MASZYNA PNEUMATYCZNA, PRZETWARZAJĄCA ENERGIĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA LUB INNEGO GAZU NA RUCH OBROTOWY LUB POSTĘPOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SILNIK PNEUMATYCZNY to:

maszyna pneumatyczna, przetwarzająca energię sprężonego powietrza lub innego gazu na ruch obrotowy lub postępowy (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SILNIK PNEUMATYCZNY

SILNIK PNEUMATYCZNY to:

silnik przetwarzający energię sprężonego powietrza w pracę mechaniczną (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA PNEUMATYCZNA, PRZETWARZAJĄCA ENERGIĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA LUB INNEGO GAZU NA RUCH OBROTOWY LUB POSTĘPOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.363

PASOŻYT LĘGOWY, GŁUPKOWATOŚĆ, BRYTYJSKOŚĆ, KUNA, ZBLIŻENIE, REFORMATOR, FLANSZA, GATUNEK PARASOLOWY, BACKGROUND, DETENCJA, LOT, JABŁKO, BAŃKA, HAJDUK, OPAR, PLAKAT, OPCJA WALUTOWA, WYBUCHOWOŚĆ, NASIĘŹRZAŁ, KONGREGACJA, WOREK, PANI, LODOWIEC GRUZOWY, CHRAPY, WIELKOŚĆ SKALARNA, DECEPCJA, METAL, GWAJAKOWIEC, KRÓCIEC, RENÓWKA, RYT, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, TORNADO, JAŚMIN, KUPNO, BRZOZOWATE, KRAKOWIACZEK, PAMIĘĆ, DIABLOTKA, OKOLE, CIAŁKO MRÓWCZE, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, BELKA, ZAMEK, TECHNIKA OPERACYJNA, EPOLET, KOMISJA REWIZYJNA, EKOLOGIA BIOCHEMICZNA, SEKUNDOGENITURA, STROICZKOWE, PIKIETA, WYPADEK, PANTOFAG, ŁONO, KAWALKADA, ALLOMETRIA, BUDLEJA, MIENIE, MASZTÓWKA, DAIMLER, SPRAWA, SUMA, KOMENTATORSTWO, PERCEPAN, LALKARSTWO, PORĘCZ, PRĄD ELEKTRYCZNY, STAN, KAREL, DEINSTALACJA, FALA, MANIPULATOR, ŁAPANIE, BEFKA, PRZYPOŁUDNIK, POJAZD, DWUDZIESTY DRUGI, DYBUK, KOLEKTOR, MRÓWKA FARAONA, GLORYFIKATOR, MIGAWKA CENTRALNA, WYŻ, IZOMER GEOMETRYCZNY, INSTRUKCJA KANCELARYJNA, PIWO, PILOT, PRZEGRYZKA, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, FREZARKA KOPIARKA, ZAWRÓT GŁOWY, MARGINALNOŚĆ, KUBEK, KULTYWAR, MGŁAWICA, ALAMAJN, PIĘĆDZIESIĘCIOGROSZÓWKA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, OWOC, KRĄŻNIK, ABSYDA, MÓL BOROWICZAK, SUBDOMENA, GUMKA, LANE KLUSKI, MONARCHIA ELEKCYJNA, SKRĘTEK WILGOCIOMIERCZY, TYTANIAN, NOŚNIK, MNICH, GODZINA, SALADA, KOŁOWRÓT, DYMISJA, BLOCZNOŚĆ, BUCZYNA NIŻOWA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, PĘCHERZ, WYPIS ŹRÓDŁOWY, SKANIA, KLESZCZOWINA, PORZECZKÓWKA, ROŚLINA TRUJĄCA, NOSZE, BOKS GARAŻOWY, KONCHYLIOLOGIA, PARÓWKA, DYSTRYBUTOR, GORSET, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, BATAGUROWATE, ORBITOWANIE, BELA, MARKIZA, SOBÓR, PRZEWRÓT, KOMIN, DOSTĘP, PRĘDKOŚĆ KĄTOWA, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, WŁÓKNIAK MIĘKKI, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, FAUL, MOLINO, PIŁA, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, FESTON, SIEDEMDZIESIĄTKA, PALATYNKA, SKWAPLIWOŚĆ, MUCHA MOKRA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, ZAIMEK, POŁOŻNICA, ZŁOTOGŁÓW, TRYBUNAŁ, OŁTARZYK PRZENOŚNY, FUSY, KONSOLA, MECENASKA, OLEJ, UCZESTNIK, BEZSENS, MASZYNA ŻNIWNA, SŁUPISKO, TYP, CIASTO, PATENA, OŚLA GŁOWA, PÓŁKULA, TERCJA, ZAPARCIE, ODSKOK, GRUPA, GŁOŻYNA, KLUCZ OBCY, ŚLIZG, PLASTYKA, MŁOT HYDRAULICZNY, KATAFRAKTA, POMOC STYPENDIALNA, POR, RURA, FALANGA, WOKALIZA, MARMURKOWANIE, WITEKS CZCZONY, ŚCIEŻKA, OŁATKA, KOLEŻANKA PO PIÓRZE, OBRZMIENIE, WIDMO OPTYCZNE, DATEK, LEGENDA, ADAPTER, TANTALIT, PRODUKCJA, SILOS ZBOŻOWY, SZKLIWO CERAMICZNE, KOLUMNA, SAMOLOT, GOSPODARSTWO TOWAROWE, NARKOTYK, OCHRONNIK, GRANAT, ROZBIERANKA, ARCYDZIEŁO, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, PISTACJA, DEMOT, ANABAPTYŚCI, AKCJA, WPADKA, ZAĆMA BRUNATNIEJĄCA, CIEPLARKA, SABATAIZM, GROTESKA, KONTENER, MARUDER, KAPISZON, PĘDRAK, KONFIGURACJA, SAPROTROF, TOR, PROWINCJA, SILNIK OBCOWZBUDNY, ROTA, OFICER PRASOWY, SANDAŁY, TEOKRACJA, CHOROBA UHLA, ANARCHIA, MIMEZJA, TRANSFUZJA KRWI, NAPIĘCIE, FIGURACJA MELODYCZNA, WYPADEK KOMUNIKACYJNY, PIÓROSZ PIERZASTY, KARIN, ŻARTOWNIŚ, RESPIRATOR, PAJĄK, LITERATKA, TERMA, POCZEKALNIA, FETYSZYZM, MASZYNA WYCIĄGOWA, WATOLINA, WIKING, STOMIA, MINIATURKA, PORWAK LODOWCOWY, SAMOCHÓD POŻARNICZY, CZTEROKROTNOŚĆ, SUMATOR, MUFKA, NIBYPESTKOWIEC, STEK, SAMOISTNOŚĆ, WYKŁAD, ANTEPEDIUM, ANTAŁ, ZASADA, OSMYK, MASZYNA, UDAR, FLANELA, WŚCIBSKOŚĆ, KUDŁACZ, AGENCJA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, BŁYSZCZYK, ROŚLINA OZDOBNA, ASFALT, DUCH, KIWI, MYSZ, CIEŃ, SIARKOSÓL, BABULINKA, CZEK IMIENNY, LIZANIE , REZULTAT, MAZER, MOPEK, SUPERNOWA TYPU IC, DYMISJA, SZOPKARZ, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, MŁOTOWNIA, KLUBOWIEC, ANIMIZM, KOMUNIA, POCIĄG DROGOWY, SZWADRON ŚMIERCI, ŚCIERAK, DŻIHAD, LUDOBÓJSTWO, ?CENA DETALICZNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.363 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA PNEUMATYCZNA, PRZETWARZAJĄCA ENERGIĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA LUB INNEGO GAZU NA RUCH OBROTOWY LUB POSTĘPOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA PNEUMATYCZNA, PRZETWARZAJĄCA ENERGIĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA LUB INNEGO GAZU NA RUCH OBROTOWY LUB POSTĘPOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SILNIK PNEUMATYCZNY maszyna pneumatyczna, przetwarzająca energię sprężonego powietrza lub innego gazu na ruch obrotowy lub postępowy (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SILNIK PNEUMATYCZNY
maszyna pneumatyczna, przetwarzająca energię sprężonego powietrza lub innego gazu na ruch obrotowy lub postępowy (na 18 lit.).

Oprócz MASZYNA PNEUMATYCZNA, PRZETWARZAJĄCA ENERGIĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA LUB INNEGO GAZU NA RUCH OBROTOWY LUB POSTĘPOWY sprawdź również:

ogromny kłopot, strapienie ,
suma uzupełniająca niedobory ,
lekceważąco o Żydzie, osobie narodowości żydowskiej ,
pismo urzędowe, w którym znajdują się aktualne dane osoby lub rzeczy (np. urządzenia) ,
Hyphessobrycon scholzei - gatunek słodkowodnej ryby z rodziny kąsaczowatych (Characidae) ,
statek dowodzony przez Jazona ,
Campylopus fragilis - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
buty z wysokimi cholewami, nieco wyższymi z przodu, używane do konnej jazdy ,
dział medycyny, nauka o chorobach ,
roślina zielna, krzew lub drzewo, chwast ogrodowy i polny, wiele gatunków ozdobnych ,
w niej więzień ,
Chirocentrus dorab - gatunek dużej i szybkiej morskiej ryby śledziokształtnej z rodziny dorabowatych (Chirocentridae), z powodu wyglądu i sposobu żerowania nazywanej Wilczym śledziem ,
imitowanie w utworze literackim różnych form wypowiedzi: literackich, paraliterackich, nieliterackich; ustnych lub pisanych ,
Enicognathus ferrugineus - gatunek ptaka z rodziny papugowatych (Psittacidae), z podrodziny papug neotropikalnych (Arinae) ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
Opisthocomidae - rodzina ptaków z podgromady Neornithes ,
potocznie o człowieku skłonnym do zadumy i smutku ,
malarz amerykański (1801-48), malował głównie romantycznie pejzaże ,
coś, co nie może być prawdą, prawdopodobnie jest kpiną, drwiną; coś zazwyczaj oburzającego ,
warunki materialne; podstawa utrzymania się przy życiu ,
zdjęcie grupowe ,
pademelon czerwononogi, Thylogale stigmatica - ssak z rodziny kangurowatych; zamieszkuje wschodnie wybrzeże Australii (półwysep Jork, rejon Cairns w Queensland, Nowa Południowa Walia) oraz Nową Gwineę (na południe od ujścia rzeki Fly) ,
Phalacrocorax fuscicollis - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje obszary słodkowodnych mokradeł na terenie Indii oraz Sri Lanki ,
śpiewa 'Coś z Odysa' ,
lokal gastronomiczny, który specjalizuje się w wypiekaniu pizzy ,
reprezentacyjne pomieszczenie przy wejściu do pałacu ,
w malarstwie lub rzeźbie: wyobrażenie kapliczki wspartej na dwóch podporach, które pełni funkcję dekoracyjną, stanowi ramę dla umieszczonego w niej wizerunku ,
... alpejskie, byliny z Tatr ,
potrawa z jajek lub samych białek ubitych z cukrem z dodatkiem owoców zapiekana, podawana na gorąco; także potrawa z mielonego mięsa i ubitych białek ,
przyrząd z gumową nakładką do zbierania nadmiaru wody

Komentarze - MASZYNA PNEUMATYCZNA, PRZETWARZAJĄCA ENERGIĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA LUB INNEGO GAZU NA RUCH OBROTOWY LUB POSTĘPOWY. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast