PRĄTNIKI, MCHY WŁAŚCIWE, MCHY LIŚCIASTE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK). - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MECHOWCOWE to:

prątniki, mchy właściwe, mchy liściaste, prątnikowe, prątnikowcowe, Bryopsida - klasa mchów, obejmująca ok. 98% wszystkich gatunków mchów; rosną w zbitych kępach (np. widłoząb) lub tworzą zwarte dywany (np. rokietnik). (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRĄTNIKI, MCHY WŁAŚCIWE, MCHY LIŚCIASTE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK). ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.773

SPÓŁGŁOSKA TRĄCA, GROŹBA KARALNA, NAPÓJ WINOPOCHODNY, GRZYBIARZ, PAMPUCH, DEKONCENTRACJA, BUDKA, AGERATUM, APOLOGETYK, RELISH, AGRESJA INSTRUMENTALNA, TĘPOZĘBNE, BIEG, UPIĘCIE, FILEMONKA, SPÓŁGŁOSKA CISZĄCA, KRYJÓWKA, GRAFIKA, KAMARYLA, KRETOSZCZURY, ORGANIZACJA POZARZĄDOWA, DZIELNOŚĆ, POŻYTEK, ROZETKOWCE, PIĘCIORNIK, KAPITAŁOWOŚĆ, PROTEST SONG, STRZAŁA, FRAZA, CZEBUREK, PALINGENEZA, SPRAWUNEK, WYCHODŹSTWO, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, PRESJA PŁACOWA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ABORDAŻ, OGŁOSZENIE MATRYMONIALNE, DIAKRYT, GRUSZE WSCHODNIE, RYLEC, REKOMENDACJA, KOBIETA SPOD LATARNI, PŁONNIKOWATE, WAGA, MATRYLINEARNOŚĆ, PACYFIKAŁ, BAZA ZAOPATRZENIOWA, HEGEMON, LOBELIOWE, WARSTWA, UNIFORM, OKA, ZANIECZYSZCZENIE, TRÓJKĄT BERMUDZKI, KARP PO KRÓLEWSKU, LIMAK, ZWROT, RURKA INTUBACYJNA, DUPLIKA, PODKORA, DEMOTYWATOR, ULOTKA, PODUSZKA, TKANKA MIĘKKA, PRZYWILEJ IMMUNITETOWY, AGAR, KĄSACZOWATE, PRZYGOTOWANIE, BEZGŁOWOŚĆ, POJAZD UPRZYWILEJOWANY, WYRAZ BLISKOZNACZNY, WYŻSZE NACZELNE, PARKA, GĄBKA, KONWOLUCJA, SZKARADA, KOMONICA, PODGATUNEK, ZIEMNIACZEK, LAS GRĄDOWY, JESIOTROWATE, MIEJSCE, POWOJOWATE, LOGIKA NIEFREGOWSKA, WĘZEŁ KOLEJOWY, STRAŻ, POMOC, JEZIORO ZAPADLISKOWE, CHIMEROKSZTAŁTNE, KORUPCJA, KANAPA, IWAN, DUPEK ŻOŁĘDNY, BYK, AGONISTA, WYPALENISKO, KOMEDIA GRECKA, SZCZELINA BRZEŻNA, CIELĘCINKA, MEGATSUNAMI, PŁOZA, SER, OBCOWANIE PŁCIOWE, DZIEWICTWO, APARATOWNIA RADIOODBIORCZA, GIGANT, SILNIK UNIWERSALNY, PRZEDNÓWEK, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, SADŹ, JASZCZURECZKA, NEKROPOLIA, ROTA, CIAPKAPUSTA, KREOLKA, PANDAN, SZYNSZYLA DUŻA, ICHTIOFAUNA, FILTR ANTYSPAMOWY, ŻÓŁWIE LĄDOWE, RASOWOŚĆ, KIBITNIKOWATE, STÓŁ, CYNADRY, WYJAZD, CHARAKTERYSTYKA, SPUSZCZENIE, TAWROSZ PIASKOWY, POWIERNICTWO, KARTAN, PIENIĄDZ LOKALNY, KONTRADYKTORYJNOŚĆ, WAŻNIK, OSTROGA PIĘTOWA, PIĘKNY WIEK, SIÓDEMKA, EMBRIOGENIA, NIĆ, TERMOREGULATOR, ZBITOŚĆ, BANDANKA, MURARKA, KAPAR, ALKOWA, DOSTOJEŃSTWO, NIECKA BASENOWA, LATARNIA UMARŁYCH, SYLWA, TRAWA PASTEWNA, PAJACYK, RIKSZA, ARESZT DOMOWY, MAKAM, KASZKIET, WOKALIZA, DOK, MOKRADŁOSZKA KOŃCZYSTA, AZALIA, TEST, LEN, MULTIKULTURALIZM, MEANDER, ANTEPEDIUM, TYLOZOID, ŻABKI, RZECZ, ZAPROSZENIE, ILUMINATOR, TRANSPORT AKTYWNY, OPOZYCJA, UZNANIE NIEWAŻNOŚCI MAŁŻEŃSTWA, STAN POSIADANIA, BLOKHAUZ, ZEZWŁOK, SAMOAKTUALIZACJA, EWOLUCJA KASKADERSKA, ZEBROID, KRYMINALISTYKA, ALTOCUMULUS, DWUSTRONEK, OCIOS, KANONIK, OKNO, ŚLONSKI, STATEK, TUŁÓW, SUKIENKO, WYROCZNIA, SEGMENTACJA, KASETOWIEC, FAZA OŻYWIENIA, STRÓJ, ŁAŃCUSZEK, BLOKADA, PIĘCIOKROTNOŚĆ, FORMALIZACJA, ARONIÓWKA, DŻEMIK, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, ZIELONE, WŁAŚCIWOŚĆ, FUNKCJA ZDANIOWA, LISTEK, PRZYWRY MONOGENICZNE, MANGANIAN, WYPADEK DROGOWY, LESZCZYNA, SSAK, ZAKON CZYNNY, GRUSZKA BOKSERSKA, DOBA, BŁYSZCZYK, COLCANNON, ZAGROŻENIE, PRZYGOTOWANIE, RYTOWNIK, SAKPALTO, PRZEGRA, ANTYPAST, REZYDUUM, EMOTIKONA, IPSYLON, STANOWISKO, BASKINA, TOWARZYSZKA BRONI, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, PRZEPOJKA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, PAROWANIEC, PIEPRZÓWKA, WSZECHISTNIENIE, WYMIENNIKOWNIA, CYNGIEL, POKOLENIE, ARTEFAKT, ŻEBRO, WIELKI KSIĄŻĘ, DOCHODZĄCA KOBIETA, ORBITAL, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, SZKOŁA, SAMOODNOWA, JAJECZNICA, ŁACINNIK, SER, REGION WĘZŁOWY, PANTEON, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, PROBLEM BAZYLEJSKI, LUZAK, JAŚMIN, AZOTAN(V), PYZA, KAMICA, POMPA POŻARNICZA, MANIAK, MIODNIK, IRRADIACJA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PLUTON, BUCHTA, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PAPROĆ WODNA, WADA, AIDEOLOGICZNOŚĆ, ZAKWAS, KIBITKA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, INWAZJA, GAD MORSKI, HUBA ŻÓŁTA, PRÓBNIK, OKRZYK, MALARZ, TOKSYNA SINICOWA, ODPADY STAŁE, LEMONIADA, CHRUPKOŚĆ, JAŁOWIEC, BECZKA BEZ DNA, POWŁOKA, SOFCIK, ŚWIATŁO ZIELONE, SAMOGONKA, DWORAK, MASZYNA ENERGETYCZNA, WŁĄCZNIK, ZASIŁEK PORODOWY, PRÓBA, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, SOLNISKO, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, NOWELIZACJA, ZAJĄKNIĘCIE, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, DYFUZJA CHEMICZNA, KATZENJAMMER, KRATA ROZDZIELNA, ?NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.773 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRĄTNIKI, MCHY WŁAŚCIWE, MCHY LIŚCIASTE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK). się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRĄTNIKI, MCHY WŁAŚCIWE, MCHY LIŚCIASTE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK).
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MECHOWCOWE prątniki, mchy właściwe, mchy liściaste, prątnikowe, prątnikowcowe, Bryopsida - klasa mchów, obejmująca ok. 98% wszystkich gatunków mchów; rosną w zbitych kępach (np. widłoząb) lub tworzą zwarte dywany (np. rokietnik). (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MECHOWCOWE
prątniki, mchy właściwe, mchy liściaste, prątnikowe, prątnikowcowe, Bryopsida - klasa mchów, obejmująca ok. 98% wszystkich gatunków mchów; rosną w zbitych kępach (np. widłoząb) lub tworzą zwarte dywany (np. rokietnik). (na 10 lit.).

Oprócz PRĄTNIKI, MCHY WŁAŚCIWE, MCHY LIŚCIASTE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK). sprawdź również:

Scorpiones - rząd pajęczaków o wielkości od 13 do nawet ponad 180 mm, zamieszkujących zarówno obszary tropikalne (od lasów deszczowych po tereny pustynne), jak i wysokogórskie tereny okresowo przykrywane śniegiem; skorpiony charakteryzują się obecnością kolca jadowego na ostatnim segmencie odwłoku ,
uchwyty, trzonki ,
następny dzień ,
mieszkanka Macedonii, kobieta pochodzenia macedońskiego ,
miasto w płd. części Mołdawii; przemysł spożywczy ,
kategoria gramatyczna czasownika, wskazująca na powtarzalność działania ,
elektryczna sieć komunikacyjna ,
śródziemnomorski statek żaglowiosłowy ,
oratorstwo, sztuka pięknego mówienia ,
ktoś nieobliczalny, po kim nie wiadomo czego można się spodziewać ,
przeznaczenie w testamencie czegoś dla osoby spoza grona spadkobierców ,
klawesy ,
'... na Chios', obraz ,
jednorazowy ładunek dla dźwigu ,
substancja, którą nasyca się: tkaninę, drewno, papier, materiał budowlany celem nadania im przynajmniej jednej z następujących właściwości: niezwilżalność, niepalność, odporność na działanie chemikaliów, odporność na kurczliwość bądź gniotliwość, nieprzepuszczalność gazów ,
samica słonia ,
urządzenie służące do kalibracji mierników poziomu dźwięku SLM ,
ptak z rzędu gołębi, ziarnojad o brązowo-szarym upierzeniu, w Polsce od 1947 r., chroniona ,
ruch taśmy filmowej ,
włosy Boba Marleya ,
redakcyjny zapas artykułów ,
roczna lub dwuletnia roślina warzywna pochodzenia śródziemnomorskiego; jadalne liście ,
filet śledziowy z przyprawami zwinięty w rulonik i zamarynowany ,
Orthonyx novaeguineae - gatunek ptaka z rodziny ziemnodrozdów (Orthonychidae) ,
Calamagrostis hartmaniana - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
związek chemiczny, który w reakcji z kwasem przyjmuje protony tworząc sól ,
wstrząs ciała z zimna, emocji lub objaw chorobowy ,
osoba pisząca programy komputerowe ,
dramatopisarz hiszpański (1807-56), moralizatorskie komedie, dramaty historyczne, tragedie ,
miasto będące stolicą Wielkiej Brytanii i Anglii położone w jej południowo-wschodniej części

Komentarze - PRĄTNIKI, MCHY WŁAŚCIWE, MCHY LIŚCIASTE, PRĄTNIKOWE, PRĄTNIKOWCOWE, BRYOPSIDA - KLASA MCHÓW, OBEJMUJĄCA OK. 98% WSZYSTKICH GATUNKÓW MCHÓW; ROSNĄ W ZBITYCH KĘPACH (NP. WIDŁOZĄB) LUB TWORZĄ ZWARTE DYWANY (NP. ROKIETNIK). . Dodaj komentarz

4+1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast