SŁUŻBA SPECJALNA ZAJMUJĄCA SIĘ POZYSKIWANIEM (CZĘSTO NIEJAWNYCH) INFORMACJI ORAZ ICH PRZETWARZANIEM, PRZECHOWYWANIEM, ANALIZĄ TYCH INFORMACJI I PRZEKAZYWANIEM ICH RZĄDOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYWIAD to:

służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem (często niejawnych) informacji oraz ich przetwarzaniem, przechowywaniem, analizą tych informacji i przekazywaniem ich rządowi (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYWIAD

WYWIAD to:

działalność mająca za zadanie pozyskiwanie i przekazywanie tajnych informacji (na 6 lit.)WYWIAD to:

rozmowa pomiędzy dwiema osobami, lub prowadzącym i grupą osób, podczas której osoba przeprowadzająca zadaje pytania w celu uzyskania pewnych informacji (na 6 lit.)WYWIAD to:

w medycynie: podstawowa czynność w procesie diagnostycznym, która polega na zebraniu od pacjenta informacji o jego stanie zdrowia, trybie życia, środowisku (na 6 lit.)WYWIAD to:

metoda badawcza, która polega na zadawaniu badanym przez ankietera mniej lub bardziej sformalizowanych pytań; sondaż, ankieta (na 6 lit.)WYWIAD to:

'... z wampirem', film (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SŁUŻBA SPECJALNA ZAJMUJĄCA SIĘ POZYSKIWANIEM (CZĘSTO NIEJAWNYCH) INFORMACJI ORAZ ICH PRZETWARZANIEM, PRZECHOWYWANIEM, ANALIZĄ TYCH INFORMACJI I PRZEKAZYWANIEM ICH RZĄDOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.554

CHŁOPEK ROZTROPEK, KLASA ŚREDNIA, NEUTRALNOŚĆ, PSZCZOŁA AFRYKAŃSKA, RYNEK DETALICZNY, LECZENIE CHIRURGICZNE, PLAC MANEWROWY, CYLINDER, GRZYB CHRONIONY, BEDŁKA, FASETA, PAŁANECZKA MAŁA, PIONEER, TRYGONOMETRIA SFERYCZNA, BUTERSZNIT, PAKIET KONTROLNY, PRZEKWIT, SKLEROTYK, MEDYCYNA PERSONALNA, SHORT-TRACK, BRODAWKA, ROLA, PRAWO HARDY’EGO-WEINBERGA, ADMINISTRACJA MORSKA, BIROFILISTYKA, TKANKA TWÓRCZA, SKALA DIATONICZNA, ŚMIECIARZ, MURSZ, GRA POJEDYNCZA, OŚRODEK WYŻOWY, UMBRA, CUKIER, KADZIDEŁKO, WYMIANA, PRZEŻUWACZE, UMOWA O DZIEŁO, IDEALISTKA, ARABSKI GREYHOUND, PIĘCIOBÓJ, HOLTER EKG, PROMIENNOŚĆ, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, KROWIENTA, SSAKI, SMUŻKA STEPOWA, STENBOK, TĘPOZĘBNE, OBEJMA, LEPIARKOWATE, NADSAMICA, BUDAPESZTAŃCZYK, ZĘBY NOWORODKOWE, PODATEK MAJĄTKOWY, BAŁYK, BLOK, POJNIK, MANIERKA, GÓWNOZJAD, SUROWOŚĆ, ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, TEORIA HOMOTOPII, CZASOPISMO, KOMBINACJA KLASYCZNA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, ZAKRĘCENIE SIĘ, PORĘCZE, TEATR LALEK, RACJONALIZACJA, POJAZD SZYNOWY, SZKARŁUPIEŃ, PERCEPCJA, CESARZ, SITWA, PETABAJT, SPAWACZ, PRĘDKOŚĆ ORBITALNA, SPRZĄGLE, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, PURANA, GOBELINIARZ, KB, PIŻMOWÓŁ, ZACHŁYST, KOLONIA, PLAZMODESMA, KLEĆ, PYLON, DNI OTWARTE, ŻAŁOBA, AWIACJA, RAJA BRUZDOWANA, EPIZOOTIOLOGIA, BANIECZKA, PERSZERON, SIATKA, OSAD ABYSSALNY, DOM GRY, DYSZA WYLOTOWA, ELEKTRYCZNOŚĆ, SZARPANINA, CHOROBA SPICHRZENIOWA GLIKOGENU, GACEK BRUNATNY, TORBA, PIRAMIDA, METODA ELEMENTU SKOŃCZONEGO, STOLICA, POWSTANIE LISTOPADOWE, HAGIOGRAF, NIEUBŁAGALNOŚĆ, MONOCHORD, OKRES PRZEDRZYMSKI, BIRMAŃSKI, LODOWIEC DOLINNY, ZŁUDNOŚĆ, KWADRAT, PROJEKT UNIJNY, SETKA, TUŁACZ, REWIZOR, PŁACHETKA ZWYCZAJNA, PLANETKA, DAMA, INTERWIZJA, EWANGELICYZM, STATYK, ARBORETUM, IMMUNOCHEMIA, NUMERANT, PORAŻENIE MÓZGOWE, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, MAKAK TAJWAŃSKI, LAMINAT, GŁODOWANIE, HIPERMETROPIA, ODWSZAWIANIE, WARSTWOWANIE, DIEREZA, WINKRYSTYNA, KOŚĆ GŁÓWKOWATA, PARAMEDYK, OGNIK SZKARŁATNY, KATAR KISZEK, OPRYSZCZKA ZWYKŁA, JĘZYKI INDOEUROPEJSKIE, SCENARZYSTA KOMIKSOWY, WYRAKOWATE, MACIERZ SCHODKOWA, JAMRAJ ZŁOTY, KONTRGAMBIT WINAWERA, TRÓJKROK, BRĄZÓWKA, REZERWA, OKOLICA SZLACHECKA, ŻABA ZWINKA, KAFLARZ, ROŻEK BASETOWY, TRUPOJAD, BALSA, PILNOWACZ, ABSOLUT, ELEKTORAT, SMOLUCH, DŁUGOGŁOWIE, ŚWIT CYWILNY, BATERIA, ŻALUZJA PIONOWA, ŻYCZLIWY, JĘZYK PROTOBUŁGARSKI, URUBU CZARNY, IGNORANCJA, PŁUCZKA, TAKT, MONIT, ŁOŻYSKO, GATUNEK POGRANICZNY, OBRAZ POZORNY, GEODEZJA GÓRNICZA, NAWALANKA, STÓŁ MONTAŻOWY, FENETYKA, KADASTER, METEOR, SAMOGRAJ, KAGU, PATENA, ŚLEDŹ, RADIOKABINA, FARMAKOGENETYKA, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, WÓZ ASENIZACYJNY, PASZTETOWA, DIABEŁ, KRĘG SZCZYTOWY, STELMACH, ZAPORA FORTYFIKACYJNA, MITOLOGIZM, SMUŻKA LEŚNA, MAJOWY PRACOWNIK, NUTA, POMPIER, MATTHEWS, ZBÓJCA, NIECUŁKA, KUPIEC, DERYWACJA FLEKSYJNA, KOSZT KONTROLI, RAJA DWUPLAMA, WALC ANGIELSKI, PISUAR, BURGER, CZKAWKA, LICEUM, PODWOZIE, FORUM, PROTETYKA, STOPIEŃ HARCERSKI, ZLEWKA, NIEPOCHWYTNOŚĆ, GRECKI, SZOWINISTA, ASOCJACJA VATER, KOPARKA KROCZĄCA, PROLIFERACJA, KLUCZ, TERMOS BUFETOWY, ROPUCHY NOSATE, SZLACHTA CHODACZKOWA, SYNDROM WILKOŁACZY, SZCZUR WĘDROWNY, SZMUGLER, KLOCEK, ŁAWA RZĄDOWA, KONWERTOR, WRÓG, JEDNOPARTYJNOŚĆ, RAMIĘ, DIZAJN, KOTWICA, STAROŻYTNIK, LÓD LODOWCOWY, GRZEBIEŃ BIODROWY, WIZJER, OSTROSŁUP PRAWIDŁOWY, LOKACJA, ŁAMANIEC, GODZINA MILICYJNA, RYTOWNIK, RYBA MAŚLANA, SERUM, ODBOJNIK, RUCH JEDNOSTAJNY PROSTOLINIOWY, BOROWODOREK, ANGLOSASKI, HIPOMANIA, APLEGIER, PUSZCZALSKA, NAZWA SYSTEMATYCZNA, KURIER PODHALAŃSKI, TRAWA PASTEWNA, ZAPOMINALSKI, BOKÓWKA, PRZERWA W ŻYCIORYSIE, ARCHEOLOGIA PODWODNA, SUPRESJA, SZRAPNEL, ZDENERWOWANIE, CZAS MARTWY, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, BIAŁA GORĄCZKA, ARCHIWIZACJA, BARCZATKA ŚLIWIENICA, SUITA, WERTYKULACJA, SIEĆ ELEKTROENERGETYCZNA, WYTWÓRCZOŚĆ, BIAŁY WIERSZ, ZAKRĘCANIE, TRAWERS, DŁAWIEC, KONSTANTAN, RENTGENOLOGIA, SPOCZYNEK, PÓŁNOC, SAMOCHÓD OSOBOWY, HEIMAT, BENZYLOPENICYLINA BENZATYNOWA, PLAMIEC AGREŚCIAK, GOLIAT PŁOCHLIWY, SZARA MYSZKA, ODNOWA BIOLOGICZNA, MOTOR, REKIN, DOSTĘP, KORTYNA, COKÓŁ KONTYNENTALNY, NISKOŚĆ, WIECZNE NIEODDANIE, ?PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.554 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SŁUŻBA SPECJALNA ZAJMUJĄCA SIĘ POZYSKIWANIEM (CZĘSTO NIEJAWNYCH) INFORMACJI ORAZ ICH PRZETWARZANIEM, PRZECHOWYWANIEM, ANALIZĄ TYCH INFORMACJI I PRZEKAZYWANIEM ICH RZĄDOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SŁUŻBA SPECJALNA ZAJMUJĄCA SIĘ POZYSKIWANIEM (CZĘSTO NIEJAWNYCH) INFORMACJI ORAZ ICH PRZETWARZANIEM, PRZECHOWYWANIEM, ANALIZĄ TYCH INFORMACJI I PRZEKAZYWANIEM ICH RZĄDOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYWIAD służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem (często niejawnych) informacji oraz ich przetwarzaniem, przechowywaniem, analizą tych informacji i przekazywaniem ich rządowi (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYWIAD
służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem (często niejawnych) informacji oraz ich przetwarzaniem, przechowywaniem, analizą tych informacji i przekazywaniem ich rządowi (na 6 lit.).

Oprócz SŁUŻBA SPECJALNA ZAJMUJĄCA SIĘ POZYSKIWANIEM (CZĘSTO NIEJAWNYCH) INFORMACJI ORAZ ICH PRZETWARZANIEM, PRZECHOWYWANIEM, ANALIZĄ TYCH INFORMACJI I PRZEKAZYWANIEM ICH RZĄDOWI sprawdź również:

galasówka dębianka, jagodnica dębianka, dębianka, Cynips quercusfolii - gatunek owada z rodziny galasówkowatych ,
(zazwyczaj w l.m.) potrawa z okolic Zawiercia sporządzana z ziemniaków krojonych w plastry lub kostkę i duszonych w kotle ze smalcem, cebulą, kiełbasą, boczkiem, ewentualnie burakami i marchwią, przykrywana liściem kapusty lub papierem śniadaniowym, którą następnie dociska się ściśle i szczelnie pokrywką dokręcaną na śrubę ,
chrześcijański dogmat stwierdzający, że Bóg jest Bogiem Trójjedynym, istniejącym jako trzy Osoby - po grecku hypostazy - pozostając jednocześnie jednym Bytem ,
Procellariiformes - rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
technika malarska, posługująca się farbami olejnymi ,
pierwsza na świecie broń prochowa - rura wypełniona prochem i siekańcami ,
czeski poeta bajroniczny (1810-36), romantyk, proza poetycka, nowele; „Maj”, „Marinka” ,
kod ISO 4217 dolara tajwańskiego ,
żyrafa masajska, Giraffa camelopardalis tippelskirchi - podgatunek żyrafy, najwyższy gatunek z obecnie żyjących ssaków lądowych; zamieszkuje afrykańskie sawanny południowej Kenii (parki: Masai Mara, Amboseli oraz Tsavo West) oraz niemal całej Tanzanii ,
bingo, w którym do wygrania są fanty ,
ciało niebieskie, pyłki lub bryły obiegające Słońce: wpadając do atmosfery ziemskiej rozżarzają się, co daje efekt spadającej gwiazdy ,
święto żydowskie obchodzone na pamiątkę wyzwolenia Izraelitów z niewoli egipskiej, które w Izraelu trwa 7 dni, a w diasporze - 8 dni, poczynając od 15. dnia miesiąca nisan ,
doskwierają w lecie ,
amerykańskie ciasto przypominające słodki chleb ,
ferma; miejsce, w którym pod kontrolą człowieka lub samorodnie następuje wylęganie (czyli okres inkubacyjny) zwierząt hodowlanych, np. drobiu lub ryb, a także owadów ,
forma zwracania się do osób o wyższym statusie społecznym, np. do władcy ,
ambystomy, poprzecznozębne, Ambystomatidae - rodzina płazów ogoniastych, obejmująca ponad 30 gatunków o zębach ułożonych w rzędy poprzeczne względem długiej osi ciała ,
dzbanek do parzenia kawy, który jest rodzajem prostego ekspresu ,
pałankowate, Phalangeridae - rodzina torbaczy z rzędu dwuprzodozębowców; obejmuje gatunki zamieszkujące środowiska leśne w Australii, Nowej Gwinei i kilku mniejszych wysp Indonezji ,
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu ,
coś mało ważnego, niesprawiającego kłopotu ,
mnóstwo, bardzo dużo ,
słodkowodny pluskwiak różnoskrzydły, roślinożerny lub drapieżny ,
pusta przestrzeń w wytworze ludzkim lub w obiekcie naturalnym ,
jeden z dopływów żyły kątowej ,
kompozytor litewski ur. w 1932 r., utwory instrumentalne wokalno-instrumentalne; 'Z kamienia Jaćwingów'; w twórczości nawiązuje do dawnych obrzędów litewskich ,
odpowiednio wyselekcjonowane drobnoustroje dodawane do żywności w celu poprawy jej wyglądu, zapachu, smaku lub wydłużenia trwałości ,
w chemii: symbol krzemu ,
mechanizm obronny ,
jednostka pomocnicza, samorząd, stanowiący lokalny organ władzy, pełniący funkcje pomocnicze wobec władzy centralnej

Komentarze - SŁUŻBA SPECJALNA ZAJMUJĄCA SIĘ POZYSKIWANIEM (CZĘSTO NIEJAWNYCH) INFORMACJI ORAZ ICH PRZETWARZANIEM, PRZECHOWYWANIEM, ANALIZĄ TYCH INFORMACJI I PRZEKAZYWANIEM ICH RZĄDOWI. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x