PYTLOWA LUB RAZOWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MĄKA to:

pytlowa lub razowa (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MĄKA

MĄKA to:

produkt powstały w wyniku silnego rozdrobnienia części rośliny (zazwyczaj ziarna zboża) (na 4 lit.)MĄKA to:

porcja mąki, produktu powstałego w wyniku silnego rozdrobnienia ziarna zbóż; określona ilość tego produktu, zazwyczaj papierowa torebka (w domowych warunkach może być też puszka, słoik) (na 4 lit.)MĄKA to:

z młyna na chleb (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PYTLOWA LUB RAZOWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.194

ODŁAMKOWY, TARADAJKA, GNIAZDO, MŁAK, DYPTYK, OLEANDER, SPRYCIARKA, CAMPUS, PROFIL KAUZALNY, SAMOOKALECZENIE, TĘPICIEL, TŁUSZCZ, ZIEMIA ODNIESIENIA, PIĄTY, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, ŚRODEK PRAWNY, LUTNIA, SALA, SAFARI, DZIADOWINA, TRACZ DŁUGODZIOBY, ZROZUMIAŁOŚĆ, SIŁA NOŚNA, MIECH, TKANKA MIĘKKA, SYFON, HORYZONT ZDARZEŃ, SYSTEM, MANIERY, ZABIEG LECZNICZY, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, CIĘŻKA ARTYLERIA, ULGA, POLE, KOMBINATORYKA, PRASA, TATAR, GALERIA, STOPA DOCHODU, KABINA, STOCZNIA, CZASOWNIK FRAZOWY, WYKRZYKNIENIE, KONIEC ŚWIATA, CZASOWNIK WIELOKROTNY, KAJMAKAM, ZNAK TOWAROWY, DOBRA SUBSTYTUCYJNE, PEWNOŚĆ, INSTANCJA, ŻABA DARWINA, ŁBISKO, GLORIA, ŚMIERDZIEL, TARLATAN, OTWÓR, PLUSKWIAK WODNY, CZAS ZIMOWY, CIELISTOŚĆ, FAKTOR, KLASTER DYSKOWY, MURARKA RUDA, ODMA OPŁUCNOWA, KLAKSON, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, GATUNEK ZAWLECZONY, NOTKA, KLEROMANCJA, BAŻANT, RELACJA, NOTOWANIE CIĄGŁE, KASETON, RZECZY OSTATECZNE, KUBEŁ, ŻNIWIARKA, WĘZEŁ KOLEJOWY, TARANOWANIE, ZAŁATWIANIE, SALWA BURTOWA, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, KOŁNIERZ, USZAK, POLEPA, AKT, POMÓR, GATUNEK ITEROPARYCZNY, WESTA, KRATKA WENTYLACYJNA, RAJFURSTWO, PORCJA, BEZWODNIK, WAŁ, WAFELEK, DRZEWO SOLITEROWE, AUTSAJDER, JEJMOŚĆ, KOCIOŁEK SKALNY, NEFROLEPIS, KOPARKA, POŚWIST, KSZTAŁCENIE USTAWICZNE, ZBAWCZYNI, BROKER UBEZPIECZENIOWY, AMINOKWAS, KINETOPLASTYDY, SMAKOŁYK, AUTOKEMPING, MIKSER, KORYTKO, BALECIK, AUDIOBOOK, KORTYNA, OBIEG, LIMUZYNA, ŁATA, MARIMBA, CHIŃSKI, DREWNO KĘDZIERZAWE, FILM OBYCZAJOWY, KOLORYSTYKA, KASZUBSKI, AKROLIT, OBLĘŻENIEC, WOLNY RODNIK, UDERZENIE, ADAPTOWANIE SIĘ, DONOR, METAL KOLOROWY, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, KANTOR, KONFEDERACJA, BARWY PAŃSTWOWE, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, DYSKRETKA, CZASZA, LARGHETTO, TYSIĄCKROTNOŚĆ, WEJŚCIE, ANORAK, TRÓJKĄT, NIECKA WYPADOWA, MARGINALNOŚĆ, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, LICZBA PRZESTĘPNA, PRZĘSŁO, MONETA OBIEGOWA, OSTATNI SAKRAMENT, MŁODZI, TERAPIA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, SZCZEP, OGRÓDEK, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, KOŁKOWNICA, MAŁA OJCZYZNA, PARÓWKA, KAPUŚCIANA GŁOWA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, EDYCJA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, HYDROFON, HARMONIJKA, ZARZĄD, KOSMATOŚĆ, LABORATORIUM, FORMANT, ISTOTA, BONOŃCZYK, PRAWOMOCNOŚĆ, NOTOWANIA, BAKAS, KLASA, KOMPATYBILNOŚĆ, DUPLEKS, MOŁOTOW, ZŁOTOKAP, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, SKANIA, MUZA, OPTIMUM EKONOMICZNE, SAMOOBRONA, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, LITERATKA, RANA, DZIRYT, PLOMBA, TRUKCZASZY, KWAS NAFTENOWY, TELEWIZJA PRZEMYSŁOWA, ANOMALIA TERMICZNA, PANEL STEROWNICZY, ODBITKA, ILUZJA PIENIĄDZA, WYŁAPYWACZ, TRYCYKL, NAWA GŁÓWNA, KRUSZYNA, LUTNIARZ, CANTUS FIRMUS, MACIEJ, PRZEWŁOKA, EKSPANDOR, BAZA TRANSPORTOWA, PEDOFILIA, PAPRYKARZ, STACCATO, AUTOBUS SZYNOWY, KLAPECZKA, ALARM POŻAROWY, MAKAGIGA, OFLAG, ŻABKI, PACHNOTKA UPRAWNA, ZBRODNIA, GRAFOSKOP, PLAGIAT, SAMOGŁOSKA CENTRALNA, KRUPA, PIKA, OLEJEK, DOROSŁOŚĆ, STACJA TELEWIZYJNA, OKULARY, INEZ, EKSPRESJA GENU, MĄŻ OPATRZNOŚCIOWY, CZAS PRZYSZŁY, PEPICZEK, KĄDZIEL, KOCIOŁ FLUIDALNY, EDAMMER, MENZURKA, NALEŻNOŚĆ LICENCYJNA, EMENTALER, KONSUMENT, TRESKA, TRASA, BLOKHAUZ, BEDŁKA, BLOKADA, ŁUK TRIUMFALNY, WIELKOŚĆ, OBŁÓG, DIETA ASPIRYNOWA, STARZENIE MORALNE, KULT LUNARNY, OZONEK, PANIER, SPIRYTUS, DIAMENT, REGENERACJA, MONTOWNIA, WIGOŃ, OKLUZJA, POGROM, KĘS, TWAROŻEK, ŁADUNEK, POMOST, AGATA, FARSZ, INTERIOR, RYPS, REGENT, ŚLEPE WROTA, SZNUR, BEAN, BOTTOMLESS, GALERIA, WIDEO, SZTUKA KINETYCZNA, SZAROWIPTERYKS, NOSICIEL, STUDNIA ABISYŃSKA, PSAMMOFITY, OGÓR, LENA, ŚLIWKA, PRZĘDZIWO, GRADUAŁ, KONDOTIER, TOR, CZYNNOŚĆ EGZEKUCYJNA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, ZBAWICIELKA, NARKOTYK, LUK, MAKRO, BROKAT, MUŚLIN, ARKUSZ DRUKARSKI, DZWONY RUROWE, INTERWAŁ, UKŁAD OPTYCZNY, SCENARIUSZ, NIETZSCHEANISTA, ENAMINA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, TAUKA, ?FETA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.194 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PYTLOWA LUB RAZOWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PYTLOWA LUB RAZOWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MĄKA pytlowa lub razowa (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MĄKA
pytlowa lub razowa (na 4 lit.).

Oprócz PYTLOWA LUB RAZOWA sprawdź również:

to, że ktoś zdziadział (stał się ubogim) ,
o kimś wybrednym, delikatnym, wygodnickim; określenie lekceważące ,
murzyńskie osiedle obronne ,
orlean - pomarańczowy barwnik wykorzystywany w przemyśle spożywczym oraz do barwienia tkanin i wyrobu farb ,
samochód ciężarowy przeznaczony do przewożenia gotowego betonu ,
specjalista w dziedzinie niemcoznawstwa, znawca Niemców i stosunków niemieckich ,
miasto w Kanadzie (Quebec), ośrodek eksploatacji rud miedzi, niklu, cynku, srebra, złota ,
błonkówka z grupy żądłówek; wszystkożerna lub drapieżna w Polsce pospolita rudnica ,
elastyczny torlen, polska przędza uzyskiwana przez termiczną modyfikację (teksturowanie) torlenu, używana do wyrobów dziewiarskich ,
wąski, prostokątny szybik wykonany w celu zbadania lub poszukiwania złoża ,
cecha czegoś, co jest mało ważne, mało konkretne ,
zregenerowana część jakiejś maszyny lub przyrządu ,
instytucja zobowiązana do udzielania informacji jednostkom wywiadu finansowego o transakcjach niezgodnych z prawem (praniu brudnych pieniędzy); należą do nich np. banki i fundacje ,
Salticidae - kosmopolityczna rodzina pająków, które nie tkają sieci, tylko polują skacząc na swoją ofiarę; w skład rodziny, mającej minimum 65 mln lat, wchodzi ok. 5600 tysięcy gatunków przynależących do blisko 600 rodzajów, co czyni je najliczniejszą rodziną wśród pająków z ok. 13 proc. wszystkich gatunków; w Polsce stwierdzono występowanie 59 gatunków ,
Suillus grevillei - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
urlop na żądanie - dzień lub dni (do 4) wolne, które pracownik może otrzymać bez podania przyczyn ,
efekt powstający, gdy obracające się masywne ciało o dużym momencie bezwładności włóczy układ inercjalny w swoim polu grawitacyjnym ,
syn brata ojca ,
zakończenie belki stropowej, wysunięte przed lico muru ,
kąt zawarty pomiędzy wektorem natężenia ziemskiego pola magnetycznego a horyzontem ,
Eucera tuberculata - gatunek owada z rodziny pszczołowatych ,
... arabska ,
w Kościele katolickim biskup zarządzający diecezją ,
Mustelus asterias - gatunek drapieżnej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny mustelowatych (Triakidae); mustel gwiaździsty zamieszkuje północno-wschodni Atlantyk (od Wysp Szetlandzkich po Mauretanię, południową i zachodnią część Morza Północnego, kanał La Manche); rekin ten osiąga długość ok. 1 m i waży ok. 12 kg; jest chętnie odławiany w celach konsumpcyjnych ,
muskat - rodzaj słodkiego, wzmacnianego białego wina ,
dinozaur, którego miednica przypominała pod względem budowy miednicę współczesnych gadów; wśród dinozaurów gadziomiednicznych występowały formy zarówno mięsożerne, jak i roślinożerne, tak dwunożne, jak i czworonożne ,
mieszkaniec Afganistanu, człowiek pochodzenia afgańskiego ,
Egretta dimorpha - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae); występuje na Komorach, Madagaskarze, Majotcie, Seszelach, w Kenii i Tanzanii ,
dwusiekaczowce: rząd roślinożernych ssaków z bezkorzeniowymi siekaczami ,
grzybica naskórka wywoływana przez drożdżaki objawiająca się różowymi lub żółtobrunatnymi plamami na skórze

Komentarze - PYTLOWA LUB RAZOWA. Dodaj komentarz

4+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast