PROCES GEOLOGICZNY, MAJĄCY SWĄ GENEZĘ W INTRUZJACH MAGMOWYCH, POLEGAJĄCY NA DZIAŁANIU WYDOBYWAJĄCYCH SIĘ Z MAGMY GORĄCYCH PAR I GAZÓW (O TEMPERATURZE OKOŁO 400 - 650 STOPNI CEJSJUSZA) NA SĄSIADUJĄCE SKAŁY, NA SKUTEK CZEGO NASTĘPUJE ICH PRZEOBRAŻENIE LUB PRZEMIANA CHEMICZNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PNEUMATOLIZA to:

proces geologiczny, mający swą genezę w intruzjach magmowych, polegający na działaniu wydobywających się z magmy gorących par i gazów (o temperaturze około 400 - 650 stopni Cejsjusza) na sąsiadujące skały, na skutek czego następuje ich przeobrażenie lub przemiana chemiczna (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES GEOLOGICZNY, MAJĄCY SWĄ GENEZĘ W INTRUZJACH MAGMOWYCH, POLEGAJĄCY NA DZIAŁANIU WYDOBYWAJĄCYCH SIĘ Z MAGMY GORĄCYCH PAR I GAZÓW (O TEMPERATURZE OKOŁO 400 - 650 STOPNI CEJSJUSZA) NA SĄSIADUJĄCE SKAŁY, NA SKUTEK CZEGO NASTĘPUJE ICH PRZEOBRAŻENIE LUB PRZEMIANA CHEMICZNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 24.874

AKT, PSYCHOLOGIA HUMANISTYCZNA, PRAWO RUSKIE, BIAKS, WIKARY, FIZYKA MATEMATYCZNA, BIURO PARLAMENTARNE, SZEŚĆSETKA, DEWELOPER, TABOR, KRATER METEORYTOWY, FILM ANIMOWANY, DROGA, SOS MALTAŃSKI, OPAL, TAJSTRA, STYL KOLONIALNY, ORBITA, DOMINIUM, WĄTEK, NOSICIEL, SZAFLIK, OBUWIE, CERAMIKA SZNUROWA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, SKRYTKA DEPOZYTOWA, ODŁAMEK, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, WYWROTKA, ŚPIESZNIKOWATE, KRĄŻEK PRZESUWNY, WIŚNIÓWKA, FREEGANIN, MARTWOTA, KĄPIEL, TAMANDUA, EFEKT DOPPLERA, NIEDOROZWÓJ, KROPIELNICA, BURŻUJSTWO, ROZBIERANKA, IMITATOR, HAITAŃSKI, PLEBS, GENETYKA EKOLOGICZNA, EKSPLOATACJA, TANATOPSYCHOLOGIA, PARTIA ANGIELSKA, BEZPOSTACIOWOŚĆ, KROWIA WARGA, PÓŁNOC, PRZEMYTNICTWO, DWUDZIESTKA, INKORPORACJA, MECH JAWAJSKI, TIUL, ŚNIEG, KALENDARZ, PODNÓŻEK, MAKROŚWIAT, KURZAWKA, FILOLOGIA ORIENTALNA, KAWAŁ, OŻYWIENIE GOSPODARCZE, RANWERSY, FUTURE PROGRESSIVE, ŻELAZNE PŁUCO, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, PARAMAGNETYZM, SŁOWIANIN, POWSTRZYMANIE, ALEGORYZM, REEDUKACJA, SZTYCHARSTWO, SZKARŁUPIEŃ, NEFROLEPIS, ALBUMIK, WKLĘSŁOPANCERZÓWKA CZERWONOGŁOWA, DZIENNIKARKA ŚLEDCZA, BIOKATALIZATOR, MISIAK, ZATYCZKA DO USZU, PODLIZYWACZ, PASEK MAGNETYCZNY, PŁÓCIENNIK, BILLBOARD, AMBRAZURA, DOM GRY, LABORATORIUM GALENOWE, KIERUNKOWSKAZ, OSIEDLE, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, KĄT DEPRESJI, KONWERTOR, RÓG, KARP PO KRÓLEWSKU, RĘKA OPADAJĄCA, PATOGEN, FAB LAB, ŁAMANY DACH POLSKI, ZASADA PRZYJEMNOŚCI, KAMIZELKA KULOODPORNA, SYTA, ZBRODNIA, HULAKA, FELINOLOGIA, LENIWCOWATE, TECHNOLOGIA WIELKOPŁYTOWA, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, HOSTIA, DERYWACJA WSTECZNA, STORYTELLING, LOGIZACJA, EPIZOOTIA, TŁO, MAHOŃ, ANNA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, CZĄSTKA DZIWNA, DIDŻEJ, RENTGENOLOGIA, KSIĄŻĘ, UKŁAD FIZYCZNY, ETYKIETKA, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, WYBIEG, NARODZINY, DITHERING, ENERGIA ŚWIETLNA, KLOSZ, KALENDARZ KOŚCIELNY, PŁYN STAWOWY, KWASZONKA, ZWIERZĘTA, DZIEŃ, DERYWACJA UJEMNA, WESTERN, ROOIBOS, TEUTOŃSKI, OWCZA WEŁNA, MACIEJ, TEORIA DOWODU, STADION, SALSA, ANTECEDENCJA, TRANSWESTYTA, STRYCH, TRANSMUTACJA, PROFESOREK, KOMPETENCJA, PATRON, KLERODENDRON, SALTON, GAMBIT, BOLERO, IRENA, SEGMENT SZYJNY, ANUSZKIEWICZ, SKLERODERMIA, ŻEGLUGA, KUCHNIA, ROCZNIK, OXFORD, WYPADEK JĄDROWY, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, ROZMAITOŚĆ TOPOLOGICZNA, KAMBUZ, WRAŻENIE, DZIWKARZ, ORSZADA, DZIESIĄTA MUZA, HIPERPOWIERZCHNIA, MONODIA, ESTOŃSKOŚĆ, HAMULEC NAJAZDOWY, WIECZÓR KAWALERSKI, POETA, SCHADOW, BANDAMKA, FLET PROSTY, TRAFIENIE, NEOREALIZM, PRZYRODA NIEOŻYWIONA, TROLEJBUS, PARGAMIN, GRAFIKA RASTROWA, DRENAŻ, KONIUSZEK SERCA, POŁĄCZENIE SZEREGOWE, WYPOWIEDZENIE, OFICJEL, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, MAŁOPOLSKOŚĆ, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, OWCA ROMANOWSKA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, DRĄGOWINA, JERZY, NARYS FORTYFIKACYJNY, TORBIELOWATOŚĆ, SZYSZAK HUSARSKI, TERMOS, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, KOKARDKA, MAJAK, NIEDŹWIEDZIÓWKA PLAMICA, WYSTRÓJ, NASYCANIE, LETARG, DŹWIGNIA FINANSOWA, SZESNASTKA, STENOGRAF, KONFIRMACJA, DYSZA, CHRYZMO, DOKŁADNOŚĆ, ZBIORNIK, KLISZA, KOMPOSTOWNIK, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, SILNIK LOTNICZY TŁOKOWY, BOTULIZM DZIECIĘCY, HAPTOBENTOS, KRAJALNIA, ODPÓR, ANTYBIOZA, SPÓŁKA HOLDINGOWA, NOŚNOŚĆ, PŁAWA SONAROWA, SPLĄTANIE, JAJKO W KOSZULCE, ZATAR, GUZ ZŁOŚLIWY, POSTĘPAK, AUTOSKLEP, TELEKONWERTER, SZKIC TOPOGRAFICZNY, KAPRYŚNIK, INLET, RADAR DOPPLEROWSKI, PLANETA, MORESKA, AMINOKWAS BIAŁKOWY, PLOTER PŁASKI, FLESZ, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, DEROGACJA, OBUWIE ORTOPEDYCZNE, PARSER, KURS, REZULTAT, DZIUPLA, EWANGELIA, NEUROPSYCHIATRIA DZIECIĘCA, TOUROPERATOR, WYNIOSŁOŚĆ, ZIEMNIAK SKROBIOWY, NACZYNIE, WRĘBNIK, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, ZIMNO, KARAKOL, BROKER UBEZPIECZENIOWY, PUSZKA, SOCJOLOGIA MIASTA, PILAW, PODDASZE, KONTROLA PASZPORTOWA, AGREGACJA, GEOLOGIA NAFTOWA, OWADOŻERNOŚĆ, INTERWAŁ, MAHAJUGA, BĄBELEK, HIPOTERAPEUTA, NIEWOLA EGIPSKA, WYDZIELANIE, EGIROZAUR, TRAKTOR, OGÓR, TRAGEDIA, LODOWNIA, NAJEMNICTWO, GEODEZJA INŻYNIERYJNO-PRZEMYSŁOWA, WZÓR, ASTRONOM, SILNIK BLIŹNIACZY, SUROWOŚĆ, FILEMON CZARNOLICY, WIDELEC, OCHRONA ŚRODOWISKA, KROPELKA, SŁUŻBISTKA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, ZESPÓŁ DRAVET, PROTETYKA STOMATOLOGICZNA, PATRONAT, SZYBKOWAR, ?JĘZYK URZĘDOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 24.874 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES GEOLOGICZNY, MAJĄCY SWĄ GENEZĘ W INTRUZJACH MAGMOWYCH, POLEGAJĄCY NA DZIAŁANIU WYDOBYWAJĄCYCH SIĘ Z MAGMY GORĄCYCH PAR I GAZÓW (O TEMPERATURZE OKOŁO 400 - 650 STOPNI CEJSJUSZA) NA SĄSIADUJĄCE SKAŁY, NA SKUTEK CZEGO NASTĘPUJE ICH PRZEOBRAŻENIE LUB PRZEMIANA CHEMICZNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES GEOLOGICZNY, MAJĄCY SWĄ GENEZĘ W INTRUZJACH MAGMOWYCH, POLEGAJĄCY NA DZIAŁANIU WYDOBYWAJĄCYCH SIĘ Z MAGMY GORĄCYCH PAR I GAZÓW (O TEMPERATURZE OKOŁO 400 - 650 STOPNI CEJSJUSZA) NA SĄSIADUJĄCE SKAŁY, NA SKUTEK CZEGO NASTĘPUJE ICH PRZEOBRAŻENIE LUB PRZEMIANA CHEMICZNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PNEUMATOLIZA proces geologiczny, mający swą genezę w intruzjach magmowych, polegający na działaniu wydobywających się z magmy gorących par i gazów (o temperaturze około 400 - 650 stopni Cejsjusza) na sąsiadujące skały, na skutek czego następuje ich przeobrażenie lub przemiana chemiczna (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PNEUMATOLIZA
proces geologiczny, mający swą genezę w intruzjach magmowych, polegający na działaniu wydobywających się z magmy gorących par i gazów (o temperaturze około 400 - 650 stopni Cejsjusza) na sąsiadujące skały, na skutek czego następuje ich przeobrażenie lub przemiana chemiczna (na 12 lit.).

Oprócz PROCES GEOLOGICZNY, MAJĄCY SWĄ GENEZĘ W INTRUZJACH MAGMOWYCH, POLEGAJĄCY NA DZIAŁANIU WYDOBYWAJĄCYCH SIĘ Z MAGMY GORĄCYCH PAR I GAZÓW (O TEMPERATURZE OKOŁO 400 - 650 STOPNI CEJSJUSZA) NA SĄSIADUJĄCE SKAŁY, NA SKUTEK CZEGO NASTĘPUJE ICH PRZEOBRAŻENIE LUB PRZEMIANA CHEMICZNA sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PROCES GEOLOGICZNY, MAJĄCY SWĄ GENEZĘ W INTRUZJACH MAGMOWYCH, POLEGAJĄCY NA DZIAŁANIU WYDOBYWAJĄCYCH SIĘ Z MAGMY GORĄCYCH PAR I GAZÓW (O TEMPERATURZE OKOŁO 400 - 650 STOPNI CEJSJUSZA) NA SĄSIADUJĄCE SKAŁY, NA SKUTEK CZEGO NASTĘPUJE ICH PRZEOBRAŻENIE LUB PRZEMIANA CHEMICZNA. Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast