JĘZYK UŻYWANY NA ZIEMIACH DZISIEJSZEJ FRANCJI OD OKOŁO VII WIEKU N.E., POWSTAŁ NA BAZIE ŁACINY (ODMIANA LINGUA RUSTICA) ZE ŹRÓDŁOSŁOWAMI GERMAŃSKIMI; STAŁ SIĘ PODSTAWĄ DLA JĘZYKÓW ROMAŃSKICH, W TYM: FRANCUSKIEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYK ROMAŃSKI to:

język używany na ziemiach dzisiejszej Francji od około VII wieku n.e., powstał na bazie łaciny (odmiana lingua rustica) ze źródłosłowami germańskimi; stał się podstawą dla języków romańskich, w tym: francuskiego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK UŻYWANY NA ZIEMIACH DZISIEJSZEJ FRANCJI OD OKOŁO VII WIEKU N.E., POWSTAŁ NA BAZIE ŁACINY (ODMIANA LINGUA RUSTICA) ZE ŹRÓDŁOSŁOWAMI GERMAŃSKIMI; STAŁ SIĘ PODSTAWĄ DLA JĘZYKÓW ROMAŃSKICH, W TYM: FRANCUSKIEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.826

ANARCHISTKA, FRANCA, ANTENA REFLEKTOROWA, GORCZYCA, JĘZYK FUL, ALBERTYNI, SŁODKIE CYTRYNY, ŁUK TRIUMFALNY, MIKROWENTYLACJA, ALPINARIUM, OBLICZNOŚĆ, ELA, NIEPRZYJACIEL, GIPS, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, KĄT, KONIEC, KONDYCJONALIZM, ANGELOLOGIA, JEMIOŁA, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, METKA, PINKA, PŁUKANKA, MAKRON, SINIAK, PLAY OFF, ZADRZECHNIA, ZESPÓŁ DUBINA-JOHNSONA, ANON, PŁOMYK, PANCERNIK KIESZONKOWY, WIDŁY, DOMINIUM BRYTYJSKIE, NAZWA ABSTRAKCYJNA, PUNK, KURTYNA WODNA, SYNGIEL, STAŁOŚĆ, REMINISCENCJA, KUC KASPIJSKI, BIOLOGIA, NIEAUTENTYCZNOŚĆ, LUŹNOŚĆ, FREAK, BERRE, BODZIEC PROKSYMALNY, JĘZYK FLAMANDZKI, MAGENTA, ARACHNOLOGIA, AKTYNOWIEC, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, SZMINKA, LITRA, IRRADIACJA, SZÓSTKA, REMISJA, DZIEŃ REKTORSKI, LEKARSTWO, NOSOROŻEC JAWAJSKI, MIECZ DWURĘCZNY, GRZYB TRUJĄCY, ZBIÓR POTĘGOWY, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, PC, LUSTRZEŃ, ZWÓJKOWATE, KONCENTRAK, ZGRZEWKA, MANDAT WOLNY, CHANSON, STOPIEŃ HARCERSKI, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, FILOLOGIA GERMAŃSKA, WIELORASOWOŚĆ, NOWOWIERCA, KARŁO, AEDICULA, KANTYNA, POCIĄG EKSPRESOWY, REFLEKSOLOG, KROWIEŃCZAK, BEZPIECZEŃSTWO OSOBOWE, CZAS LETNI, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, SMOLT, TRZASKOWISKO, POPLECZNICTWO, PORNOGRAFIA TWARDA, ŻYDOSTWO, SIWUCHA, PROCES POLITROPOWY, WIDELEC, BATALION, BAJRONISTA, ERGONOMIA, BANK ZRZESZAJĄCY, GEEZ, ROZROST, POJAWIENIE SIĘ, DYSKURSYWNOŚĆ, ARENGA, NAZWA CUDZYSŁOWOWA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, PODKŁADKA, LOŻA ADOPCYJNA, SKOK WARSTWIC, PŁOTEK, CZEPEK KĄPIELOWY, HANAFITA, WEBMASTER, GALIA, KAWKA, NEOGOTYK, KOREK TOPLIWY, KAZUISTA, ZASOBY KOPALIN, WYDŁUŻALNIK, AKCENT OSTRY, CHEMOTROPIZM DODATNI, GOTÓWKOMAT, MIZOLOGIA, HARENDA, PAREJAZAURY, NIETOPERZE, POWÓZ, LUZAK, WODA-WODA, DAR, EMBRIOGENEZA, STANIĘCIE, SMUTY, RIGAUDON, CZERPAK, DENUNCJANT, GŁĘBSZE UCZUCIE, PRZYKŁAD, SŁUŻBA, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, TAŚMA MONATAŻOWA, SMYCZ, BANKROFT, POTRZEBA, NIEDOPOWIEDZENIE, SZCZĘŚCIARA, OBUSIECZNOŚĆ, ONTOLOGIA, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, MOTOR, SANIE, KONFIGURACJA, POSTAWANGARDA, SZTUKA WSPÓŁCZESNA, LEKARZ DOMOWY, ŁUPEK OSADOWY, LEWICOWOŚĆ, KAMIEŃ LITOGRAFICZNY, SPUSZCZENIE NOSA NA KWINTĘ, DOM KATECHETYCZNY, STARUSZKA, BAT, POLITYKA ZDROWOTNA, NORMANDIA, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, LOARA, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, STRZAŁKA MAŁA, LAUFER BIAŁOPOLOWY, GOSPODARKA RYNKOWA, DUCH