AZOLLA - RODZAJ WODNEJ PAPROCI RÓŻNOZARODNIKOWEJ, NALEŻĄCY DO RODZINY AZOLLOWATYCH LUB SALWINIOWATYCH W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; W POLSCE GATUNKI TEGO RODZAJU NIE WYSTĘPUJĄ NATURALNIE, POJAWIAJĄ SIĘ JAKO EFEMEROFITY; GATUNKIEM TYPOWYM JEST AZOLLA FILICULOIDES LAM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AZOLLA to:

Azolla - rodzaj wodnej paproci różnozarodnikowej, należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce gatunki tego rodzaju nie występują naturalnie, pojawiają się jako efemerofity; gatunkiem typowym jest Azolla filiculoides Lam (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "AZOLLA - RODZAJ WODNEJ PAPROCI RÓŻNOZARODNIKOWEJ, NALEŻĄCY DO RODZINY AZOLLOWATYCH LUB SALWINIOWATYCH W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; W POLSCE GATUNKI TEGO RODZAJU NIE WYSTĘPUJĄ NATURALNIE, POJAWIAJĄ SIĘ JAKO EFEMEROFITY; GATUNKIEM TYPOWYM JEST AZOLLA FILICULOIDES LAM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 41.730

KOLEŻANKA PO FACHU, MUSZKATEL, OBIEG, UPADEK ŁAŃCUSZKOWY, PORZECZKA BIAŁA, GRENADYNA, NAPASTNIK, FABROZAUR, KONSONANS, WCISTEK, DANIEL, OKRĘT LOTNICZY, PROSTOWNIK SELENOWY, KRA, PRZYMIOTNO POMARAŃCZOWE, KOKIETNIK, TOR WODNY, GŁÓG DWUSZYJKOWY, ARGUS, SMILEY, EKRAN FLUORESCENCYJNY, ZAŁOGA, STEP IRLANDZKI, ESTRADOWOŚĆ, POST, PARAMAGNETYK, KONKURENCJA, BŁONICA GARDŁA, OBIEG PIERWOTNY, KOMPARYCJA, STARKA, PANCERNIK OLBRZYMI, MIODÓWKA CZERWONOSKRZYDŁA, UDERZENIE, ŚWIERK BIAŁY, ELEKTROIZOLACYJNOŚĆ, ŚWIERK AJAŃSKI, KINOMANIAK, BIURO, GŁOWOMŁOT OLBRZYMI, UŚMIECH, ORLĘ, RESET, CZOŁOCZUB HEŁMIASTY, MODRZEW CHIŃSKI, OBSERWATORKA, BIURO PODAWCZE, SONIFIKACJA, ERA AFITYCZNA, KRZAKÓWKA SZARA, PODGRUPA NORMALNA, ZABYTEK NIERUCHOMY, WERBENA, STOS, KOLUMNA MARYJNA, MORGAN, NONAJRON, ŁABĘDŹ CZARNOSZYI, MŁODZIEŻÓWKA, USTNIK, JEMIOŁA POSPOLITA TYPOWA, IWAN, CWAJNOS, LUDEK, GUTKOWO, WYGADANIE, BINARKA, NEOPOGAŃSTWO, PŁYWAK, ASPIRANT, BIAŁA DIETA, SPŁONKA, GRANITA, MYSZ KRETEŃSKA, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, DRIBLING, ŁĄCZNIK HYBRYDOWY, CZAPLA BIAŁA, ANGLOSASKA, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, KONSULTACJA SPOŁECZNA, OSŁONICE, ALBATROS ŻÓŁTOOKI, TRAMADOL, KASTA, SAGRAN, ATRAKTANT, FREGATA, CEDR LIBAŃSKI, PASZTET, ABOLICJONISTA, KRÓTKOSZEK AKSAMITNY, KNAP PODKAMIENNIK, STOCZNIA ZŁOMOWA, GRZYB TWARDZIOSZEK, NIEDOTYKALNOŚĆ, ELITARYZM, GEOFAGIA, MĄTWA, BURZYK KRESKOWANY, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, PLATYCERIUM, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, CZAMARA, TRACZE, PROPAROKSYTON, OSTROKÓŁ, SADÓWKA, ŻABA LEOPARDOWA, SYLABA SŁABA, PRZECIWSTOK, POCZUCIE, MANGABA CZARNA, SŁÓJ, RZEMIEŚLNIK, BLIN, FIKUS, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, SZALANDA, SZURPEK WYSMUKŁY, ODCISK PALCA, CHUDOŚĆ, SAŁATA, PROSTA, CZWÓRCZAK, KANIUK AUSTRALIJSKI, EKSKLAWA, ZAROŚNIĘCIE JELITA GRUBEGO, TEATR CIENI, ZAMSZ, MOTYW, MISJA, PEGMATYT, ODMIEŃCOWATE, POWSINOGA, WYZNANIOWOŚĆ, GRANICA CIĄGU, DZWONNIK, TAMARYNY, ZDRADZIECTWO, MARKACZKA ZWYCZAJNA, PODATEK ROLNY, MEMFIS, AKSAMITEK, LUDWIK, PŁOTEK, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, WŁÓKNO, ŚWIĘTOKRADCZYNI, GRZYBICA, WYDZIAŁ, BAWÓŁ WODNY, SYRENY, WIERNOŚĆ, UPROSZCZENIE, EKLER, ZAUWAŻALNOŚĆ, JELENIOWATE, BETON ASFALTOWY, PICUŚ, SZAFRAN TOMMASINIEGO, TĘTNICA SKRONIOWA, ZIEMNIAKI, CANZONETTA, ŁOPATA, WIÓRKI KOKOSOWE, SZYSZKA, RULETKA, KURDYBAN, BARCZATKA OSICZANKA, PETREL POŁUDNIOWY, ARTYLERZYSTA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, ZALESZCZOTEK KSIĄŻKOWY, KRZYWOSZCZEĆ KRUCHA, DWÓJNIK, DŻINGEL, PACZKA, OPAŁ, BAZYLISZEK, LODOWIEC SPITSBERGEŃSKI, HALLING, NIEWYPAŁ, OSTRONOS DŁUGOPŁETWY, CHROMBUCYL, AFRYKANKA, MORENA DENNA, OSTATECZNOŚĆ, DŁAWIGAD, OGOŃCZYK, SŁODKA IDIOTKA, LAWENDA FRANCUSKA, SRACZKA, KABANOS, PUNKT PODSŁONECZNY, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, MYSZOWÓR, WOLUMTERYCZNOŚĆ, KURZ, LUTNIA, WAŁECZEK, KRÓLIK FLORYDZKI, MÓR, ZAGŁÓWEK, MOKRADŁOSZ KOŃCZYSTY, DZIĘGIEL, CHCICA, KROKIEWKA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, KUKURYDZIANKA, STRZECHWA DARNIOWA, PRZĘDNOŚĆ, WYRĄB, NAWAŁNIK BURZOWY, ŚWIECIDEŁKO, ŻABA DALMATYŃSKA, LOTOKOTOWATE, PUNKT RÓWNONOCNY, TAŚMA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, ZŁOM, BEZDNIA, PODCHLORYN, CHOROBA GAMSTORP, STACJA OBSŁUGIWANA, PRZESZUKANIE, JODŁA KAUKASKA, TARSJUSZ, WARKOCZ DOBIERANY, KRYTERIUM STEROWANIA, WARZĘCHA KRÓLEWSKA, MARYNATA, POŁĄCZENIE CIERNE, GAZ WULKANICZNY, CHMIELOGRAB, SEDES, KONWENT, CZYNNOŚĆ POZORNA, ZŁOCIK KARAIBSKI, SORBET, WOLICJONALNOŚĆ, TRANSGRESJA, ŚWIATOWOŚĆ, KOŚCIÓŁ, ANITA, PLUS UJEMNY, PIGWOWIEC, DZIERZBIK GÓRSKI, PLOTER TNĄCY, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, ODKRYCIE, STRUKTURA HOLDINGOWA, BANDAMKA, METODA FEULGENA, HORYZONT CZĄSTEK, STORZYSZEK, JELEŃ, GRUSZA DROBNOOWOCOWA, TWÓR, SŁAWA, STAN, CIEMIENIEC KĘDZIERZAWNIK, BENEFICJUM, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, JĘZYK AMBA, OWCA ROMANOWSKA, POLETKO DOŚWIADCZALNE, SUCHY PROWIANT, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, BASETORN, UCIECZKA, DWUSTRONNOŚĆ, EDYTORSTWO NAUKOWE, ZASRANIEC, GOOGLE, DIAGNOZA, WISKACZA, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC, MISTRZ PROSTEJ, PRZYTOMNOŚĆ, WYGŁOS ABSOLUTNY, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, ZBRODNIA, NIEZAWODNOŚĆ, DRABINA, ŻOŁĄDEK, TURNIURZYK GRUBODZIOBY, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, DARNIÓWKA, GHATY, JAMS, PARASOLNIK, GENOMIKA FUNKCJONALNA, NEKTARNIK CIEMNOGARDŁY, UWERTURA, KRZAKÓWKI, ŚWIRZEPA, FLASZOWIEC GŁADKI, ?PASTYŁA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 41.730 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

AZOLLA - RODZAJ WODNEJ PAPROCI RÓŻNOZARODNIKOWEJ, NALEŻĄCY DO RODZINY AZOLLOWATYCH LUB SALWINIOWATYCH W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; W POLSCE GATUNKI TEGO RODZAJU NIE WYSTĘPUJĄ NATURALNIE, POJAWIAJĄ SIĘ JAKO EFEMEROFITY; GATUNKIEM TYPOWYM JEST AZOLLA FILICULOIDES LAM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: AZOLLA - RODZAJ WODNEJ PAPROCI RÓŻNOZARODNIKOWEJ, NALEŻĄCY DO RODZINY AZOLLOWATYCH LUB SALWINIOWATYCH W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; W POLSCE GATUNKI TEGO RODZAJU NIE WYSTĘPUJĄ NATURALNIE, POJAWIAJĄ SIĘ JAKO EFEMEROFITY; GATUNKIEM TYPOWYM JEST AZOLLA FILICULOIDES LAM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AZOLLA Azolla - rodzaj wodnej paproci różnozarodnikowej, należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce gatunki tego rodzaju nie występują naturalnie, pojawiają się jako efemerofity; gatunkiem typowym jest Azolla filiculoides Lam (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AZOLLA
Azolla - rodzaj wodnej paproci różnozarodnikowej, należący do rodziny azollowatych lub salwiniowatych w zależności od ujęcia systematycznego; w Polsce gatunki tego rodzaju nie występują naturalnie, pojawiają się jako efemerofity; gatunkiem typowym jest Azolla filiculoides Lam (na 6 lit.).

Oprócz AZOLLA - RODZAJ WODNEJ PAPROCI RÓŻNOZARODNIKOWEJ, NALEŻĄCY DO RODZINY AZOLLOWATYCH LUB SALWINIOWATYCH W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; W POLSCE GATUNKI TEGO RODZAJU NIE WYSTĘPUJĄ NATURALNIE, POJAWIAJĄ SIĘ JAKO EFEMEROFITY; GATUNKIEM TYPOWYM JEST AZOLLA FILICULOIDES LAM sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - AZOLLA - RODZAJ WODNEJ PAPROCI RÓŻNOZARODNIKOWEJ, NALEŻĄCY DO RODZINY AZOLLOWATYCH LUB SALWINIOWATYCH W ZALEŻNOŚCI OD UJĘCIA SYSTEMATYCZNEGO; W POLSCE GATUNKI TEGO RODZAJU NIE WYSTĘPUJĄ NATURALNIE, POJAWIAJĄ SIĘ JAKO EFEMEROFITY; GATUNKIEM TYPOWYM JEST AZOLLA FILICULOIDES LAM. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x