MAGNES TRWAŁY, ZAZWYCZAJ W KSZTAŁCIE WYDŁUŻONEJ LINII, ZAMOCOWANY TAK BY MÓGŁ SIĘ OBRACAĆ WOKÓŁ PIONOWEJ OSI, UŻYWANY DO WSKAZYWANIA KIERUNKU LINII POLA MAGNETYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

IGŁA MAGNETYCZNA to:

magnes trwały, zazwyczaj w kształcie wydłużonej linii, zamocowany tak by mógł się obracać wokół pionowej osi, używany do wskazywania kierunku linii pola magnetycznego (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAGNES TRWAŁY, ZAZWYCZAJ W KSZTAŁCIE WYDŁUŻONEJ LINII, ZAMOCOWANY TAK BY MÓGŁ SIĘ OBRACAĆ WOKÓŁ PIONOWEJ OSI, UŻYWANY DO WSKAZYWANIA KIERUNKU LINII POLA MAGNETYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.265

CZERWONA GWARDIA, NARTA WODNA, WIDEOMAGNETOFON, KUBEŁ, PŁETWA, ŻABKA, PAK, PUDŁO, POKUTA, TRICORNE, PROLIFERACJA, REGENERACJA, KRAWAT, SER PODPUSZCZKOWY, CHASERKA, PŁETWA, MILICJA, AMBA, GRA RPG, ODDZIAŁ WYDZIELONY, POŁUDNIK STRUVEGO, MEJLOWANIE, DIU, NAŚLADOWNICTWO, SZYSZKA, KOMPLEKS PSZENNY, WALKA, FOTOGRAFIA LOTNICZA, MUNSZTUK, RYNEK TERMINOWY, KOPYTO METALOWE, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, CHEMIA, MIKROCHEMIA, PRZYBYTEK, MADISON, BOJÓWKARZ, TYRYSTOR, OGAR, MIEJSCE, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, CHAOS, WYPRAWKA, MANIFEST LITERACKI, MNIEJSZOŚĆ, MASZYNOWNIA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, TEMPERATURA ZAPALENIA, CEWKA PUPINIZACYJNA, DRĄŻEK POGO, ANAMORFOZA, RZEŹNIK, PIŁOKSZTAŁTNE, WÓZ STRAŻACKI, SŁUP, JĘCZMIEŃ OZIMY, OWCA FRYZYJSKA, FOLK, WIĘZIENIE, WALEC, JĘZYK PASZTO, TEORIA DOMINA, ZSYP, PASEK, WOSKOWNIA, GERMANISTYKA, AGNAT, M, SPOCZYNEK, NIEKAPEK, CHUJOWIZNA, CIĘŻAREK, PANIER, POLA, BUSINESSWOMAN, NEJTYCZANKA, SUWNICA BRAMOWA, OBRONA ROSYJSKA, MĘTY SPOŁECZNE, LINIE OCEANICZNE, OTOCZKA, DZIAŁ PERSONALNY, MRÓWNIK, WŁÓKNIAK MIĘKKI, EJDETYZM, WRÓŻBA, ŻOŁDAK, FUTURE, PŁOCHLIWOŚĆ, PODNIEBIENIE TWARDE, TOROS, NAWROTNICA, POWIEŚĆ BRUKOWA, WSKAZÓWKA, NIEGOTOWOŚĆ, KAPAR CIERNISTY, LEWANTER, ODPÓR, SZACHOWNICA PUNNETTA, PRACUŚ, SZPARA POWIEKOWA, ILUZJONIZM, SAMOURZECZYWISTNIENIE, AKTYNOWIEC, WYKRES KOŁOWY, PENTOBARBITAL, POST, OBRĘCZ, METEOROLOGIA ROLNICZA, NAROST, KROPLÓWKA, SZLAM, WIELOŚCIAN FOREMNY, DOCHÓD WŁASNY, REGRESJA MORZA, POKRZYK, HIPOSTAZA, GRANAT, CYTADELA, PLANETOZYMAL, MINUCJA, JĘZYK AZERBEJDŻAŃSKI, KÓŁKO, LOTNE PIASKI, TAŚMA, BEZWŁAD, SPIRALA ARCHIMEDESA, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, HAMSUN, WŁAZ, ASZKENAZYJKA, BRONTOZAUR, OSZOŁOM, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, TRASZKA SARDYŃSKA, BUDA, NOSOROŻEC JAWAJSKI, IMPREGNATOR, UKŁAD SAMODZIELNY, KRATKA ODPŁYWOWA, ORGIAZM, JĘZYK SPUSTOWY, ENDOMORFIZM FROBENIUSA, RZYGOWINY, CHOROBA BOSTOŃSKA, DZIKUS, PRZENIKALNOŚĆ MAGNETYCZNA, MIKROFON CEWKOWY, NIEODPORNOŚĆ, KIJEK NARCIARSKI, FISZKA, GEKON, LUSTERKO, BRAZYLIJSKI, PILATES, CHEMIA ANALITYCZNA, PLUSY, EUTEKTYKA, ZĘBORÓG, RETINOSKOP, FLĄDRA, KĄT OSTRY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, POWÓD, DICYNODONTY, WAMPIRZYCA, MONOPTERES, MUSZTARDA DIJON, AWIATORY, PIONEK KRÓLEWSKI, EDYKUŁ, SKAŃSKI, DORADA, DROGÓWKA, POŻYCZKA, SYRYJSKI, GORETEX, DOKUMENTALISTYKA, ROZMIAR KĄTOWY, NEUTRALNOŚĆ, ŻOŁDAK, SZTANGA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, GOŁĄB POCZTOWY, PIKNIK, SZPRYCKA, FOTOTROPIZM DODATNI, MAŚLANKA, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, JEDENASTKA, HAMLETYZM, KRYSZTAŁEK, GUTTA, DRUK SEJMOWY, EKSPATRIANT, PRZYGASZENIE, JIVE, EKSPATRIANTKA, ZUCH, METEOROID, ATOPINA, JAZGOT, SZKOŁA WYŻSZA, NAWYK, PARAMENTY, HIPSOMETRIA, KARAFKA, KOZIOŁ, INTENCJONALIZM, BUFOR, MECENASKA, KRIONIKA, OBJĘTOŚĆ, TOLERASTA, WERBOWNIK, LASKA, KARATEKA, WORECZEK, KEPI, SYBIRSKI, GŁUPEK, GEODEZJA LEŚNA, HUMOR, PIESZY, MŁODZIEŃCZOŚĆ, SZAŁAS, ZGORZKNIENIE, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, GEEK, SAUNAMISTRZ, JEDNOKLASÓWKA, NUŻENIEC LUDZKI, SUPERKLIENT, KRYZYS OTOLITOWY, ANALIZA KOSZTÓW, ZAKON MENDYKANCKI, MAIL, SZCZĘŚLIWOŚĆ, DRYF, KALWARIA, NIESZLACHECTWO, WYCZARTEROWANIE, ALPINARIUM, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, EKSPAT, ULM, RZEMIEŚLNIK, PROZODIA, SEZONOWIEC, ODPŁYW, MOST PONTONOWY, DEWOCJONALIA, PLUS, GILBERT, SMOK, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, MOLOSOWATE, RÓG, SKLEPIENIE KOLEBKOWE, WINA, MAJMA, RAKOWATOŚĆ, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, WROTKARSTWO ARTYSTYCZNE, WOJSKA INŻYNIERYJNE, BEZPARDONOWOŚĆ, SMOKING, GRENADYNA, PRAWO CURIE-WEISSA, ROZRABIACZ, GRUPA, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, BAGNET, KARBUNKUŁ, TOREBKA BOWMANA, NIEDŹWIEDNIK, KONKLAWE, BOZON CECHOWANIA, GOSPODARKA NATURALNA, PRZETWÓRSTWO, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, PARAGAMMACYZM, CYGARO, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, STARY WYŻERACZ, CYKL POETYCKI, ZAPARZACZKA, HOMOGENIZATOR, PRZECIWLEGŁOŚĆ, TUBA, WOJOWNICZOŚĆ, ŁĄKOTKA, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, ZAKŁADKA, DZWON, ELIZJA, WIEWIÓRKA, PŁASKI TALERZ, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, ?NOZOLOGIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.265 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAGNES TRWAŁY, ZAZWYCZAJ W KSZTAŁCIE WYDŁUŻONEJ LINII, ZAMOCOWANY TAK BY MÓGŁ SIĘ OBRACAĆ WOKÓŁ PIONOWEJ OSI, UŻYWANY DO WSKAZYWANIA KIERUNKU LINII POLA MAGNETYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAGNES TRWAŁY, ZAZWYCZAJ W KSZTAŁCIE WYDŁUŻONEJ LINII, ZAMOCOWANY TAK BY MÓGŁ SIĘ OBRACAĆ WOKÓŁ PIONOWEJ OSI, UŻYWANY DO WSKAZYWANIA KIERUNKU LINII POLA MAGNETYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
IGŁA MAGNETYCZNA magnes trwały, zazwyczaj w kształcie wydłużonej linii, zamocowany tak by mógł się obracać wokół pionowej osi, używany do wskazywania kierunku linii pola magnetycznego (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

IGŁA MAGNETYCZNA
magnes trwały, zazwyczaj w kształcie wydłużonej linii, zamocowany tak by mógł się obracać wokół pionowej osi, używany do wskazywania kierunku linii pola magnetycznego (na 15 lit.).

Oprócz MAGNES TRWAŁY, ZAZWYCZAJ W KSZTAŁCIE WYDŁUŻONEJ LINII, ZAMOCOWANY TAK BY MÓGŁ SIĘ OBRACAĆ WOKÓŁ PIONOWEJ OSI, UŻYWANY DO WSKAZYWANIA KIERUNKU LINII POLA MAGNETYCZNEGO sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - MAGNES TRWAŁY, ZAZWYCZAJ W KSZTAŁCIE WYDŁUŻONEJ LINII, ZAMOCOWANY TAK BY MÓGŁ SIĘ OBRACAĆ WOKÓŁ PIONOWEJ OSI, UŻYWANY DO WSKAZYWANIA KIERUNKU LINII POLA MAGNETYCZNEGO. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast