SŁUŻBA SPECJALNA ZAJMUJĄCA SIĘ POZYSKIWANIEM (CZĘSTO NIEJAWNYCH) INFORMACJI ORAZ ICH PRZETWARZANIEM, PRZECHOWYWANIEM, ANALIZĄ TYCH INFORMACJI I PRZEKAZYWANIEM ICH RZĄDOWI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYWIAD to:

służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem (często niejawnych) informacji oraz ich przetwarzaniem, przechowywaniem, analizą tych informacji i przekazywaniem ich rządowi (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYWIAD

WYWIAD to:

działalność mająca za zadanie pozyskiwanie i przekazywanie tajnych informacji (na 6 lit.)WYWIAD to:

rozmowa pomiędzy dwiema osobami, lub prowadzącym i grupą osób, podczas której osoba przeprowadzająca zadaje pytania w celu uzyskania pewnych informacji (na 6 lit.)WYWIAD to:

w medycynie: podstawowa czynność w procesie diagnostycznym, która polega na zebraniu od pacjenta informacji o jego stanie zdrowia, trybie życia, środowisku (na 6 lit.)WYWIAD to:

metoda badawcza, która polega na zadawaniu badanym przez ankietera mniej lub bardziej sformalizowanych pytań; sondaż, ankieta (na 6 lit.)WYWIAD to:

'... z wampirem', film (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SŁUŻBA SPECJALNA ZAJMUJĄCA SIĘ POZYSKIWANIEM (CZĘSTO NIEJAWNYCH) INFORMACJI ORAZ ICH PRZETWARZANIEM, PRZECHOWYWANIEM, ANALIZĄ TYCH INFORMACJI I PRZEKAZYWANIEM ICH RZĄDOWI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.554

NIEDOKRWISTOŚĆ ADDISONA-BIERMERA, BEZLOTKI, KOMÓRKA PIRAMIDOWA, ROZCHODNIACZEK, KAPTUR, YB, LENIWCE TRÓJPALCZASTE, ROPA, MAKROŚWIAT, CHOROBA MÜNCHMEYERA, PREPPER, PADOK, ADAPTER, OPIEKA PERINATALNA, RYNEK DETALICZNY, RYBA MAŚLANA, URNA, EPIMYTHION, ELEKTRONIKA, WYGON, ARYJSKOŚĆ, CZERWOŃCZYK NIEPAREK, ZODIAK, NIEWOLA EGIPSKA, RECEPCJA, SEMITA, KOBIETA SPOD LATARNI, PROTAGONISTA, WSTECZNICTWO, GALIARDA, KRAWCOWA, ALOZA NIEBIESKA, FRONT, LOGIKA FILOZOFICZNA, WIECZERNIK, WYSPA WULKANICZNA, BUCZYNA NIŻOWA, REAKCJA, SONDA MOLEKULARNA, AZYL, KOTLARNIA, KARDIOLOGIA, TŁUSZCZAK, MANIPULATOR, KAFTAN BEZPIECZEŃSTWA, MYSZ WERTYKALNA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, LĘK, MINUTA, OTORYNOLARYNGOLOGIA, CECHA RECESYWNA, CHOPIN, KULON, FLAWONOID, KURDUPLOWATOŚĆ, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, MECHANIKA, WNIEBOWSTĄPIENIE, PRAWO MURPHY'EGO, PENETRACJA GENU, NASTROSZ LIPOWIEC, DRZEWOSTAN NASIENNY, SIŁA, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, ZIARNO, OKLUZJA, SZPARNICOWATE, NAUCZANIE DOGMATYCZNE, PORĘCZ, MIEDNICA, ZDRADA, RUSYCYSTYKA, FEMTOCHEMIA, TURAS, MIKOLOGIA, BAWEŁNIARSTWO, SŁUŻBA, WIELKI POST, GARNIZON, CZUMAK, KAGU, OSOBOWOŚĆ PRAWNA, ELEKTROLIT, ORGANMISTRZOSTWO, KANAŁ HAVERSA, SYNDROM WILKOŁACZY, MISKA SOCZEWICY, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, RUCH IZOSTATYCZNY, EGZEMPLARZ OBOWIĄZKOWY, PALATOGRAM, INHIBICJA, BI, KRAINA, SZCZOTECZKA, ROZEDMA PŁUC, ZAWARTOŚĆ, ZRZĄDZENIE LOSU, KLOZET, CHLEB KLASZTORNY, MAGNESIK, KALKULATOR, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, MEDIALNOŚĆ, FILAKTERIA, GREGORIANKA, RYBY DRAPIEŻNE, INTERPRETACJA, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, ŻÓŁTLICA DROBNOKWIATOWA, KOMA, CHAMEFIT, MŁODZIEŃCZOŚĆ, RUCH WAHADŁOWY, PRYZMA AKRECYJNA, DZIESIĘCIONOGI, PRZESTRZEŃ LINIOWO-TOPOLOGICZNA, WIEŻA STRAŻNICZA, SLOW-FOX, LISTNIENIE, CZAS GRAMATYCZNY, FOKMASZT, ZWARTOŚĆ, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, ELEKTRORADIOLOGIA, KSYLOGRAFIA, ZUPA, INDYWIDUALNOŚĆ, ZWYCZAJOWOŚĆ, ALTOCUMULUS, FICTIO PERSONAE, PĘDNIK AZYMUTALNY, FILEMON BRĄZOWY, ZADUPIE, KOALA, LIQUID, RUMIANEK, RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH, JOTTABAJT, DESIGNER, SOMALIJSKI, SOCJOPATOLOGIA, UCIECZKA, JEDNOSTKA, ŻYWY TRUP, DRUMFILL, BRETOŃSKI, ARBORETUM, PŁYN ETYLOWY, SŁOWO, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, PRZECIEK, GIBANIE, PAPILOTKA, MAMUT POŁUDNIOWY, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, DUROPLAST, OSA SAKSOŃSKA, ATOMOWOŚĆ, POKÓJ, OPŁATEK, STABILIZACJA, TERAPENA, OGRÓD BOTANICZNY, ASCETA, LUNETA, KURIER TATRZAŃSKI, MOBULA, TENOR DRAMATYCZNY, KURTYNA, APEL, ACID WESTERN, GLIBENKLAMID, CHIRURGIA, GOLIAT PŁOCHLIWY, KANAŁ, PIĘTNO, FILHELLENIZM, TURANOWIE, CHRONOGRAF, KONCHYLIOLOGIA, TOPIK, SIEKIERA, ADRES ELEKTRONICZNY, KROK SKRZYŻNY, MAJÓWKA, DERBY, POJAWIENIE SIĘ, POJEMNOŚĆ POLOWA WODNA, PIASKOWY DZIADEK, DZIENNIK, WEŁNIANKA, BŁONICA GARDŁA, TARCZKA, TYSIĄC, HORMON ANTYMILLEROWSKI, FALA NOŚNA, AEROFOBIA, OSNUJA, STŁUCZENIE, MANGO, BOCIAN BIAŁOSZYI, KUC SZETLANDZKI, PODIUM, CHŁODNIK LITEWSKI, OBRONA, DIAPAUZA ZIMOWA, WALECZNOŚĆ, OKSFORD, BURLESKA, SEMAFOR, GERBIL MONGOLSKI, STUDENT, SAŁATA, ROZKŁAD MAXWELLA, LIMAKOLOGIA, ŚWIAT, ZGNICIE, EMANACJA, PASZTETNIK, WARSTWA KULISTA, AFEKT PATOLOGICZNY, KRYMINALISTYKA, ASOCJACJA PHACE, APTAMER, KRÓLIK DOŚWIADCZALNY, SZKARŁUPNIE, HAJS, ODROSTY, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, MASZYNA INFORMACYJNA, HELING, PROTESTANTYZM, ORANT, ZBROJA GOTYCKA, DIAŁ, UPADŁOŚĆ, SKOWYT, SZAKAL, GÓRNICTWO MORSKIE, CERATOFYLLID, UŁUDA, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, CRASHTEST, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ASTROCHEMIA, TWIERDZENIE, SUPRESJA, AWARYJNOŚĆ, AMINEK ZĘBODŁUBKA, UŻYTEK, MOIETY, BIOMETRYKA, LEGISLATYWA, STOS ATOMOWY, PŁETWA, KLIMAKTERIUM, ATRAPA, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, REPOZYCJA, ARCHOZAUROMORFY, CHOROBA VELPEAUA, CZUBATKA, SKLEPIENIE KLASZTORNE, GALERIA HANDLOWA, WIEŻA, MORFOLOGIA, KOMBINACJA, KOŹLAK PSZENICZNY, ŻUREK, KLEJARZ, MATECZNIK, NARRATOR PIERWSZOOSOBOWY, NIESUBTELNOŚĆ, FOCH, BIAŁA DAMA, KONWERGENCJA, SPÓŁGŁOSKA NOSOWA, WĘZEŁ KSIĘCIA ALBERTA, ANTAŁECZEK, WARUNEK LOKALOWY, UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ, CŁO PROHIBICYJNE, SYSTEM WBUDOWANY, POJAZD ZAPRZĘGOWY, JĘZYKOZNAWCA, PSYCHIATRIA, DŹWIGARKA, VIKING, YOUTUBERKA, FARBIARSTWO, REAKCJA ZAPALNA, PIES RODZINNY, GAŁKA BLADA, BEZIDEOWOŚĆ, ADBLOCK, KAWA MIELONA, GONDOLA, BOLERO, ?WSPÓŁMAŁŻONEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.554 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SŁUŻBA SPECJALNA ZAJMUJĄCA SIĘ POZYSKIWANIEM (CZĘSTO NIEJAWNYCH) INFORMACJI ORAZ ICH PRZETWARZANIEM, PRZECHOWYWANIEM, ANALIZĄ TYCH INFORMACJI I PRZEKAZYWANIEM ICH RZĄDOWI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SŁUŻBA SPECJALNA ZAJMUJĄCA SIĘ POZYSKIWANIEM (CZĘSTO NIEJAWNYCH) INFORMACJI ORAZ ICH PRZETWARZANIEM, PRZECHOWYWANIEM, ANALIZĄ TYCH INFORMACJI I PRZEKAZYWANIEM ICH RZĄDOWI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYWIAD służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem (często niejawnych) informacji oraz ich przetwarzaniem, przechowywaniem, analizą tych informacji i przekazywaniem ich rządowi (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYWIAD
służba specjalna zajmująca się pozyskiwaniem (często niejawnych) informacji oraz ich przetwarzaniem, przechowywaniem, analizą tych informacji i przekazywaniem ich rządowi (na 6 lit.).

Oprócz SŁUŻBA SPECJALNA ZAJMUJĄCA SIĘ POZYSKIWANIEM (CZĘSTO NIEJAWNYCH) INFORMACJI ORAZ ICH PRZETWARZANIEM, PRZECHOWYWANIEM, ANALIZĄ TYCH INFORMACJI I PRZEKAZYWANIEM ICH RZĄDOWI sprawdź również:

przyjęcie organizowane z okazji czyichś imienin ,
Engraulis australis - gatunek morskiej ryby z rodziny sardelowatych (Engraulidae) ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów; specjalnie wykonana blacha, wprawiana w wibracje poprzez uderzenia młoteczkiem lub pociągnięcia smyczkiem i jednoczesne wyginanie ,
rodzaj obuwia, sandał ze skrzydełkami ,
ciało parlamentarne niektórych państw ,
generator akustyczny nieposiadający elementów ruchomych (ewentualnie elementy drgające) zamieniający energię strumienia gazu lub cieczy w energię drgań akustycznych ,
(rozruchowy) pręt służący do uruchamiania urządzenia do ciągłego odlewania stali ,
karp gotowany lub duszony polany sosem z migdałami i rodzynkami ,
kolor srebra ,
muzykolog i dyrygent ur. w 1933 r., kierownik chóru Uniwersytetu Warszawskiego ,
dział akustyki, który zajmuje się budową narządów mowy i słuchu ,
cecha kultury, człowieka, np. bycie stworzonym na obraz Boga, wykorzystanie obrazków, znaków jako techniki przedstawiania ,
Vorticella - rodzaj organizmów należących do typu orzęsek (Ciliata) ,
miasto nad Nilem (Egipt) ,
batalion piechoty walczący przeciw oddziałom pancernym ,
himalajski ptak z rodziny bażantowatych ,
wyrodek ,
zjawisko atmosferyczne polegające na wzroście temperatury powietrza wraz z wysokością ,
kobieta, która jest wytrwała i waleczna ,
pisarz francuski (1873-1914), dramaty mistyczne, poematy religijne, szkice polityczne i literackie ,
człowiek wybredny, taki, który nie wszystko jada, często krzywi się na jedzenie, odmawia konsumpcji, ma specyficzne przyzwyczajenia żywieniowe ,
odmiana pop-artu charakteryzująca się ukazaniem przedmiotów codziennego użytku w nietypowym, przerysowanym ujęciu oraz zastosowaniem żywych, jaskrawych kolorów ,
obraźliwie o nędzarzu, który grzebie w śmietnikach np. w poszukiwaniu jedzenia ,
ogólnie dostępna, przestrzennie wydzielona trasa piesza, prowadzona samodzielnie, niezależnie od trasy kołowej, bogato zazieleniona i wyposażona w drobne elementy wypoczynku ,
litość, miłosierdzie ,
łąkowa bylina z rodziny różowatych o liściach w rozecie i leczniczym zielu i kłączu ,
grupa księży, często z jakiegoś terenu ,
związek chemiczny, sól lub ester kwasu azotowego (HNO3); krystaliczna substancja, dobrze rozpuszczalna w wodzie, ma silne właściwości utleniające ,
Neuquenraptor - rodzaj dinozaura z rodziny dromeozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach Ameryki Południowej ,
potrawa przygotowana z gorącego sera i białego wina lub mięsa i oleju, lub czekolady; pochodzi z kuchni szwajcarskiej, ale jest też bardzo popularna we Francji i we Włoszech

Komentarze - SŁUŻBA SPECJALNA ZAJMUJĄCA SIĘ POZYSKIWANIEM (CZĘSTO NIEJAWNYCH) INFORMACJI ORAZ ICH PRZETWARZANIEM, PRZECHOWYWANIEM, ANALIZĄ TYCH INFORMACJI I PRZEKAZYWANIEM ICH RZĄDOWI. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast