TO, CZYM KTOŚ LUB COŚ RÓŻNI SIĘ OD CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO, ODMIENNA CECHA UCHWYTNA W WYNIKU PORÓWNANIA DWÓCH OBIEKTÓW CZY JAKOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYFERENCJA to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 10 lit.)DYWERGENCJA to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.)ROZBIEŻNOŚĆ to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.)ROZDŹWIĘK to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 9 lit.)RÓŻNICA to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYFERENCJA

DYFERENCJA to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 10 lit.)DYFERENCJA to:

różnica zdań lub interesów, konflikt stanowisk, spór (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CZYM KTOŚ LUB COŚ RÓŻNI SIĘ OD CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO, ODMIENNA CECHA UCHWYTNA W WYNIKU PORÓWNANIA DWÓCH OBIEKTÓW CZY JAKOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.073

PŁATECZEK, RĘKAW, DROGA, BRZYDACTWO, NIEHARMONIJNOŚĆ, POMPA TŁOKOWA, BUFONADA, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, METATEKST, SAŁATA, WYGNANIEC, TARCZA, FACHMAN, BIAŁY KARZEŁ, SZLACHETNOŚĆ, BERBEĆ, MATRYLINEARNOŚĆ, CZEKOLADA, SAMOTNICZOŚĆ, PODYPLOMÓWKA, SIEDLISKO, KONSTRUKCJA ZRĘBOWA, OŚRODEK, FAKT PRAWNY, ODLEGŁOŚĆ HIPERFOKALNA, FIVE O'CLOCK, WYBITNOŚĆ, PUDEŁKO, ZAINTERESOWANY, PUCH, WYCIĄG TOWAROWY, TAJSTRA, ROZMÓWCA, MECHOWCE, SOKI, DRŻĄCZKA, ZARZUT, SKĄPOGUZKOWCE, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, ENIGMAT, NAGRODA, SYLWA, ADRES, BÓJKA, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, KRANÓWKA, KUPIEC, OBERWANIE CHMURY, MATURZYSTA, KRYZYS KATATYMICZNY, TEST, CUDZOZIEMSKOŚĆ, KONTROLA, HELIOLATRIA, WOJEWODA, WIGOŃ, NORMALIZACJA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, PUZZLE, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, KONGREGACJA, ORLĘ, OMDLAŁOŚĆ, RAPT, TRÓJKĄT, SĄCZEK, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, NÓŻ BOJOWY, PULPET, PRYMULA, CHWYTACZ, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, FUS, BŁONA MIĘŚNIOWA, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, PUNKT PRZYSŁONECZNY, RUDZIK, KONTROLA DROGOWA, KILOWAT, HIPOPOTAMOWATE, SPĘKANIE, POWŁÓCZYSTOŚĆ, MONSTRUM, KOPALNIA, NARNIA, DONIESIENIE, WYNIOSŁOŚĆ, GŁADKOŚĆ, TWARDA DUPA, OSŁONKA, DEMOBILIZACJA, TŁUSTY KĄSEK, MIKOLOGIA, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, POROZUMIENIE, BEZLITOSNOŚĆ, PRAGMATYKA, BIZNESWOMAN, WĄTŁOŚĆ, WOLNOŚĆ, BRYFOK, DŁUŻNICZKA, ZŁOTÓWKA, BRZYDULA, POWOLNOŚĆ, KAFETERIA, KOKSOWNIK, FLET NOSOWY, SKIPASS, PERSONAL INFORMATION MANAGER, WŁÓKIENKO, DĄŻENIE, ADEPTKA, ŚWIETLISTOŚĆ, KONTRAPUNKT, PRZEMIANA POKOLEŃ, ETOLOGIA, RZECZ, JAŚ WĘDROWNICZEK, GÓWNO, ŻYRYTWA, MAKAGIGI, ZWINNOŚĆ, ŚWIATŁO, WIELOKULTUROWOŚĆ, GEOLOGIA ZŁÓŻ, PINGWIN PAPUA, NIEKULTURALNOŚĆ, PREKURSOR, KALWARIA, SROMOTNIK WOALKOWY, WRÓG, ŚCISŁOŚĆ, NUMER, FAKTORIA, ALBULOWATE, GÓRY KOPUŁOWE, PROMINENCJA, JASKÓŁCZY OGON, HALOGENEK ALKILOWY, PIDŻYN, BRZEG, CHLEB, GOLEC, ZDARZENIE, CEGŁA LICÓWKA, KAJMAK, GUFFA, WYDANIE, ŚRODEK TRWAŁY, WINIARZ, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, BLENDA, UDRĘCZENIE, SZALEŃSTWO, FILEMON BIAŁOSZYI, FEMTOCHEMIA, GRUNT, MARUDZTWO, NIESTAWIENNICTWO, KAWA Z MLEKIEM, TROJAŃCZYK, GRUBA ZWIERZYNA, BACHANTKA, ABRAZJA, KWARTET, NIEPORZĄDNOŚĆ, MYŚL, ŁOPATA, TROLL, BIGOS PO SIECIEBORZAŃSKU, JAMA PACHOWA, DZBANEK, GIMBOPATRIOTA, GREKA, HANDEL ZAMIENNY, PRZEWRÓT, BRONCHOGRAFIA, MASZKARON, ZEW KRWI, DZIEWIĘCIOKROTNOŚĆ, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, ROGALIK, SKRĘCANIE, ZAUROZUCH, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, REDUTA, ASCETA, LINOWIEC, NERWICA NIEDZIELNA, WINA, HACZYKOWIEC BŁYSZCZĄCY, KOZOJEBCA, GAPA, PANI, WSPÓŁRZĄDCA, ENKLAWA, OŁTARZYK PRZENOŚNY, DRABINKA, KWATERUNEK, NOMINAŁ, MONTOWANIE, AFRYKANIZACJA, SYLWETA, DŹWIGNIA FINANSOWA, WSPÓLNOTOWOŚĆ, ZATRZYMANIE, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, KONOTATKA, SĘK, GUZ ZŁOŚLIWY, EKSPERT, SAWANTERIA, KANCIASTOŚĆ, NOSICIEL, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, LASECZKA, SIÓDMA WODA PO KISIELU, PIERÓG, NIECZUŁOŚĆ, RZEZAK, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, JAZ, BEZGUŚCIE, FAŁD KORZENIOWY, VIRGA, MRAŹNICA, ABSORPCJA, SIGNUM TEMPORIS, OSOBA, SANIE, ROZSZCZEP WARGI, ANTRYKOT, DEZINTEGRACJA SKAŁ, SZTUKA KONCEPTUALNA, MODEL REDUKCYJNY, KOMISJA BUDŻETOWA, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, MASZYNA CIEPLNA, KŁUSAK ORŁOWSKI, FABRYKATOR, IZOLATORIUM, SZYFON, APLIKACJA, LUNETA, ANNA, MASZYNA WYCIĄGOWA, NAMIAR, WIDEOMANIAK, EKOLOGISTYKA, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, ANKIETOWANY, CHRZEST, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, BURGRAF, AMERYKAŃSKOŚĆ, MAŁY PALEC, SPROŚNOŚĆ, REAKCJA NIEODWRACALNA, TYCZKARZ, DOCIEKLIWOŚĆ, GILOSZ, CZART, SŁUPICA, ZWIERZĘ, PATRZAŁKI, ELEKTROSTATYKA, WTRYSK, PODMUCH, ZŁOTOGŁÓW, ROBUSTA, JĘZYKI SINO-TYBETAŃSKIE, TEKST JAWNY, ZNAJOMOŚĆ, DYFUZJA CHEMICZNA, TEMPERATURA ZAPŁONU, AHISTORYCZNOŚĆ, OPASŁOŚĆ, SĘKACZ, IMPAST, ZBROJNIK, RZESZOTO, ANARCH, GĄSIOR, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, SOCJALDEMOKRATA, UCHWYT, IRENA, BZDURA, GEOPATIA, RECEPTYWNOŚĆ, DOBRO FINALNE, POZABIBLIJNOŚĆ, NADŻERKA, WSPANIAŁOŚĆ, PACZKA, ZIELONE, ?PROSIĘ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.073 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CZYM KTOŚ LUB COŚ RÓŻNI SIĘ OD CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO, ODMIENNA CECHA UCHWYTNA W WYNIKU PORÓWNANIA DWÓCH OBIEKTÓW CZY JAKOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, CZYM KTOŚ LUB COŚ RÓŻNI SIĘ OD CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO, ODMIENNA CECHA UCHWYTNA W WYNIKU PORÓWNANIA DWÓCH OBIEKTÓW CZY JAKOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYFERENCJA to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 10 lit.)
DYWERGENCJA to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.)
ROZBIEŻNOŚĆ to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.)
ROZDŹWIĘK to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 9 lit.)
RÓŻNICA to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYFERENCJA
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 10 lit.).
DYWERGENCJA
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.).
ROZBIEŻNOŚĆ
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.).
ROZDŹWIĘK
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 9 lit.).
RÓŻNICA
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 7 lit.).

Oprócz TO, CZYM KTOŚ LUB COŚ RÓŻNI SIĘ OD CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO, ODMIENNA CECHA UCHWYTNA W WYNIKU PORÓWNANIA DWÓCH OBIEKTÓW CZY JAKOŚCI sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - TO, CZYM KTOŚ LUB COŚ RÓŻNI SIĘ OD CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO, ODMIENNA CECHA UCHWYTNA W WYNIKU PORÓWNANIA DWÓCH OBIEKTÓW CZY JAKOŚCI. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x