JĘZYK ROMAŃSKI Z GRUPY LANGUES D'OIL, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY NORMANDII, KRAINY HISTORYCZNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI FRANCJI, ORAZ W NIEWIELKIM STOPNIU POBLISKICH WYSP NORMANDZKICH, NALEŻĄCYCH DO WIELKIEJ BRYTANII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

NORMANDZKI to:

język romański z grupy langues d'oil, którym posługują się mieszkańcy Normandii, krainy historycznej w północnej części Francji, oraz w niewielkim stopniu pobliskich Wysp Normandzkich, należących do Wielkiej Brytanii (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK ROMAŃSKI Z GRUPY LANGUES D'OIL, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY NORMANDII, KRAINY HISTORYCZNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI FRANCJI, ORAZ W NIEWIELKIM STOPNIU POBLISKICH WYSP NORMANDZKICH, NALEŻĄCYCH DO WIELKIEJ BRYTANII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.955

WIELOPESTKOWIEC, CAMORRA, KOSTIUMERNIA, KAPUCHA, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, KALECKI, CHOROBA TAYA-SACHSA, DEMARKACJA, TERGAL, LEBERWURST, TASMAN, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, ZJAWISKO KURZAWKOWE, GAZELA DAMA, GŁOWIK, ARCYPASTERZ, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, PRZECIWCIAŁO CYTOTROPOWE, OPRYSZCZKA, WYJEC, NIESUBTELNOŚĆ, PREDYKATYW, SZTUCZNA INTELIGENCJA, KODYFIKATOR, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, SOLUCJA, KREOL, ŻÓŁTLICA, WARUGA, CZARCI POMIOT, WIZAŻYSTKA, CELTYJKA, KWEZYTOZAUR, POCISK PRZECIWPANCERNY, NORYLSK, BANKOWOŚĆ INWESTYCYJNA, PRÓBA WODY, OŚWIĘCIM, BADACZ POLARNY, ZLEPIENIEC MYŚLACHOWICKI, CHOMIK CAMPBELLA, ATRAZYNA, HADRAMAUT, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, BŁĘDNIK KOSTNY, KOZIELSK, KUBAS, KRATA KSIĘCIA WALII, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, ROM, WSZYSTKOIZM, OKOLICA SZLACHECKA, HARENDA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, CHRUPKOŚĆ, PIDŻIN, HELLEN, INTUICJONIZM, DOJŚCIE, JEŻATKA AFRYKAŃSKA, CZYNNIK RAKOTWÓRCZY, SPAWALNIK, WSTRZĄS TEKTONICZNY, LEGENDA, PĘCINA, GOSPODARKA MIESZANA, FRYGIJSKI, RUTYNA, DOBRO KOMPLEMENTARNE, NACIEK, OSKARŻONY, DEKLINACJA NIJAKA, TETANUR, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, SZACHY AKTYWNE, SZPARNICOWATE, CHRONICZNOŚĆ, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, PRAWO UNIJNE, KOLEPIOCEFAL, ROBUSTA, RÓŻOWA LANDRYNKA, PŁASZCZYZNA S, KIRENIA, ŻELAZO, MAJDANIARZ, BŁĄD, ŚCISŁY POST, DIAGNOZA, TRAFIKA, GRZYBEK JAPOŃSKI, LINIA ŚNIEGU, KWADRANT, CZTEROPOLÓWKA, PROBLEM MARSZRUTYZACJI, FREDRO, MASZYNA CIEPLNA, ZAGNIEŻDŻENIE, BAKTERIA ŚLUZOWA, PARK PRZEMYSŁOWY, BŁAZENEK, CHAŁTURZYSTA, SAMOZAPALENIE SIĘ, MOMENT, ROZTWÓR KOLOIDOWY, BIEG PŁASKI, PELYKOZAUR, PACAN, LĘK DEZINTEGRACYJNY, IZOZYM, KLIMAT KONTYNENTALNY, DZIEWCZĘCOŚĆ, ESPERANTYDA, WIERTARKA, RAMFORYNCHOWCE, WSPÓŁCZYNNIK, SILNIK KOMUTATOROWY, RZEŹBIARNIA, OBRZYD, GRANULOMA, KOPUŁA LAWOWA, RUTENISTYKA, WKŁAD, KRAJ DWUJĘZYCZNY, DRZEWO, LAS DESZCZOWY, DESPOCJA, DEFICYT, RYBY MORSKIE, BŁĄD SYSTEMATYCZNY, KĄPIEL, MĘKI TANTALA, ŻYŁA, ŁYSZCZYK, ŻYDOFIL, ODKUPICIEL, WINDA, SKOCZNIA NARCIARSKA, PROKARBAZYNA, NERECZNICA BŁOTNA, FRANKISTA, ŚWIĘTÓWKA, GALERNIK, PSYCHUSZKA, EGZOTYK, WZGLĄD, CUKIER LODOWATY, CIAŁO, MIKSER, DŁAWIGAD AMERYKAŃSKI, JĘZYK JAKUCKI, KOLUMNA MARYJNA, TERMINAL NAFTOWY, SYSTEM WBUDOWANY, SUSEŁ PÓŁNOCNY, KONFERENCJA PRASOWA, GULISTAN, GALAKTYKA, TYRYSTOR, KŁOSEK, ALLOCHTON, DOBRO, TEBY, BŁYSKOTKA, GOTÓWKA, WODA-WODA, DEFENSYWA, KOSS, ASOCJACJA CHARGE, PRZEKŁADNIA CIĘGNOWA, MELINIT, POKOLENIE, TOSTOWNICA, SZCZEGÓLNOŚĆ, BIEGACZ, ABSOLUTYZACJA, SKLEP MONOPOLOWY, ARGOLIDA, TRZEŹWOŚĆ, NASTĘP, SYSTEM PARTYJNY, MYŚL, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, TRANSSEKSUALISTKA, OCZYSZCZALNIA, SZURPEK MISECZKOWATY, OPÓR, EKSPANSYWNOŚĆ, MIAZMAT, ANARCHIA, MAILOWANIE, ZGNIŁY KOMPROMIS, KOŁO RYCERSKIE, NORKA, JAPOŃSZCZYZNA, ZAKŁAD PRACY, PATAGOZAUR, SZMALCÓWKA, GAWORZENIE, NASTROSZ LIPOWIEC, ŚLONSKI, ZODIAK, CZARNY MAKAK CZUBATY, MACH, KROŚNIANIN, DWURURKA, MAGNI, PALEC ŚRODKOWY, ALBUMINA, TERRARYSTA, ABISAL, LATARNIA UMARŁYCH, ANTYKOAGULANT, NARRACYJNOŚĆ, ZWARCIE, NIESTACJONARNOŚĆ, PROTEZOWNIA, GRZBIETOPŁAT, JAZ RUCHOMY, SUTERENA, OLEJEK GERANIOWY, SESKWITERPEN, CEROWNIA, KLEJNOT HERBOWY, KONCHYLIOLOGIA, BABA-JĘDZA, ORKIESTRA SYMFONICZNA, WIWERA MALAJSKA, TOR, ASPOŁECZNOŚĆ, PODPORA, WYSPA KONTYNENTALNA, JANDA, WŁOCHY, MOPS, ADRES LOGICZNY, HAENDEL, WYMIENNIKOWNIA, MECHANIKA PRECYZYJNA, WYSPY SALOMONA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, SEMAFOR, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, ŻABA ZWINKA, POHULANKA, ASTROWIEŻYCZKA, JĘZYK ISLANDZKI, OLSZYNA, LÓD PAKOWY, BIOSELENOLOGIA, KUSKUS SZARY, POKAL, WERSJA STABILNA, MAMUTOWIEC OLBRZYMI, ZAKAŻENIE OPORTUNISTYCZNE, ODSTRZAŁ, OBIEKT SPORTOWY, WĘŻOWNIK, CHOINA KANADYJSKA, CYPRZYK, MOWA POZORNIE ZALEŻNA, PRZEJĘCIE, ILUZJA, WĘŻOWIDŁA, REAKTOR, POEMAT HEROIKOMICZNY, CERATORYT, KARACZAJ, OBIEG SYNODYCZNY, NARZĄD RODNY, NERD, INTENDENT, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, TAHITAŃSKI, OWCA KANADYJSKA, ŻAKINADA, CHLOREK MIEDZI(II), LIMONIADA, BUSINESSWOMAN, MISO, REKTYFIKACJA SPIRYTUSU, STRESIK, PARKING ROWEROWY, POWIEŚĆ GOTYCKA, MŁYNEK DO ZLEWOZMYWAKA, POKÓJ, CUKRÓWKA, TRANCE, PUSZKARZ, GARNITUR, ELASMOZAURY, KASYNO, PUNKT ASEKURACYJNY, UNIK, TRZON TŁOKOWY, MIKOŁAJKI, RELIGIOLOG, ?EUROPA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.955 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK ROMAŃSKI Z GRUPY LANGUES D'OIL, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY NORMANDII, KRAINY HISTORYCZNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI FRANCJI, ORAZ W NIEWIELKIM STOPNIU POBLISKICH WYSP NORMANDZKICH, NALEŻĄCYCH DO WIELKIEJ BRYTANII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK ROMAŃSKI Z GRUPY LANGUES D'OIL, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY NORMANDII, KRAINY HISTORYCZNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI FRANCJI, ORAZ W NIEWIELKIM STOPNIU POBLISKICH WYSP NORMANDZKICH, NALEŻĄCYCH DO WIELKIEJ BRYTANII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
NORMANDZKI język romański z grupy langues d'oil, którym posługują się mieszkańcy Normandii, krainy historycznej w północnej części Francji, oraz w niewielkim stopniu pobliskich Wysp Normandzkich, należących do Wielkiej Brytanii (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

NORMANDZKI
język romański z grupy langues d'oil, którym posługują się mieszkańcy Normandii, krainy historycznej w północnej części Francji, oraz w niewielkim stopniu pobliskich Wysp Normandzkich, należących do Wielkiej Brytanii (na 10 lit.).

Oprócz JĘZYK ROMAŃSKI Z GRUPY LANGUES D'OIL, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY NORMANDII, KRAINY HISTORYCZNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI FRANCJI, ORAZ W NIEWIELKIM STOPNIU POBLISKICH WYSP NORMANDZKICH, NALEŻĄCYCH DO WIELKIEJ BRYTANII sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - JĘZYK ROMAŃSKI Z GRUPY LANGUES D'OIL, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY NORMANDII, KRAINY HISTORYCZNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI FRANCJI, ORAZ W NIEWIELKIM STOPNIU POBLISKICH WYSP NORMANDZKICH, NALEŻĄCYCH DO WIELKIEJ BRYTANII. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast