ELEMENT ŁĄCZĄCY DWA LUB WIĘCEJ ZESPOŁÓW JAKIEGOŚ URZĄDZENIA LUB JEDNO URZĄDZENIE Z DRUGIM UMOŻLIWIAJĄCY ICH WZAJEMNĄ WSPÓŁPRACĘ LUB PEŁNIENIE OKREŚLONEJ FUNKCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEJŚCIÓWKA to:

element łączący dwa lub więcej zespołów jakiegoś urządzenia lub jedno urządzenie z drugim umożliwiający ich wzajemną współpracę lub pełnienie określonej funkcji (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEJŚCIÓWKA

PRZEJŚCIÓWKA to:

przejściowy, tymczasowy okres (na 12 lit.)PRZEJŚCIÓWKA to:

coś na krótki czas, na okres przejściowy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEMENT ŁĄCZĄCY DWA LUB WIĘCEJ ZESPOŁÓW JAKIEGOŚ URZĄDZENIA LUB JEDNO URZĄDZENIE Z DRUGIM UMOŻLIWIAJĄCY ICH WZAJEMNĄ WSPÓŁPRACĘ LUB PEŁNIENIE OKREŚLONEJ FUNKCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.211

MANIPULATOR, KACZKA, ARCUS COSECANS, WYDŁUŻALNIK, COOLER, ÓSEMKA, WYZIEWY, GŁOWICA, RETRANSMISJA, KRUSZNICA, MAKSIMUM, JEDWAB OCTANOWY, MURRINA, GRETING, CŁO PROHIBICYJNE, TRAMWAJ, DROBINA, ANATOMIA, ŚLEPOTA KOROWA, MNIEJSZE ZŁO, CHOROBA BOSTOŃSKA, INTELEKTUALISTA, SUBSTRAT, MAŁPA, KANAŁ, KURATOR, BAMBUS, ABERRACJA, KURZA TWARZ, PRUSY, PLUS, BROWAR, NIMFA, HEJNAŁ, SAMOPOMOC, NIECKA ARTEZYJSKA, NACIĄG, UMIEJĘTNOŚĆ, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, KOEGZYSTENCJA, CLERK, FLANSZA, SPIEK, PORTUGALSKI, VIBRATO, INKUBACJA, NOMOKANON, SZWEDZKI, KRZYŻYK, KULT SOLARNY, LEMIESZ, GWIAZDA NOWA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, WENTYL, GIRLANDA, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, ŚCIANA, FILTR POWIETRZA, ALMANACH, PROGRAMOWANIE ZERO-JEDYNKOWE, NADLOTKA, WIEŚ, TORII, FRANCUSKOŚĆ, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, KOŁYSANIE, BASZTA PROCHOWA, PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH, GRZEBACZ, PROSTOWÓD, PROPEDEUTYK, GRECKI, SŁOWNIK, DANIO, WYCIĄG, PATRON, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, LIMFOBLAST, WALIDATOR, ŚWIADECTWO, OSTENTACYJNOŚĆ, DRAMAT WOJENNY, ROZSTĘP, PORT, PISMO WĘZEŁKOWE, OTTO, HOŁOBLE, AGREGAT, MACICA, BIZA, PIEPRZ MNISI, MATERIAŁ, TARADAJKA, DWÓJECZKA, POMÓR, PŁUCA, SZAGRYN, ANOMALIA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, PRZENOŚNOŚĆ, WIĄZANIE, DRAMATYKA, PLEBISCYT TERYTORIALNY, KOMISJA SKRUTACYJNA, SAKLA, KONIEC, REPREZENTACJA GRAFU, PIĘCIOKROTNOŚĆ, KOLEBKA, PŁAT NOŚNY, SUKMANA, KROPLÓWKA, GALWANOSTEGIA, DEPORTACJA, HANZA, KRYZA, CZĘŚĆ ZDANIA, JARZĘBINA, TĘTNICA BIODROWA, OTRUCIE, OŚWIETLACZ, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, PATRONKA, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, OBRÓT PIENIĘŻNY, CZOSNEK, KLUCZ, KUKIEŁKA LESSOWA, KOK, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, PREZENTACJA, TOPNIK, ZAWODOWIEC, KRAB, CEREMONIAŁ, PRZESTRZEŃ PUBLICZNA, BERLACZ, KWASZONKA, HEGEMONICZNOŚĆ, BĄBELEK, INDIANKA, SAMOCHÓD GAŚNICZY, BRZEG, SĄCZEK, POTENCJOMETRIA, HISTORYZM, ORGAN, SANIE, PŁYTA GŁÓWNA, OSIEMDZIESIĄTKA, NORMATYWISTA, PŁYTKA, KAULIKARPIA, TECZKA, OŻWIOWATE, PRZEPITKA, ELEMENT ODSTAJĄCY, ŁUSZCZYK INDYGOWY, TĘPOLISTKA, ANDRIĆ, PRZESTRZEŃ, ANTAŁEK, DIAKONIA, FALA, OŚMIOKROTNOŚĆ, ZGNIATACZ KCIUKÓW, KOREKTOR, GLORIA, ABNEGATKA, KLASTER, WYŚWIETLACZ, KOŁO, EPOKA, BIOMETRIA, OKRĘŻNOŚĆ, RÓWNONOGI, DETONATOR, STANOWISKO, FILIGRAN, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, HEMOROID, NAWÓZ ORGANICZNY, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, PRZECIWUTLENIACZ, NIT, AURA, MARKIZETA, AKRECJA, FLAUSZ, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, GUFFA, OSADA, SIOSTRZYCZKA, SZLACHAR, FALKA, ATONIA, PRZYŁBICA, KREDKA, STARTER, ALTOCUMULUS, ŻEGLUGA, MARIONETKA, WSPÓŁREGENT, MANEŻ, PRANIE PIENIĘDZY, USTNIK, WARKOCZ, REGENERACJA, PAUTSCH, ABSOLUCJA, DERMOKOSMETYK, GLEBA KOPALNA, WŚCIBSKOŚĆ, STYGOKSEN, AKATALEKSA, IN MEDIAS RES, SKIFF, KANAŁ DERYWACYJNY, PĘDZLIK, KASATA, PRZESIĘK, BIEGUN MAGNETYCZNY, MASZYNKA, INSTALACJA, KIERKI, PODGRZEWACZ, KOLEUS, ELASTYK, KLAKSON RĘCZNY, MOTYLEK, IDENTYFIKACJA, OBROŃCZYNI, SKURCZ, KOMA, PRZYWILEJ OJCZYŹNIANY, SZCZĘKA, BALAST, ANIMACJA KOMPUTEROWA, LIBERIA, KOŃCÓWKA, OBCHÓD, CUDOTWÓRCZYNI, PRODUKCJA, PRZEWÓD RATUNKOWY, DZIEWIĄTY, CHRZEST BOJOWY, BUTERSZNIT, ŻÓŁW TORFOWISKOWY, WIDEOMANIAK, AKWEN, ROZDZIELANIE IZOTOPÓW, WAFEL, SOKOLE OKO, ŁBISKO, KOMORA JONIZACYJNA, LAMPA, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, BACKGROUND, POŁOŻENIE, ZRZUT, PŁACHTA, GARNITUR, KOŁYSKA, NIECHLUBNOŚĆ, WIZJER, USZKODZENIE, WŁAŚCIWOŚĆ, BODMERIA, WIELOFAZOWOŚĆ, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, TRANSAKCJA KOMPENSACYJNA, BEZPIECZNIK, RAMA, HAMULEC POMIAROWY, WOJNA, STACJA, BRUMBY, PRYMARIUSZ, STROIK, FAZA, OMEGA, GARMAŻERNIA, FUTURE SIMPLE, SKANER, POCHODNA, DUCH OPIEKUŃCZY, DRABINA, WYBIERAK, WYSŁUGA LAT, PIEC PŁOMIENNY, ANALIZA KONKURENCJI, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, ZAPARZACZ, REDUTA, OKIENKO TRANSFEROWE, SPRZEDAWALNOŚĆ, DOBRO POZYCJONALNE, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, ZATOPIONA DEPRESJA, ?KLAPKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.211 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEMENT ŁĄCZĄCY DWA LUB WIĘCEJ ZESPOŁÓW JAKIEGOŚ URZĄDZENIA LUB JEDNO URZĄDZENIE Z DRUGIM UMOŻLIWIAJĄCY ICH WZAJEMNĄ WSPÓŁPRACĘ LUB PEŁNIENIE OKREŚLONEJ FUNKCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEMENT ŁĄCZĄCY DWA LUB WIĘCEJ ZESPOŁÓW JAKIEGOŚ URZĄDZENIA LUB JEDNO URZĄDZENIE Z DRUGIM UMOŻLIWIAJĄCY ICH WZAJEMNĄ WSPÓŁPRACĘ LUB PEŁNIENIE OKREŚLONEJ FUNKCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEJŚCIÓWKA element łączący dwa lub więcej zespołów jakiegoś urządzenia lub jedno urządzenie z drugim umożliwiający ich wzajemną współpracę lub pełnienie określonej funkcji (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEJŚCIÓWKA
element łączący dwa lub więcej zespołów jakiegoś urządzenia lub jedno urządzenie z drugim umożliwiający ich wzajemną współpracę lub pełnienie określonej funkcji (na 12 lit.).

Oprócz ELEMENT ŁĄCZĄCY DWA LUB WIĘCEJ ZESPOŁÓW JAKIEGOŚ URZĄDZENIA LUB JEDNO URZĄDZENIE Z DRUGIM UMOŻLIWIAJĄCY ICH WZAJEMNĄ WSPÓŁPRACĘ LUB PEŁNIENIE OKREŚLONEJ FUNKCJI sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - ELEMENT ŁĄCZĄCY DWA LUB WIĘCEJ ZESPOŁÓW JAKIEGOŚ URZĄDZENIA LUB JEDNO URZĄDZENIE Z DRUGIM UMOŻLIWIAJĄCY ICH WZAJEMNĄ WSPÓŁPRACĘ LUB PEŁNIENIE OKREŚLONEJ FUNKCJI. Dodaj komentarz

2×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast