POWIEŚĆ, W KTÓREJ ŚWIAT PRZEDSTAWIONY ODBIEGA OD TEGO, CO W DANEJ KULTURZE UZNAJE SIĘ ZA RZECZYWIŚCIE ISTNIEJĄCE, PRZY CZYM ŚWIATU TEMU PRZYPISUJE SIĘ W TOKU NARRACJI REALNY BYT; CZĘSTO ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ TRADYCYJNE WĄTKI BAŚNIOWE, LUDOWE, A TAKŻE PRZEWIDYWANIA NAUKOWO-TECHNICZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POWIEŚĆ FANTASTYCZNA to:

powieść, w której świat przedstawiony odbiega od tego, co w danej kulturze uznaje się za rzeczywiście istniejące, przy czym światu temu przypisuje się w toku narracji realny byt; często znajdują się w niej tradycyjne wątki baśniowe, ludowe, a także przewidywania naukowo-techniczne (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POWIEŚĆ, W KTÓREJ ŚWIAT PRZEDSTAWIONY ODBIEGA OD TEGO, CO W DANEJ KULTURZE UZNAJE SIĘ ZA RZECZYWIŚCIE ISTNIEJĄCE, PRZY CZYM ŚWIATU TEMU PRZYPISUJE SIĘ W TOKU NARRACJI REALNY BYT; CZĘSTO ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ TRADYCYJNE WĄTKI BAŚNIOWE, LUDOWE, A TAKŻE PRZEWIDYWANIA NAUKOWO-TECHNICZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.667

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY, KULON, NIECKA, PARAPETÓWA, LIRA, WORKOWIEC, JADZICA, BILANS TLENOWY, BOBROWISKO, MANICURZYSTKA, POLE POWIERZCHNI, PÓJDŹKA, LEGENDA, CIUPAGA, COCKNEY, MOKRY SEN, CIĘŻKI ORZECH DO ZGRYZIENIA, PASYWIZM, OCZKO W GŁOWIE, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, KOŃCOWOŚĆ, KRYZYS PSYCHOLOGICZNY, ZAĆMIENIE, PARNOŚĆ, MAMIDŁO, KOŃ ANDALUZYJSKI, FOTOGRAFIKA, KRAKER, PACHT, MAKROREGION, FANATYCZKA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, INWERT, ŁOPATECZKA, ŚMIECH, RZECZNIK PRASOWA, KORZENIONÓŻKI, WASZA WYSOKOŚĆ, ZLEWKA, FARMA, ZASILANIE SIECIOWE, RYBA AMFIDROMICZNA, WŁADCZOŚĆ, COOL JAZZ, ALWALKERIA, CZTEROSUW, SPEŁNIENIE, KUPRÓWKA, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, POSADZKA, POWIEŚĆ ALUZYJNA, ZADANIE, NABOJKA, ODPOWIEDNIOŚĆ, HAK, ORGANIZATOR JĄDERKA, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, TACA, FORTALICJA, OZÓR, SAMOŁÓWKA, FRANCISZKANIZM, SIŁOWNIA JĄDROWA, FOWIZM, GŁADKOŚĆ, DREDNOT, SER PLEŚNIOWY, WINNOŚĆ, RĘKA, IMPLEMENTACJA, NOGALES, SEJSMOAKUSTYKA, MANATKI, HARMATTAN, SYSTEM NICEJSKI, NAŁOGOWOŚĆ, EDYTORSTWO NAUKOWE, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, KAZARKI, RADIOBIOLOGIA, KUMOTERKI, TABORYTA, FINAŁ, LEKARSTWO, ORCZYK, SZABLA, PREMIA GÓRSKA, KAPUŚNIAK, LASOWIAK, PORĘBA, ZBOCZENIEC, TEORBAN, NOSACZ, PRZYDZIAŁ, PSYCHOLOGIA NAUKOWA, NADMIERNOŚĆ, SPLENDID ISOLATION, ZAPRAWA, TIOMERSAL, CZERWONA STREFA, EKONOMIA DOBROBYTU, WĄŻ OSTROGŁOWY, EUCHARYSTIA, LAK, KOŃCÓWKA, ROZWIĄZŁOŚĆ, LIRYKA POŚREDNIA, KOMPLEKS SUBDUKCYJNY, ELEKTRODA SZKLANA, LIST KAPERSKI, SYN MARNOTRAWNY, ŁOŻYSKO, MIKROPRZEŁĄCZNIK, KLIMAKTER, DOJŚCIE, TRIPURA, ŁUPINA, ŁUSZCZAK, ANTROPOLOGIA, CUKRZYCA BRĄZOWA, NOTACJA MENZURALNA, PŁÓCIENNIK, SZARPANKA, ALBUM, GORZKOŚĆ, BRYNDZA, TRÓJKROK, DŻINN, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, OBSUW, GAŁUSZKA, PISZCZAŁKA, ANORMALNOŚĆ, SZOPEN, SZELMA, DELICJA, BAHAMY, BTV, ESSEŃCZYCY, ZASTAŁOŚĆ, MARKETING AFILIACYJNY, GŁOWA, DIAKON, KASZTELAN, KINAZA BIAŁKOWA, STAGONOLEPIS, PRZESŁUCH ZBIEŻNY, OCIEKACZ, PRAWDA, WICIOWIEC, TOWAROZNAWSTWO, ODNIESIENIE, PIKNOMETR, ŚLISKOŚĆ, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, HEMISFEREKTOMIA, KOALESCENCJA, BATSZEBA, GNIAZDO PROCESOROWE, MIODOWÓD, PLOTER TNĄCY, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, POJAZD ZAPRZĘGOWY, FALOCHRON, POWIEŚĆ GOTYCKA, LINIA, ROZPRAWA HABILITACYJNA, BYLICA POSPOLITA, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, BEZWŁAD, MIARKA, NIT, HELLENISTYKA, ULEGŁOŚĆ, SZUM, GOBELINIARZ, APELACJA, ORŁY, MĄKA ORKISZOWA, KARTEL NARKOTYKOWY, SUBKOWY, NIEDOPUSZCZENIE, CIERNISKO, KOŁOKOLNIA, KOTWICA, PIERDOLNIK, BAWÓŁ DOMOWY, FLOWER POWER, PORTATYL, KURTYNA SKALNA, OGIEŃ, HERBATKA, ELEMENT TOCZNY, PÓŁNOC, PŁOMYKÓWKA, TARCZA KRYSTALICZNA, BEZGRANICZNOŚĆ, SALADA, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, CHWILÓWKA, TRZMIEL PARKOWY, JEDNOSTKA SIŁY ELEKTROMOTORYCZNEJ, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, SZKOŁA, GRUSZKA, PŁYTKI TALERZ, WYŁAWIACZ TALENTÓW, PRZEWIELEBNOŚĆ, SYBERYNA, CHOROBA LENEGRE'A, TRĄBKA POCZTOWA, ZASTAW SKARBOWY, MULE PO BELGIJSKU, UROLOGIA, BOLIMUSZKA, ADMINISTRACJA, PIRANIOWATE, KABARET, DOROSŁOŚĆ, FONDUE CZEKOLADOWE, POJAWIENIE SIĘ, DRUK, ŚMIERDZIEL, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, PRZEPUKLINA RICHTERA, LORDOSTWO, MAGMA, WPŁYWOWOŚĆ, ASTRONOMIA NEUTRINOWA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, TRANCE, DRĘTWA, HIPERTENSJOLOGIA, NASTROSZEK DŁUGOSZYPUŁKOWY, OBELISK, ARACHNOLOGIA, LANCKNECHT, APIKOMPLEKSY, ŚWIATEŁKO W TUNELU, ŚWIAT DYSKU, SURAT, SYGNAŁ, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, MOBILNOŚĆ SPOŁECZNA, ŚLIWA, CHOROBA AUTOIMMUNOLOGICZNA, TASZYZM, SYNONIMIKA, KSENOLIT, LIBONEKTES, PISMO WĘZEŁKOWE, FILOZOFIA POZNANIA, RUCH PROSTOLINIOWY, KIESZEŃ, CHASER, TAMILSKI, TAMTAM, PRAWA RĘKA, REMISJA, PUSZKA, ZESPÓŁ KARTAGENERA, NIEWYPAŁ, POWIEŚĆ SZKATUŁKOWA, PŁOW, BARIERA JĄDROWA, KLOCEK, PŁUG, STRUKTURA FUNKCJONALNA, BIBUŁKARZ, MIHRAB, ROŻEK, UBYCIE, OWCA KAMERUŃSKA, MATEMA, SAMOROZPAD, BUDA, POSMAK, DYRYGENTURA, POWOŹNIK, ZADRAPNIĘCIE, GIPSORYT, WIDOWISKO, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, FIGA, NEOGAULLIZM, GOTOWIEC, HEIMAT, MINOWIEC, LATAWIEC, SKROBIA ZIEMNIACZANA, RODZAJ NIJAKI, RURA GŁOSOWA, CAMORRA, RAKARZ, AERAL, CYNAMON CEJLOŃSKI, FEBRA, ?RÓŻOWIEC BIAŁY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.667 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POWIEŚĆ, W KTÓREJ ŚWIAT PRZEDSTAWIONY ODBIEGA OD TEGO, CO W DANEJ KULTURZE UZNAJE SIĘ ZA RZECZYWIŚCIE ISTNIEJĄCE, PRZY CZYM ŚWIATU TEMU PRZYPISUJE SIĘ W TOKU NARRACJI REALNY BYT; CZĘSTO ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ TRADYCYJNE WĄTKI BAŚNIOWE, LUDOWE, A TAKŻE PRZEWIDYWANIA NAUKOWO-TECHNICZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POWIEŚĆ, W KTÓREJ ŚWIAT PRZEDSTAWIONY ODBIEGA OD TEGO, CO W DANEJ KULTURZE UZNAJE SIĘ ZA RZECZYWIŚCIE ISTNIEJĄCE, PRZY CZYM ŚWIATU TEMU PRZYPISUJE SIĘ W TOKU NARRACJI REALNY BYT; CZĘSTO ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ TRADYCYJNE WĄTKI BAŚNIOWE, LUDOWE, A TAKŻE PRZEWIDYWANIA NAUKOWO-TECHNICZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POWIEŚĆ FANTASTYCZNA powieść, w której świat przedstawiony odbiega od tego, co w danej kulturze uznaje się za rzeczywiście istniejące, przy czym światu temu przypisuje się w toku narracji realny byt; często znajdują się w niej tradycyjne wątki baśniowe, ludowe, a także przewidywania naukowo-techniczne (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POWIEŚĆ FANTASTYCZNA
powieść, w której świat przedstawiony odbiega od tego, co w danej kulturze uznaje się za rzeczywiście istniejące, przy czym światu temu przypisuje się w toku narracji realny byt; często znajdują się w niej tradycyjne wątki baśniowe, ludowe, a także przewidywania naukowo-techniczne (na 19 lit.).

Oprócz POWIEŚĆ, W KTÓREJ ŚWIAT PRZEDSTAWIONY ODBIEGA OD TEGO, CO W DANEJ KULTURZE UZNAJE SIĘ ZA RZECZYWIŚCIE ISTNIEJĄCE, PRZY CZYM ŚWIATU TEMU PRZYPISUJE SIĘ W TOKU NARRACJI REALNY BYT; CZĘSTO ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ TRADYCYJNE WĄTKI BAŚNIOWE, LUDOWE, A TAKŻE PRZEWIDYWANIA NAUKOWO-TECHNICZNE sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - POWIEŚĆ, W KTÓREJ ŚWIAT PRZEDSTAWIONY ODBIEGA OD TEGO, CO W DANEJ KULTURZE UZNAJE SIĘ ZA RZECZYWIŚCIE ISTNIEJĄCE, PRZY CZYM ŚWIATU TEMU PRZYPISUJE SIĘ W TOKU NARRACJI REALNY BYT; CZĘSTO ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ TRADYCYJNE WĄTKI BAŚNIOWE, LUDOWE, A TAKŻE PRZEWIDYWANIA NAUKOWO-TECHNICZNE. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

x