POTOCZNIE, IRONICZNIE, ŻARTOBLIWIE: KOZAK, NIEZŁY ZAWODNIK, KTOŚ, KTO ZROBIŁ COŚ FAJNEGO LUB WSŁAWIŁ SIĘ CZYMŚ BARDZO GŁUPIM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MISZCZU to:

potocznie, ironicznie, żartobliwie: kozak, niezły zawodnik, ktoś, kto zrobił coś fajnego lub wsławił się czymś bardzo głupim (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POTOCZNIE, IRONICZNIE, ŻARTOBLIWIE: KOZAK, NIEZŁY ZAWODNIK, KTOŚ, KTO ZROBIŁ COŚ FAJNEGO LUB WSŁAWIŁ SIĘ CZYMŚ BARDZO GŁUPIM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 25.717

ZNAMIĘ BARWNIKOWE, WIBRACJA LABILNA, JEFFRIES, REPETYTYWNOŚĆ, STYLING, BLOKADA, WODA GEOTERMALNA, BLASTOGENEZA, PIRAMIDA, SUSZ, PUNKT ROSY, HEPTAPTYK, BIELIŹNIARSTWO, LÓD LODOWCOWY, OZNACZENIE, AUTOGIEŁDA, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, DOMINANTA, INTROIT, KRENELAŻ, SPLOT, ALASKA, OFTALMOLOG, CHODZĄCA POWAGA, ATALIA, GOLARZ, KOKARDKA, RĄB, ADRES INTERNETOWY, WARTKOŚĆ, KOJARZENIE, PEGMATYT, GŁOWNIA, CHRONICZNOŚĆ, HIT, NIEUCZCIWOŚĆ, SITWA, JADOWITOŚĆ, ZGORZEL GAZOWA, DZIELNICOWY, VOLLEY, LEWORĘKI, ŁAŃCUSZEK, LINIA MONTAŻOWA, GROŹBA BEZPRAWNA, DESZYFRAŻ, CANIGGIA, STOLARKA OTWOROWA, PODKŁAD, ETOLOGIA, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, RYBONUKLEOZYD, OLEANDER, LATRY, DEMASKATORSTWO, KIJEK, UNIWERSYTECKOŚĆ, ŁUPEK WĘGLISTY, ALABASTRON, NARÓD, TELETECHNIKA, BIEG PRZEŁAJOWY, NOTKA, KOŁOWANIE, DZIAŁANIE, ANON, BBS, LABORATORIUM, HELIKAZA, DOLOT, ZASTÓJ ŻYLNY, GARNCZEK, BŁONA PODSTAWOWA, KARTY, MORENA KOŃCOWA, WEZYRAT, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, NIEJEDNORODNOŚĆ, PŁYCINA, FLOTA, REFORMATOR, WIRTUOZERSTWO, DYMARKA, KAWA MIELONA, PŁYN SUROWICZY, PRZYNIESIENIE, JASKINIOWIEC, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, MCV, OTWARCIE DUSZY, WSTRZYMANIE, ŚLIZG, SKRZYDŁO, PRZEDROŚLE, ACID WESTERN, EFEKT UBOCZNY, BLANKI, CENA, PRZEMYSŁ HUTNICZY, MONARCHIANIZM, NEPOTYSTA, ŚLIZGAWKA, LINIA LOTNICZA, KATOLICKOŚĆ, CHMURA KŁĘBIASTA DESZCZOWA, KONTUR, DIALIZA OTRZEWNOWA, FOSFORYT, BUCZYNA NIŻOWA, GMINNOŚĆ, KOMPAKTOWOŚĆ, JEDNOLITOŚĆ, KONFRONTACJA, CZAPRAK, ŚRUBSZTAK, DYSPENSA, SMAKOŁYK, ALKOHOLIZM, MASA, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, MIĘSIEŃ GRUSZKOWATY, BADANIE PRZESIEWOWE, INHALACJA, PROCH BEZDYMNY, PODGLĄDACTWO, KORONA, PRZEŚWIETLENIE, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY, AGREGAT KRYSTALICZNY, GNOJOWNIK, DOKUMENT, ZŁOŻENIE BRONI, IMMUNOFARMAKOLOGIA, PRZEDMIOT, KONTAKT, PORZĄDEK SPOŁECZNY, NIKT, KONSONANS, HYDROAKUSTYKA, PODMIOT, DETENCJA SĄDOWA, LOSOWOŚĆ, REJESTR, IMPUTOWANIE, PORĘBA, SATELITA, KSIĘGA HODOWLANA, PORZĄDEK JOŃSKI, DEMASKACJA, DYSONANS, TREN, STOSUNEK PRZERYWANY, ZESZYT W KRATKĘ, KARTAUNA, GRUCZOŁ ŁZOWY, TERCJA OBRONNA, IRLANDZKOŚĆ, POCHWIAK OKAZAŁY, AKOMPANIAMENT, CHOROBA RUBARTHA, CYKL METONA, OTTO, BRYZG, WIERSZ, RYBY ŁAWICOWE, KULANKA, ODPŁATA, WIGURA, ROLETKA, INFORMATYK, KALIKO, KAWA, SŁODZIAK, CIEMNOTA, ESTER, PORZĄDNOŚĆ, RESET, MAŁPA OGONIASTA, PRZYDAŚ, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, PODTYP, IDIOGRAFIZM, PODKŁAD KOLEJOWY, NAZWA RODOWA, FAKTYCZNOŚĆ, GRZYWNA, KARLIK WIĘKSZY, CEWKA, SIWERT, BUFET, DOLABELLA, ZASADA EKWIPARTYCJI ENERGII, KACZKA PO PEKIŃSKU, MATEMA, PRASOŁ, FILM OBYCZAJOWY, ADORACJA, ZAMIENNIK, SEN, BEZPIEŃKA, ATRAKCJA, DYMKA, WYMÓG, MIMETYZM, EPISJER, BENTAL, MONARCHIA DESPOTYCZNA, GRZYB, ZWÓJ RDZENIOWY, DALEKOWIDZTWO, ODDANIE, CHIŃSKI, PRZEWODNICZĄCY, HELIKOPRION, BAJER, POTÓWKA, ZAWAŁ, TEMPERATURA MROZU, SEROKONWERSJA, BAN, PLAKAT, SIÓDMA WODA PO KISIELU, WIERNOŚĆ, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, BOBOWATE WŁAŚCIWE, CEDRAT, FANDANGO, METODA KARTOGRAMU, WĄSKIE GARDŁO, INCYDENTALNOŚĆ, PIJAŃSTWO, UDRY, RACHUNKOWOŚĆ, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, PARWENIUSZ, WCINKA, POLĘDWICA, KRZYŻYK, DIAKON, LORA, SENTYMENTALNOŚĆ, OBSZAR CELNY, MASA KAŁOWA, OBSERWATORKA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, KORA, OBUSTRONNOŚĆ, KANCONETTA, BECZKA BEZ DNA, JONIZACJA, SKLEPIENIE ŻEBROWE, WYDZIAŁ, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, KAPITANA, HISZPAŃSKOŚĆ, ZERÓWKA, BAGGALA, SADOWNICTWO, MELODRAMAT, NASTRÓJ ROJOWY, PACJENCJA, SZLAUCH, EGIDA, NAWIJACZ, PYŁ, KONFIRMACJA, ZAGRYWKA, MIĘSO, CWANOŚĆ, CANTUS FIRMUS, WSZETECZNOŚĆ, AWIOFON, CUDZOZIEMSKOŚĆ, MECHANIZM JEZDNY, BOSS, GRZECHOTKA, KABINA, SZPEKUCHA, KAMICA MOCZOWA, PRZYKASÓWKA, WIOŚLARKI, EKSTERNISTA, ISTOTA FANTASTYCZNA, GRACA, ELIZJA, PIECZONA ALASKA, POKŁAD PANCERNY, BUDLEJA, SZWEDZKOŚĆ, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, PRZENOSICIEL, KOZAK REGESTROWY, SADZAK, GATUNEK ALOCHRONICZNY, NAPASTLIWOŚĆ, ZAŁOŻENIE PARKOWE, WOODSTOCK, PUSTAK STROPOWY, ?HYDROAKUSTYKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 25.717 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POTOCZNIE, IRONICZNIE, ŻARTOBLIWIE: KOZAK, NIEZŁY ZAWODNIK, KTOŚ, KTO ZROBIŁ COŚ FAJNEGO LUB WSŁAWIŁ SIĘ CZYMŚ BARDZO GŁUPIM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POTOCZNIE, IRONICZNIE, ŻARTOBLIWIE: KOZAK, NIEZŁY ZAWODNIK, KTOŚ, KTO ZROBIŁ COŚ FAJNEGO LUB WSŁAWIŁ SIĘ CZYMŚ BARDZO GŁUPIM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MISZCZU potocznie, ironicznie, żartobliwie: kozak, niezły zawodnik, ktoś, kto zrobił coś fajnego lub wsławił się czymś bardzo głupim (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MISZCZU
potocznie, ironicznie, żartobliwie: kozak, niezły zawodnik, ktoś, kto zrobił coś fajnego lub wsławił się czymś bardzo głupim (na 7 lit.).

Oprócz POTOCZNIE, IRONICZNIE, ŻARTOBLIWIE: KOZAK, NIEZŁY ZAWODNIK, KTOŚ, KTO ZROBIŁ COŚ FAJNEGO LUB WSŁAWIŁ SIĘ CZYMŚ BARDZO GŁUPIM sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - POTOCZNIE, IRONICZNIE, ŻARTOBLIWIE: KOZAK, NIEZŁY ZAWODNIK, KTOŚ, KTO ZROBIŁ COŚ FAJNEGO LUB WSŁAWIŁ SIĘ CZYMŚ BARDZO GŁUPIM. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x