OBRAZ LUB RZEŹBA POWTÓRZONA PRZEZ TWÓRCĘ ORYGINAŁU RÓŻNIĄCE SIĘ WYMIARAMI LUB DROBNYMI SZCZEGÓŁAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REZERWA to:

obraz lub rzeźba powtórzona przez twórcę oryginału różniące się wymiarami lub drobnymi szczegółami (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REZERWA

REZERWA to:

grupa osób z drużyny, które w czasie danego meczu czekają, aby zastąpić innych graczy w szczególnych sytuacjach, np. w przypadku kontuzji (na 7 lit.)REZERWA to:

powściągliwość, ostrożność w ocenie czegoś, ograniczone zaufanie do czegoś, nieufność (na 7 lit.)REZERWA to:

oddział wojska, który nie bierze udziału w walkach, ale może być do niego powołany (na 7 lit.)REZERWA to:

nieufność wobec kogoś, często połączona z niechęcią, lekką wrogością, chłodem w relacjach (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OBRAZ LUB RZEŹBA POWTÓRZONA PRZEZ TWÓRCĘ ORYGINAŁU RÓŻNIĄCE SIĘ WYMIARAMI LUB DROBNYMI SZCZEGÓŁAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 26.198

GEKON, WYCINEK, KARBIDEK, TRANSSEKSUALISTKA, LUFT, WYSPA, FRYZYJSKI, DIATERMIA, KRYSZTAŁ DENDRYTYCZNY, MLECZKO, KOŃ DOŃSKI, WYRAZISTOŚĆ, NIERÓB, WIRTUOZOSTWO, PLATFORMA SERWEROWA, JEŻYNA, EUTENIKA, OCZYSZCZALNIK, CHOROBA WODUNKOWA, BOB, MYSZ ZAROŚLOWA, MYCA, OMDLAŁOŚĆ, POTENCJAŁ, CYKL KOSMICZNY, GOJ, MIKROMACIERZ DNA, NATASZA, BODZIEC, BLADA TWARZ, DRUCIARZ, MYDELNICZKA, APOLIŃSKOŚĆ, MONARCHIANIZM, HYDRORAFINACJA, CHOROBA GAMSTORP, SZAŁAS, RESPIRATOR, RENTA PLANISTYCZNA, INŻYNIERIA WIEDZY, OPUKIWANIE, TEGOROCZNOŚĆ, ANTENA, ABISAL, SAŁATA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, ILUZORYCZNOŚĆ, POTWÓR, NACIOS, PERŁA URIAŃSKA, LINIA, PAŁANKA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, PACHOLĘ, AŁUN, ARAMEIZM, PLATFUS, UDRĘCZENIE, PIERNIK LUBELSKI, HIBERNACJA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, ODPRZĘG, TYRANIA, NIEUŻYTECZNOŚĆ, MAZUT, BRYŁA SZTYWNA, KAFKA, UBÓJ, DAWKA PROGOWA, NIEPEWNOŚĆ, BRACTWO SZPITALNE, SZACHOWNICA PUNNETTA, STONKA, GRZECHOTNICZEK KARŁOWATY, KALIBER, MAMMOLOGIA, TARTINKA, TASIEMCE, FRYWOLITKA, ARNO, ZRANIENIE, PROTETYKA, RACHUNEK CAŁKOWY, KOCZOWNIK, NEUROBLASTOMA, ZESPÓŁ CHOROBOWY, WIZYTÓWKA, KOŁNIERZ, STROPNICA, SAMSON, ŻALE, PLAN OGÓLNY, OPERA, STRUNA GŁOSOWA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, PRZEJAZD KOLEJOWY, KARA GŁÓWNA, PRZYNĘTA, WSZYSTKOŻERCA, SALA, UZWOJENIE WTÓRNE, ODPRAWA CZASOWA, BULIONÓWKA, SERWETECZKA, STARTER, LINIA TRAMWAJOWA, KASETON, KOŁOMYJEC, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, DZ, ŻUREK, ZAWIKŁANIE, CUKIER LODOWATY, KARTA, JADZICA, ALFABET PUNKTOWY, MURRINA, AMEN, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, TOŃ, ASFODEL, WEŁNIAK, CHEDDAR, NAKŁADKA, SYNAPIZM, STOŻEK NAPŁYWOWY, DUŻY PION, POLITYKA GOSPODARCZA, TŁOCZEK, OKA, ELITARNOŚĆ, ZACHWALACZ, AFEKT PATOLOGICZNY, INDUKCJA WŁASNA, TRASA WYLOTOWA, BI, DRĄŻEK, KSIĘŻYC GALILEUSZOWY, STOWARZYSZENIE, PROMINENCJA, PRZYBŁĘDA, KOMÓRKA INTERSTYCJALNA, KOMISJA NADZWYCZAJNA, MIOTŁA, KAUCZUKOWIEC, AEROZOL, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, MIEJSCE ŚWIĘTE, ANTYUTLENIACZ, GLISSANDO, PRZEKUPKA, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, PARCIANKA, BEZROBOCIE DŁUGOOKRESOWE, PRZYLŻEŃCE, SPLĄTANIE, POMPA GŁĘBINOWA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, AKTOR KOMICZNY, MIKROKLIMAT, GOSPODARKA POZABUDŻETOWA, LAMPROFIR, OLEFINA, RYBA AKWARIOWA, KULBAKA, TASZCZYN PSZCZELI, PYRA, ANION HYDROKSYLOWY, BAZOFIL, ZŁOTA KSIĘGA, DACH HEŁMOWY, BAGIENNIK ŻMIJOWATY, WYSTRÓJ, GARDZIEL, SOCJALIZM NAUKOWY, SZARSZA, PADACZKA MIOKLONICZNA, ZBROJENIE, ANTYSZTUKA, DUMP, SKUPISKO, SZYSZKA, RANEK, MATERIAŁ MORENOWY, CHROMOSOM METACENTRYCZNY, WSTRZYMANIE, ORMIAŃSKI, MASA SOLNA, ŁAMAGA, BINDA, AŁMA ATA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, POTÓWKA, PRIMADONNA, DZIEWIARKA, ULICA, OPONA PAJĘCZA, STRAJK OKUPACYJNY, PODŚCIÓŁKA TŁUSZCZOWA, KĘPKA, LIŚĆ ŁODYGOWY, TRAMWAJ, RAMA, NIESPAW, WULKAN BŁOTNY, BAŁAGULSZCZYZNA, DEMONSTRACJA, ŚLEPA AMUNICJA, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, OKRES PÓŁTRWANIA, INTERPOZYCJA, SAMOZAPŁON, PLUDRY, PRZEKŁADNIA OBIEGOWA, KUDŁACZ, WYRACHOWANIE, ŁAWA KOMINIARSKA, REKTASCENCJA, PAMIĘTNIK, KOPIA, POCIĄG METRA, AGENDA, HEADHUNTER, WALKA, PLACÓWKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, HEL, PRYSZNIC, TYFLOPEDAGOGIKA, GŁOWNIA GUZOWATA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, OPERATOR KABLOWY, ŁACZA, MECENASKA, CINEREA, ZARYCIE NOSEM, KATEGORIA SPOŁECZNA, ZWARTOŚĆ, KLASA, ANTENA YAGI-UDA, AMALGAMAT, BRIENZ, ZŁORZECZENIE, NERD, ŹREBIĘ, KARTUZJA, CZARKA, PŁONNIKI, ZNACZENIE, MEDYCYNA WEWNĘTRZNA, BANALNOŚĆ, PREZENTER, TEREN, KONSERWATOR ZABYTKÓW, DROBNICOWIEC, ZAGROŻENIE, PRAWO GŁOSOWE, BUKIET, MONOPOL FISKALNY, CHEMIA, OCHOTNIK, SAMOPAŁ, ANSAMBL, POSTRZELENIEC, GALARETA, GRZEBIEŃ, NIEMĘSKOŚĆ, PRZESTRZELENIE, TARCZA KRYSTALICZNA, DOJŚCIE, GRA NA ZWŁOKĘ, ADAGIO, PODOKARP, DYSTANS, NACISK, FUNDUSZ PŁAC, KUGLARZ, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, BETAKSOLOL, BAT, MÓR, KANCONA, NOŻYK, ŁUT SZCZĘŚCIA, DEGRADACJA, KONSTYTUCJA, SZPULA, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, DWÓJNIK, CZYNNIK NIECENOWY, SEJMIK RELACYJNY, GREJ, KALCEOLARIA, WYWÓZ, LATAWICA, KARAFKA, ?HISTORIA LITERATURY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 26.198 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OBRAZ LUB RZEŹBA POWTÓRZONA PRZEZ TWÓRCĘ ORYGINAŁU RÓŻNIĄCE SIĘ WYMIARAMI LUB DROBNYMI SZCZEGÓŁAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OBRAZ LUB RZEŹBA POWTÓRZONA PRZEZ TWÓRCĘ ORYGINAŁU RÓŻNIĄCE SIĘ WYMIARAMI LUB DROBNYMI SZCZEGÓŁAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REZERWA obraz lub rzeźba powtórzona przez twórcę oryginału różniące się wymiarami lub drobnymi szczegółami (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REZERWA
obraz lub rzeźba powtórzona przez twórcę oryginału różniące się wymiarami lub drobnymi szczegółami (na 7 lit.).

Oprócz OBRAZ LUB RZEŹBA POWTÓRZONA PRZEZ TWÓRCĘ ORYGINAŁU RÓŻNIĄCE SIĘ WYMIARAMI LUB DROBNYMI SZCZEGÓŁAMI sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - OBRAZ LUB RZEŹBA POWTÓRZONA PRZEZ TWÓRCĘ ORYGINAŁU RÓŻNIĄCE SIĘ WYMIARAMI LUB DROBNYMI SZCZEGÓŁAMI. Dodaj komentarz

4+8 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast