W BIOLOGII MOLEKULARNEJ: ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY MA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA SIĘ SPECYFICZNIE Z WYKRYWANĄ SUBSTANCJĄ I MAJĄCĄ RÓŻNORODNE WŁAŚCIWOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE JEJ WYKRYCIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SONDA MOLEKULARNA to:

w biologii molekularnej: związek chemiczny, który ma zdolność wiązania się specyficznie z wykrywaną substancją i mającą różnorodne właściwości umożliwiające jej wykrycie (na 16 lit.)



Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BIOLOGII MOLEKULARNEJ: ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY MA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA SIĘ SPECYFICZNIE Z WYKRYWANĄ SUBSTANCJĄ I MAJĄCĄ RÓŻNORODNE WŁAŚCIWOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE JEJ WYKRYCIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.183

SILNOŚĆ, OSŁONKA, MIODOJAD, RZYGI, LOGIKA MATEMATYCZNA, SELENODEZJA, KOCZKODAN, WYSTĘPOWANIE, KOŁNIERZ, URANOWIEC, RAFA, CIĄG POLIGONOWY, CZESTER, OKOLICA SZLACHECKA, ALLEN, DIAK, GEOCHEMIA ORGANICZNA, OSIOŁ DOMOWY, ZEBRA, LOTOS, UCISK, KABOTYN, POZWANY, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, 2-FENYLOETYLOAMINA, ŻYWE SREBRO, SZYNA, STAGNACJA GOSPODARCZA, CALABAZA, KISZKA STOLCOWA, GNIAZDO, KURIER TATRZAŃSKI, POCZUCIE WINY, STUDIO FOTOGRAFICZNE, ROŚLINA FIKCYJNA, DEOKSYADENOZYNA, PAŃSTWO TOTALITARNE, RZEP, SONATA, POTAJNIK, MONSTRUM, MONTAŻYSTA, START, GOOGLE, KOSA, RAKIETOWIEC, ZOROASTER, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, METAMORFIZM WSTECZNY, UKŁAD MOCZOWY, FUZJA WERTYKALNA, ALDEHYD MRÓWKOWY, POLIGEN, INWESTYCJA, WIELOMĘSTWO, SPOŁECZNE, BAON, GEOMETRIA CZYSTA, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, ZEBRA, CIĘŻKI TYŁEK, BUJANIE, NORMANDZKI, ODDZIAŁ ZAKAŹNY, TERMOS BUFETOWY, BAKTERIOCHLOROFIL, LAS DRĄGOWY, KOLANO, REP, TERMINAL NAFTOWY, AGORA, POSTĘPAK, GŁOS, ANDROPAUZA, METAMORFIZM PROGRESYWNY, WYSPA BARIEROWA, SPRAWDZIAN, KWAS-HYDROKSYMASŁOWY, KWAS KAINOWY, SÓWKA, STACHANOWIEC, OGÓREK, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, KWARTET SMYCZKOWY, TRYSKAWKA PLASTIKOWA, PIAST, DETERMINIZM, NUDZIAK, BRYLANT, FLETY, TYP ORIENTALNY, CHOROBA POCAŁUNKÓW, TŁOCZEK, RADIO TAXI, MAK NIEBIESKI, ZAKRĘCANIE, PRAWOSKRĘT, PONĘTA, PÓŁKRUCHE CIASTO, ŁUSKOWIEC, ZESPÓŁ USHERA, ZMIANA, HYDROKSYZYNA, OSAD, JAZZ, DOMOFON, WĄŻ, OSOWATE, CHODZĄCA POWAGA, KODYFIKATOR, GORZKA ZGNILIZNA, PRĘŻNOŚĆ, EUTEKTYKA, GLORIA, KARTRIDŻ, FALA ODBITA, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ZBYWCA, DYM, SKARYFIKACJA, ELEKTRON WALENCYJNY, WTÓRNY ANALFABETA, STRZELNICA, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, SMOK, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, ZAPŁADNIACZ, PRAWO FIZYKI, CASUAL, ANALITYCZKA, KWAS, KRAJE, CZOŁÓWKA, METAMORFIZACJA, DORADZTWO PERSONALNE, CYTRYNIAN, DEASEMBLACJA, HAMULCOWY, STRATYFIKACJA, LUFKA, MOTYLEK, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, CHIRURGIA ESTETYCZNA, GEODETA, SYJON, SAŁAWAT, DNA, NEUROMEDIATOR, PTERION, OSTROSŁUP FOREMNY, MINA, NASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, IMIGRANT, KLUSKA KŁADZIONA, SKRZYDEŁKO, ARACHOLOGIA, FASOLA SZPARAGOWA, CZTEROTAKT, BLANKI, FREDRO, KWAS METAFOSFOROWY, WIECHA, KLUCZ OBRACANY, WSCHODEK, TENSOR METRYCZNY, BURSZ, METEOR, JĘZYKI SINOTYBETAŃSKIE, TWARDZIAK, NASTĘP, UKRES, AFRYKATA, ZMAGANIA, MENADŻER, SPUST, OSTRYGOJAD, POSTĘPACTWO, KONKURENCJA, MODEL AMERYKAŃSKI, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, WYSPA, FILOLOGIA ROMAŃSKA, KWAS BEZTLENOWY, WARSTWA GRANICZNA, AGENEZJA, PORFIRYNA, RYBA MASŁOWA, MOC WYTWÓRCZA, BRAZYLIJSKI, STARY WYGA, JUDAISTA, CHWILÓWKA, FIKNIĘCIE KOZŁA, KULCZYBA, FIZJOGNOMIKA, PROCES CHEMICZNY, WIELORASOWOŚĆ, ROPUCHA PANTEROWATA, OKOCENIE SIĘ, PRECEPTOR, ZGROMADZENIE ZAKONNE, TAMARYNA ZŁOTORĘKA, PAMIĘTNOŚĆ, PRZEBIERANIEC, KUMULACJA, MIMEZJA, ŁĄCZNIK, GAZ PIEPRZOWY, MĘŻOBÓJCA, MOGISYGMATYZM, WSPÓŁWYZNAWCA, SZTYWNY DESYGNATOR, TRZMIEL DRZEWNY, WSZY, MARUDA, AERAL, LABDAN, BAJKA, STAW SKOKOWY, SURFER, LESZCZ, TARCZKA, KRYTYCZNA ANALIZA DYSKURSU, ŚCINACZ, SKRĘT, FRAZEOLOGIA LOTNICZA, CZTERY DESKI, GLIF, BENZOES, TRESA, CHOROBA GOODPASTURE'A, MAFIA, SUBSYSTENCJA, DYNAMICZNOŚĆ, AMPUŁKA, PRZYLEPNOŚĆ, CZERWONE ŚWIATŁO, ŚCISŁY POST, ZATRUDNIONY, TLENEK OŁOWIU(II), KURONIÓWKA, ŚPIĄCA KRÓLEWNA, DEM, WIGURA, PIKNIK, PRZECINACZ, LEWICA, OBSUWISKO, PULSARY, CHODZĄCA DOBROĆ, OKNO, DAMSKI BOKSER, KRÓLIK, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, TERMIN INSTRUKCYJNY, SPŁYW, FATALISTA, ZDOLNOŚĆ SĄDOWA, ELASTYCZNOŚĆ PODAŻY, ZASIŁEK CHOROBOWY, RÓŻDŻKARZ, TOPOLOGIA SZYNOWA, OSMOZA, APOKRYFICZNOŚĆ, AZOTEK GLINU, WITEKS CZCZONY, NATRĘCTWO, PLATFUS, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, PATRON, HUBA, UCHWYT, UBÓJ, NAPIERŚNIK, OCEANOTECHNIKA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, DEVELOPER, GÓROŁAZ, WYSPA, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, PRYZMAT PENTAGONALNY, NAMYSŁ, RUMPOLOG, METEOR, PIĄTOLIGOWIEC, DWUTLENEK, NADBUDÓWKA, PROLIFERACJA, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, PRZEJEZDNY, SZKAPLERZ, TARYFA ULGOWA, SZPRYCA, PIEPRZ, BISOPROLOL, FRANIA, IZOENZYM, CHOROBA VOGTA-SPIELMEYERA, ROZWAŻANIE, ?RZEKOTKA DRZEWNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.183 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BIOLOGII MOLEKULARNEJ: ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY MA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA SIĘ SPECYFICZNIE Z WYKRYWANĄ SUBSTANCJĄ I MAJĄCĄ RÓŻNORODNE WŁAŚCIWOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE JEJ WYKRYCIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BIOLOGII MOLEKULARNEJ: ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY MA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA SIĘ SPECYFICZNIE Z WYKRYWANĄ SUBSTANCJĄ I MAJĄCĄ RÓŻNORODNE WŁAŚCIWOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE JEJ WYKRYCIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SONDA MOLEKULARNA w biologii molekularnej: związek chemiczny, który ma zdolność wiązania się specyficznie z wykrywaną substancją i mającą różnorodne właściwości umożliwiające jej wykrycie (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SONDA MOLEKULARNA
w biologii molekularnej: związek chemiczny, który ma zdolność wiązania się specyficznie z wykrywaną substancją i mającą różnorodne właściwości umożliwiające jej wykrycie (na 16 lit.).

Oprócz W BIOLOGII MOLEKULARNEJ: ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY MA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA SIĘ SPECYFICZNIE Z WYKRYWANĄ SUBSTANCJĄ I MAJĄCĄ RÓŻNORODNE WŁAŚCIWOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE JEJ WYKRYCIE sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - W BIOLOGII MOLEKULARNEJ: ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY MA ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA SIĘ SPECYFICZNIE Z WYKRYWANĄ SUBSTANCJĄ I MAJĄCĄ RÓŻNORODNE WŁAŚCIWOŚCI UMOŻLIWIAJĄCE JEJ WYKRYCIE. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

x