JEDNO Z PODSTAWOWYCH POJĘĆ MARKSISTOWSKIEJ TEORII ROZWOJU SPOŁECZNEGO; WYOBRAŻENIA, SĄDY, IDEE PRZYJMUJĄCE FORMY PRAWNE, POLITYCZNE, RELIGIJNE, ARTYSTYCZNE, FILOZOFICZNE ODZWIERCIEDLAJĄCE OGÓŁ STOSUNKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH SIĘ NA BAZIE USTROJU EKONOMICZNEGO DANEGO SPOŁECZEŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADBUDOWA to:

jedno z podstawowych pojęć marksistowskiej teorii rozwoju społecznego; wyobrażenia, sądy, idee przyjmujące formy prawne, polityczne, religijne, artystyczne, filozoficzne odzwierciedlające ogół stosunków kształtujących się na bazie ustroju ekonomicznego danego społeczeństwa (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NADBUDOWA

NADBUDOWA to:

część statku wodnego wystająca ponad górny pokład i sięgająca od burty do burty (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNO Z PODSTAWOWYCH POJĘĆ MARKSISTOWSKIEJ TEORII ROZWOJU SPOŁECZNEGO; WYOBRAŻENIA, SĄDY, IDEE PRZYJMUJĄCE FORMY PRAWNE, POLITYCZNE, RELIGIJNE, ARTYSTYCZNE, FILOZOFICZNE ODZWIERCIEDLAJĄCE OGÓŁ STOSUNKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH SIĘ NA BAZIE USTROJU EKONOMICZNEGO DANEGO SPOŁECZEŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.303

PANDA, CHŁONIAK BURKITTA, PUSZKA MÓZGOWA, LAWONICHA, WIĘZADŁO ŁUKOWATE, CIĘŻAREK, USŁUGA OBCA, AGENT, PRZETARG OGRANICZONY, OKRUTNIK, LINIA, ULOTKARZ, GARDEROBA, WYŻ KOMPENSACYJNY, PAPROTKOWATE, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, DZICZ, WESOŁOŚĆ, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, MONARCHIA PARLAMENTARNA, PALEOLIT, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, ZYCH, EKSPATRIANTKA, FASOLA SZPARAGOWA, STYL WIKTORIAŃSKI, ZROBIENIE RUCHU, PATOL, STYLIKOODWŁOKOWE, DROŻDŻE, ULICA, HEMIKRYPTOFIT, IZBA, JEDNOKOMÓRKOWIEC, BEZCZELNOŚĆ, METEOR, FINAŁ, KRATKA ODPŁYWOWA, AFERA ROZPORKOWA, GRAFICZKA, OCENA, KOMUNALIZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, ADMINISTRATYWISTA, FIZYKA JĄDROWA, DARWIN, SĘDZIA KALOSZ, ZDANIE ZŁOŻONE, KALEKA UMYSŁOWY, CYKLON, PŁYN ZŁOŻOWY, SZACHY HEKSAGONALNE GLIŃSKIEGO, KAUCZUKOWIEC, PRINCESKA, ŻYŁA, MATEMATYKA, GOŁĄB POCZTOWY, ŚPIEW AMBROZJAŃSKI, KAUTOPIREIOFAGIA, AMYLOFAGIA, HURYTA, MAKARON, FALOWNIK NAPIĘCIA, WOREK TRZEWIOWY, ULĘGAŁKA, PRZEDNÓWEK, PRZYBŁĘDA, CHOROBA KAWALERSKA, TARCZKA, CHRZAN, LARWA, RYNEK WSCHODZĄCY, DEZERTER, KARABINEK, ELIKSIR ŻYCIA, BOMBA WODOROWA, GRYMAŚNIK, GRECKI, BŁĘDNOŚĆ, SKÓRA WŁAŚCIWA, POMYWAK, APOSTOŁ, URBANIK, PIES MYŚLIWSKI, MEZOMORFIK, PAROKSYTON, WICEHRABIA, KOALESCENCJA, KOMPLEKS ARENOWY, TWIERDZENIE RAMSEYA, PŁATKI, SOCJALIZM REALNY, CYBORIUM, POWIEŚĆ S-F, KORNIJSKI, OPTIMUM, REZYGNACJA, GEN HIPOSTATYCZNY, PORFIRYNA, FIVE O'CLOCK, MENADA, ERA EOFITYCZNA, LUKA DEFLACYJNA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, KINEZYTERAPEUTA, CZĘŚĆ, NOCEK ORZĘSIONY, JEŻYNA, TERMODYNAMIKA FENOMENOLOGICZNA, FACH, JAPOŃSKI, GRAFITYZACJA, SAHA, CHONDRYT, STAN PODSTAWOWY, WIELOKOMÓRKOWCE WŁAŚCIWE, PRZERABIACZ, DRAMAT HISTORYCZNY, JOHN MAYNARD KEYNES, LINIA DŁUGA, NIECHLUJNOŚĆ, TWARDY KARK, POWIEŚĆ AUTOTEMATYCZNA, STAROUKRAIŃSKI, AWANS, HIPERWENTYLACJA, BLACKJACK, ALFABET PALCOWY, STAŁA SEDYMENTACJI SVEDBERGA, DEZINTEGRACJA SKAŁ, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, SEZON, PULSACJA, AFRYKATA, ATOPINA, WYKRZYKNIK, LEZGINKA, NIEMĘSKOŚĆ, STRESIK, PRĄTNIKOWCE, MAJĘTNOŚĆ, PEDOLOGIA, KIJANKA, CZARNA MOWA, EKSTERNISTA, CHIRURG, DEMOBILIZACJA, METEORYZM, PENETRACJA GENU, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, SELENOGRAFIA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY, WITEKS CZCZONY, BURMISTRZYNA, TOKARKA KŁOWA, ZAKON MENDYKANCKI, PRZESIĘK, EFEKT KAPILARNY, OBŻARTUCH, PONTICELLO, CIŚNIENIE TĘTNICZE, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, HIPERFOKALNA, SZABAS, POKŁAD ŁODZIOWY, MATEMA, GEOTECHNIK, KROK NAPRZÓD, GŁOS ELEKTORSKI, KAMPUS, AFTERPARTY, RADIOBIOLOG, WAPIENNIK, KOBIETA SPOD LATARNI, ENDOMORFIZM, PROTOZUCH, NAUKI PENALNE, SCHULZ, PONDERABILIA, BAŃKA, EPKA, OGÓŁ, HEBRAJSKI, PRZYWODZICIEL WIELKI, INDUKTOR, IN MEDIAS RES, SOCJOGRAFIA, IMMUNOFLUORESCENCJA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, FUNDUSZ PORĘCZENIOWY, NIEDOROZWÓJ, STACHOWICZ, PÓŁKRUCHE CIASTO, SŁOWNIK, KORPUS, PLACÓWKA RODZINNA, TUTORIAL, SYSTEM PRZYPOROWY, SMOLUCH, STECHIOMETRIA, FLIZA, EFEKT ZATŁOCZENIA, SZLAM, NIEDOPOWIEDZENIE, KRĘGOSŁUP, KRAINA, POSTLUDIUM, MATKA POLKA, FOTOGENICZNOŚĆ, KOŃ ARABSKI, KOTWICZNIKOWCE, ROWEREK BIEGOWY, ŚMIESZKA, STOŻEK ŚCIĘTY, CRIOLLO, LOTOS, KOŁKOWNICA, BARUDI, SKARANIE BOSKIE, CZWÓRBÓJ, OSŁONKA, LANDARA, BASENIK, PIERSI, SKLEP WARZYWNY, PŁYN SUROWICZY, CHOROBA HECKA, ROZTROPEK, GATUNEK KATADROMOWY, BOROWODOREK, SŁUGA BOŻY, NIEZISZCZALNOŚĆ, ZABUDOWANIA, ADEPTKA, BEZWZGLĘDNA WIĘKSZOŚĆ, PAMIĘĆ, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, RELIGIOLOG, CIAŁO SZTYWNE, ADMINISTRACJA SKARBOWA, PÓŁAKT, POMÓR, PRZEKŁADNIA ELEKTRYCZNA, FILOLOGIA KLASYCZNA, CYNGIEL, PIRACTWO, BACIK, WIĄZANIE, WIELOFAZOWOŚĆ, KODEKS KARNY, WULGARYZM, FAZA, RAWKA BŁAZEN, PRZEWÓD, KABARET, UNIKAMERALIZM, DŁUGOŚĆ, STAŁOŚĆ, AKTYNOWIEC, HIPOTEZA SUSLINA, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, IDIOMATYZM, SKALICA, HAJS, BLACHA ZIMNOWALCOWANA, NARZĄD RODNY, TRIMER, HIEROTOPOGRAFIA, OZONOSFERA, RÓWNOWAGA, STYL GOTYCKI, HIBERNACJA, BAJECZNOŚĆ, ZLEPNOŚĆ, PONIEWIERKA, PĘDRAK, AMINOKWAS BIOGENNY, RACHUNKI, KANONISTYKA, BALIA, MECHANIKA PŁYNÓW, MARAZM, BRYZOMANCJA, ORIJA, GONIOMETRIA, SZPICAK, GRZEBIEŃ, PRZEDMIOT, ZRZĄDZENIE LOSU, KARAKOL, CENTRUM, CHOMIK DŻUNGARSKI, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, NAWÓZ KATALITYCZNY, OBRAZA BOSKA, POŚLIZG, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, ETYKA, SOS TATARSKI, DWUCUKIER, ?ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.303 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNO Z PODSTAWOWYCH POJĘĆ MARKSISTOWSKIEJ TEORII ROZWOJU SPOŁECZNEGO; WYOBRAŻENIA, SĄDY, IDEE PRZYJMUJĄCE FORMY PRAWNE, POLITYCZNE, RELIGIJNE, ARTYSTYCZNE, FILOZOFICZNE ODZWIERCIEDLAJĄCE OGÓŁ STOSUNKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH SIĘ NA BAZIE USTROJU EKONOMICZNEGO DANEGO SPOŁECZEŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNO Z PODSTAWOWYCH POJĘĆ MARKSISTOWSKIEJ TEORII ROZWOJU SPOŁECZNEGO; WYOBRAŻENIA, SĄDY, IDEE PRZYJMUJĄCE FORMY PRAWNE, POLITYCZNE, RELIGIJNE, ARTYSTYCZNE, FILOZOFICZNE ODZWIERCIEDLAJĄCE OGÓŁ STOSUNKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH SIĘ NA BAZIE USTROJU EKONOMICZNEGO DANEGO SPOŁECZEŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADBUDOWA jedno z podstawowych pojęć marksistowskiej teorii rozwoju społecznego; wyobrażenia, sądy, idee przyjmujące formy prawne, polityczne, religijne, artystyczne, filozoficzne odzwierciedlające ogół stosunków kształtujących się na bazie ustroju ekonomicznego danego społeczeństwa (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADBUDOWA
jedno z podstawowych pojęć marksistowskiej teorii rozwoju społecznego; wyobrażenia, sądy, idee przyjmujące formy prawne, polityczne, religijne, artystyczne, filozoficzne odzwierciedlające ogół stosunków kształtujących się na bazie ustroju ekonomicznego danego społeczeństwa (na 9 lit.).

Oprócz JEDNO Z PODSTAWOWYCH POJĘĆ MARKSISTOWSKIEJ TEORII ROZWOJU SPOŁECZNEGO; WYOBRAŻENIA, SĄDY, IDEE PRZYJMUJĄCE FORMY PRAWNE, POLITYCZNE, RELIGIJNE, ARTYSTYCZNE, FILOZOFICZNE ODZWIERCIEDLAJĄCE OGÓŁ STOSUNKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH SIĘ NA BAZIE USTROJU EKONOMICZNEGO DANEGO SPOŁECZEŃSTWA sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - JEDNO Z PODSTAWOWYCH POJĘĆ MARKSISTOWSKIEJ TEORII ROZWOJU SPOŁECZNEGO; WYOBRAŻENIA, SĄDY, IDEE PRZYJMUJĄCE FORMY PRAWNE, POLITYCZNE, RELIGIJNE, ARTYSTYCZNE, FILOZOFICZNE ODZWIERCIEDLAJĄCE OGÓŁ STOSUNKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH SIĘ NA BAZIE USTROJU EKONOMICZNEGO DANEGO SPOŁECZEŃSTWA. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x