OBWÓD, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z KONDENSATORA I CEWKI, POŁĄCZONYCH SZEREGOWO LUB RÓWNOLEGLE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OBWÓD REZONANSOWY to:

obwód, który składa się z kondensatora i cewki, połączonych szeregowo lub równolegle (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBWÓD, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z KONDENSATORA I CEWKI, POŁĄCZONYCH SZEREGOWO LUB RÓWNOLEGLE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.084

REAKCJA SPRAWCZA, PREFEKT, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, ODCIĄG, RACZYNA, LIST ZASTAWNY, BEZROLNY, CZYSTY ROZUM, ZAOCZNY, KOMITET KOORDYNACYJNY, ZOOFAG, MECHANIKA PŁYNÓW, HEMATOLOGIA, MONITOR, PROTEZA, EBOLA, POCHODNA, KORKOWE, ZŁOŻE GRUNTOWE, ODNIESIENIE, EDUKATOR, SINGIEL, PIĘCIOGROSZÓWKA, ETOLA, ŚPIWÓR MUMIA, KATEGORIA PIÓRKOWA, REKOMPILACJA, KASA, WINIETA, EKSPANDOR, SEROWNIA, KOTULEJ, BODARZ, FRAMUGA, REAKTOR GAZOWY, KALATOS, REGION, BILLBOARD, ROZKRUSZ, FUSY, WYRAŻENIE, OKOLICZNOŚĆ ŁAGODZĄCA, MODRZEW, HIMALAJE, WIELOMIESZEK, PAS MIEDNICOWY, SEKULARYZACJA, ROZJAZD, PAŃSTWO DEMOKRATYCZNE, WOJNA CELNA, WSPÓŁRZĘDNA GEOGRAFICZNA, SPŁYW BŁOTNY, DOSTĘP, TER, OPERA, ŁUK ELEKTRYCZNY, GORSET, JASTRYCH, PRAWO CURIE-WEISSA, PODKŁAD KOLEJOWY, UJŚCIE, ABNEGATKA, ZBÓJNIK, USTAWKA, GUZ ZŁOŚLIWY, MINERAŁ, AKCEPTOR, SERECZNIK, MATRYLINEARNOŚĆ, MEANDER, WŁÓKNO, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, TELEWIZJA, MELODRAMAT, WARZELNIA, PŁATKONOS CZARNY, JOAN, ROSOŁEK, FRAZA, BEGINKI, SALWA BURTOWA, DOM REKOLEKCYJNY, BŁONA NACZYNIOWA, PASO PERUWIAŃSKI, DANE SENSYTYWNE, POSTĘPOWANIE, BRYCZKA, PASKÓWKI, ŁOPATA, MOTYWIK, PERCHA, PRAŻUCHA, CZOŁÓWKA, MECHOWCE, ORBITA, RAKIETA, ACENA ARGENTYŃSKA, TERAPIA ODRUCHOWA, DZIDZIA-PIERNIK, ŻOŁĄDKÓWKA, DIABEŁEK, STYLIKOWCE, SZLIFIERKA KĄTOWA, KRATKA, PISZCZAŁKA, MUSZNIK, PIT, KROPKA, CIOCIA, ŁOWIECTWO, GRZANKI, PIAST, CHIRURGIA URAZOWA, GRUPA ABELOWA WOLNA, CAR, ŻEGLARZ, INSTRUMENT, KAWA ROZPUSZCZALNA, ATAK, KLON, ANKSJOGENIK, KOMEDIA DELL'ARTE, NOSOROŻEC JAWAJSKI, WARIOMETR, PODKŁADACZ, KOZIOŁ, FOTOTROPIZM DODATNI, WYGASZACZ, POPYCHŁO, WYKOPYRTNIĘCIE SIĘ, ZAMKNIĘCIE CELNE, NIEDYPLOMATYCZNOŚĆ, BIAŁA ŚMIERĆ, EMANUEL, TRÓJKA, SERIALIZM, KATANA, GENERALISSIMUS, POLITYK, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, ŁAWRA, LYGODIUM JAPOŃSKIE, DAWKA, ŻUREK, NATURALIZACJA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, AGREGAT, STANIĘCIE, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, ROWER, MELDUNEK CZASOWY, TEMPO, AGAMA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, MŁODZI, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, BEZSTRONNOŚĆ, TURANIEC, KLEJNOT HERBOWY, POSTRZYŻONY, DIALEKTYKA, LOGIKA DEONTYCZNA, PLAC, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, DIALOG OBYWATELSKI, FOLGA, ŁAŃCUCH, PRACA, CZASZA, ODBITKA, ZAKŁADKA, SAROS, KOCIOŁEK, EMPIREUM, PRYMITYW, SAMOCHWALCA, LOKALIZACJA, AGENCJA, DZIEWICTWO, PIONIER, KAMIKAZE, RZECZOWNIK, OKAP, PRZEWÓD RATUNKOWY, JACK, TRANSPORTER, RETUSZ, SYMBOLICZNOŚĆ, ŁOBUZIAK, OPOZYCJONISTKA, OKOT, GRONO, MĄKA SITKOWA, KUKIEŁKA LESSOWA, ANTYNOMIA, PRZESUWNIK, ZAKUTA PAŁA, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, PODZIEMIE, SILNIK INDUKCYJNY, HORYZONT CZĄSTEK, ADVOCATUS DIABOLI, IMPLIKACJA LOGICZNA, ŁAPADŁO, MŁOTKOWY, WĘZEŁ ZATOKOWY, HAIŃSKI, CIOS, PLAMA, PŁYTA, GOSPODYNI DOMOWA, ANGIELKI, SYMBOL, LAMPA, BŁĄD STYLISTYCZNY, CEGLARKA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, KONTUR, OBRĘCZ, ORKAN, ANTONOMAZJA, LUSITANO, MER, IRONIA, OSOBISTOŚĆ, RAJFURSTWO, NIEBIOSA, NAPADZIOR, CIEKAWSKOŚĆ, PTASZYNA, RYZYKO NIEWYGASŁE, SZCZEROŚĆ, KUCHNIA, GARNCZEK, KOMEDIA NISKA, MINISTER BEZ TEKI, BIEG, POWÓD, AGROGAZ, FUTURE PROGRESSIVE, NARTA WODNA, OBLICZNOŚĆ, PRZEPOCZWARZENIE, OJCIEC, WIELKA BESTIA, START-UP, IZOMER GEOMETRYCZNY, WOLANT, MATERIALISTA, WIRTUOZOSTWO, JEMIOŁA, SZACHOWNICA PUNNETTA, METEOR, FETYSZ, ZESPÓŁ MUIRA-TORRE'A, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, ELEGIA, MIGOTANIE GWIAZD, OBROTNICA, CORBETT, POJAZD KOŁOWY, BARWICZKA, MIESIĘCZNICA, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, OBORA DWORSKA, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, SKRUPULANT, NARZĘDZIE, KONTUAR, BIAŁY CZŁOWIEK, ODŁAM, KRENELAŻ, TROFOBLAST, ERA AFITYCZNA, KROKIEW, NOŻYK, WIERNI, KISZKA STOLCOWA, WSKAŹNIK RACJONALIZACJI, WOKALISTA, TROCINÓWKA, BIT, DYBUK, REDUKCJA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, KONEWKA, MOTOR, DEWELOPER, PAŹ ŻEGLARZ, KRATKA KSIĘCIA WALII, CYKL GOSPODARCZY, AGNOSTYCYZM, TEREN, ŁUSKOSKÓRNE, CEL, DROBNICOWIEC, PARÓWKA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, ?KREWNIAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.084 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBWÓD, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z KONDENSATORA I CEWKI, POŁĄCZONYCH SZEREGOWO LUB RÓWNOLEGLE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBWÓD, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z KONDENSATORA I CEWKI, POŁĄCZONYCH SZEREGOWO LUB RÓWNOLEGLE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OBWÓD REZONANSOWY obwód, który składa się z kondensatora i cewki, połączonych szeregowo lub równolegle (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OBWÓD REZONANSOWY
obwód, który składa się z kondensatora i cewki, połączonych szeregowo lub równolegle (na 16 lit.).

Oprócz OBWÓD, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z KONDENSATORA I CEWKI, POŁĄCZONYCH SZEREGOWO LUB RÓWNOLEGLE sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - OBWÓD, KTÓRY SKŁADA SIĘ Z KONDENSATORA I CEWKI, POŁĄCZONYCH SZEREGOWO LUB RÓWNOLEGLE. Dodaj komentarz

9+9 =

Poleć nas znajomym:

x