Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TO, CZYM KTOŚ LUB COŚ RÓŻNI SIĘ OD CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO, ODMIENNA CECHA UCHWYTNA W WYNIKU PORÓWNANIA DWÓCH OBIEKTÓW CZY JAKOŚCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYFERENCJA to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 10 lit.)DYWERGENCJA to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.)ROZBIEŻNOŚĆ to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.)ROZDŹWIĘK to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 9 lit.)RÓŻNICA to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYFERENCJA

DYFERENCJA to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 10 lit.)DYFERENCJA to:

różnica zdań lub interesów, konflikt stanowisk, spór (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CZYM KTOŚ LUB COŚ RÓŻNI SIĘ OD CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO, ODMIENNA CECHA UCHWYTNA W WYNIKU PORÓWNANIA DWÓCH OBIEKTÓW CZY JAKOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.277

CZERWONOKRZEW, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, MEDALIK, CEP, DRUKARKA ROZETKOWA, AZOTAN, SŁOWACYSTYKA, SKŁAD, WATRUSZKA, SEKWOJA OLBRZYMIA, SZTUCIEC, DYPTYK, MIKROFON DYNAMICZNY, ODKRYCIE, PRZESZUKANIE, SPRĘŻYSTOŚĆ, KORZYŚĆ KOMPARATYWNA, KOCHANEK MUZ, ZNAMIENNOŚĆ, DZIESIĘCIORUBLÓWKA, BIOPALIWO, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, WIDŁONÓG, PLUGAWOŚĆ, MISIAK, KOMPLEMENTARIUSZ, BOCIANIEC, ASOCJACJA, STATYSTA, WASABI, ABRAZJA, BOROWINA, PRADZIADEK, KATAFRAKTA, KRĄŻNIK, KOŃ, NIEJADALNOŚĆ, BOYS BAND, KUNKTACJA, ANTABA, KADZIDŁO, TAJEMNOŚĆ, TERMODYNAMIKA KLASYCZNA, MŁODZIEŃCZA KIFOZA, SIEDLISKO, OSTATNI KRZYK MODY, WYBRZEŻE SZKIEROWE, BLASZKA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, OBLATANIE, KALENDARZ KOŚCIELNY, PŁATNOŚĆ ZBLIŻENIOWA, NAWIERZCHNIA KOLEJOWA, POSTĘPOWANIE KARNE, TURBINA CIEPLNA, STEK, CUDOWNY OWOC, ABSOLUT, NAPÓR, LAMPA KARBIDOWA, PAŃSTWO ZWIĄZKOWE, PERSPEKTYWA, GEEK, NIEGOŚCINNOŚĆ, FAŁDÓWKA PŁASZCZYNKA, JAJKO W KOSZULCE, AWIZO, FIFKA, WIELOKSZTAŁTNOŚĆ, UKŁAD ADAPTACYJNY, SEROHEMATOLOGIA, KANGUROSZCZUR, CZAS GRAMATYCZNY, KLEJÓWKA, USYPISKO, HALA TARGOWA, EPIDEMIOLOG, SZURPEK MISECZKOWATY, ENERGETYKA WODNA, INTERPRETATOR, LAMPA ŁUKOWA, WYBRANIEC, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, POZYCJA, PSYCHOLOGIA STOSOWANA, NERWICA SPOŁECZNA, IPP, MECHANIKA TEORETYCZNA, KOMÓRECZKA, HARTOWNOŚĆ, STYL GRZBIETOWY, CHOROBA CAROLEGO, WODZARKA, PIENIĄDZ LOKALNY, JEDWAB, GENEZA, TRANSPOZON, PHISHING, TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI, NIEWYPARZONA BUZIA, FILIGRAN, PODATEK KOŚCIELNY, STANOWISKO PRACY, TABLICA, SYSTEM KONSORCYJNY, MUZYKA ELEKTRONICZNA, KRECIK, NOK, DECYZJA WYWŁASZCZENIOWA, GRA LOGICZNA, ŁAPADŁO, EKLER, DEKANAT, STERYLNOŚĆ, KROPIELNICA, SZALENIEC, TRĄBKA POCZTOWA, GRA SINGLOWA, WĄTROBIANKA, CERKIEW, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, ARENDA, KĘDZIERZAWOŚĆ, GOŁĄBECZEK, OCZKO W GŁOWIE, WARIANTOWOŚĆ, ORZEŁ, WYCISK, DRAG, KATANA, KANTYLENA, ROZŁUPNOGŁOWCE, PRZEMYT MRÓWKOWY, JOGURCIK, GERIATRIA, ZESTRÓJ INTONACYJNY, INICJATOR, AŁMA ATA, FASON, MIMETYZM, LENIN, ŻWAWOŚĆ, IKAR, DŻDŻYSTOŚĆ, KONFORMER, GARDEROBA, KIBOLSTWO, SELEKTOR, IMACZ, LEWOSKRĘT, ROŻEK, MALAKOLOGIA, GBUROWATOŚĆ, NIESŁUSZNOŚĆ, SYNDYK, RYTM, CZAKRAM, BUDZICIEL, OPŁATA PROLONGACYJNA, DOLMAN, KATSUDON, CHOROBA KAHLERA, NIECENZURALNOŚĆ, WIEDZA O KULTURZE, SALWA BURTOWA, WAGA, KORYNCKA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, BAŁWOCHWALCZYNI, SEMESTR ZIMOWY, MISKA, ANATOMIA WARSTWOWA, KOCIOŁEK SKALNY, CZYR, JEHOLOPTER, CHEMOTAKSYNA, EGZEKUTORKA, MONOTEMATYCZNOŚĆ, SYSTEMIK, LONT WOLNOTLĄCY, MUSLIM, ASYNCHRONIZM, KUFF, OSZCZĘDNOŚĆ, MARKGRAF, ŁĄCZNOŚĆ, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, ENTUZJASTYCZNOŚĆ, IMIĘ, ZŁOŻENIE URZĘDU, WYMIENNIK, TURANIEC, SZCZEROŚĆ, PRZEDWIECZNOŚĆ, TREŚĆ, ABORCJA, CHARTER, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, WĘGLÓWKA, KASTYLIJSKI, TERAPSYDY, PROTOHISTORIA, KOK, JĘZYK SZTUCZNY, BUCHALTERIA, KAPITAŁ RZECZOWY, ASTROLOG, MARKIERANT, ULTRAPRAWICA, SEJSMIKA, JEZIORO ZAPADLISKOWE, ANTEPEDIUM, OŚWIECICIEL, KOD JĘZYKOWY, PETROCHEMIKALIA, OBRAZ, PIESZY, KRZYŻ MALTAŃSKI, PANEKLA, ZADOŚĆUCZYNIENIE, WIEK ROZRODCZY, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, ZAJĄKNIĘCIE, LÓD GRUNTOWY, ŁAŃCUCH, KRAWCOWA, PRAWNICTWO, MATERIAŁ KOMPOZYTOWY, ZAMRÓZ, WNIKLIWOŚĆ, DIERA, NIELEGAL, FLOTA, DIAKON, STOWARZYSZENIE, GEOFAG, ROZSZCZEP WARGI, PODKŁAD, POKRZYWA, FOTOJONIZACJA, POLEWKA, KRZYŻÓWKA, MIECZ OBOSIECZNY, STROIK, WĘZEŁ ZWYKŁY, IZOTROPOWOŚĆ, POSTRZEGANIE POZAZMYSŁOWE, KOMÓRCZAK, HACJENDA, GRZEBUŁA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, SZTUCZNE ŻYCIE, GŁUPKOWATOŚĆ, CHAŁTURZYSTA, CZWÓRKA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, KAND, PRZESTRZEŃ FAZOWA, RZĄDNOŚĆ, KURA DOMOWA, WSPARCIE, NIECNOŚĆ, GŁOWA, KOLIBER, CIEPŁE KRAJE, SER EDAMSKI, TOR, PETARDA, OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW, KOSZT POŚREDNI, DEBIUT ZAMKNIĘTY, POSTĘPACTWO, PUŁAP, ELITARNOŚĆ, WŁÓKNO, ROZPUSTA, KRYZYS OTOLITOWY, ELEKTRODA JONOSELEKTYWNA, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, SĄD GRODZKI, POWIĄZANIE KOOPERACYJNE, STYLIKÓWKI, KOKSIARZ, KLERK, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, FLAGSZTOK, LIRYCZNOŚĆ, PUCHAR, DEZAKTYWACJA, GRA LOSOWA, RÓŻOWA LANDRYNKA, PUCÓWKA, ZNAK ALFANUMERYCZNY, MINUTA, WASĄG, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, ZAGRANICZNIAK, ILOŚĆ REFERENCYJNA, PŁYNNOŚĆ, WELUR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.277 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, CZYM KTOŚ LUB COŚ RÓŻNI SIĘ OD CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO, ODMIENNA CECHA UCHWYTNA W WYNIKU PORÓWNANIA DWÓCH OBIEKTÓW CZY JAKOŚCI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dyferencja, to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 10 lit.)
dywergencja, to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.)
rozbieżność, to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.)
rozdźwięk, to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 9 lit.)
różnica, to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYFERENCJA
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 10 lit.).
DYWERGENCJA
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.).
ROZBIEŻNOŚĆ
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.).
ROZDŹWIĘK
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 9 lit.).
RÓŻNICA
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x