Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TO, CZYM KTOŚ LUB COŚ RÓŻNI SIĘ OD CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO, ODMIENNA CECHA UCHWYTNA W WYNIKU PORÓWNANIA DWÓCH OBIEKTÓW CZY JAKOŚCI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYFERENCJA to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 10 lit.)DYWERGENCJA to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.)ROZBIEŻNOŚĆ to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.)ROZDŹWIĘK to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 9 lit.)RÓŻNICA to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYFERENCJA

DYFERENCJA to:

to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 10 lit.)DYFERENCJA to:

różnica zdań lub interesów, konflikt stanowisk, spór (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CZYM KTOŚ LUB COŚ RÓŻNI SIĘ OD CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO, ODMIENNA CECHA UCHWYTNA W WYNIKU PORÓWNANIA DWÓCH OBIEKTÓW CZY JAKOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 27.277

CHŁONNOŚĆ, WYGON, METYLOTROFIA, CAŁY TON, KLUCZ, NAPÓR, TIOMERSAL, PRZEBITKA, PIĘCIOGROSZÓWKA, KOMISARZ, MOSTEK, OBUSTRONNOŚĆ, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, DUPERELE, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, TEMPERATURA UPAŁU, PLAN, JAPOŃSKI, ZJAWISKO SEEBECKA, STONKA, HALO, USZCZERBEK, KAPITALIZM PAŃSTWOWY, WYPUSTEK, ZBIÓRKA, MANDŻURSKI, BAŃKA, PENITENCJARYSTYKA, RYNEK PRACY, OKRZOSEK, WSZOŁY, NIEMIASZEK, LINIA KREDYTOWA, BOLA, FLOKUŁY, PIEC GRZEWCZY, GÓRALSKI, PODOBIZNA, DWÓJNIK, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, LEGALIZACJA PONOWNA, OPŁATA, DOKUMENTALISTYKA, DEBILNOŚĆ, KOPUŁA LAWOWA, MOWA NIEZALEŻNA, BLOKHAUZ, CZTERDZIESTKA, GALINSTAN, ZAZDROŚĆ, INTROMISJA, ZAŚNIĘCIE, KOLEŚ, GRZYB PASOŻYTNICZY, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, KOŁNIERZ, ŁAŃCUCH MARKOWA, RUSZT, PROCH, POSTERUNEK, WĄTEK, STYL WILHELMIŃSKI, RACHUNEK CIĄGNIONY, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, ICHTIOSTEGOWCE, REZEDA, ACEFALIA, SUROWOŚĆ, PORÓD LOTOSOWY, WIECZÓR POETYCKI, KRYTERIUM SYLVESTERA, KOSZARKA, PONUROŚĆ, PLATFORMA SERWEROWA, CHIRURGIA SZCZĘKOWA, WAGON DOCZEPNY, BUJAK, OPERATOR ARYTMETYCZNY, KUKIEŁKA LESSOWA, ŻÓŁWIE, SZKARADA, EUCHARYSTIA, OPERA BUFFO, KONFISKACJA, GEOFIT CEBULOWY, GRANULACJA, ZBRODNIA KOMUNISTYCZNA, GABINET, EPOKA KAMIENIA, KONSERWATOR ZABYTKÓW, AKTUALNOŚĆ, POTWORKOWATOŚĆ, WARSZAWSKOŚĆ, ŚCIANA WSPINACZKOWA, BOROWODOREK, CIĘŻKI TYŁEK, STARCIE, BABCIA CIOTECZNA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, BASZŁYK, ZALESZCZOTEK, FORMACJA DEFENSYWNA, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, SYTA, OPARZENIE, KASZTANEK, KONTRGAMBIT LEMBERGERA, BOKS, ARCHEOLOGIA PODWODNA, ŁAŃCUCH, AMYLOID, KONGRUENCJA, ESPADRYLA, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, KLUCZ, INTERLINGWISTYKA, ELIMINACJA, NAZAREJCZYK, RADIO TAXI, TEOKRACJA, ATESTAT, PASOŻYT, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, NIEBACZNOŚĆ, EFEKT MAJĄTKOWY, RAJKA, PACHOŁEK, PRAWO BUDOWLANE, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, LALKA, FREERIDE, ROŚLINA TRUJĄCA, ROPNE ZAPALENIE MIESZKÓW WŁOSOWYCH, KASZTELANIA, PIKNIK, KOŃ LOKAJSKI, SŁOWIAŃSKOŚĆ, HURTOWNIA, IDYLLICZNOŚĆ, PORODÓWKA, INFUZJA, ALEGORYZM, ŻABIA LASKA, ANGIELSKOŚĆ, ŚLIZGACZ, MAKATA, POPRZECZKA, PORYWCZOŚĆ, PARZYSTOŚĆ, PIWO, STRAŻ POŻARNA, WSPÓŁUCZEŃ, CHMURKA, LEGWAN GŁUCHY, KRUSZYNA, GENTIL, METATEKST, GRUPA BILATERALNA, PATRIARCHALIZM, DZIEDZICZENIE, PIASKOWIEC KWARCOWY, KARŁOWATOŚĆ, REGULARNOŚĆ, ŁONO, PIERWSZA DAMA, TEORIA PIERŚCIENI, PAŁANKA MIODOJAD, PEDAGOG, DOWCIPNIŚ, PRZEWÓD, TECHNIKA KLASYCZNA, DZIEŻKA, BENEFICJANT, DOROBKIEWICZ, BRODAWKA SUTKOWA, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, HOBBISTA, HARLEKIN, UBYTEK, GERMANISTYKA, NIEDOJRZAŁOŚĆ, DACH HEŁMOWY, STAROBIAŁORUSKI, MILREJS, JĘZYK KENTUM, JEZIORO EUTROFICZNE, HEMOROID, MAŁPI GAJ, TRZMIEL WIELKOOKI, MACIERZ ELEMENTARNA, WADA, HIGHLAND, KORPUS NAWOWY, WĘŻOWIDŁA, PROSIAK, PRZYGOTOWANIE, PRZEWÓD ODBOJOWY, EPONIM, WIĄZANIE ESTROWE, EKRAN, NIEKONKRETNOŚĆ, SPÓŁKA HOLDINGOWA, ODCHYLENIE STANDARDOWE Z PRÓBY, TERYTORIUM MANDATOWE, SAMOURZECZYWISTNIENIE, GŁOSICIEL, ŁBISKO, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, WARTOŚĆ ODTWORZENIOWA, DESNOYER, OFICYNA DRUKARSKA, STARA MALEŃKA, POLICJA DROGOWA, KILOBAJT, KLASA SPRZĘŻNOŚCI, BUSINESSMAN, MIJANY, ZŁY CZŁOWIEK, ZWIERZĘTA KRĘGOWE, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, OSZCZĘDNOŚĆ, GATUNEK AMFIDROMICZNY, WARTOŚĆ MODALNA, TEŚCIK, INTENCJONALIZM, PRZEPRÓCHA, OFICERKI, NUDNOŚĆ, ZAWIKŁANIE SIĘ, PAPIEREK LAKMUSOWY, NAMIAR, KLAUZULA, MIEJSKOŚĆ, AKROBACJA LOTNICZA, INWERSJA, TŁO, LUSTRO, KLAUZURA, WOMBAT, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, UŁAMEK PIĘTROWY, ODGRYWKA, BIURO, PŁATNIK, PASIAK, JĘZYK ROSYJSKI, IMPLEMENTACJA, PIENIĄDZE, LORDOSTWO, BIOKOMINEK, WERTIKAL, PLACÓWKA NAUKOWA, ŻYWOŚĆ, BABA JĘDZA, KOROWÓD, PANTOGRAF, ZWIERZĘ, ŻELAZNE PŁUCO, ZASTANOWIENIE, PÓŁMISEK, ŚCISŁOŚĆ, PIASTA, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, FAJNOŚĆ, SSAK NIEPARZYSTOKOPYTNY, ZNACHOR, MANDOLA, FALA AKUSTYCZNA, GĘSIARZ, MARMURKOWANIE, PROJEKT UNIJNY, KOŁO HERMENEUTYCZNE, METEOR, GODZINA, DIETA KOPENHASKA, MOTYWACJA, AKTYWNOŚĆ, UZNAWALNOŚĆ, MONOPTERES, ZASILANIE, WIZAŻYSTKA, ELIPSA, SUWNICA BRAMOWA, LEP, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, AZOLLA KAROLIŃSKA, PROMINENT, ZASŁONA DYMNA, DŻDŻOWNICA, PAŃSZCZYŹNIAK, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, DWUWARSTWOWOŚĆ, WAGABUNDA, DUOLA, PODPORA, DURNOWATOŚĆ, WOSKOWNIA, GEODEZJA OGÓLNA, WŁAM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 27.277 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TO, CZYM KTOŚ LUB COŚ RÓŻNI SIĘ OD CZEGOŚ LUB KOGOŚ INNEGO, ODMIENNA CECHA UCHWYTNA W WYNIKU PORÓWNANIA DWÓCH OBIEKTÓW CZY JAKOŚCI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dyferencja, to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 10 lit.)
dywergencja, to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.)
rozbieżność, to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.)
rozdźwięk, to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 9 lit.)
różnica, to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYFERENCJA
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 10 lit.).
DYWERGENCJA
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.).
ROZBIEŻNOŚĆ
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 11 lit.).
ROZDŹWIĘK
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 9 lit.).
RÓŻNICA
to, czym ktoś lub coś różni się od czegoś lub kogoś innego, odmienna cecha uchwytna w wyniku porównania dwóch obiektów czy jakości (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x