TYP DZIEDZICZENIA TAKI, ŻE W FENOTYPIE NIE UJAWNIA SIĘ CZECHA DETERMINOWANA PRZEZ ALLEL RECESYWNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PISUM to:

typ dziedziczenia taki, że w fenotypie nie ujawnia się czecha determinowana przez allel recesywny (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TYP DZIEDZICZENIA TAKI, ŻE W FENOTYPIE NIE UJAWNIA SIĘ CZECHA DETERMINOWANA PRZEZ ALLEL RECESYWNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.582

ZAKRĘT, CZEKMAN, PROGRAM TELEWIZYJNY, UKRAIŃSKI, PISMO, STACJA ORBITALNA, KANDYDEMIA, LIST GOŃCZY, CELLULITIS, EWAPORAT, TABLICA OGŁOSZENIOWA, IRONIA ROMANTYCZNA, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, NACECHOWANIE, JARMUŁKA, OSOWATE, SZATA SPOCZYNKOWA, DELEGAT, PŁÓTNIANKA, TUŁACZ, ZAWARTOŚĆ, OBSADKA, TEKST JAWNY, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, NIEOCZYWISTOŚĆ, DEPRECJACJA, NIEŻYCIOWOŚĆ, BIURO ŁĄCZNIKOWE, PIERWIASTEK, FREAK, WALUTA MIĘKKA, ZAKRĘT, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, BEZWŁADNOŚĆ, PROMIEŃ, SEJM, NIEKONKRETNOŚĆ, ZASTANOWIENIE, CHLEB POKŁADNY, KANAŁ PRZERZUTOWY, BIAŁA HERBATA, NAPÓJ, POWIETRZE WENTYLACYJNE, DINGO, GEODEZJA WYŻSZA, PANEK, STYGAL, SKÓRNICTWO, OZONOSFERA, NADZORCA SĄDOWY, IMAGE, NAKAZ PRACY, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, SKOKI PRZEZ PRZESZKODY, SZEPT, MELISA, GÓGLE, OGÓREK, WYPADEK, ABORDAŻ, PROZODIA, CZARNUCH, DEGRENGOLADA, HALOGENOWODÓR, KASZT, AUDYTORIUM, MOD, SAMOCHWALCA, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, FISZA, LÓD DENNY, ZESPÓŁ ROTORA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, KRUSZYNKOWATE, CREPIDA, INSTALATOR, TWORZYWO DO PRODUKCJI CERAMIKI, HARCERZ ORLI, EPIKUREIZM, LINIA WODORU 21 CM, DNI OTWARTE, POWRÓT, TAJEMNICZOŚĆ, KRZEŚLISKO, ZASOBNOŚĆ DRZEWOSTANU, ASTRONOMIA, OBORA DWORSKA, PRZELĘKNIENIE, TEORIA KOLEJEK, BRODAWKA, RZECZ WNIESIONA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, PRZYRODA, FAVELA, NIEWIERNOŚĆ, SKNERSTWO, KONTRABANDZISTA, ASZKENAZYJKA, JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA, KWIAT LOTOSU, GAUSS, LITEWSZCZYZNA, PROCES DOSTOSOWAWCZY, METR, INDYWIDUALIZM, PARK SZTYWNYCH, EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACYJNA, SILNIK INDUKCYJNY, APORT, KOPARKA WIELONACZYNIOWA, BOMBA ATOMOWA, ZABAWKA, MISIEK, KARTUZJA, OTWÓR KIERUNKOWY, MLECZAJ LEPKI, BRAMKA KONTAKTOWA, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ENDOPSAMMON, TOPOGRAF, ARGENTYNOZAUR, BIBUŁKARZ, PIEPRZ BIAŁY, ROZETKA, KAFLARZ, KAPA, DOM WIELORODZINNY, KARLIK ŚREDNI, BRUTALIZM, ŻYZNOŚĆ, SZPICAK, SOLNICZKA, PUDER BRĄZUJĄCY, NIEGOTOWOŚĆ, JOGURCIK, KOPROFAG, ODDZIAŁ INTENSYWNEJ TERAPII, WRZECIENNIK, ARAKAŃCZYK, DOMATOR, IDIOBLAST, MIKOLOGIA, BLADA TWARZ, WOJOWNICZOŚĆ, KOSS, MAFIJNOŚĆ, YGGDRASIL, KANTYLENA, PIUSKA, ZŁÓG, KLAPA, TANYSTROF, WIERTŁO DENTYSTYCZNE, PRZERZUT, TOWARZYSZ PANCERNY, POSIADY GÓRALSKIE, TARAS WIDOKOWY, GÓRKI, PYTANIE, INFLACJA KOSMOLOGICZNA, TRAWIENIE, MIEDZIORYTNIK, BUFFETING, KANAPKA, NIELOTNOŚĆ, LALKARSTWO, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, JĘZYK ŁACIŃSKI, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, URZĄDZENIE MECHANICZNE, PROCENT PROSTY, MAMUT POŁUDNIOWY, KREDYT ZAUFANIA, RAFA, NOWOWIERCA, TBV, PODWÓJNA ARTYKULACJA, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, INWESTYCJE, BIDON, OBÓZ PRACY, ŁUP, MIEDNICZKA, NADŚWIADOMOŚĆ, STRESIK, SYLWETA, ITAKA, CISOWCE, DOJŚCIE, DOTHRACKI, CUKIER MLEKOWY, NIEDOMYKALNOŚĆ, WANNA, NIEKOSZTOWNOŚĆ, TAŚMA PRODUKCYJNA, PRAWICA, WIZA IMIGRACYJNA, ŚWISTUŁA, UKŁAD PIASECKIEGO, OFENSYWA, BICIE CZOŁEM, PLAMKA FORDYCE'A, MORDOKLEJKA, LAMPA DAVY'EGO, LANDRYNKA, SZKŁO MĄCONE, ANGEOLOGIA, GREEN, KARTOGRAFIA, KASTRAT, SOS MONACHIJSKI, DYFTERIA, GAJNIK LŚNIĄCY, PRZYLEPNOŚĆ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, SABAT, GÓWNIARSTWO, NATARCZYWOŚĆ, PREPPERS, HORYZONT, TKANKA STAŁA, ANTROPOZOONOZA, PRAWO HOOKE’A, DOLINA RYNNOWA, IMAMIZM, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, NOMADA, LICZNIK GEIGERA, DWA GRZYBY W BARSZCZU, MACHNIĘCIE KOZŁA, PERIOD, HOBBYSTA, SUKMANA, SATURACJA, WAN, POTRZEBA, ŁOŻE BOLEŚCI, KUNA, SERMONIZM, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, NALEGANIE, DOLAR FIDŻI, DIALIZOTERAPIA, WARTOŚCIOWOŚĆ, FAŁSZYWOŚĆ, WYPALANKA, BZURA, BECZKA ŚMIECHU, KOREKTA DOMOWA, FIZYKA, ZACHŁYST, ŻUBR NIZINNY, EPOKA LODOWA, OGRZEWACZ, PRZEBITKA, BIAŁY MARSZ, POŻAR, GRATKA, ŁUSKA, SZPRYCKA, CZARNY PIOTRUŚ, LOGIKA PRAWNICZA, PRZEKWIT, MYCA, OSTATNIA WIECZERZA, BĄK, TWIERDZENIE HAUSDORFFA O ŁAŃCUCHU MAKSYMALNYM, ADWOKACJA, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, BAJDA, ANAFORYCZNOŚĆ, NIEDOŁĘSTWO, SYNDROM, TEFILIN, POWRÓZEK NASIENNY, ŚLĄSKI, ZIELE, OLEJARNIA, BIURO MATRYMONIALNE, HETEROTROFIA, DYFTERYT, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, MASZT, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, MASA, BŁONA PODSTAWOWA, NIEWIADOMA, MARSZ, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, NADPRZESTRZEŃ, JAMA STAWOWA, KURS, ALUZJA LITERACKA, WZW D, FASKA, MECENASKA, ULOT, ZŁOTY CIELEC, ?OWADOPYLNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.582 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TYP DZIEDZICZENIA TAKI, ŻE W FENOTYPIE NIE UJAWNIA SIĘ CZECHA DETERMINOWANA PRZEZ ALLEL RECESYWNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TYP DZIEDZICZENIA TAKI, ŻE W FENOTYPIE NIE UJAWNIA SIĘ CZECHA DETERMINOWANA PRZEZ ALLEL RECESYWNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PISUM typ dziedziczenia taki, że w fenotypie nie ujawnia się czecha determinowana przez allel recesywny (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PISUM
typ dziedziczenia taki, że w fenotypie nie ujawnia się czecha determinowana przez allel recesywny (na 5 lit.).

Oprócz TYP DZIEDZICZENIA TAKI, ŻE W FENOTYPIE NIE UJAWNIA SIĘ CZECHA DETERMINOWANA PRZEZ ALLEL RECESYWNY sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - TYP DZIEDZICZENIA TAKI, ŻE W FENOTYPIE NIE UJAWNIA SIĘ CZECHA DETERMINOWANA PRZEZ ALLEL RECESYWNY. Dodaj komentarz

8+3 =

Poleć nas znajomym:

x