RASA KONI HODOWANA W WIELKOPOLSCE, POWSTAŁA NA BAZIE KONI MIEJSCOWYCH KRZYŻOWANYCH Z KOŃMI RAS ZAGRANICZNYCH - TRAKEŃSKIEJ, WSCHODNIOPRUSKIEJ, BERBECKIEJ, PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ ORAZ CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ; POCZĄTKOWO UŻYTKOWANA JAKO KOŃ WIERZCHOWY, CHĘTNIE KUPOWANA PRZEZ WOJSKO W CELU WYPOSAŻENIA PUŁKÓW KAWALERII, OBECNIE KOŃ WSZECHSTRONNIE UŻYTKOWANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ POZNAŃSKI to:

rasa koni hodowana w Wielkopolsce, powstała na bazie koni miejscowych krzyżowanych z końmi ras zagranicznych - trakeńskiej, wschodniopruskiej, berbeckiej, pełnej krwi angielskiej oraz czystej krwi arabskiej; początkowo użytkowana jako koń wierzchowy, chętnie kupowana przez wojsko w celu wyposażenia pułków kawalerii, obecnie koń wszechstronnie użytkowany (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RASA KONI HODOWANA W WIELKOPOLSCE, POWSTAŁA NA BAZIE KONI MIEJSCOWYCH KRZYŻOWANYCH Z KOŃMI RAS ZAGRANICZNYCH - TRAKEŃSKIEJ, WSCHODNIOPRUSKIEJ, BERBECKIEJ, PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ ORAZ CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ; POCZĄTKOWO UŻYTKOWANA JAKO KOŃ WIERZCHOWY, CHĘTNIE KUPOWANA PRZEZ WOJSKO W CELU WYPOSAŻENIA PUŁKÓW KAWALERII, OBECNIE KOŃ WSZECHSTRONNIE UŻYTKOWANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 11.453

ZASADA HUYGENSA, SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, OGONICE, ŻACHWA, CHOROBA RDZY, SEANS, SKIALPINIZM, ŁADOWNICA, GORYL GÓRSKI, LAS DESZCZOWY, EGZORCYZM, UDŹWIG, BYDŁO, PRZEKAŹNIK BUCHHOLZA, NEOREALIZM, TYBER, PLAZMA, BANKOWOŚĆ MOBILNA, KAŁMUK, CIAŁKO KIERUNKOWE, RYJKONOSY, ŚWINIA DOMOWA, PRZYJACIEL RODZINY, MAJONEZ, GLEBA, DŻINIZM, BLOCZEK, WIELOPESTKOWIEC, NIEKOMERCYJNOŚĆ, HELMINTOLOGIA, BOWLS, GŁOWIENKA DŁUGODZIOBA, KRAWATKA, DOLINA LODOWCOWA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, BOMBARDOWANIE, BRĄZ, ZAGADNIENIE POPRAWNIE POSTAWIONE, PATRIOTYZM, KROK, MONSTRUM, TENDENCJA, CHART ROSYJSKI, KONSULTANTKA, MIKROSATELITA, PEŁNA KREW, MIKROOTWÓR, WILKOWNIA, CUGOWIEC, ORGANIZACJA, SZYK ANTENOWY, SYSTEM AKSJOMATYCZNY, KROTNOŚĆ, ŚMIECH, BRODAWCZYCA KONI, ŁUK OPOROWY, WŁOSKOWATOŚĆ, NUMEREK, KARMEL, PERUKARSTWO, FANON, NEOPOZYTYWIZM, PAKIET STYMULACYJNY, OKUPACJA, TELERADIOLOGIA, MOCARSTWO, CHŁOPSKI FILOZOF, OKRĘT SZPITALNY, KOMÓRKA, WOŹNIAK, MEWA CZARNOGŁOWA, SPÓŁDZIELCZOŚĆ, GOŁĄBECZEK, UŻYTEK LEŚNY, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, NATURYZM, ARKAN, GRAND VITARA, ORLOG, STROIGŁA CHIŃSKA, UMOWA MIĘDZYNARODOWA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, REKTASCENCJA, SOCZEWKA SCHODKOWA, SYTA, ŻÓŁWIAK MALAJSKI, WIZA, SPADKOBRANIE, JĘZYK STWORZONY PRZEZ TOLKIENA, LOGAN, BARWNIK AZOWY, STYLIZACJA, KOLORATKA, BALON, KOŃ KIŃSKI, WRZOSÓWKA, PŁUG, IZBA OBRACHUNKOWA, SKŁADNIK MINERALNY, KOŃ FIŃSKI, STARORZECZE, RÓŻOWA LANDRYNKA, MUSTANG, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, MULAK, SEPSA, KALKULATOR NAWIGACYJNY, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, ŚLEDŹ AZOWSKI, MIERZYN, WERTYKULATOR, FLAWONOID, WYPRAWA, LIPOLIZA, GAZOMETRIA, KOŃ KARABACHSKI, KREDYT HANDLOWY, KOSTIUM, SULLIVAN, TATAR, OBLĘŻENIE, HOPLON, IMIR, QUEBECKI, MAJEWSKI, USTAWA, AUTOKEFALIA, FUNKCJA SINC, LEGANZA, KONTYNUATOR, WYLEW, CZERPAK PATALASA, ŁĄKA TRZĘŚLICOWA, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, SYGNAŁ, AVIZO, ŚWIR, TĘSKNOTA, GMERK, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, KREPA, MEKLEMBURG, ŁUK MONGOLSKI, POLO, ELEKTRON, LECZENIE HIPOTENSYJNE, ARSENAŁ, KONFIGURACJA, NAPINACZ, SOLARZ, TANCERKA, KOMBINACJA KLASYCZNA, ROŚLINA ZARODNIKOWA, NORMOCYT, MUCHA, TER, KIJ BEJSBOLOWY, OGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, OCZYSZCZALNIK, WOJŁOK, POPOVER, ZWOLNIENIE LEKARSKIE, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, BIEL, PULPET, OBSŁUGIWANIE, OGIER, WĘŻÓWKA JAPOŃSKA, KURANT, LICZNIK ABONENCKI, DZIWONOS, KREWETKA PŁYWAJĄCA, NERWIZM, WOJSKO, KAPUSTA WŁAŚCIWA JAPOŃSKA, HEKSODA, WYRAKOWATE, DETEKTOR AKTYWACYJNY, BIBLIA HEBRAJSKA, PRZEDMIOT, LANCA, MONAR, DŻERSEJ, GORZOWIANIN, PORSCHE, SERWER WIDEO, PARTYCYPACJA PUBLICZNA, RYCYNA, MANEWR, BUNKIER, DANAIDOWATE, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, PÓŁNOCNOLAPOŃSKI, AKT PRAWNY, ZBROJOWNIA, PRZEWÓD ODGROMOWY, POŚREDNIK UBEZPIECZENIOWY, MAŁPA WĄSKONOSA, SIWOSZEK, KLIKALNOŚĆ, SŁOMA TARGANA, BLASK, LARY, DEZINSTALACJA, DELEGACJA, FRYKCJA, OSTROGI, JEZDNY, MANIPULATOR, PILŚŃ NERWOWA, SCHADOW, PUNKT WĘZŁOWY, ŚWIATŁO, PRÓCHNICZEK BŁOTNY, PROFIL TOPOGRAFICZNY, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, SUKCESJA UNIWERSALNA, MAŁOPŁYTKOWOŚĆ SAMOISTNA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, KASA MIESZKANIOWA, ŚRODEK DOPINGUJĄCY, LINIE BEAU, OKNO ATMOSFERYCZNE, DROGÓWKA, LICHWA, KOZŁOWANIE, ZAKON ŚWIECKI, PIASEK SZKLARSKI, JĘZYK KAFIRSKI, BUŁANEK, PROFESJA, INDUKCJA, AGENCJA, MANELE, OPŁATA STOSUNKOWA, KARAKUŁ, KABLOWIEC, WACHTA, KOTKI, SZARŻA, ZBAWICIEL, CIAŁKO ŻÓŁTE, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, TOWIANIZM, KARLIK ŚREDNI, SZCZUR WĘDROWNY, WOKALIZA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, PACHNOTKA UPRAWNA, GWARANCJA PROCESOWA, TREP, KRĄGŁOGŁÓWKA USZASTA, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, TUSZ, PŁEĆ, KONOPIE INDYJSKIE, TAMWORSY, SAMOREGULACJA, DOPING, GRZYB CHRONIONY, MINA, PIGUŁKA WIEDZY, FAJKA WODNA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, WOLATUCHA, SZAMBELAN PAPIESKI, HYDRA, NALEŚNIK GUNDEL, PING-PONG, NADZORCA SĄDOWY, RADCA PRAWNY, ZBÓJNIKOWATE, RINGO, ZIMNE NÓŻKI, ŚWINIA WISAJSKA, HUBA, STARONORDYCKI, WARSZAWA, KULT CARGO, PERLICZKA, CIERNISKO, LIOFILIZACJA, STARANIA, FASETKA, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, MORENA BOCZNA, ŻABA ZWINKA, KOKTAJL, MANHATTAN, TEMPERA, EPISTOLOGRAFIA, PŁÓCIENNICA, BASTION, PRAWO BUDOWLANE, MAGISTERKA, ŻÓŁTY TYDZIEŃ, CECHA PODZIELNOŚCI, BANDOLET, SUBWENCJA, ?POZYCJONOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 11.453 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RASA KONI HODOWANA W WIELKOPOLSCE, POWSTAŁA NA BAZIE KONI MIEJSCOWYCH KRZYŻOWANYCH Z KOŃMI RAS ZAGRANICZNYCH - TRAKEŃSKIEJ, WSCHODNIOPRUSKIEJ, BERBECKIEJ, PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ ORAZ CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ; POCZĄTKOWO UŻYTKOWANA JAKO KOŃ WIERZCHOWY, CHĘTNIE KUPOWANA PRZEZ WOJSKO W CELU WYPOSAŻENIA PUŁKÓW KAWALERII, OBECNIE KOŃ WSZECHSTRONNIE UŻYTKOWANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RASA KONI HODOWANA W WIELKOPOLSCE, POWSTAŁA NA BAZIE KONI MIEJSCOWYCH KRZYŻOWANYCH Z KOŃMI RAS ZAGRANICZNYCH - TRAKEŃSKIEJ, WSCHODNIOPRUSKIEJ, BERBECKIEJ, PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ ORAZ CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ; POCZĄTKOWO UŻYTKOWANA JAKO KOŃ WIERZCHOWY, CHĘTNIE KUPOWANA PRZEZ WOJSKO W CELU WYPOSAŻENIA PUŁKÓW KAWALERII, OBECNIE KOŃ WSZECHSTRONNIE UŻYTKOWANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ POZNAŃSKI rasa koni hodowana w Wielkopolsce, powstała na bazie koni miejscowych krzyżowanych z końmi ras zagranicznych - trakeńskiej, wschodniopruskiej, berbeckiej, pełnej krwi angielskiej oraz czystej krwi arabskiej; początkowo użytkowana jako koń wierzchowy, chętnie kupowana przez wojsko w celu wyposażenia pułków kawalerii, obecnie koń wszechstronnie użytkowany (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ POZNAŃSKI
rasa koni hodowana w Wielkopolsce, powstała na bazie koni miejscowych krzyżowanych z końmi ras zagranicznych - trakeńskiej, wschodniopruskiej, berbeckiej, pełnej krwi angielskiej oraz czystej krwi arabskiej; początkowo użytkowana jako koń wierzchowy, chętnie kupowana przez wojsko w celu wyposażenia pułków kawalerii, obecnie koń wszechstronnie użytkowany (na 12 lit.).

Oprócz RASA KONI HODOWANA W WIELKOPOLSCE, POWSTAŁA NA BAZIE KONI MIEJSCOWYCH KRZYŻOWANYCH Z KOŃMI RAS ZAGRANICZNYCH - TRAKEŃSKIEJ, WSCHODNIOPRUSKIEJ, BERBECKIEJ, PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ ORAZ CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ; POCZĄTKOWO UŻYTKOWANA JAKO KOŃ WIERZCHOWY, CHĘTNIE KUPOWANA PRZEZ WOJSKO W CELU WYPOSAŻENIA PUŁKÓW KAWALERII, OBECNIE KOŃ WSZECHSTRONNIE UŻYTKOWANY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - RASA KONI HODOWANA W WIELKOPOLSCE, POWSTAŁA NA BAZIE KONI MIEJSCOWYCH KRZYŻOWANYCH Z KOŃMI RAS ZAGRANICZNYCH - TRAKEŃSKIEJ, WSCHODNIOPRUSKIEJ, BERBECKIEJ, PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ ORAZ CZYSTEJ KRWI ARABSKIEJ; POCZĄTKOWO UŻYTKOWANA JAKO KOŃ WIERZCHOWY, CHĘTNIE KUPOWANA PRZEZ WOJSKO W CELU WYPOSAŻENIA PUŁKÓW KAWALERII, OBECNIE KOŃ WSZECHSTRONNIE UŻYTKOWANY. Dodaj komentarz

6×2 =

Poleć nas znajomym:

x