WIELKOŚĆ FIZYCZNA OKREŚLAJĄCA ENERGIĘ ZGROMADZONĄ W POLU ELEKTRYCZNYM, W KONDENSATORZE, W POLU ŁADUNKU SFERYCZNEGO LUB ENERGIĘ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ENERGIA ELEKTRYCZNA to:

wielkość fizyczna określająca energię zgromadzoną w polu elektrycznym, w kondensatorze, w polu ładunku sferycznego lub energię prądu elektrycznego (na 18 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ENERGIA ELEKTRYCZNA

ENERGIA ELEKTRYCZNA to:

elektryczność, prąd; energia elektryczna będąca elementem obrotu na rynku (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIELKOŚĆ FIZYCZNA OKREŚLAJĄCA ENERGIĘ ZGROMADZONĄ W POLU ELEKTRYCZNYM, W KONDENSATORZE, W POLU ŁADUNKU SFERYCZNEGO LUB ENERGIĘ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.929

RAMA, BALON, WYLOT, RUGI, PIANA, INDUKTOR, PRAWO MAJĄTKOWE, SZTYCH, KARBROMAL, IMPEDIMENTA, BAGIETA, STRZAŁ, KAPRYS, PIENIĄDZ LOKALNY, CZEREP, DOM WCZASOWY, RZEKOTKA DRZEWNA, GALARETA, WAŁ, PRZESTAWNIA, DZIAŁ WÓD, FILODENDRON, DYSZKANCIK, BALDACH, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, BOCZEK, EFEKT RYGLA, KARA UMOWNA, ADAPTER, GALÓWKA, ŚCISKACZ, OKRZEMKI, ŻAGIEL, NIEWINNA KREW, PACHOLĘ, KULT JEDNOSTKI, REMONT KAPITALNY, KULEBIAK, LICZEBNIK, BEZWODNIK, KRÓLIK FLORYDZKI, AZOTAN, OCENA, MORWIN, HASŁO, OBCHÓD, KACZUGA INDYJSKA, DÓŁ, LIGAND, WALC, KNOTNIK ZWISŁY, PALIA, BARANEK, HOKEJ, MONOPARTYJNOŚĆ, KORYTKO, FARSZ, KOLUMBARIUM, DUŃSKOŚĆ, TYRANEK, HALO, USŁUGI SPOŁECZNE, SYLWETA, KASZKIET, LEMIESZ, CZWARTY, SREBRO, PACHWINA, WYDŁUŻALNIK, MOST POWIETRZNY, ASYSTA, SPIRYT, POŁYSK, KOPARKA, AGRESJA INSTRUMENTALNA, IMACZ, GRUSZECZKA, REFLEKTOR, ABRAZJA, TROP, POMOC, POKŁAD STATKU, RÓŻOWA LANDRYNKA, INTRATA, KONEW, SUBSTANCJA OBCA, TEORIA CIAŁ, PAWĘŻ, KATION, OKARYNA, GOŁOLEDŹ, PIERWSZEŃSTWO, SYGNAŁEK, GAZ SYNTEZOWY, DRAPIEŻNIK, DYBUK, STYL, EFEKT STYKU, BARETER, BALON, BASEN, UMIEJĘTNOŚĆ, JACOBI, ŹREBIĘ, UWŁASZCZENIE BEZPOŚREDNIE, JASTRZĘBIE OKO, PROSAK, BLASTODERMA, UBOGI KREWNY, PODZBIÓR, BEJCA, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, FORMACJA, GŁUPTAS, KONDENSACJA, EMALIA, GRZEBIEŃ, TINGEL-TANGEL, DIETA ASPIRYNOWA, ASESOR, WYŁAPYWACZ, BOB, SIEĆ, WŁĄCZNIK, SŁOWACKI, MARAN, RUCH, JĄKANIE, POTWORKOWATOŚĆ, KASZUBSKI, DIATRYBA, INDUKTOR, CIASTO PIASKOWE, CZUB, KOTERYJNOŚĆ, STOŻEK WULKANICZNY, KARTA, GRZYBNIA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, PRZESZCZEPIENIE ROGÓWKI, OMDLAŁOŚĆ, DETAL, OWADOŻERNOŚĆ, GATUNEK INWAZYJNY, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, GORĄCE ŹRÓDŁO, WIEŚ PLACOWA, PISZCZEK, KABINA, KAREL, SZPULKA, ORGAN, ŁAŃCUCH, KONSYGNATARIUSZ, PREDYKACJA, KOGA, DYFUZOR, WEŁNA, CUDZOŁOŻNICA, KOŁPAK, STATUS MATERIALNY, PIRACTWO, KUNDMAN, KARYKATURALNOŚĆ, WEŁNIAK, PIĄTY, BINDA, STRÓJ, NIEDYSPONOWANIE, AUTOMOBILISTA, DIASYSTEM, PERMISYWNOŚĆ, DUCHOWIEŃSTWO, DOKŁADNOŚĆ, GRAMOWID, GRAJCAR, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, PORFIROBLAST, KONTO DEPOZYTOWE, BLOK, PODWOIK, KALIMBA, UPOLITYCZNIENIE, GYMKHANA, PAPRYKARZ, MISTRZU, BAJKA, TURNIA, WIEŻA SZYBOWA, STAW, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, DILER, AMORFIK, PIĘĆDZIESIĄTKA, CZYSTKA ETNICZNA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, PRZYGOTOWANIE, GAL, BIAŁORUSKI, STOŻEK DZIOBOWY, GUMNO, EKRAN, SYTK, CONCEPT ART, POWIEŚĆ S-F, EGZEMPLARZ OKAZOWY, ZAKOPCENIE, SYFON, GICZ, RADCA, GRZEBACZ, PRYWATYZACJA LIKWIDACYJNA, PROFESOR ZWYCZAJNY, DZIELNIK, CHROBOTEK, DWORZANIN, LEBERWURST, NOTOWANIA, PARALIZATOR ELEKTRYCZNY, MARKGRAF, SAKRAMENT, REPETYCYJNOŚĆ, PLOTER GRAWERUJĄCY, GENEZA, SZYLKRET, UMOWA, JON KOMPLEKSOWY, WYCHODŹSTWO, TYFTYK, MOMENT MAGNETYCZNY, NABIODRNIK, NADRUK, NAPAŚĆ, SKANDYNAWSKOŚĆ, DIAMENT, STACJA, KRWAWNIK, CZYŚCIOCHA, CIĄGUTEK, MANSZETA, POUSSIN, DOMICYL, REKLAMA PORÓWNAWCZA, PRĘDKOŚĆ, RELISZ, PROGRAMOWANIE CAŁKOWITOLICZBOWE, ŚLONSKI, RÓŻYCZKOPRĄTNIK KANADYJSKI, BEZPIECZNY SEKS, KOŁNIERZYK, HEMOROID, VIRGA, AGENT, CYTADELA, KARMEL, ARTUR, STĘŻENIE MOLALNE, KARTAUNA, PIERÓG, TROJAN, KRĄŻEK, MANCA, OGNIWO SŁONECZNE, LISTEK, TERYTORIUM MANDATOWE, NORMALIZACJA, MINIATURA FORTEPIANOWA, PĘCZAK, SŁUŻBA DYŻURNA, EPSILON MASZYNOWY, POKRZYWDZONY, POSZEWKA, IDIOMATYZM, MOC WYTWÓRCZA, DEPORTACJA, REKUPERATOR CIEPŁA, MAKINTOSZ, ŁAWA, METAFRAZA, JEDNOSTKA TAKSONOMICZNA, NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO, ANTYOKSYDANT, GROWL, TERYNA, WIESŁAW, WYCINEK, ZARAZA, NIHILIZM, NAGŁOŚNIENIE, IDEAŁ PIERWSZY, ODCZYNNIK CHEMICZNY, GUMKA, OBRZUT, PRAŻONKA, UCHWYT, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA, KONTAKCIK, ?EMANACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.929 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIELKOŚĆ FIZYCZNA OKREŚLAJĄCA ENERGIĘ ZGROMADZONĄ W POLU ELEKTRYCZNYM, W KONDENSATORZE, W POLU ŁADUNKU SFERYCZNEGO LUB ENERGIĘ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIELKOŚĆ FIZYCZNA OKREŚLAJĄCA ENERGIĘ ZGROMADZONĄ W POLU ELEKTRYCZNYM, W KONDENSATORZE, W POLU ŁADUNKU SFERYCZNEGO LUB ENERGIĘ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ENERGIA ELEKTRYCZNA wielkość fizyczna określająca energię zgromadzoną w polu elektrycznym, w kondensatorze, w polu ładunku sferycznego lub energię prądu elektrycznego (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ENERGIA ELEKTRYCZNA
wielkość fizyczna określająca energię zgromadzoną w polu elektrycznym, w kondensatorze, w polu ładunku sferycznego lub energię prądu elektrycznego (na 18 lit.).

Oprócz WIELKOŚĆ FIZYCZNA OKREŚLAJĄCA ENERGIĘ ZGROMADZONĄ W POLU ELEKTRYCZNYM, W KONDENSATORZE, W POLU ŁADUNKU SFERYCZNEGO LUB ENERGIĘ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - WIELKOŚĆ FIZYCZNA OKREŚLAJĄCA ENERGIĘ ZGROMADZONĄ W POLU ELEKTRYCZNYM, W KONDENSATORZE, W POLU ŁADUNKU SFERYCZNEGO LUB ENERGIĘ PRĄDU ELEKTRYCZNEGO. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast