METODA POSTĘPOWANIA OPERACYJNEGO WYKORZYSTUJĄCA PRĄD O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, PRZEPŁYWAJĄCY PRZEZ SPECJALNY NÓŻ ELEKTRYCZNY LUB ŻEGADŁO ELEKTRYCZNE DAJĄCE CIEPŁO, KTÓRE POWODUJE KOAGULACJĘ BIAŁKA TKANKOWEGO ORAZ SKLEJANIE SIĘ I ZAMKNIĘCIE PRZECINANYCH DROBNYCH NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, SKÓRY, TKANKI PODSKÓRNEJ I BŁON ŚLUZOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ELEKTROCHIRURGIA to:

metoda postępowania operacyjnego wykorzystująca prąd o wysokiej częstotliwości, przepływający przez specjalny nóż elektryczny lub żegadło elektryczne dające ciepło, które powoduje koagulację białka tkankowego oraz sklejanie się i zamknięcie przecinanych drobnych naczyń krwionośnych, skóry, tkanki podskórnej i błon śluzowych (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "METODA POSTĘPOWANIA OPERACYJNEGO WYKORZYSTUJĄCA PRĄD O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, PRZEPŁYWAJĄCY PRZEZ SPECJALNY NÓŻ ELEKTRYCZNY LUB ŻEGADŁO ELEKTRYCZNE DAJĄCE CIEPŁO, KTÓRE POWODUJE KOAGULACJĘ BIAŁKA TKANKOWEGO ORAZ SKLEJANIE SIĘ I ZAMKNIĘCIE PRZECINANYCH DROBNYCH NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, SKÓRY, TKANKI PODSKÓRNEJ I BŁON ŚLUZOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.147

ŁYŻKA CEDZAKOWA, KRÓLEWICZĄTKO, ŁOPATKA, BĄK, SŁUŻBA RADIOKOMUNIKACYJNA, ZAPŁODNIENIE IN VITRO, SSAKI NIŻSZE, TORRENT, ŻABA NILOWA, KOLORYT, FULAR, CZEPIEC, METRYKA, MANEŻ, HACKAMORE, JAMRAJ, FILOZOFIA JOŃSKA, ZIARNOJAD, CHLEB POKŁADNY, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, OSTRYGA, MASZTÓWKA, CZUB, SŁONECZNOŚĆ, RADYKALIZM FILOZOFICZNY, DOPING, TUNEL CZASOPRZESTRZENNY, KAPITALNY REMONT, IZOMER, ROŚLINA KOPALNA, UBARWIENIE OSTRZEGAWCZE, LODOWIEC ALPEJSKI, GRUCA, KOMÓRKA KERRA, EPOKA KAMIENIA, CZTERDZIESTKA, FUNKCJE ELEMENTARNE, TONIĘCIE, STANDARD, SYNDROM WILKOŁACZY, IMPULS, MIMESIS, SATELITA GEOSTACJONARNY, REWIZJONIZM, KOŻUSZEK, IRRADIACJA, DIALEKTYKA, KOMIZM, REMUDA, BABA-JĘDZA, RURALISTYKA, ROZBIÓR GRAMATYCZNY, MARKETING SIECIOWY, TYRANIA, KAMIENNIK, PYCHA, POTENCJAŁ BIOELEKTRYCZNY, PATENT EUROPEJSKI, UŚMIECH SARDONICZNY, KRYSZTAŁEK, KONSTRUKCJA SKŁADNIOWA, SILNIK SZEREGOWY, MAELSTROM, OPASŁOŚĆ, BALZAK, PREFINANSOWANIE, BIURO ŁĄCZNIKOWE, TYMOTKA, KWACZ, MUFA, PŁYN INFUZYJNY, REGIMENT, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, MIĘTA, OBUWIE, DZWONY, CZAJNICZEK, TASAK, RESET, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, NIEPEWNOŚĆ, ŚLEDŹ AZOWSKI, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, NERKA WĘDRUJĄCA, PUCHAR, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, KOZIA NÓŻKA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, PRZERYWACZ, AKLIMATYZOWANIE SIĘ, BABESZJOZA OWIEC, NOŚNIK NARZĘDZI, ŁÓDŹ POLICYJNA, ROZDANIE, GUL, KOMORA WILSONA, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, CZUJNIK ELEKTRONOWY, SZKOŁA SPECJALNA, WLEW, DŁUGOSZPAR, MAJDAN, LAS OCHRONNY, WETKA, PIK, TOBOGAN, POWTÓRZENIE, RUMSZTYK, PUSZCZA, JOGURT, REKINY, REZONANS, APLIKANT ADWOKACKI, KROTOCHWILA, PERFORMANCE, CEWKA RUHMKORFFA, TERMOGRAM, POLECENIE POCZTOWE, HAJDUK, RAGLAN, SOS MONACHIJSKI, MAJÓWKA, NORNIK PÓŁNOCNY, STRAJK, LUJ, BIAŁA SZKOŁA, ŁBISKO, ZROZUMIAŁOŚĆ, ZJAWISKO MAGNETOKALORYCZNE, TRANSKRYPCJA, WEJŚCIE, MASA SOLNA, AMORAITA, ŻEGLUGA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, PUNKT OKOSTNOWY, JĘZYK NAWAHO, MORENA POWIERZCHNIOWA, METABAZA, WIECZORÓWKA, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, CZARODZIEJ, DOGADZANIE SOBIE, TALASOTERAPIA, RAMIENICA KOSMATA, DEWOCJONALIA, POŁYSK, SINICA OBWODOWA, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, ROŻEN, OGIEŃ ZAPOROWY, ŚWIĘTÓWKA, ANGINA PRINZMETALA, GENETYKA KLINICZNA, WSPÓŁŻYCIE, PRZEBITKA, OBRUS, ZROST, ZMOTORYZOWANY, ROLETKA, PRĄDZIK, PARNOTA, NABÓJ ĆWICZEBNY, JĘZYK PASZTO, PRZEMIENNIK AMATORSKI, BINDA, BELKOWANIE, ŁOWCA GŁÓW, ŻWACZ, KRYSTALOGRAFIA FIZYCZNA, ACHONDRYT, NIEDOROZWÓJ, PŁÓCIENNICA, KARAKUŁY, AMARANTOWOŚĆ, PISMO DEMOTYCZNE, ŚCIEŻKA HAMILTONA, SŁUP, POLSKOŚĆ, SZCZEPIONKA WŁASNA, GEOGRAF, WARUGA, JEZIORO SUBGLACJALNE, MIGRACJA, ROZŁOŻENIE SIĘ, KAFETERIA, NACZYNIOWE, SZÓSTKA, KARBIDEK, BŹDZINA, MARMOLADA, FALABELLA, PRZEDROST, JERSEY, SPIRYTUS, JĘZYKI AUSTROAZJATYCKIE, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, AMNIOCENTEZA, KOSMEA, SAROS, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, ROZBRATEL, ABIOGENEZA, JON CENTRALNY, ORDA, OBŻARCIUCH, ZAKOCHANA, KOTEW, ETNOLINGWISTYKA, WODA POZAKLASOWA, ZNACZNIK, SAMOLOT, ROK, LIŚCIEC, DEPORTACJA, DIAKONIA, KOSZYCZEK, POTRZEBA, STRUKTURA FUNKCJONALNA, DOROSŁOŚĆ, WYDAJNOŚĆ PRACY, POLSKI-SLOWNIK.PL, OSTROŚĆ, DEKIEL, SYR, TEORIA DECYZJI, FORMALISTA, COTELE, WARGA SROMOWA, ODPYLNIA, BÓBR WSCHODNI, WEKSEL CIĄGNIONY, NACZYNIAK JAMISTY, WĘZEŁ ZARODKOWY, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, KOMENDATARIUSZ, ŚWIECIDEŁKO, BEZŻENNOŚĆ, PAMIĘĆ GÓRNA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, POJAZD GĄSIENICOWY, JEDNOKOMÓRKOWIEC, INTERES PRAWNY, POŁĄCZENIE, KURZA STOPKA, SITEK, DYSPENSER, JĘZYK DRAWIDYJSKI, CZARODZIEJSKI KRĄG, STOPKA, WAGON, OKRES WEGETACYJNY, ZAŁATWIANIE, BÓBR AMERYKAŃSKI, DZIEWIĄTKA, CAŁUSEK, DYSCYPLINA POKAZOWA, TROLL, KUŹNIA, PRZECIWCIAŁO CYTOFILNE, EFEKT, DEKALOG, ŁUPEK ILASTY, ŻALE, LESŁAW, SIERAK, INSTRUMENT ELEKTROMECHANICZNY, NANDO, CIERLICA, PROFESJA, PUENTA PŁASKA, ŚRODOWISKO, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, PRZEGRANA, OBUDOWA, KARATE TRADYCYJNE, PROSIAK, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, ŻYŁA NABRZUSZNA POWIERZCHNIOWA, SOK, WŁĄCZNIK, PROSTE SKOŚNE, STUDENT, KOLEGIUM KARDYNAŁÓW, ŁYDKA, CZARNY, PRAWO MOORE'A, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, METODOLOGIA, PRĄD TĘTNIĄCY, SZCZUR WĘDROWNY, ZESPÓŁ ABSTYNENCYJNY, METODA GALERKINA, CZAS UNIWERSALNY, TŁUK PANCERNY, PUNKT WĘZŁOWY, IGLICA, ?PANI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.147 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

METODA POSTĘPOWANIA OPERACYJNEGO WYKORZYSTUJĄCA PRĄD O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, PRZEPŁYWAJĄCY PRZEZ SPECJALNY NÓŻ ELEKTRYCZNY LUB ŻEGADŁO ELEKTRYCZNE DAJĄCE CIEPŁO, KTÓRE POWODUJE KOAGULACJĘ BIAŁKA TKANKOWEGO ORAZ SKLEJANIE SIĘ I ZAMKNIĘCIE PRZECINANYCH DROBNYCH NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, SKÓRY, TKANKI PODSKÓRNEJ I BŁON ŚLUZOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: METODA POSTĘPOWANIA OPERACYJNEGO WYKORZYSTUJĄCA PRĄD O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, PRZEPŁYWAJĄCY PRZEZ SPECJALNY NÓŻ ELEKTRYCZNY LUB ŻEGADŁO ELEKTRYCZNE DAJĄCE CIEPŁO, KTÓRE POWODUJE KOAGULACJĘ BIAŁKA TKANKOWEGO ORAZ SKLEJANIE SIĘ I ZAMKNIĘCIE PRZECINANYCH DROBNYCH NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, SKÓRY, TKANKI PODSKÓRNEJ I BŁON ŚLUZOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ELEKTROCHIRURGIA metoda postępowania operacyjnego wykorzystująca prąd o wysokiej częstotliwości, przepływający przez specjalny nóż elektryczny lub żegadło elektryczne dające ciepło, które powoduje koagulację białka tkankowego oraz sklejanie się i zamknięcie przecinanych drobnych naczyń krwionośnych, skóry, tkanki podskórnej i błon śluzowych (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ELEKTROCHIRURGIA
metoda postępowania operacyjnego wykorzystująca prąd o wysokiej częstotliwości, przepływający przez specjalny nóż elektryczny lub żegadło elektryczne dające ciepło, które powoduje koagulację białka tkankowego oraz sklejanie się i zamknięcie przecinanych drobnych naczyń krwionośnych, skóry, tkanki podskórnej i błon śluzowych (na 16 lit.).

Oprócz METODA POSTĘPOWANIA OPERACYJNEGO WYKORZYSTUJĄCA PRĄD O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, PRZEPŁYWAJĄCY PRZEZ SPECJALNY NÓŻ ELEKTRYCZNY LUB ŻEGADŁO ELEKTRYCZNE DAJĄCE CIEPŁO, KTÓRE POWODUJE KOAGULACJĘ BIAŁKA TKANKOWEGO ORAZ SKLEJANIE SIĘ I ZAMKNIĘCIE PRZECINANYCH DROBNYCH NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, SKÓRY, TKANKI PODSKÓRNEJ I BŁON ŚLUZOWYCH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - METODA POSTĘPOWANIA OPERACYJNEGO WYKORZYSTUJĄCA PRĄD O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI, PRZEPŁYWAJĄCY PRZEZ SPECJALNY NÓŻ ELEKTRYCZNY LUB ŻEGADŁO ELEKTRYCZNE DAJĄCE CIEPŁO, KTÓRE POWODUJE KOAGULACJĘ BIAŁKA TKANKOWEGO ORAZ SKLEJANIE SIĘ I ZAMKNIĘCIE PRZECINANYCH DROBNYCH NACZYŃ KRWIONOŚNYCH, SKÓRY, TKANKI PODSKÓRNEJ I BŁON ŚLUZOWYCH. Dodaj komentarz

6×4 =

Poleć nas znajomym:

x