Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: METODA POSTĘPOWANIA OPERACYJNEGO WYKORZYSTUJĄCA PRĄD O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, PRZEPŁYWAJĄCY PRZEZ SPECJALNY NÓŻ ELEKTRYCZNY LUB ŻEGADŁO ELEKTRYCZNE DAJĄCE CIEPŁO, KTÓRE POWODUJE KOAGULACJĘ BIAŁKA TKANKOWEGO ORAZ SKLEJANIE SIĘ I ZAMKNIĘCIE PRZECINANYCH DROBNYCH NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, SKÓRY, TKANKI PODSKÓRNEJ I BŁON ŚLUZOWYCH

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEKTROCHIRURGIA to:

metoda postępowania operacyjnego wykorzystująca prąd o wysokiej częstotliwości, przepływający przez specjalny nóż elektryczny lub żegadło elektryczne dające ciepło, które powoduje koagulację białka tkankowego oraz sklejanie się i zamknięcie przecinanych drobnych naczyń krwionośnych, skóry, tkanki podskórnej i błon śluzowych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA POSTĘPOWANIA OPERACYJNEGO WYKORZYSTUJĄCA PRĄD O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, PRZEPŁYWAJĄCY PRZEZ SPECJALNY NÓŻ ELEKTRYCZNY LUB ŻEGADŁO ELEKTRYCZNE DAJĄCE CIEPŁO, KTÓRE POWODUJE KOAGULACJĘ BIAŁKA TKANKOWEGO ORAZ SKLEJANIE SIĘ I ZAMKNIĘCIE PRZECINANYCH DROBNYCH NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, SKÓRY, TKANKI PODSKÓRNEJ I BŁON ŚLUZOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.274

DEKLARACJA, TRANSKRYPCJA, PRZEPROST, ANIOŁEK, PRACOWNIA RENTGENOWSKA, LIRNIK, WIDŁOZĄB LEŚNY, CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, WAGON, PIENIĄDZ KRUSZCOWY, WALENCJA, SEROHEMATOLOGIA, PRZYKURCZ, ANTEPEDIUM, BAR SZYBKIEJ OBSŁUGI, AUTOMOBIL, PRÓCHNO, ROZBIEŻNOŚĆ, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, KOKARDKA, MUSZLA, ODLEŻYNA, BERMUDY, PRZEDJĄDRZE, PRZERWANIE CIĄŻY, SPEKTROSKOPIA, KOLINEACJA PERSPEKTYWICZNA, DESKA SEDESOWA, CHUTLIWOŚĆ, CYPRZYN, ODWAGA, MORESKA, SZKLANY SUFIT, POŁAĆ, WARIATKA, ANAMORFOZA, AZOLLA, USZATKA, LÓD DENNY, GRAFIKA, KSIĄŻKA ADRESOWA, STEREOTYPIA, ŻNIWIARKA, OLIFANT, WAŁ BRZEGOWY, PROKARBAZYNA, PRZYKRYCIE, PRZYŁBICA, SPONTANICZNOŚĆ, KRWAWNIK WYPROSTOWANY, MUCET, STRZAŁKA, TURBINKA KOWALSKIEGO, SKOCZEK PUSTYNNY, FLUCV, HUNTER, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, HAGIOGRAF, INSTRUMENTALISTYKA, GROOMING, FIGURACJA MELODYCZNA, LABIRYNT, OBORA DWORSKA, KOŻUSZYSKO, SYSTEMATYKA FILOGENETYCZNA, CIĄG, CHLEB KLASZTORNY, ODKRYCIE, KOMPRADOR, PRYZMAT PENTAGONALNY, NURY, LÓD FIRNOWY, ŁOŻNIK, WIRUS, MONOLOG WEWNĘTRZNY, MSZYCZNIK, KUREK, KOKTAJL, SÓL, EGZORTA, LADA, ROZRABIACZ, KROPKA, GLEJCHENIOWCE, OPOZYCJA, LUSTRO, FEIJOADA, KINO DOMOWE, PRZEJŚCIÓWKA, KREDYT KUPIECKI, OKNO, HEKSODA, OSNUJA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, SELENOGRAFIA, KRZYWUŁA, ODEZWA, WIERTŁO STOMATOLOGICZNE, LEGA APOSTOLSKI, BLEJTRAM, RUCH, TOPIELEC, KONCERZ, DŻOLER, MIOTEŁKA, STATYWIK, MORALIZACJA, REGIMENT, RODZAJ, KUPON, GLEJ, KANONIERKA, SORT MUNDUROWY, BIOGEOGRAFIA, WEKSEL CIĄGNIONY, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, BIEDA, BRYLE, OPUCHLIZNA, SPRINTER, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, PIEKŁO, NEGACJONISTA, MAMAŁYGA, ASYGNACJA, SĘDZIA, SZEŚCIOKROTNOŚĆ, PLEŚNIAWKA, REAGINA, MIGLANC, ATAK, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, EROZJA WSTECZNA, BROSZKA, ZAKUP, SUKMANA, CIERPLIWOŚĆ, KOPNIAK, MAMUT WŁAŚCIWY, GRAFIKA INŻYNIERSKA, BAZA LOTNICZA, KOŃ POZNAŃSKI, ŚRUBSZTAK, TOWOT, DALMIERZ OPTYCZNY, CZERPNIA POWIETRZA, INKUBATOR, KROKIET, THUN, TŁUSTOŚĆ, DŻIHAD, MONOCENTRYZM, RELIGIOZNAWCA, CZEKAN, PÓŁTORAROCZNIAK, STYL ARCHITEKTONICZNY, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, CHRUST, EFEKT DOPPLERA, ZAĆMIENIE, SAMOUCZEK, KRWOTOK, RELIKWIA, WARMIŃSKI, IMMUNIZACJA CZYNNA, KOMBUCZA, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, RAJOKSZTAŁTNE, MATURZYSTA, ZESPÓŁ LĘKU UOGÓLNIONEGO, PRANKO, PUSZCZYK, PRZECIWIEŃSTWO, ŻEGLARZ, ABOLICJONISTKA, AMORTYZACJA PODATKOWA, PRZESTRZEŃ LINIOWA, SIARKA POPIOŁOWA, SCHRON, DYWDYK, ROKIETOWATE, GŁOWICA, PART, DOBRO KOMPLEMENTARNE, ANTROPOLOG KULTUROWY, KĄPIEL, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, DYMISJA, TĘTNICA BIODROWA, KLASTER KOMPUTEROWY, URLOP MACIERZYŃSKI, SCENICZNOŚĆ, SUSZARKA, ŁADOWARKA, FUNKCJA SINC, GNOMOLOG, ORGANOLOGIA, PODKASTING, METAFIZYKA KLASYCZNA, TERYTORIUM POWIERNICZE, ANTURAŻ, WILK PSZCZELI, ISTOTA, MONOETANOLOAMINA, TRAWA MORSKA, ADEPTKA, MORESKA, STANOWISKO PRACY, MARAZM, LÓD LODOWCOWY, SKŁAD, TYGIEL, E-PODPIS, DOMINANTA, AGAR, WULGATA, KUPEREK, PAPACHA, MALSTROM, NIEWRAŻLIWOŚĆ, CHOROBA CHARCOTA, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, PRZEMYSŁ OKRĘTOWY, BURMISTRZYNA, GARNITUR, PLICHTA, ZARZĄD, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, OSADA, UZNANIE, ŁAŹNIA ŁAŃCUSZKOWA, CYKL INWESTYCYJNY, PIGUŁKA, DEZASEMBLER, RÓWNINA SANDROWA, PARKIETAŻ, MAŁOWODZIE, HEWLETT-PACKARD, DZIEGCIARZ, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, WOMBAT, STOSUNEK, BEZPIECZEŃSTWO, PRĄD STRUMIENIOWY, PROFIL KAUZALNY, SADYSTYCZNOŚĆ, FALOCHRON, KRYMINALISTYKA, WIELKANOC, GRADUAŁ, RYBA PO GRECKU, ATRAPA, INTERES PRAWNY, POMYŁKA, CZAROWNICA, MOCHWIAN, CHOLANGIOGRAFIA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, POSIŁEK REGENERACYJNY, SAUTE, STRINDBERG, ŚWIATŁA, APANAŻ, KOŚCIÓŁ WSCHODNI, NORMA OBSZAROWA, TERBINAFINA, REAKTOR, PARAFRAZA, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, LOSOWANIE PROSTE, TABLICA MENDELEJEWA, OSŁONOWOŚĆ, BAWOLE OKO, LINIA SPEKTRALNA, GLIKOPEPTYD, TAPIR CZAPRAKOWY, KOLEMANIT, LEJTNANT, SKAŁA ILASTA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KIJ BEJSBOLOWY, LINIA WIDMOWA, PRZENIKLIWOŚĆ, DOBRY ZNAJOMY, ZROŚLAK, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, PRZYCZEPA KEMPINGOWA, MUR, STRĄKOWIEC, SER EDAMSKI, SOPEL, FOTOEDYTOR, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, BANDOLET, PROTEST SONG, EMISJA POLOWA, TYMCZASOWY OBIEKT BUDOWLANY, UZBECKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.274 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: metoda postępowania operacyjnego wykorzystująca prąd o wysokiej częstotliwości, przepływający przez specjalny nóż elektryczny lub żegadło elektryczne dające ciepło, które powoduje koagulację białka tkankowego oraz sklejanie się i zamknięcie przecinanych drobnych naczyń krwionośnych, skóry, tkanki podskórnej i błon śluzowych, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA POSTĘPOWANIA OPERACYJNEGO WYKORZYSTUJĄCA PRĄD O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, PRZEPŁYWAJĄCY PRZEZ SPECJALNY NÓŻ ELEKTRYCZNY LUB ŻEGADŁO ELEKTRYCZNE DAJĄCE CIEPŁO, KTÓRE POWODUJE KOAGULACJĘ BIAŁKA TKANKOWEGO ORAZ SKLEJANIE SIĘ I ZAMKNIĘCIE PRZECINANYCH DROBNYCH NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, SKÓRY, TKANKI PODSKÓRNEJ I BŁON ŚLUZOWYCH to:
Hasło Opis krzyżówkowy
elektrochirurgia, metoda postępowania operacyjnego wykorzystująca prąd o wysokiej częstotliwości, przepływający przez specjalny nóż elektryczny lub żegadło elektryczne dające ciepło, które powoduje koagulację białka tkankowego oraz sklejanie się i zamknięcie przecinanych drobnych naczyń krwionośnych, skóry, tkanki podskórnej i błon śluzowych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEKTROCHIRURGIA
metoda postępowania operacyjnego wykorzystująca prąd o wysokiej częstotliwości, przepływający przez specjalny nóż elektryczny lub żegadło elektryczne dające ciepło, które powoduje koagulację białka tkankowego oraz sklejanie się i zamknięcie przecinanych drobnych naczyń krwionośnych, skóry, tkanki podskórnej i błon śluzowych (na 16 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x