CZŁOWIEK, KTÓRY NAŚLADUJE KOGOŚ LUB COŚ, ODTWARZA COŚ, NIE DODAJĄC NIC OD SIEBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODTWÓRCA to:

człowiek, który naśladuje kogoś lub coś, odtwarza coś, nie dodając nic od siebie (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ODTWÓRCA

ODTWÓRCA to:

artysta występujący publicznie, szczególnie aktor lub muzyk, który twórczo odtwarza powierzony mu, wykreowany przez kogoś innego, szeroko rozumiany tekst kultury (np. utwór muzyczny, rolę aktorską przewidzianą scenariuszem) (na 8 lit.)ODTWÓRCA to:

osoba, która w literackim dziele sztuki odtwarza swoje doświadczenia, doznania, przemyślenia, refleksje, spostrzeżenia (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CZŁOWIEK, KTÓRY NAŚLADUJE KOGOŚ LUB COŚ, ODTWARZA COŚ, NIE DODAJĄC NIC OD SIEBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.141

PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, CHEMOAUTOTROF, ZŁOTKO, WPADKA, WĄTEK, MINIATURA, SZKARADZIEJSTWO, BAJECZKA, WOSZCZYNA, KABINA, LISTA TRANSFEROWA, ŚLEDZICIEL, NOWOZACIĘŻNY, ŻYDOSTWO, PORFIROBLAST, GUMBAD, KAPELUSZ PANAMSKI, PODATEK IMPORTOWY, ŁAPÓWKARSTWO, POWIEŚĆ POLITYCZNA, WILKOWNIA, PORÓD RODZINNY, ROZŁĄKA, SZYFON, ESTRAGON, SAUNA, DOROBKOWICZ, MAZER, SERWETKA, BAN, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, GUBERNATOR GENERALNY, NIEKOMPLETNOŚĆ, JEDNOSTKA ALOKACJI, KANALIK, LEGENDA, KOSZULA DEJANIRY, SŁABEUSZ, SPONDYLOSOMA, WULKAN DRZEMIĄCY, SEPARACJA, POWOLNOŚĆ, ZBROJENIE, CUDACTWO, APOLOGETA, BABILOŃSKI, WELON, SERWER WIDEO, GENERACJA, GOL SAMOBÓJCZY, NÓŻ BOJOWY, GALWANOSTEGIA, IGLASTE, KURIOZUM, MINERAŁ RELIKTOWY, PRZĘSŁO, OLEJ ARACHIDOWY, LAS, SUPERWAJZOR, GRAFIKA INŻYNIERSKA, PŁOMIEŃ, EUROCENT, TERMINARZ, LEK PRZECIWLĘKOWY, POWAŁA, LICENCJA OTWARTA, NIEDZIELNY KIEROWCA, ZARZĄDZAJĄCY, SEKS ORALNY, KOTWICA, WIELORASOWOŚĆ, ZDRADA, WIDOKI, SOCZEWKA, DESKA SEDESOWA, KONSTYTUCJA, KREACJONIZM, KLEJÓWKA, NASZELNIK, OFICJALNOŚĆ, LAMPROFIR, EKAGLIN, PRZÓD, BEZBOLESNOŚĆ, FRAZEOLOGIZM, MAJĄTEK, PLECIONKA, PARALELIZM, MIEJSCE KULTU, WARIATKA, ŚMIERDZIEL, WIĄZ, WYKONAWCA, PŁUGOWY, LEW, KRAŃCÓWKA, SZLAUF, ZYSK, KĄT OSTRY, ARYJKA, TLENEK KWASOWY, MADAGASKARCZYK, FĄFEL, GONZALEZ, KARL, BAGGALA, KORYTARZYK, POLAK, ŻYDOWSKOŚĆ, PIĄTKA, PALNIK, PĘTO, TKANKA STAŁA, WYWROTKA, UZIOM, CHODZĄCA DOBROĆ, TAJEMNICA SŁUŻBOWA, CZTEROSUW, OBŁOK SREBRZYSTY, BRAK, ZAJAD, PLURALIZM, SYRENA, SŁUGA BOŻY, WYMIAR, POBRZMIENIE, SEKSTET, WYWŁASZCZENIE, ZWYCIĘŻONY, BABOL, KOMPATYBILNOŚĆ, ROZSZCZEP WARGI, AFIRMACJA, APANAŻ, SMYCZ, RACHUNEK BIEŻĄCY, JOGURCIK, PODOKARP, PIKIETA, CHAŁTURA, KUPON PODARUNKOWY, LODOWIEC REGENEROWANY, SERYJNY MORDERCA, SZCZELINA LODOWCOWA, CZERNINA, PLECIONKA, LUFT, SREBRZENIE, CEP, KOLCOROŚL, SYRENI GŁOS, LAMA, RÓWNONOGI, ŁAŃCUCH, BOMBA TERMOJĄDROWA, ŻUPA, PUŁAP, ODMIANA UPRAWNA, KSYLOFON, POSYBILIZM ŚRODOWISKOWY, FASOLKA SZPARAGOWA, LEBERKA, ŚRUBOWIEC, BAT, WINIETA, CASUS, NADRUK, OPINIA, RĘCZNE