MIĘKKA MASA O GĘSTEJ KONSYSTENCJI OTOCZONA BŁONĄ LUB SKÓRKĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIĄŻSZ to:

miękka masa o gęstej konsystencji otoczona błoną lub skórką (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIĄŻSZ

MIĄŻSZ to:

soczyste wnętrze owocu (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MIĘKKA MASA O GĘSTEJ KONSYSTENCJI OTOCZONA BŁONĄ LUB SKÓRKĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.404

TARNOWIANIN, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, KAPLERZ, BOZA, OCZKO, WRÓBEL MAZUREK, KATAPLAZM, MISJONARZ, PAPIERZAK, ŻAGIEL, WIĄZ, POJAZD LATAJĄCY, KORD, OBRONA, MORDENT, GLIKOLIPID, CHRUST, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KALCEOLARIA, PIELGRZYM, UNIZM, WERYSTA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, RÓŻANKA, INSTRUMENT, KRATA ROZDZIELNA, WADA DREWNA, PASSA, AURORA, PAPIER FOTOGRAFICZNY, MOC WYTWÓRCZA, INDEKS, SZCZODRZENIEC, ODSIEW, OBERWANIE CHMURY, KONEW, SIÓDMY, IBERYSTA, OKRZEMKI, REGENERACJA, NADŻERKA, WOSZCZYNA, DEWALUACJA, LORDOSTWO, SEGMENT, PRZETWÓR, KREACJA, PTASZEK, GOŁĄBECZEK, FORMA, KEYBORD, PRACA, POWÓD, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, KLON, PIĘTRO, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, FILTR, GREGORIANKA, WYŚCIGI, PŁYN INFUZYJNY, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, OKŁAD, BACIK, ABSZTYFIKANT, TRIANGULACJA, REGENERACJA, OPAŁ, SEZON, PRĄD, COROCZNOŚĆ, NIEBIOSY, KOMBINACJA, MASA PAPIEROWA, DOCHODZĄCA KOBIETA, IMPRESJA, KOŁO HISTORII, DANE TELEADRESOWE, ZAPLECZE SANITARNE, PROMIENIOWANIE JĄDROWE, ZASTRZALIN, TYK, NERCZYŁUSK, DANE SENSYTYWNE, PORA, WYGŁAD TEKTONICZNY, GRANATNIK, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, DEPORTOWANY, WIDMO RENTGENOWSKIE, KONTRABANDA, GAD, GÓRA LODOWA, HAMULEC, PODWOIK, OPAŁ, TRACKLISTA, SZYKANA, FITONCYD, SMUŻKA, CHOROBA, EUROPAZAUR, BACKGROUND, DROBNICA, ŁAJKA, KEM, OBIEKT KUBATUROWY, SKAFANDEREK, JAŁOWIEC CHIŃSKI, POJEMNOŚĆ POLOWA, PRZEKAZ, PRZEPLOTKA, KISZONKA, BAZAROWICZ, PIESZCZOSZEK, KOŹLAK, KOZŁOWANIE, SUPPORT, RZEKOTKA DRZEWNA, PRZEDSZKOLE INTEGRACYJNE, ROBOTA GÓRNICZA, NISKOROSŁOŚĆ, HISZPAN, PRZEKAZIOR, MUZA, ESTOŃSKOŚĆ, SZANTA, KOSZER, HARACZ, BEZCZUCIE, BLACKOUT, CZARNA KSIĘGA, DŻEM, OBRÓBKA, KWASJA, DYSKRETKA, EKSPONENT, ŻAGIEL REJOWY, TRIADA, PŁOZA, MARSREJA, DRZEWCE, MAJDAN, FILTR, POKRZYWDZONY, CERKIEW PRAWOSŁAWNA, TRASZKA GRZEBIENIASTA, ŁAMACZ BLOKADY, KONWENANS, PUCH, FASOLA ZŁOTA, MISIO, DYFERENCJACJA, AMULET, DYFERENCJA, KASETON, KONSERWA, AUTOMAT, ANKUS, ZALEWA, PAPRYKA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, ZWINNOŚĆ, ŁOŻNIK, TEORIA INFORMACJI, PROCES GEOLOGICZNY, SZEW, PARÓWKA, BALON, PIECZĘĆ, KEM, CYGANKA, PRAWO MATERIALNE, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, POLIGAMICZNOŚĆ, ŻYWOTOPIS, OPOŃCZA, ŻYDOWSKOŚĆ, WĘGIER, DEKONTAMINACJA, KASZKIET, BLOK LINOWY, FUNGICYD, SZORY, PŁETWA STEROWA, BIURO PARLAMENTARNE, ŻYŁKA, DYMKA, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, ALBINOS, PORZĄDEK PUBLICZNY, STRINDBERG, KRECIK, TABLICA EPITAFIJNA, PODUSZKA, PTASZYNA, TESTOWANIE WZORCOWE, GOŹDZIENIEC, DWUZŁOTÓWKA, WIERCENIE, MACKI, NOGA, KATASTROFA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, GLORIETA, M, MATERIAŁ SKALNY, TERAPIA ZAJĘCIOWA, PASTA, SYGNAŁEK, USZAK, TEORIA CIAŁ, POWIASTKA FILOZOFICZNA, MAŁPA, KILOMETR NA GODZINĘ, PIENIĄDZ BEZGOTÓWKOWY, SATYRYCZNOŚĆ, KARTAN, FOTOGRAM, TARAN, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, SERENADA, REGENERACJA, JEDEN, CYNIA, HIPOTEZA, LEVEL, NAKRĘTKA, KAPISZON, RELIKWIARZ, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ARTERIA, RERECORDING, MEZOTERAPIA, SZACHY KORESPONDENCYJNE, MOTYLEK, KRZYŻÓWKA, PICA, BOJKA, GAZIK, KOŹLAREK, TOPIEL, TRANSPORT AKTYWNY, NERW, POTRZEBA, AZJATYCKOŚĆ, TYGIEL, SZABAŚNIK, BŁONICA NOSA, BEZWŁAD, DZIANINA, PRAWO GŁOSOWE, BULION, SZTUCZNY LÓD, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, KOŁNIERZ, MODULACJA SKROŚNA, KOŁO SEGNERA, GAZ SPALINOWY, KLIN, PORWAK LODOWCOWY, BERNARD, GRANAT, TOŃ WODNA, DWURÓG, SŁODYCZ, BAZA PŁYWAJĄCA, ŻACHWA, WYWŁASZCZENIE, BAGATELA, SOS, CYTODIAGNOSTYKA, BIOCYD, ŻAGIEW, CUKIER WANILIOWY, GOTOWALNIA, OGRANICZNIK, AZOLLA KAROLIŃSKA, ZUPA, AKTORKA, ROZŁÓG, TAPETA, LUDOBÓJSTWO, KOMISJA SKRUTACYJNA, ILOCZYN BLASCHKEGO, MEDIALNOŚĆ, INLET, KANAŁ, OCIOS, NIEWIERZĄCY, AKT PŁCIOWY, ODWROTNE ZADANIE KINEMATYKI, ŻÓŁWIAKI, GRZYB, ZATOKA, DYFTYK, ZAMIANA, MATECZNIK, ?CENA MAKSYMALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.404 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MIĘKKA MASA O GĘSTEJ KONSYSTENCJI OTOCZONA BŁONĄ LUB SKÓRKĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MIĘKKA MASA O GĘSTEJ KONSYSTENCJI OTOCZONA BŁONĄ LUB SKÓRKĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIĄŻSZ miękka masa o gęstej konsystencji otoczona błoną lub skórką (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIĄŻSZ
miękka masa o gęstej konsystencji otoczona błoną lub skórką (na 6 lit.).

Oprócz MIĘKKA MASA O GĘSTEJ KONSYSTENCJI OTOCZONA BŁONĄ LUB SKÓRKĄ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MIĘKKA MASA O GĘSTEJ KONSYSTENCJI OTOCZONA BŁONĄ LUB SKÓRKĄ. Dodaj komentarz

3+6 =

Poleć nas znajomym:

x