MASZYNA PNEUMATYCZNA, PRZETWARZAJĄCA ENERGIĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA LUB INNEGO GAZU NA RUCH OBROTOWY LUB POSTĘPOWY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SILNIK PNEUMATYCZNY to:

maszyna pneumatyczna, przetwarzająca energię sprężonego powietrza lub innego gazu na ruch obrotowy lub postępowy (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: SILNIK PNEUMATYCZNY

SILNIK PNEUMATYCZNY to:

silnik przetwarzający energię sprężonego powietrza w pracę mechaniczną (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA PNEUMATYCZNA, PRZETWARZAJĄCA ENERGIĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA LUB INNEGO GAZU NA RUCH OBROTOWY LUB POSTĘPOWY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.363

DOCZEPKA, PRASA, ZNAK LICZBY, GRĄD ŚRODKOWOEUROPEJSKI, KĄT, DALEN, PUNKT KATECHETYCZNY, ROZSTĘP, METYZACJA, KWASICA, KWAS, MASA, WIEŻA ARTYLERYJSKA, LOT, SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA, ODWAGA, SKRÓT, SĄD GARNIZONOWY, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, ZDRADA, DZIADOWINA, ZAMKNIĘCIE CELNE, URLOP DZIEKAŃSKI, SZPALTA, TENOR, ODRÓBKA, GŁOŚNIK JONOWY, PRZYWILEJ EMERYTALNY, GAŚNICA PIANOWA, SIATKA, DEMOTYWATOR, ARTUR, DEKONCENTRACJA, KAGANIEC, SIEDEMDZIESIĄTKA, WAHADŁO, KARTA TYTUŁOWA, HULAJDUSZA, KONDYCJA FINANSOWA, TRANSWESTYTA, ZASILANIE, KLAKSON, NIEPRODUKTYWNOŚĆ, EWOKACJA, NAŚLADOWNICTWO, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, JEDEN, CIEŃ, OBSŁUGA, OTTO, ELASTIK, PRODUKCJA, DRAMATYCZNOŚĆ, TRZYNASTY, WENTYL, JOGURCIK, TKANKA STAŁA, BAZAROWICZ, ROŻEN, CIĄG GEOMETRYCZNY, TAKT, KOT, DEFLEKTOR, ŁADUNEK, PRZEPAŚĆ, KEM, MIESZANINA EUTEKTYCZNA, ZGODNOŚĆ, STOPOFUNT, URAN, BEZGŁOWOŚĆ, SUW, OBOWIĄZEK WIZOWY, ULLES, POZIOM, ZŁOTÓWKA, BOZA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, DZBANEK NA KWIATY, OBSZAR NIEOGRANICZONY, PRZEKŁADNIA, ZASIŁEK OPIEKUŃCZY, SZTYFT, KAPITUŁA GENERALNA, KARA UMOWNA, POWÓD, KOCIOŁ EWORSYJNY, AKORD, NAUCZYCIEL AKADEMICKI, BABULA, IDIOMAT, ANILANA, MIOTEŁKA, MISJONARZ, PIKA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, BYCZEK, HIPERDŹWIĘK, ŁAŃCUCH, UKŁAD WIELOKROTNY, NASZYWKA, BIOCHEMIA, CZARCIE NASIENIE, SILNIK PIERWOTNY, TITR, EUROPEJSKOŚĆ, KRATOWNICA, SUBSTYTUT, MIKONAZOL, MIŃSZCZANKA, MARYNARCZYNA, PLEBEJUSZ, PĘD, TASIEMCE, WYŁAPYWACZ, STACZ, ROZWÓJ ZARODKOWY, WKRĘTKA, ARMIA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, SZYNOBUS, MINERAŁ ZABARWIONY, PANOWANIE, TOALETA, PRZECHOWANIE, GRZYB, PUSZKA, TURZYCA, BATERIA TELEKINETYCZNA, SZCZOTECZKA, CYKL PALIWOWY, LEADER, WARRANT SUBSKRYPCYJNY, INSTANCJA, BULAJ, SILNIK PNEUMATYCZNY, BALERON, PRZECIER, CELOZJA, POSKROMICIEL, NACJA, UŻYTEK ZIELONY, OLIWA, FAKTOR, NERWIAK, PASSA, ZAŁATWIANIE, DOMINIUM, SKOPEK, TUSZKA, ZAOPATRZENIE, BRONA, ŚLIZG, NOTKA, DNI OTWARTE, ANTENA RAMOWA, LINIA BRZEGOWA, LUBASZKA, UGNIATARKA, OTWÓR, STOŻEK WULKANICZNY, TAPER, ODPRYSK, TRANSPORTÓWKA, NARKOTYK MIĘKKI, PRZEKAZIOR, POTNIK, ZASTRZAŁ, PIERDOLENIE O SZOPENIE, WŁODZIMIERZ, SATELITA, SADOWISKO, DIAFANOSKOPIA, RYZYKO OPERACYJNE, ŻABA SZTYLETOWATA, KASZUBSKI, KUPLET, KANAŁ, PLECHA, POCZEKALNIA, PODPORA, SZPILECZKA, BUTERSZNIT, ŻARNIK, KOLEJKA GÓRSKA, DIAMENT, EWANGELIA, BILLBOARD, ODZYSK, DYSKIETKA INSTALACYJNA, SILNIK KOREKCYJNY, SMYCZ, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, KLIMAT KONTYNENTALNY, TELETECHNIKA, EGZORCYZM, DRĄGAL, PTASZEK, KOLCZAKOWATE, ARMINIANIZM, PAWĘŻ, DZIELNIK, KONSERWA, DOPŁATA PRZEDMIOTOWA, ALAIN, OSTATNIE PODRYGI KONAJĄCEJ OSTRYGI, ZWORKA, SPRZĘŻNICA, SKUN, WIĆ, NIEMOŻNOŚĆ, JESIOTROWATE, FIRMA-WYDMUSZKA, IGRASZKA SŁOWNA, WSTAWKA, OPOZYCJA, MINIATURA, TRAWA PASTEWNA, NADAWCA PUBLICZNY, JOSE, JOJO, RODZEŃSTWO CIOTECZNE, KILWATER, ZASTRZALIN, WOLUMEN OBROTÓW, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, OSOWIAŁOŚĆ, MAGNES, KROPLÓWKA, KOBIETA LEKKIEGO PROWADZENIA, MOL, BRATEK, OBRÓT, CHOJAK, NIEMIASZEK, KUŹNICA, HARCAP, WAGNER, BRUMBY, SZYB, MISTERIUM, KAPSLA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, OCENA, AKTYWNOŚĆ SEJSMICZNA, CANTUS FIRMUS, ŁAWICA SKALNA, AKATALEKSA, BON OŚWIATOWY, BUZIA, ŚRODEK MASY, MECHOWCOWE, PRASA, KRUPNIK, PEPIK, KOPARKA, PSYCHIATRIA REPRESYJNA, SILNIK ŚREDNIOPRĘŻNY, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, PASTEL, OFICJALNOŚĆ, CŁO WYRÓWNAWCZE, MÓR, PIERŚCIEŃ, BLISKOZNACZNIK, KLASTER, KONSOLA, PONCZ, KOMPENSACJA, ZGRED, SYLWETA, SĄD I INSTANCJI, PASEK, RUMUNKA, MRÓWKA, PACHOLĘ, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, KOMBATANTKA, JERZY, ŁAŃCUSZEK, ODCISK PALCA, TAROT, SZNAPS, KNYSZ, CEREMONIAŁ, DRĄŻEK, AUGUR, KONTRPLAN, DROGA, OBLECH, OZONEK, ABSORPCJA, ZAKOLE, AEDICULA, LICYTACJA, STYMULATOR, WYCISK, OPERACJA, ?ŹRÓDŁO TERMALNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.363 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA PNEUMATYCZNA, PRZETWARZAJĄCA ENERGIĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA LUB INNEGO GAZU NA RUCH OBROTOWY LUB POSTĘPOWY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA PNEUMATYCZNA, PRZETWARZAJĄCA ENERGIĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA LUB INNEGO GAZU NA RUCH OBROTOWY LUB POSTĘPOWY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SILNIK PNEUMATYCZNY maszyna pneumatyczna, przetwarzająca energię sprężonego powietrza lub innego gazu na ruch obrotowy lub postępowy (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SILNIK PNEUMATYCZNY
maszyna pneumatyczna, przetwarzająca energię sprężonego powietrza lub innego gazu na ruch obrotowy lub postępowy (na 18 lit.).

Oprócz MASZYNA PNEUMATYCZNA, PRZETWARZAJĄCA ENERGIĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA LUB INNEGO GAZU NA RUCH OBROTOWY LUB POSTĘPOWY sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA PNEUMATYCZNA, PRZETWARZAJĄCA ENERGIĘ SPRĘŻONEGO POWIETRZA LUB INNEGO GAZU NA RUCH OBROTOWY LUB POSTĘPOWY. Dodaj komentarz

3+4 =

Poleć nas znajomym:

x