STEROWANIE, LODOWIEC KAROWY, PANORA, PUCH, POJAZD ZABYTKOWY, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, KREOL, NAPUSZONOŚĆ, LODOWIEC SIECIOWY, ACETAL, KAZUS, KAMIKAZE, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, ARONIÓWKA, TOP, KIERUNKOWOŚĆ, NOTOWANIA, KRATKA KSIĘCIA WALII, MOBIL, LITERATURA WAGONOWA, GAPOWICZ, RECEPCJA, BYK, ŚRODEK, CZABAN, AMFIBIA, RAMA KOMUNIKACYJNA, AUTORYTARNOŚĆ, PARKAN, GANGSTERYZM, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, KRÓL, STACJA TELEWIZYJNA, POŚLEDNIOŚĆ, BELKA, ZABURZENIE UROJENIOWE, BABUŚKA, OWAD, PAŹDZIERZ, LOTOKOTOWATE, SAMOWOLKA, SZPILKA, OSAD DELUWIALNY, RYBA WYMARŁA, UBARWIENIE OCHRONNE, PRZESZKADZAJKA, BIAŁY, KONIEC, RYTOWNIK, GODZINA, MAKABRYCZNOŚĆ, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, WIERZĄCY, PÓŁRUCH, LIŚĆ ODZIOMKOWY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, ARENDARZ, LODOWIEC HIMALAJSKI, BANDYCTWO, POWTÓRZENIE, KONFORMER, ZMAGANIA, PASCHA, POLONISTYKA, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, SUPERNOWA TYPU IB, KANAŁ PRZERZUTOWY, INTRUZJA, BŁYSK, STRZAŁKA, PRZEMYŚLNOŚĆ, DOBRO FINALNE, MALCZEWSKI, PAPROĆ WODNA, GRZYB ATOMOWY, MARGINALNOŚĆ, ADAPTER, KRYNOLINA, PRYZMA, FILTRACJA, BYK, KOMÓRKA SOMATYCZNA, KREDENS, BEZGŁOWOŚĆ, ZUPAK, KABALARZ, KRYSTALOMANCJA, MASA KAJMAKOWA, ZGĘSTEK, MIESZKANIE KOMUNALNE, LEK PRZECIWNOWOTWOROWY, ZWIERZĘ GOSPODARSKIE, KOŁNIERZYK, FORMACJA, DNO, MIŃSZCZANIN, LAOSYJCZYK, ATRAPA, SKŁAD, BEZPŁCIOWIEC, SĘDZINA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, PRZEPOJA, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, KUŚNIERCZYK, ALLOSTERIA, MARKETING INWAZYJNY, CIASTECZKO, MARSZ, WINO, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, FARMA, ŁĄCZNIK, HERETYK, VADEMECUM, STANCJA, KASIARZ, OGŁOSZENIE, ŁOTEWSKOŚĆ, PRZEMYŚLNOŚĆ, RURA, ŻAKARD, KITEL, LASKA MARSZAŁKOWSKA, GROCH CUKROWY, WYRAZ SAMODZIELNY, TĘPOZĘBNE, DAWCZYNI, DZIEDZICZENIE, SALADA, ?SYMPTOMAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.141 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CZŁOWIEK, KTÓRY NAŚLADUJE KOGOŚ LUB COŚ, ODTWARZA COŚ, NIE DODAJĄC NIC OD SIEBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CZŁOWIEK, KTÓRY NAŚLADUJE KOGOŚ LUB COŚ, ODTWARZA COŚ, NIE DODAJĄC NIC OD SIEBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODTWÓRCA człowiek, który naśladuje kogoś lub coś, odtwarza coś, nie dodając nic od siebie (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODTWÓRCA
człowiek, który naśladuje kogoś lub coś, odtwarza coś, nie dodając nic od siebie (na 8 lit.).

Oprócz CZŁOWIEK, KTÓRY NAŚLADUJE KOGOŚ LUB COŚ, ODTWARZA COŚ, NIE DODAJĄC NIC OD SIEBIE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - CZŁOWIEK, KTÓRY NAŚLADUJE KOGOŚ LUB COŚ, ODTWARZA COŚ, NIE DODAJĄC NIC OD SIEBIE. Dodaj komentarz

6+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast