CHYTROŚĆ, DUŻY EKRAN, ROZMOWY W MAGDALENCE, ANTENA DIPOLOWA, METR NA SEKUNDĘ, RĘKA OPADAJĄCA, PIKIEL, TAJEMNICZOŚĆ, CHOKER, NASOSZNIK TRZĘŚ, OKRES WEGETACYJNY, JAPOK, CZARA, MAJOWY ROBOTNIK, MLECZARZ, KONTROLA, POMIDOR, PTERION, PUŁK, METODOLOGIA NAUK, NAKAZ, WĘGIERSKI, GIDRAN, ZACZEPNOŚĆ, TABU, RÓJKA, STOIK, LAWENDA FRANCUSKA, KAWKA, PŁYWACTWO, SPRAWDZIAN, POKŁAD GŁÓWNY, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, BRANDMUR, BRAT POLSKI, PAJĘCZYNÓWKA, DRZEWO TERPENTYNOWE, RUTYNIARZ, TINTA, GRA CASUAL, ZBIÓR, METAMERIA, LITOSFERA OCEANICZNA, RADIO TAXI, LEP, REFREN, WŁÓKNIAK MIĘKKI, PRZEMYSŁ, BAKTERIA ŚLUZOWA, FRONTALNOŚĆ, WĘZEŁ ZŁODZIEJSKI, LINIJKA MENNICZA, ZACHOWAWCZOŚĆ, SENTYMENT INWESTYCYJNY, CIĄGNIK PRZEGUBOWY, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, KOŁO SEGNERA, PŁOW, WATÓWKA, MIĘKKIE LĄDOWANIE, MAŁYSZOMANIA, KACAPSKI, LIŚĆ ZŁOŻONY, PEGAZ, ETNOPSYCHOLOGIA, ODBIJANIE SIĘ, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, AGORA, TOPOLOGIA MAGISTRALI, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, ZESPÓŁ USHERA, PINGWIN PAPUA, PRZEPOJKA, BALISTOKARDIOGRAM, KONCHYLIOLOGIA, CZAS, GAMBIT KIESERITZKY'EGO, NUR LODOWIEC, OBRONA PIRCA, KONSUMENT, SELENOGRAFIA, KASZALOT, TARCZKA, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, JĘZYK ROSYJSKI, CYMBAŁY, KRÓCIEC, KOŃ KABARDYŃSKI, AEROFOBIA, SZARPANINA, POSTĘPACTWO, NARZECZONA, ROŚLINA FIKCYJNA, CAŁUSEK, ŁOŻE BOLEŚCI, ZSYPISKO, POLAJ, WUEF, DODAJNIK, PUNKT PRZYZIEMNY, GANGSTERSTWO, KREDYT BALONOWY, ZMIANA, JONOFOREZA, OBSUWISKO, ADRESAT NARRACYJNY, IMMUNOHEMATOLOGIA, TĘTNICA SKRONIOWA, TOPIELICA, PSYCHIATRYK, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, SPŁYW GRAWITACYJNY, GAŁĘZIAK, SŁONOROŚLE, ZANZA, STOLARKA OTWOROWA, PLAC MANEWROWY, KOMORA, JĘZYK KREOLSKI, KOCIOŁ, WZDĘCIE, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, STOLICA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, BUTELKA, MENISK, PROFESJA, NATURYZM, BREKCJA TEKTONICZNA, SZORSTKOŚĆ, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, ŻABA Z JUNIN, CIAŁO SZTYWNE, FERRIMAGNETYK, MOTYLEK, POLEROWNIK, KŁĄB, CHOROBA OLLIERA, STYL WILHELMIŃSKI, MARCELIN, ŚRÓDBŁONIAK KRWIONOŚNY ZŁOŚLIWY, KORYTARZ EKOLOGICZNY, JĘZYK WEGETUJĄCY, STEROWANIE, RUDERA, HAMSUN, BARBARYZACJA, MOIETY, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, MONOCENTRYZM, NAPIĘCIE MAGNETYCZNE, BAZYLIKA, HANAFITA, ULTRAPRAWICA, PRZEPIÓRKA, PLAC, WARTOŚCIOWOŚĆ, KLESZCZE, SŁUGA BOŻA, ?NIEZBĘDNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.818 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DZIEDZINA OPTYKI ZAJMUJĄCA SIĘ FUNKJONOWANIEM PRZYRZĄDÓW DZIĘKI WYKORZYSTYWANIU RUCHÓW WIĄZEK ELEKTRONÓW W POLACH ELEKTRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DZIEDZINA OPTYKI ZAJMUJĄCA SIĘ FUNKJONOWANIEM PRZYRZĄDÓW DZIĘKI WYKORZYSTYWANIU RUCHÓW WIĄZEK ELEKTRONÓW W POLACH ELEKTRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPTYKA ELEKTRONOWA dziedzina optyki zajmująca się funkjonowaniem przyrządów dzięki wykorzystywaniu ruchów wiązek elektronów w polach elektrycznych i magnetycznych (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPTYKA ELEKTRONOWA
dziedzina optyki zajmująca się funkjonowaniem przyrządów dzięki wykorzystywaniu ruchów wiązek elektronów w polach elektrycznych i magnetycznych (na 17 lit.).

Oprócz DZIEDZINA OPTYKI ZAJMUJĄCA SIĘ FUNKJONOWANIEM PRZYRZĄDÓW DZIĘKI WYKORZYSTYWANIU RUCHÓW WIĄZEK ELEKTRONÓW W POLACH ELEKTRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - DZIEDZINA OPTYKI ZAJMUJĄCA SIĘ FUNKJONOWANIEM PRZYRZĄDÓW DZIĘKI WYKORZYSTYWANIU RUCHÓW WIĄZEK ELEKTRONÓW W POLACH ELEKTRYCZNYCH I MAGNETYCZNYCH. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast