JEDNO Z PODSTAWOWYCH POJĘĆ MARKSISTOWSKIEJ TEORII ROZWOJU SPOŁECZNEGO; WYOBRAŻENIA, SĄDY, IDEE PRZYJMUJĄCE FORMY PRAWNE, POLITYCZNE, RELIGIJNE, ARTYSTYCZNE, FILOZOFICZNE ODZWIERCIEDLAJĄCE OGÓŁ STOSUNKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH SIĘ NA BAZIE USTROJU EKONOMICZNEGO DANEGO SPOŁECZEŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NADBUDOWA to:

jedno z podstawowych pojęć marksistowskiej teorii rozwoju społecznego; wyobrażenia, sądy, idee przyjmujące formy prawne, polityczne, religijne, artystyczne, filozoficzne odzwierciedlające ogół stosunków kształtujących się na bazie ustroju ekonomicznego danego społeczeństwa (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NADBUDOWA

NADBUDOWA to:

część statku wodnego wystająca ponad górny pokład i sięgająca od burty do burty (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNO Z PODSTAWOWYCH POJĘĆ MARKSISTOWSKIEJ TEORII ROZWOJU SPOŁECZNEGO; WYOBRAŻENIA, SĄDY, IDEE PRZYJMUJĄCE FORMY PRAWNE, POLITYCZNE, RELIGIJNE, ARTYSTYCZNE, FILOZOFICZNE ODZWIERCIEDLAJĄCE OGÓŁ STOSUNKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH SIĘ NA BAZIE USTROJU EKONOMICZNEGO DANEGO SPOŁECZEŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.303

KADRYL, CZERWONAK, PRINT, KLEJOWNIA, PODATEK BASENOWY, KORMA, ŻYWA LEKCJA, DZIARSKOŚĆ, WYLEW, CZĘSTOKÓŁ, DZIADZIENIE, DANIE, DZIEŻKA, CHRZĄSTKA SZKLISTA, PORÓD OPÓŹNIONY, DRESIARSTWO, WARSTWA PODSTAWNA, TKANKA TWÓRCZA, SNIFTER, SODOMA I GOMORA, FIGA, AKACJA, MOST, NIESŁUSZNOŚĆ, SZKLANKA, JEZIORO RAMIENICOWE, ŁOPATA, SALA, KAZNODZIEJA, BALANS, ENCEFALOPATIA WĄTROBOWA, ZATRZYMANIE, MIŚ, OZDOBNICA WIĘKSZA, PRZECZENIE, PŁYN CHŁODNICZY, TRUFLA, STROIK, ŁUSKOSKÓRNE, NASTROSZEK KĘDZIERZAWY, WIERZCHNICA, ŚLINIANKA PODŻUCHWOWA, RUCH PROSTOLINIOWY, ODPORNOŚĆ, KONSONANS, ULOTNOŚĆ, ŻABKA, FABIANIE, SZUM, PROJEKT UNIJNY, GŁODOWANIE, ZADRAPANIE, METRYKA, MAKARON, WOLNOAMERYKANKA, PANICZĄTKO, NACISK, CELEBRACJA, WEZWANIE, TUŁACZ, MORFOGENEZA, AKOLITAT, INŻYNIERIA BIOMATERIAŁÓW, OBUSTRONNOŚĆ, PAPILOTKA, SYLABA OTWARTA, DOMENA INTERNETOWA, RAMFORYNCHUSY, DYSTANS, SZATA GRAFICZNA, ZGODA, KOR, BURŻUJSTWO, WYZIEW, NAUKI POLITYCZNE, DESKRYPCJA OKREŚLONA, WORECZEK, TEREN, AUTSAJDER, KOCHANEK MUZ, FAZA, SĄD OSTATECZNY, IMMUNOLOGIA, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, KŁYKIEĆ POTYLICZNY, SSAKI ŻYWORODNE, ELANA, JĘZYK ROMAŃSKI, SKLEJACZ, ZABAWOWICZ, EWALUACJA EX-POST, ROSYJSKOŚĆ, KOGNITYWIZM, POPULACJA MENDLOWSKA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, STAROPOLSKI, IZOTROPOWOŚĆ, SPRINTER, POLITYK, GRAFITYZACJA, MAANAM, WAMPIREK, MAFIJNOŚĆ, STOLICA, BARCZATKA CHOCHOŁÓWKA, WOREK REZONANSOWY, DYFERENCJACJA, BUDOWNICTWO WODNE, STORCZYKARNIA, TŁO, GEOGRAF, NAŁÓG, RYTOWNIK, SLOW-FOX, ROZNOSICIEL, TENOR LIRYCZNY, WYPIEK, WYCZARTEROWANIE, KANTONIERA, BEZIDEOWOŚĆ, CZERNIDŁAK SZAROBLASZKOWY, JAWNOGRZESZNIK, SZARMANTERIA, POSTRZELENIEC, MIŚ, INSTYTUCJA, SCENKA, ZESTAW SŁUCHAWKOWY, IMIONNIK, KOREAŃSKI, BIBLIOPOLA, POSTĘPOWANIE MEDIACYJNE, SONAR, MIECH, TEFILIM, BIDET, INDYWIDUUM, POPRAWNOŚĆ, KŁOPOTANIE SIĘ, ŁAZIENKI, KORDON SANITARNY, SUCHA IGŁA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, MECENASKA, SYSTEM, EKSPEKTORACJA, WŚCIEK DUPY, AORTA BRZUSZNA, METALOGIKA, NIEWYPARZONA BUZIA, LANGUR KSIĄŻĘCY, WIECZÓR KAWALERSKI, PODKÓWECZKA, TURANISTA, SZCZUR PACYFICZNY, FREATOFIL, RZEKOTKA, STREETWORKER, KROK PÓŁROZKROCZNY, KALAM, CIĄŻA JAJOWODOWA, SMOOTHIE, ROŚLINA FIKCYJNA, PASO PERUWIAŃSKI, ADAPTOWANIE SIĘ, WSPÓŁMAŁŻONEK, LINA RATUNKOWA, ARPEGGIO, KOCHAŚ, REUMATYZM, ZAPASY, PAS WŁĄCZENIOWY, STYL GOTYCKI, ZOOLOGIA FANTASTYCZNA, KAKOFONIA, PRYSZNIC, SŁUCH ABSOLUTNY, DESZCZOCHRON, NARZUT, ANGLISTYKA, POPRZEDNICA, NAWŁOĆ, MIMETYZM, ROZDŹWIĘK, PŁYWACTWO, KAWA Z MLEKIEM, ELEMENT GRZEJNY, OPIEKA SPOŁECZNA, PRZEPYCHACZKA, PATAGOZAUR, OBRÓT SYNCHRONICZNY, ŚLIMAK, WYRAZ OBCY, PŁYN ZŁOŻOWY, OCZKO POLODOWCOWE, RYZYKO KURSOWE, KOMPLIKACJA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, DWUBÓJ CIĘŻAROWY, OBIEG SYNODYCZNY, DEMOGRAFIA HISTORYCZNA, POLIPTYK, SZKOŁA, NIESTAŁOŚĆ, PASTISZ, MAGNESIK, STOPA DYSKONTOWA, ORIENTACJA, NARZECZEŃSTWO, SĄD OPIEKUŃCZY, PAKA, CYKL MIESIĘCZNY, ANALITYK, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, NIESKWAPLIWOŚĆ, CZYNNIK NIECENOWY, STAN TRZECI, ROŻEN, IDENTYFIKATOR, ZNAMIĘ SPITZ, OSŁONICA, PŁYWACZOWATE, NIEZISZCZALNOŚĆ, AKUMULACJA, PRAWOSKRĘT, STRAJK GŁODOWY, METEOR, KOSZAROWOŚĆ, GITARA AKUSTYCZNA, KRETSCHMER, GRANICA KULTUR, GROMBELARD, SINGEL, ZLEW, POEMAT HEROIKOMICZNY, FECHMISTRZ, KOŚĆ KULSZOWA, STATYSTYKA OPISOWA, WADLIWOŚĆ, BEZBRZEŻE, KARCZMA PIWNA, SPECJACJA RADIACYJNA, KOŃ POZNAŃSKI, INFORMA, PUB, SUPREMUM, KOMPLEKS, PANOPTIKON, GRAF PLANARNY, CHLUBNOŚĆ, KRYPTOREKLAMA, AUSTRONEZYJCZYK, LISTNIENIE, ADAPTER CUMOWNICZY, GEN HOMEOTYZNY, HYDROMETRIA, NIESUBORDYNACJA, MIEJSCE PRACY, DUCHOWY PRZYWÓDCA, STATEK GŁĘBINOWY, STRATEG, TERAPIA BEHAWIORALNA, KRÓL, PŁASZCZYZNA, GIL, LOSOWANIE WARSTWOWE, MANIERA, NAUPLIUS, DEMENCJA, POMYŁKA FREUDOWSKA, PRECYPITAT, ROLA, SKORUPIAKI, ZAĆMA POURAZOWA, MIKSER, PAPILOTEK, KOTWA, OTWORZENIE SERCA, IPP, JIVE, MODULARNOŚĆ, KUBEŁ, LAIK, STOCZNIA ZŁOMOWA, RĄCZNIK, SŁUŻBA, ŻURNALISTA, GANGSTERYZM, WIDOWNIA, RZUT RÓWNOLEGŁY, HOMARY, BALERON, FORUM, WATAHA, UPOLITYCZNIENIE, BĄK, PODPALENIE, DIAPSYDY, BAROSKOP, ?TAKTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.303 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNO Z PODSTAWOWYCH POJĘĆ MARKSISTOWSKIEJ TEORII ROZWOJU SPOŁECZNEGO; WYOBRAŻENIA, SĄDY, IDEE PRZYJMUJĄCE FORMY PRAWNE, POLITYCZNE, RELIGIJNE, ARTYSTYCZNE, FILOZOFICZNE ODZWIERCIEDLAJĄCE OGÓŁ STOSUNKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH SIĘ NA BAZIE USTROJU EKONOMICZNEGO DANEGO SPOŁECZEŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNO Z PODSTAWOWYCH POJĘĆ MARKSISTOWSKIEJ TEORII ROZWOJU SPOŁECZNEGO; WYOBRAŻENIA, SĄDY, IDEE PRZYJMUJĄCE FORMY PRAWNE, POLITYCZNE, RELIGIJNE, ARTYSTYCZNE, FILOZOFICZNE ODZWIERCIEDLAJĄCE OGÓŁ STOSUNKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH SIĘ NA BAZIE USTROJU EKONOMICZNEGO DANEGO SPOŁECZEŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NADBUDOWA jedno z podstawowych pojęć marksistowskiej teorii rozwoju społecznego; wyobrażenia, sądy, idee przyjmujące formy prawne, polityczne, religijne, artystyczne, filozoficzne odzwierciedlające ogół stosunków kształtujących się na bazie ustroju ekonomicznego danego społeczeństwa (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NADBUDOWA
jedno z podstawowych pojęć marksistowskiej teorii rozwoju społecznego; wyobrażenia, sądy, idee przyjmujące formy prawne, polityczne, religijne, artystyczne, filozoficzne odzwierciedlające ogół stosunków kształtujących się na bazie ustroju ekonomicznego danego społeczeństwa (na 9 lit.).

Oprócz JEDNO Z PODSTAWOWYCH POJĘĆ MARKSISTOWSKIEJ TEORII ROZWOJU SPOŁECZNEGO; WYOBRAŻENIA, SĄDY, IDEE PRZYJMUJĄCE FORMY PRAWNE, POLITYCZNE, RELIGIJNE, ARTYSTYCZNE, FILOZOFICZNE ODZWIERCIEDLAJĄCE OGÓŁ STOSUNKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH SIĘ NA BAZIE USTROJU EKONOMICZNEGO DANEGO SPOŁECZEŃSTWA sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - JEDNO Z PODSTAWOWYCH POJĘĆ MARKSISTOWSKIEJ TEORII ROZWOJU SPOŁECZNEGO; WYOBRAŻENIA, SĄDY, IDEE PRZYJMUJĄCE FORMY PRAWNE, POLITYCZNE, RELIGIJNE, ARTYSTYCZNE, FILOZOFICZNE ODZWIERCIEDLAJĄCE OGÓŁ STOSUNKÓW KSZTAŁTUJĄCYCH SIĘ NA BAZIE USTROJU EKONOMICZNEGO DANEGO SPOŁECZEŃSTWA. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast