CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ PUBLICZNE, UJAWNIONE, ICH STAN I PRZEBIEG JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO, NIC W ZWIĄZKU Z NIMI NIE JEST UKRYTE, NIEPEWNE, NIEJASNE, WĄTPLIWE, NIC NIE WZBUDZA PODEJRZEŃ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TRANSPARENCJA to:

cecha działań, które są publiczne, ujawnione, ich stan i przebieg jest dostępny dla każdego zainteresowanego, nic w związku z nimi nie jest ukryte, niepewne, niejasne, wątpliwe, nic nie wzbudza podejrzeń (na 13 lit.)TRANSPARENTNOŚĆ to:

cecha działań, które są publiczne, ujawnione, ich stan i przebieg jest dostępny dla każdego zainteresowanego, nic w związku z nimi nie jest ukryte, niepewne, niejasne, wątpliwe, nic nie wzbudza podejrzeń (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TRANSPARENCJA

TRANSPARENCJA to:

zdolność materiału, ośrodka do przewodzenia (transmitancji) światła; bycie przezroczystym (na 13 lit.)TRANSPARENCJA to:

cecha działań, które są publiczne, ujawnione, ich stan i przebieg jest dostępny dla każdego zainteresowanego, nic w związku z nimi nie jest ukryte, niepewne, niejasne, wątpliwe, nic nie wzbudza podejrzeń (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ PUBLICZNE, UJAWNIONE, ICH STAN I PRZEBIEG JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO, NIC W ZWIĄZKU Z NIMI NIE JEST UKRYTE, NIEPEWNE, NIEJASNE, WĄTPLIWE, NIC NIE WZBUDZA PODEJRZEŃ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.520

SZALEŃSTWO, DZIESIĄTKA, BEZBOLESNOŚĆ, UNIŻONOŚĆ, TWARDE LĄDOWANIE, DEKRET, RDZEŃ, RZEŚKOŚĆ, WIEŻYCZKA STRZELNICZA, SARYIG, KOLOR PEŁNY, RENTGENOLOGIA, PODODDZIAŁ, BYŁY, NIKCZEMNOŚĆ, OBRÓBKA ELEKTROOPOROWA, PINGWIN MAŁY, TELENOWELA DOKUMENTALNA, NOC ASTRONOMICZNA, ASPIRANT, OBOWIĄZEK POGRZEBOWY, ASYSTENTKA, STAN WZBUDZONY, ROŚLINA CIENIOZNOŚNA, MASA, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, NAPADZIOR, TRUDNOŚĆ, DZIAŁO HARPUNNICZE, BĄCZEK, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, FIZYCZNOŚĆ, USŁUGA POWSZECHNA, INDYK, NAGOŚĆ, ARAPAIMA, MIECZ SZYBROWY, WARTOWNIA, PAHANG, CNOTA, PRZECIWOBRAZ, MALARSTWO IKONOWE, ŻAL, KABINA, SZALOWANIE, PODATEK OBROTOWY, ROZRZUTKOWATE, MESA, PRYNCYPAŁ, ANIMALIZM, ŁUNNIK, CEL, JEZIORO ENDOREICZNE, MAJOWY ROBOTNIK, DOMICYL, RACJONALIZACJA, OSZCZĘDNOŚCI, KAROLINA, AMPUŁKA, EGIDA, ROZTROPNOŚĆ, SILNIK RAKIETOWY, SPOT, OCHRONA PATENTOWA, ASSAM, DWUBARWNOŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKA WŁODARKA, TRZEŹWOŚĆ, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, BEZAN ŻAGIEL, PRAWO MOJŻESZOWE, PAŃSKOŚĆ, KOMITET RODZICIELSKI, WCINKA, INSTRUMENTOLOGIA, PIGWA POSPOLITA, OBŁUDNIK, UKŁAD ZAPŁONOWY, TUNEL, SILNIK OBCOWZBUDNY, BIURO, KORDON, PRAWO, KONIEC ŚWIATA, MODRASZEK ALKON, ZWIĄZEK REWIZYJNY, SEN ZIMOWY, POTENCJA, NIEMERYTORYCZNOŚĆ, ROŚLINY OSIOWE, WĄŻ, EKSTAZA, HOMOSFERA, KOGNITYWIZM, GDERLIWOŚĆ, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, ROK JUBILEUSZOWY, BARIERA JĄDROWA, UWAGA, KUC HACKNEY, SADYSTYCZNOŚĆ, OKRES AMAZOŃSKI, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, SENSOWNOŚĆ, BEZPLANOWOŚĆ, KANGUROSZCZUR, KONSEKWENTNOŚĆ, KREDYT KONSUMPCYJNY, CIAŁO OBCE, KOLOROWY, SZUM INFORMACYJNY, PIERDOŁA SASKA, LICZBA BRINELLA, ELF, PRACE KONSERWACYJNE, BEZGŁOŚNOŚĆ, ŚRÓDNERCZE, STECZKA, PLANETA, PODGRZYBEK, MOL, OGRÓD JORDANOWSKI, PONĘTNOŚĆ, WIOSKA, PEMNIKAN, MARGINALNOŚĆ, AFIRMACJA, AFTERPARTY, ANTROPOLOGIA BIBLIJNA, TABLICA CAYLEYA, PROCES POLITROPOWY, NIEPOPULARNOŚĆ, STREFA UNIKANIA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, ALUZJA, ROSZCZENIE ZWROTNE, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, KOSIARKA ROTACYJNA, ŻAŁOBA, MYRMEKOFIL, GALON AMERYKAŃSKI, ŚLEPE ŹRÓDŁO, OFIARA, MOA, MAŚLAK, TORT, DYKTATOR, ACENA BUCHANANA, SUSEŁ PEREŁKOWANY, DOBRA WSPÓLNEJ PULI, FILOZOFIA KRYTYCZNA, TRUDNY ORZECH DO ZGRYZIENIA, OMIEG SERCOWATY, WELWET, SŁOWNIK TERMINOLOGICZNY, PONCZ, NOWOŚĆ, ŚWIATŁO, SZCZUR, KACERSTWO, ROŚLINA CIENIOLUBNA, BRUDNICA NIEPARKA, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, GRUPA IMIENNA, TABLICA, KLAUSTROFOBIA, AKADEMICKOŚĆ, DESKRYPCJA OKREŚLONA, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, KASZA, RYJEC, ANGORYZM, OKRĘT LINIOWY, ŻYWIEC, OPINIA PUBLICZNA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, KENTUCKY, PREDYKATYWNOŚĆ, KATALIZA, MACIERZ DOŁĄCZONA, REKUPERATOR CIEPŁA, GASTROFAZA, RUNO, DWUKROTNOŚĆ, JEDNOPARTYJNOŚĆ, PIEKŁO, WIRTUOZERIA, CIŚNIENIE KRWI, BARWA DŹWIĘKU, ETIOPKA, INKWIZYCYJNOŚĆ, SKALA RANKINE'A, ROZMIAR, TRESER, RURKI, PERKOZ OLBRZYMI, EKSTRAKLASA, POMARAŃCZA OLBRZYMIA, SALON PIĘKNOŚCI, FIKCJA LITERACKA, GOŁODUPIEC, KOT, JAŁOWNIK, ANTYCYPACJA, MIR, FACJA, FELERNOŚĆ, OLIMPIADA SPECJALNA, EGZEMPCJA, INHALACJA, PRZEDSCENIE, JOŁOP, MOBILIZACJA, DOGRYWKA, HAMSIN, KONSULENT, INWENTARYZACJA, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, BAZA PŁYWAJĄCA, TABLOID, DOJNICA, KOLOROWOŚĆ, REGUŁA GLOGERA, CIĘCIE POZIOMICOWE, KANTORAT, TEKST JAWNY, SZKŁO MĄCONE, OLEJEK KAMFOROWY, JEDNOLATEK, MPA, WĄTŁOŚĆ, DOBÓR SZTUCZNY, FAŁDZISTKA, POLITYKA SPÓJNOŚCI, TWIST, NAPASTNIK, NIEŻYCZLIWOŚĆ, NAWA, STAN PRZEDZAWAŁOWY, ROŚLINY RUDERALNE, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, INTERESOWNOŚĆ, LUŹNOŚĆ, KONDYCJONALIZM, ADHD, TWARDOŚĆ, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, GEOLOGIA INŻYNIERSKA, HAMULEC TAŚMOWY, MIERNIK CYFROWY, AGAR, GOŁĘBIĄTKO, ŚRODOWISKO, KOMETKA, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, RANEK, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, BOJARSTWO, STAN POSIADANIA, MARUDZTWO, ŚWIADECTWO SZKOLNE, ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, BÓR WRZOSOWY, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, SYSTEMATYKA, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, KĄT, OGONEK, NUMER, NIEOBLICZALNOŚĆ, ZASIEKI, TWARDY SEN, SPREJ, UNIWERSYTECKOŚĆ, PLAMKA FORDYCE'A, WIEŚ CZYNSZOWA, NIEZMIENNIK, MEDIALNOŚĆ, SILNIK ELEKTRYCZNY BOCZNIKOWY, DERYWACJA PARADYGMATYCZNA, PLAN SYTUACYJNY, SZWEDZKOJĘZYCZNOŚĆ, KOTWICZNIKOWCE, ŁĄCZNIK GAZOWY, WSPÓLNOŚĆ, WIELOKULTUROWOŚĆ, POZABIBLIJNOŚĆ, PODGRUPA NORMALNA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, KLATKA, ŁUSZCZYCA ODWRÓCONA, KUKIEŁKA, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, PRECYZYJNOŚĆ, MINÓG TRÓJZĘBNY, ?EOZYNOFIL.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.520 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ PUBLICZNE, UJAWNIONE, ICH STAN I PRZEBIEG JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO, NIC W ZWIĄZKU Z NIMI NIE JEST UKRYTE, NIEPEWNE, NIEJASNE, WĄTPLIWE, NIC NIE WZBUDZA PODEJRZEŃ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ PUBLICZNE, UJAWNIONE, ICH STAN I PRZEBIEG JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO, NIC W ZWIĄZKU Z NIMI NIE JEST UKRYTE, NIEPEWNE, NIEJASNE, WĄTPLIWE, NIC NIE WZBUDZA PODEJRZEŃ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TRANSPARENCJA cecha działań, które są publiczne, ujawnione, ich stan i przebieg jest dostępny dla każdego zainteresowanego, nic w związku z nimi nie jest ukryte, niepewne, niejasne, wątpliwe, nic nie wzbudza podejrzeń (na 13 lit.)
TRANSPARENTNOŚĆ cecha działań, które są publiczne, ujawnione, ich stan i przebieg jest dostępny dla każdego zainteresowanego, nic w związku z nimi nie jest ukryte, niepewne, niejasne, wątpliwe, nic nie wzbudza podejrzeń (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TRANSPARENCJA
cecha działań, które są publiczne, ujawnione, ich stan i przebieg jest dostępny dla każdego zainteresowanego, nic w związku z nimi nie jest ukryte, niepewne, niejasne, wątpliwe, nic nie wzbudza podejrzeń (na 13 lit.).
TRANSPARENTNOŚĆ
cecha działań, które są publiczne, ujawnione, ich stan i przebieg jest dostępny dla każdego zainteresowanego, nic w związku z nimi nie jest ukryte, niepewne, niejasne, wątpliwe, nic nie wzbudza podejrzeń (na 15 lit.).

Oprócz CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ PUBLICZNE, UJAWNIONE, ICH STAN I PRZEBIEG JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO, NIC W ZWIĄZKU Z NIMI NIE JEST UKRYTE, NIEPEWNE, NIEJASNE, WĄTPLIWE, NIC NIE WZBUDZA PODEJRZEŃ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - CECHA DZIAŁAŃ, KTÓRE SĄ PUBLICZNE, UJAWNIONE, ICH STAN I PRZEBIEG JEST DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO, NIC W ZWIĄZKU Z NIMI NIE JEST UKRYTE, NIEPEWNE, NIEJASNE, WĄTPLIWE, NIC NIE WZBUDZA PODEJRZEŃ. Dodaj komentarz

2+2 =

Poleć nas znajomym:

x