COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE TRZYDZIESTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRZYDZIESTKA to:

coś lub ktoś oznaczone trzydziestką, noszące taki numer (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRZYDZIESTKA

TRZYDZIESTKA to:

trzydziestolatka - kobieta mająca trzydzieści lat (na 12 lit.)TRZYDZIESTKA to:

grupa obiektów, która składa się z 30 elementów (na 12 lit.)TRZYDZIESTKA to:

liczba 30, numer 30 (na 12 lit.)TRZYDZIESTKA to:

wiek, 30 lat; także uroczystość, podczas której świętuje się trzydziestolecie (na 12 lit.)TRZYDZIESTKA to:

prędkość 30 kilometrów na godzinę (na 12 lit.)TRZYDZIESTKA to:

coś, co zawiera 30% czegoś lub ma 30 jednostek mocy (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE TRZYDZIESTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.758

TŁUMACZ, SZLUFKA, WĘGIERSKI, MECHANIZM ODPALAJĄCY, DZIUPLA, KWARTET, KABAT, ROZGRZEWACZ, TRZYNASTKA, MARIO, LETARG, KSIĄŻĄTKO, WITEKS CZCZONY, ROZPIERACZ, MAGNESIK, TIOSÓL, FRANCA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, PUSZKA, KĄT PROSTY, TAMBURMAJOR, KRATKA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, KLEIK, CUDACTWO, BOKS GARAŻOWY, DRUGIE DNO, SALATERKA, NADRUK, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, ZDROJEK POSPOLITY, KANOE, ZAWODOWOŚĆ, ODWYKÓWKA, TRANSFLUENCJA LODOWCA, PIEPRZYK, PRECEDENSOWOŚĆ, KOKPIT, TEOGONIA, SILNIK NAPĘDOWY, WATA, KLAKA, SROMOTA, NIESTEROWNOŚĆ, TASIEMCE, CHABANINA, PAROSTATEK, CIASNOŚĆ, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, RUBELIT, PODRYG, UŻĄDLENIE, PRODUCENTKA, PODKOWA, KISZKA WĄTROBIANA, GEN SPRZĘŻONY, ROTA, KOLEGA PO FACHU, MATERIAŁ SKALNY, KRÓLEWICZĄTKO, BLOCZEK, POŻYTEK, LEMIESZ, EMAKIMONO, MYDELNICZKA, RAMIĘ, SOLITER, DOMEK, WYŁĄCZNIK, ASD, NORWESKI, ATRAKCJA, ZNACZENIE, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, ULTRAMARYNA, BYSTROŚĆ, POMIESZANIE ZMYSŁÓW, OBIEKT WESTCHNIEŃ, ZAKON MNISZY, ANGORA, JAMA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, POWTÓRZENIE, PRZODOWNIK, DYPODIA, UDZIAŁ, OPERATOR KABLOWY, WYROŚL, BAŃKA MYDLANA, KONUS, POZIOMNICA, PRZEŚWIETLENIE, KLERK, SŁUP, SORBET, PRZEJAW, AMUR, WĘGIERKA, WYBIERACZ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, SAMOLOT WĄSKOKADŁUBOWY, WYTWÓR, POWTÓRZENIE, PRZEPITA, NIKT, SZOK CENOWY, EKSPRESJA GENU, BUM, MIŚ, STEREOTAKSJA, APOKRYFICZNOŚĆ, POWAŁA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, OCHRONA, GŁOWICA, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, PIEPRZ, OTWÓR, OCHOTNIK, GRAFIKA, KŁAKI, DESTRUKCYJNOŚĆ, PRYMAT, NEUROPATIA, WYZNANIOWOŚĆ, ZAJĄKNIĘCIE, TIURMA, OSTRY DYŻUR, SUBRETKA, PROMINENT, DRUT, ŻYWIEC, WYLOT, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, DETENCJA, ATRAKTANT, CAŁUN TURYŃSKI, SENES, DOŁEK, TYMPANON, BASZŁYK, CHARAKTERYSTYKA, OKRES INTERGLACJALNY, WIERNOŚĆ, RAWA, OSTOJA, OBERWANIE CHMURY, INSTALACJA, RETRAKCJA, PANI, NAGOŚĆ, SAMOOBRONA POWSZECHNA, PRZERÓB, ŻEBRO, ZAŚPIEW, PRODUCENT, OBOPÓLNOŚĆ, WITAMINA, OPROGRAMOWANIE TYPU SHAREWARE, ZWODNICZOŚĆ, NAPÓJ WINOPOCHODNY, HIPERWENTYLACJA, SIDARA, OWOC, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, PŁYTA KONTYNENTALNA, DESKA SEDESOWA, KAMIZELKA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, NIEREGULARNOŚĆ, BEAR, SIŁY POKOJOWE, TRANSPARENT, PODOKARP, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, DOKUMENTACJA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, NAGRODA, KAZBA, BURGER, WĘDRÓWKA, KRANÓWKA, ZDRADA, CELA, CIEMNOŚĆ, NOMINALNOŚĆ, KONTROLA DOSTĘPU, KAMIKADZE, GOŹDZIANKA, PIEROGI, SZAŁAS, PRZĘDZA, SKÓRZAK, FIAKIER, BAZYLIKA WIĘKSZA, OBLEW, MACHANIE RĘKĄ, LIBERIA, CHŁAM, SOCZEWKA, KASZA, ŻYWY, LICHWA, TĘPICIEL, MODA, HORYZONT ZDARZEŃ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, APORT, WIECZNE PIÓRO, SEMESTR LETNI, KREMÓWKA, STAŁOŚĆ, KOSZYKÓWKA ULICZNA, EMPORA, KŁOSEK, GOL SAMOBÓJCZY, DRABKA, GRADUAŁ, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, PRZEPRAWA, NIEOBOJĘTNOŚĆ, EDYKUŁA, CIASNOŚĆ, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, BYSTRZACHA, MĄKA, PIĘTNASTOKROTNOŚĆ, KSIĘSTWO, OPONA, KONWERTER, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, SIŁA WYŻSZA, DIAFANOSKOPIA, LOKOMOTYWA ELEKTRYCZNA, PIEC DYMARSKI, NIESTRAWNOŚĆ, RZADZIZNA, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, NIEODZOWNOŚĆ, EMISJA WTÓRNA, JAZDA BEZ TRZYMANKI, PAMIĘTNIK, CHŁODNIK, ZAPORA OGNIOWA, RASOWOŚĆ, ROZTWÓR STAŁY, CAPRICCIO, SUROWOŚĆ, KORD, CHEMOATRAKTANT, GRUSZKA, GRODZISZCZANKA, KURACJA, HARTOWNOŚĆ, FRANCUSKOŚĆ, SPEAKER, JOGURCIK, ROZMIAR, SENSYBILIZATOR, SKONIA, UPGRADE, HAMBURGER, SAJGONKA, MÓRG, KROPELKA, ANTABA, SŁUCHOWISKO, OSADA, DEPOZYT, KSZTAŁCICIEL, RESKRYPT, ROPA, AMBASADOR, KOOPERATOR, BATY, SKRA, KORDIAŁ, RELIKWIA, CZEREŚNIAK, ALTERNATYWA, POZIOM, JAN, WIERCIPIĘTKA, POKRZYWDZONA, CHROBOTEK, SOLANKA, STAWIANIE, ELIKSIR ŻYCIA, DEGRADACJA, PUKNIĘCIE, DRAMAT HISTORYCZNY, SALA, RODODENDRON, PUNKT MOTORYCZNY, POŚCIELÓWKA, FAJANS, PREFIKS, SZKARADZIEŃSTWO, ?KRUŻA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.758 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE TRZYDZIESTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE TRZYDZIESTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRZYDZIESTKA coś lub ktoś oznaczone trzydziestką, noszące taki numer (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRZYDZIESTKA
coś lub ktoś oznaczone trzydziestką, noszące taki numer (na 12 lit.).

Oprócz COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE TRZYDZIESTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - COŚ LUB KTOŚ OZNACZONE TRZYDZIESTKĄ, NOSZĄCE TAKI NUMER. Dodaj komentarz

2+8 =

Poleć nas znajomym:

x