OCADIA SINENSIS - GATUNEK GADA Z RODZINY BATAGUROWATYCH, PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, ZAMIESZKUJĄCY WSCHODNIĄ CZĘŚĆ PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO, POŁUDNIOWO-ZACHODNIE CHINY ORAZ WYSPY HAJNAN I TAJWAN, GŁÓWNIE WODY STOJĄCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OKADIA PRĘGOWANA to:

Ocadia sinensis - gatunek gada z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych, zamieszkujący wschodnią część Półwyspu Indochińskiego, południowo-zachodnie Chiny oraz wyspy Hajnan i Tajwan, głównie wody stojące (na 15 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OCADIA SINENSIS - GATUNEK GADA Z RODZINY BATAGUROWATYCH, PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, ZAMIESZKUJĄCY WSCHODNIĄ CZĘŚĆ PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO, POŁUDNIOWO-ZACHODNIE CHINY ORAZ WYSPY HAJNAN I TAJWAN, GŁÓWNIE WODY STOJĄCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.574

MARKIZETA, NOSOROŻCOWATE, TROPIK, KUSKUS PLAMISTY, KRWAWNIK PANNOŃSKI, NUKLEOPROTEINA, MARONI, UJŚCIE HYDROTERMALNE, NARCYZ WIELOKWIATOWY, KOLCOSTERNIK KRESKOWANY, GĘŚ TUNDROWA, DEKANAT, ŻÓŁWIAK PAWI, OKULARY, JODŁA BORNMÜLLERA, ŻÓŁCIENIEC, KOJOT, DZIK, SŁOCZA PIERZASTA, ORYKS ARABSKI, MIODOPOIK BIAŁOGARDŁY, HUTNICTWO, FRETKA, SKRZYDLIK STUDZIENNIK, METALOCERAMIKA, PIASKOWNICA PĘKAJĄCA, KOKSOWNIA, ARCHOZAUR, PIJAK, ŻÓŁTOGŁÓWKA, OKRĘŻNICA WSTĘPUJĄCA, KURZAWKA, ŁUPEK ILASTY, SIAMANG, GAZELA GRANTA, BĄKOJAD, NIEBOSPAD, NURY, KOZICA, LATAWCE, PRZEKRÓJ, ŻARNOWIEC, EWAPOTRANSPIRACJA, WĘŻÓWKA WIJĄCA, LEVEL, PIERŚCIEŃ TŁOKOWY, KOPETONA, TRZMIEL WĄSKOPASKOWY, BĄK ZWYCZAJNY, IBIS BIAŁOSKRZYDŁY, CZŁON SKŁADNIOWY, KURAWONGA TASMAŃSKA, GŁĘBINA, UZBECKI, CHASZCZAK MADAGASKARSKI, BŁĘKITNA KREW, KAMELEON AFRYKAŃSKI, SOSNA KŁUJĄCA, SZÓSTA CZĘŚĆ, REPUBLIKA BANANOWA, HURMA, STELMACH, MUSTEL GWIAŹDZISTY, CABAN, PŁANIETA, PSZCZOŁA WSCHODNIOAZJATYCKA, SZEWNICA BZÓWKA, BUDA, MIĘKKOPIÓR, PARA WODNA, CIEMNOBLASZEK, REZONATOR, ASTER RÓŻNOBARWNY, SOA-SOA, BATRACHOGNAT, NEKTAROJAD ŻÓŁTOBRZUCHY, TEJU Z CHILE, MASKA, BEŁT, MADAGASKAR, TREPANGOWCE, DUPAL, ROŻENIEC BIAŁOLICY, SKALNICA, PARTYKUŁA WZMACNIAJĄCA, REFLEKS, ŚLĄSKI, WSPÓLNIK, TRZMIELEC PIRENEJSKI, KORALNIK MODROPŁATKOWY, KAMPESZYN, WILEC NADBRZEŻNY, MAŁPA WEŁNISTA, PRZEZIERNIK, SERDECZNIK, MOTYLEK CZARNOPRĘGI, ANTROPOLOGIA HEBRAJSKA, PRAWO LOKALOWE, SUCHONOS, BEZ CZARNY, SARNA AZJATYCKA, AMAZONECZKA CZARNOSKRZYDŁA, KAFTANIK, NIEBIELISTKA, GATUNEK KRYPTYCZNY, KIEROWNICA, ALOKAZJA AMAZOŃSKA, BOCZNOTRZONIEC SKUPIONY, LŚNIŚ ZŁOTAWY, KAPUCYNKA OLIWKOWA, KARTUZJA, ROZŁUPEK WŁOSKOZĄB, KARCZEK, CHURIBKA, CIEMNA JAGODA, FANON, POŁUDNIE, CZOSNEK ZWISŁY, GÓRALEK ZAROŚLOWY, ZIOŁOMIREK, MALINA OMSZONA, MNICH, PŁAST BRZOZOWIEC, PISTACJA WŁAŚCIWA, NURZEC MAGELLAŃSKI, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, TRZMIEL LEŚNY, ŁABĘDŹ, WĄŻ DIADEMOWY, PALEC, STOPIEŃ TURBINY, SKAŁÓWKA, KRASNOLICA, BOGATKA, SKRZYDŁO, TRZMIEL STEPOWY, STYGON, ROZMAGNESOWANIE ADIABATYCZNE, FELSUMA PRĘGOWANA, DWUSTRONEK LEŚNY, GOŁYSZEK HAJNAŃSKI, KRZYŻAK DWUBARWNY, OBIEKT SPORTOWY, MALACHITKA, RUMFORD, SERAU JAPOŃSKI, ORŁY, MALACHICIK CIEMNY, PALUSZNIK AFRYKAŃSKI, TRZMIEL ZAMASKOWANY, BOA CESARSKI, OGOŃCZA DIAMENTOWA, BĄCZEK AMERYKAŃSKI, BIELSZCZANIN, GAPA, DEWOLUCJA, TRIADA CURRARINO, KACZKA KRAKWA, PODGORZAŁKA AUSTRALIJSKA, ŚWISTAK, OLCHA, KRÓWKA, FELSUMA CZTEROPLAMA, BUDOWNICTWO LĄDOWE, PSIZĄB CZERWIENIEJĄCY, BROŃ ARTYLERYJSKA, KORMORAN ETIOPSKI, PIECZARNIK WŁOSKI, TAMARINA, RYBOŁÓW ZWYCZAJNY, LOTNIARZ RDZAWOSZYI, TRERON MAŁY, TRÓJLIST UNDERWOODA, WNV, PORTER, JAŁOWIEC POŚREDNI, AMFIUMA DWUPALCZASTA, MORĘGÓWKA, NÓŻKA, SARDELA AUSTRALIJSKA, JURA POLSKA, SARDYNA KAPSKA, BATAGURY, HUNIA, CZAPLA ŚNIEŻNA, TEZA, HOHENZOLLERNOWIE, BRZEGOWCE, RURECZNIKOWATE, KUNA, KWADRATNIK TRZCINOWY, SYSTEM KONSORCYJNY, KURURO, HAFLINGER, KOSTRZEWA NIBYDALMACKA, KLAUZURA, WÓŁ PIŻMOWY, SZYSZKOWIEC ZWYCZAJNY, PLATFORMA ZACHODNIOEUROPEJSKA, TURAK CZERWONOCZUBY, ŁUSZCZAK, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, BATAT, NAWAŁNIK AZORSKI, DRZEWO MAMUTOWE, TĘPOLISTKA WODNA, KOCIOŁ KONDENSACYJNY, PODEJŹRZON MARUNOWY, ROŻENIEC ZWYCZAJNY, WDÓWKA, PELARGONIA KUTNEROWATA, OSET KĘDZIERZAWY, BORÓWKA BAGIENNA, PODSUFITKA, LOBELIA PRZYLĄDKOWA, GĄSZCZAK KRZYKLIWY, URCEUS, SAGOWIEC, GOŹDZIENIEC PURPUROWY, ŚWIERK MAKSYMOWICZA, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, TREPANG KRÓLEWSKI, KAPTURNIK, PRZESIĄKRA, UPRAWA ROLI, ARCYPASTERZ, MŁAK, PIASEK SANDROWY, CIERNIÓWKA, WILKOSZ LEŚNY, KRUSZYNEK, SOSNA MEKSYKAŃSKA, SOJA, SZYBKOWAR, TRÓJLIST WIELKOKWIATOWY, ROPUCHA ZŁOTA, PIJANICA, BEWIK, JESIOTR KRÓTKONOSY, SIDLISZ, NACZYNIE CHŁONNE, KANGUR PARMA, NERKOWIEC, PROCYNOZUCH, HEŁMIK, MIT, ZWINNIK CZERWONOUSTY, PODGRZYBEK, MADZIARSKI, PROSTOSKRZYDŁY, TANA, STARZEC, SYRENOWATE, KWIECIAK, WIEK, RURA OGNIOWA, TATIZAUR, KAPUSTNA PALMA, PŁATKOOK, NOCEK, ŁUSKOWIEC STEPOWY, SKAKUNOWATE, SPLOT SKRZYDŁOWY, OCTOWIEC, MAZUREK, AUTYZM DZIECIĘCY, BIEGUSIK, CYRANECZKA BAJKALSKA, PRZEWODZIK, SIAMANG KARŁOWATY, OPIEŃKA FAŁSZYWA, KLINOCHWOSTKA MAŁA, KRZYŻAK ZIELONY, BYLICA DWULETNIA, KATALPA, DYMÓWKA, KULIK MNIEJSZY, ASTER SIKKIMSKI, NAZARETANKA, KARTOFEL, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, PŁOSKURNICA, GORAL, BYSTRZYK KOPELANDA, DZIEWANNA, PENS, LEMIESZ, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, BOA KRÓTKOOGONOWY, KAPITEL, DARLINGTONIA, GALANGAL MNIEJSZY, PERKOZEK BIAŁOSMUGI, BLOK, CZECZOTA, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, ZROSŁOGŁOWE, PĘTLA OCIEKOWA, GIERKA, ?KALATEA PASIASTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.574 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OCADIA SINENSIS - GATUNEK GADA Z RODZINY BATAGUROWATYCH, PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, ZAMIESZKUJĄCY WSCHODNIĄ CZĘŚĆ PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO, POŁUDNIOWO-ZACHODNIE CHINY ORAZ WYSPY HAJNAN I TAJWAN, GŁÓWNIE WODY STOJĄCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OCADIA SINENSIS - GATUNEK GADA Z RODZINY BATAGUROWATYCH, PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, ZAMIESZKUJĄCY WSCHODNIĄ CZĘŚĆ PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO, POŁUDNIOWO-ZACHODNIE CHINY ORAZ WYSPY HAJNAN I TAJWAN, GŁÓWNIE WODY STOJĄCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OKADIA PRĘGOWANA Ocadia sinensis - gatunek gada z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych, zamieszkujący wschodnią część Półwyspu Indochińskiego, południowo-zachodnie Chiny oraz wyspy Hajnan i Tajwan, głównie wody stojące (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OKADIA PRĘGOWANA
Ocadia sinensis - gatunek gada z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych, zamieszkujący wschodnią część Półwyspu Indochińskiego, południowo-zachodnie Chiny oraz wyspy Hajnan i Tajwan, głównie wody stojące (na 15 lit.).

Oprócz OCADIA SINENSIS - GATUNEK GADA Z RODZINY BATAGUROWATYCH, PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, ZAMIESZKUJĄCY WSCHODNIĄ CZĘŚĆ PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO, POŁUDNIOWO-ZACHODNIE CHINY ORAZ WYSPY HAJNAN I TAJWAN, GŁÓWNIE WODY STOJĄCE sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - OCADIA SINENSIS - GATUNEK GADA Z RODZINY BATAGUROWATYCH, PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, ZAMIESZKUJĄCY WSCHODNIĄ CZĘŚĆ PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO, POŁUDNIOWO-ZACHODNIE CHINY ORAZ WYSPY HAJNAN I TAJWAN, GŁÓWNIE WODY STOJĄCE. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

x