NAJBARDZIEJ ZEWNĘTRZNY I JEDNOCZEŚNIE NAJCIEŃSZY NABŁONEK OKRYWAJĄCY POWŁOKĘ CIAŁA ORGANIZMU ZWIERZĘCEGO, POCHODZENIA EKTODERMALNEGO, U BEZKRĘGOWCÓW OKREŚLANY NAZWĄ NASKÓRKA, EPIDERMY LUB HIPODERMY- SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ WARSTWY KOMÓREK, U KRĘGOWCÓW NAZYWANY JEST NASKÓRKIEM, RZADZIEJ EPIDERMĄ I JEST ZŁOŻONY Z KILKU WARSTW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NASKÓREK to:

najbardziej zewnętrzny i jednocześnie najcieńszy nabłonek okrywający powłokę ciała organizmu zwierzęcego, pochodzenia ektodermalnego, u bezkręgowców określany nazwą naskórka, epidermy lub hipodermy- składa się z jednej warstwy komórek, u kręgowców nazywany jest naskórkiem, rzadziej epidermą i jest złożony z kilku warstw (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: NASKÓREK

NASKÓREK to:

warstwa powłoki ciała (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NAJBARDZIEJ ZEWNĘTRZNY I JEDNOCZEŚNIE NAJCIEŃSZY NABŁONEK OKRYWAJĄCY POWŁOKĘ CIAŁA ORGANIZMU ZWIERZĘCEGO, POCHODZENIA EKTODERMALNEGO, U BEZKRĘGOWCÓW OKREŚLANY NAZWĄ NASKÓRKA, EPIDERMY LUB HIPODERMY- SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ WARSTWY KOMÓREK, U KRĘGOWCÓW NAZYWANY JEST NASKÓRKIEM, RZADZIEJ EPIDERMĄ I JEST ZŁOŻONY Z KILKU WARSTW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.800

ORGANISTA, REAGINA, POPRAWA, BLUES, CZAPRAK, MASIELNICZKA, NEUROPATIA, TEMPERATURA CURIE, WIKIPEDYSTKA, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, PAGON, POJAWIENIE SIĘ, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, ODSKOK, SALCESON, ŁAWA KOMINIARSKA, ROZJAZD, FUNDUSZ DYSPOZYCYJNY, LIST PRZEWODNI, WIĘZADŁO KARKOWE, TUBA, KICAJ, SĄDOWNICTWO POWSZECHNE, ZAJĄC SZARAK, DARNIÓWKA TATRZAŃSKA, PIES MORSKI, CZERPARKA, GARDEROBA, PAWĘŻ, ROŚLINA CIENIOLUBNA, RUMPEL, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, KORONA, OBJAWIENIE PRYWATNE, SIEĆ WAN, CELT, MORALIZACJA, PARAMENTY, WÓZKOWY, JARZYNOWA, HORMON ANTYMÜLLEROWSKI, DAR, MIKROOTWÓR, WYŻYNA, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, KĄT WYPUKŁY, RELIGIOLOG, CYBORG, TARCZKA, PRZÓD, PŁASKORYT, SĄD WOJSKOWY, OGNIWO GAZOWE, MARKIZA, ENIGMATYCZNOŚĆ, KAWA Z MLEKIEM, MONOTEMATYCZNOŚĆ, APRIORYZM, BEZJĘZYKOWE, UMOWA KOMPENSACYJNA, DZIEWIĘCIOZGŁOSKOWIEC, NAGRZEW, ZAMEK, COASTER, KOLUMNA MARYJNA, WOJAK, ELEMENT GRZEJNY, LUKA STRATYGRAFICZNA, ALKOWA, NAPADZIOR, HALOGENOALKAN, MAGNI, EPIMYTHION, OPINIA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, GODZINA, KASA, LOTNICTWO, NAROST, JEZIORO DYSTROFICZNE, KOTLINA KŁODZKA, WYGADANIE, ABSOLUTYZACJA, HAŁAŚNIK, KOD GRAYA, PRZESTWORZE, FALA BALISTYCZNA, KUNDMAN, BAKTERIOLIZYNA, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, HOWARDYT, BUTLA GAZOWA, BELKOWANIE, PIERÓG, ALBUMIK, HULK, KUPA, KWAS KAMFOROWY, SAMOZATRACENIE, ILUSTRATYWNOŚĆ, KOMIZM, ŁAWKA, ZAPONA, LANCETNIK, BENINKA, GREEN, BEZPOWROTNOŚĆ, KARTA KREDYTOWA, PĘCHERZYK ŻÓŁTKOWY, CHŁYST, CIEKŁY KRYSZTAŁ, PATOMORFOLOGIA, ŚRODKOWOŚĆ, TRYCZNIK, DELEGACJA USTAWOWA, OBRONA SKANDYNAWSKA, TARCZA, UKRAINIEC, PREZBITERIUM, BIEG PRZEŁAJOWY, JAZZÓWKA, ETIOPSKI KLASYCZNY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, MADRAS, RZEKA MIĘDZYNARODOWA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, MONITOR, KINDERBAL, KOZIOŁ OFIARNY, WIERTNIK, MANDRYL, SZAPOKLAK, PILNICZEK, MOMENT PĘDU, OWRZODZENIE, ZASTAW REJESTROWY, GOTHIC METAL, ŁAWA, ROZPLENICA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, KARŁO, OBLICZNOŚĆ, ZACIESZ, ECCHI, KONSOLA, POKRYWA, PLACEK, BEZIDEOWOŚĆ, CIĄŻA, KURZEJ, ZAPAŁECZKA, TUALETA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, DEKORTYKACJA, BORAN, DECENTRACJA, FILTR, PITU-PITU, PROCES DECYZYJNY, KONCENTRAT, ELEKTRODYNAMOMETR, SZWAJCAR, MANTYLA, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, OKRUTNOŚĆ, FAUNISTYKA, GAŁUSZKA, LIKORYN, GĘSTOŚĆ PLANCKA, CEROWNIA, IRISH DRAFT, DEOKSYCYTYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, PRACA WYJŚCIA, PERFUMKI, SZKŁO AKRYLOWE, BAS, PROSTNICA, AMFITEATR, BARBADOSYJCZYK, WIRULENCJA, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, MONITORING, CENTRALNE, KOTLET, SYMPTOMAT, LEJ POLARNY, USZKO, KONSTYTUCJA, PISZCZAŁKA, POLIMORF, NASTAWNOŚĆ OKA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, MORENA KOŃCOWA, NIECIERPLIWOŚĆ, SĘDZIA KALOSZ, PĘPAWA DWULETNIA, PŁYN, SPOINA, DWA OGNIE, EKSKLAWA, BEZCZUCIE, PROTEROZUCHIDY, GRAJCAR, WRAŻENIE, TYCZKA, DŻINGEL, PEGAZ, SZNUR, JĘZYKI CHIŃSKOTYBETAŃSKIE, KATZENJAMMER, STRYCH, TĘTNICA BIODROWA WSPÓLNA, SKLEPIENIE SIECIOWE, FUTERKO, DACH, DOMOFON, CHOROBA ODZWIERZĘCA, RYPS, REMONT BIEŻĄCY, ŁĄCZNIK ELEKTRYCZNY, PROTOROZAUR, NIEPRAWOWIERNOŚĆ, ADMIRACJA, PŁYN INFUZYJNY, IMPLIKATURA, MUFA, BLASTODERMA, SKRZYDEŁKO, DZIECINNOŚĆ, GŁUCHY TELEFON, ATRAKCYJNOŚĆ, UKŁAD MOCZOWY, KOMPOTIERA, ANTAGONISTA, KOSZT KONTROLI, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, KESON, TRYPLA, STAROŚĆ, WIECHA, ŁOWCA, PRECYZYJNOŚĆ, PETREL, CZETA, UNIA, DYPTYK, OBŁĄKANIEC, KALKA OŁÓWKOWA, BRIT POP, SIEDZIBA, PRZEWRÓT, DZIUPLA, MISKA, TEREBINT, OBRONA KERESA, GRA WSTĘPNA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, ANTYGRAWITACJA, MASZKARA, DOJŚCIE, PĘDNIK AZYMUTALNY, LIRA KORBOWA, ESTONKA, KONDOMINIUM, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, GODZINA WYCHOWAWCZA, STEPÓWKA, ŚMIETANKA, SZWEDZKOŚĆ, FITOCENOZA, ZUPA Z GWOŹDZIA, PRZEŻYCIE, WIDMO CZĄSTECZKOWE, AGRESOR, REGENERACJA, MIEDNICA, MAŁA GASTRONOMIA, SCYT, OSTROŚĆ, POWŁÓCZYSTOŚĆ, PARCH, ZASIŁEK OKRESOWY, POMOST, CHMURSKO, TYGIELEK, POROŚLE, KANU, KASZA JAGLANA, ODRZUT, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, BAZYLISZEK HEŁMIASTY, PŁYWACZEK, OŻENEK, CIUCIUBABKA, UNTERWALDEN, NAMIESTNIK, POLAROGRAFIA, ASTROLOG, RAKARZ, ?WIDZIMISIĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.800 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NAJBARDZIEJ ZEWNĘTRZNY I JEDNOCZEŚNIE NAJCIEŃSZY NABŁONEK OKRYWAJĄCY POWŁOKĘ CIAŁA ORGANIZMU ZWIERZĘCEGO, POCHODZENIA EKTODERMALNEGO, U BEZKRĘGOWCÓW OKREŚLANY NAZWĄ NASKÓRKA, EPIDERMY LUB HIPODERMY- SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ WARSTWY KOMÓREK, U KRĘGOWCÓW NAZYWANY JEST NASKÓRKIEM, RZADZIEJ EPIDERMĄ I JEST ZŁOŻONY Z KILKU WARSTW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NAJBARDZIEJ ZEWNĘTRZNY I JEDNOCZEŚNIE NAJCIEŃSZY NABŁONEK OKRYWAJĄCY POWŁOKĘ CIAŁA ORGANIZMU ZWIERZĘCEGO, POCHODZENIA EKTODERMALNEGO, U BEZKRĘGOWCÓW OKREŚLANY NAZWĄ NASKÓRKA, EPIDERMY LUB HIPODERMY- SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ WARSTWY KOMÓREK, U KRĘGOWCÓW NAZYWANY JEST NASKÓRKIEM, RZADZIEJ EPIDERMĄ I JEST ZŁOŻONY Z KILKU WARSTW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NASKÓREK najbardziej zewnętrzny i jednocześnie najcieńszy nabłonek okrywający powłokę ciała organizmu zwierzęcego, pochodzenia ektodermalnego, u bezkręgowców określany nazwą naskórka, epidermy lub hipodermy- składa się z jednej warstwy komórek, u kręgowców nazywany jest naskórkiem, rzadziej epidermą i jest złożony z kilku warstw (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NASKÓREK
najbardziej zewnętrzny i jednocześnie najcieńszy nabłonek okrywający powłokę ciała organizmu zwierzęcego, pochodzenia ektodermalnego, u bezkręgowców określany nazwą naskórka, epidermy lub hipodermy- składa się z jednej warstwy komórek, u kręgowców nazywany jest naskórkiem, rzadziej epidermą i jest złożony z kilku warstw (na 8 lit.).

Oprócz NAJBARDZIEJ ZEWNĘTRZNY I JEDNOCZEŚNIE NAJCIEŃSZY NABŁONEK OKRYWAJĄCY POWŁOKĘ CIAŁA ORGANIZMU ZWIERZĘCEGO, POCHODZENIA EKTODERMALNEGO, U BEZKRĘGOWCÓW OKREŚLANY NAZWĄ NASKÓRKA, EPIDERMY LUB HIPODERMY- SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ WARSTWY KOMÓREK, U KRĘGOWCÓW NAZYWANY JEST NASKÓRKIEM, RZADZIEJ EPIDERMĄ I JEST ZŁOŻONY Z KILKU WARSTW sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - NAJBARDZIEJ ZEWNĘTRZNY I JEDNOCZEŚNIE NAJCIEŃSZY NABŁONEK OKRYWAJĄCY POWŁOKĘ CIAŁA ORGANIZMU ZWIERZĘCEGO, POCHODZENIA EKTODERMALNEGO, U BEZKRĘGOWCÓW OKREŚLANY NAZWĄ NASKÓRKA, EPIDERMY LUB HIPODERMY- SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ WARSTWY KOMÓREK, U KRĘGOWCÓW NAZYWANY JEST NASKÓRKIEM, RZADZIEJ EPIDERMĄ I JEST ZŁOŻONY Z KILKU WARSTW. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x