OPIEKUŃCZY, PROPORNIK, P, HIPISKA, JUGOSŁOWIAŃSKI, DRABINA, PAŁAC, ŚCIEŻKA, WYMIENNIKOWNIA, SOCJOLOGIA RADYKALNA, OFENSYWA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, FOLIARZ, ADORACJA, SIŁA ROBOCZA, OBJAZD, ŻŁÓB, JEFFRIES, REMONT BIEŻĄCY, OSŁONKA, MODRA KAPUSTA, KANAŁ, MUCHOMOR BULWIASTY, PRZESZKADZAJKA, KIERUNEK, OTORYNOLARYNGOLOGIA, ZNACZENIE, OKTAWKA, SYFON, DOMINACJA CAŁKOWITA, PEDIATRIA, WYNIKANIE LOGICZNE, FILOLOGIA UKRAIŃSKA, MRÓWKA SMĘTNICA, KWESTURA, NAWALANKA, ZĄBEK, KANISTER, ŚMIEĆ, MEDRESA, ŻUŁAWKI, BAZA DANYCH, SZPARNICOWATE, KARCYNOGEN, MARUDA, PAROBEK, BAKTERIA GRAM-DODATNIA, DOBÓR RÓŻNICUJĄCY, CZARNA REAKCJA, SALA, PRĘGA, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, ZNAK DROGOWY, KOMAR, PALIWO UMOWNE, GRABEN, NIEOSTATECZNOŚĆ, GANGRENA, NASZYWKA, ROZSTAW BOŚNIACKI, ALFA, KORONA, CZASOPISMO, BIOLA, CYMES, KONTAKT, PEBA, DOMEK, TINA, JURA ŚRODKOWA, ASTRACHAN, WOŹNY, LUSITANO, NIKE, HAMULEC NAJAZDOWY, SEMINARIUM, MIKROMIKRON, BIEG ALPEJSKI, UCIECZKA, KINDERBAL, KOŃ TROJAŃSKI, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, HUNCWOT, ZMARTWIENIE, IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, DZBANIEC, CHORĄGIEW, BOMBAST, RZEŹNIK, TEKSTYLNY, RAWKA BŁAZEN, ILUZYJNOŚĆ, SZRANKI, KARBONATYT, AUTOTEMATYZM, JĘZYK FRYZYJSKI, KROK SKRZYŻNY, JĘZYKI ANGLO-FRYZYJSKIE, MUSZKA, KUCHNIA, RUTIODON, FRANKATURA PROWIZORYCZNA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, HALABARDA, SETER, JĘZYK NIDERLANDZKI, MASZYNA ŻAKARDOWA, NIECKA, MCV, SKAŁA MACIERZYSTA, KOŁDRA, PISUM, ZŁOTOWŁOSA, BALANSJER, DYNAR, MECHANIKA PŁYNÓW, NÓŻ DO PAPIERU, HARD CORE, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, PLAMISTOŚĆ, DWUDZIESTOLATKA, ZGRAJA, SYNSEPAL, PULPIT, DZIRYT, KOMUNIA, PATRON, WATA CUKROWA, ?MIGELITKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.826 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK UŻYWANY NA ZIEMIACH DZISIEJSZEJ FRANCJI OD OKOŁO VII WIEKU N.E., POWSTAŁ NA BAZIE ŁACINY (ODMIANA LINGUA RUSTICA) ZE ŹRÓDŁOSŁOWAMI GERMAŃSKIMI; STAŁ SIĘ PODSTAWĄ DLA JĘZYKÓW ROMAŃSKICH, W TYM: FRANCUSKIEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK UŻYWANY NA ZIEMIACH DZISIEJSZEJ FRANCJI OD OKOŁO VII WIEKU N.E., POWSTAŁ NA BAZIE ŁACINY (ODMIANA LINGUA RUSTICA) ZE ŹRÓDŁOSŁOWAMI GERMAŃSKIMI; STAŁ SIĘ PODSTAWĄ DLA JĘZYKÓW ROMAŃSKICH, W TYM: FRANCUSKIEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYK ROMAŃSKI język używany na ziemiach dzisiejszej Francji od około VII wieku n.e., powstał na bazie łaciny (odmiana lingua rustica) ze źródłosłowami germańskimi; stał się podstawą dla języków romańskich, w tym: francuskiego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYK ROMAŃSKI
język używany na ziemiach dzisiejszej Francji od około VII wieku n.e., powstał na bazie łaciny (odmiana lingua rustica) ze źródłosłowami germańskimi; stał się podstawą dla języków romańskich, w tym: francuskiego (na 13 lit.).

Oprócz JĘZYK UŻYWANY NA ZIEMIACH DZISIEJSZEJ FRANCJI OD OKOŁO VII WIEKU N.E., POWSTAŁ NA BAZIE ŁACINY (ODMIANA LINGUA RUSTICA) ZE ŹRÓDŁOSŁOWAMI GERMAŃSKIMI; STAŁ SIĘ PODSTAWĄ DLA JĘZYKÓW ROMAŃSKICH, W TYM: FRANCUSKIEGO sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - JĘZYK UŻYWANY NA ZIEMIACH DZISIEJSZEJ FRANCJI OD OKOŁO VII WIEKU N.E., POWSTAŁ NA BAZIE ŁACINY (ODMIANA LINGUA RUSTICA) ZE ŹRÓDŁOSŁOWAMI GERMAŃSKIMI; STAŁ SIĘ PODSTAWĄ DLA JĘZYKÓW ROMAŃSKICH, W TYM: FRANCUSKIEGO. Dodaj komentarz

4×2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast