GIBONOWATE, GIBBONY, HYLOBATIDAE - RODZINA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH O DŁUGICH KOŃCZYNACH, WYSPECJALIZOWANYCH W ŻYCIU NADRZEWNYM; WYSTĘPUJĄ W TROPIKALNYCH I SUBTROPIKALNYCH LASACH ARCHIPELAGU MALAJSKIEGO, PÓŁWYSPU INDYJSKIEGO, PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO I POŁUDNIOWYCH CHIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GIBONY to:

gibonowate, gibbony, Hylobatidae - rodzina średniej wielkości małp człekokształtnych o długich kończynach, wyspecjalizowanych w życiu nadrzewnym; występują w tropikalnych i subtropikalnych lasach Archipelagu Malajskiego, Półwyspu Indyjskiego, Półwyspu Indochińskiego i południowych Chin (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GIBONOWATE, GIBBONY, HYLOBATIDAE - RODZINA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH O DŁUGICH KOŃCZYNACH, WYSPECJALIZOWANYCH W ŻYCIU NADRZEWNYM; WYSTĘPUJĄ W TROPIKALNYCH I SUBTROPIKALNYCH LASACH ARCHIPELAGU MALAJSKIEGO, PÓŁWYSPU INDYJSKIEGO, PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO I POŁUDNIOWYCH CHIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.443

BĄKOJADY, BORSUK, JĘZYKI ESKIMOSKO-ALEUCKIE, GĄGOŁ KRZYKLIWY, PRZYBLIŻENIE, KATAR, GUAWA, JAGODZISKO, HUNAN, CHIMEROWATE, SKAŁOTOCZOWATE, MIAZGOWCE, PŁASKONOS JASNOGŁOWY, MAŁPY NOWEGO ŚWIATA, ŚLEPOWRON MAURYTYJSKI, INDIE, DZBANECZNIK, PAGI, DESMIDIE, WĘŻÓWKOWATE, SALWINIA OKRĄGŁOLISTNA, DOHA, RAMAPITEK, SAMUM, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, ROPUCHOWATE, MICHIGAN, CHOROBA TKANKI ŁĄCZNEJ, CZEPIGI, ZESPÓŁ TURCOTA, KAJMANY, ALBATROSOWATE, CYGANKA, TRASZKA WŁOSKA, MAGELANKA ZMIENNA, PONCE, DROPIATKI, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, MAKAK TYBETAŃSKI, MIESIARKOWATE, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, ŚWINIOWATE, ŚLEDZIOWATE, PERŁORÓDKOWATE, LAMPAS, ZWORNIK, ANOLIS KUBAŃSKI, APARATOWNIA ZDALNEGO STEROWANIA, STENBOK, KREODONTY, HURTNICA WSTYDLIWA, PTERANODONTY, SOLANKOWIEC, BROMELIOWATE, KOMÓRCZAKOWATE, ŻABY WĄSKOPYSKIE, BAWÓŁ BRUNATNOCZERWONY, PALCZAK MADAGASKARSKI, HYDROBIOLOGIA, DIODON, MIODNIKI, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA, LICZI, KWOTA IMPORTOWA, SZUM, FAŁDÓWKA ZWĘŻYNKA, OBBIA, WEJMUTKA, PIĘCIORNIK GĘSI, ŹDZIEBLARZOWATE, MANIA WIELKOŚCI, BECZUŁKOWCE, SUWAK MONGOLSKI, TRAJKOTKA, DZIERZBIK CZARNOŁBISTY, WOŁOWATE, STRĄKOWIEC, KUSACZ CYNAMONOWY, LICZBA HITTORFA, KRAŚNICOWATE, BEZDNIA, TAPIR CZARNY, BRYZGUNOWATE, NUTRIOWATE, WŚCIEKLICA SABULETA, POŁATOWATE, JAGODNIKI, PIERŚCIENICA NADRZEWKA, PODGORZELEC, SOŚNICOWATE, AZDARCHY, NIEŁAZOKSZTAŁTNE, PALCZAKI, MIARA, MATAMATOWATE, PINGWIN SKALNY, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, HEŁMIATKA, LINGWISTYKA DIACHRONICZNA, ZNAMIONÓWKA TARNIÓWKA, REGRESJA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, PILCHOWATE, WILDAMORA, KOBIETA ŻYCIA, NAWAŁNIKOWATE, ORLICA POSPOLITA, DARLINGTONIA, OLBRZYMKOWATE, SUMY WĘDROWNE, NAJBLIŻSZA RODZINA, ŻABA LATAJĄCA MALAJSKA, LORISY, CZUJNIK, CYLINDROWĘŻOWATE, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, KOSTNOJĘZYKOWE, STARZYK, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, NOSOROŻCOWATE, ŚMIETKOWATE, KONWERGENCJA, WILK Z ARCHIPELAGU ALEKSANDRA, ORLICA, TORBACZE, KĄTNIK DOMOWY, PERKOZ ZŁOTOCZUBY, KORMORANY, CHOROBA FABRY'EGO, ERYTROZUCHY, MADŻONG, PRZYIMEK, DŁUGOSZPAROWATE, OSA DACHOWA, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, ALBATROSY, ESKORTOWIEC, PŁASKOMERZYK KOŃCZYSTY, MAKAK, LIROGONY, MAGELANKA SKALNA, MIERIS, CZAPLOWATE, PÓŁSTRUNOWCE, ŻARŁACZ JEDWABISTY, POLICENTRYZM, GAZELA ŚRODKOWOSOMALIJSKA, GORYL WSCHODNI, PIERŚCIENICE, KIBITNIKOWATE, ŻARŁACZ CZARNOPŁETWY, MLECZAJ LEPKI, GLIPIZYD, CETIOZAURY, ASTMA, PIŁOWATE, ORANGUTAN, BOJKOWSZCZYZNA, ŻABA NILOWA, KALECTWO ŻYCIOWE, CZEPIGI, ZGLISZCZYNOWATE, DŁAWIK, SŁONECZNICE, SPACHACZOWATE, PRZĄDKOWATE, MIKROMACIERZ DNA, GĄGOŁ, CHLEB, PSZCZOŁA CHIŃSKA, ASTARTOWATE, PRZEZIERNIK DĘBOWIEC, MERYTERIUM, MANATY, POPRZECZNOZĘBNE, PTASZNIK TYGRYSI, PELIKAN MAŁY, FOKI, KREOL, HAITI, ISTOTA ZBITA, GRUSZLA, JESIOTRY, NAWAŁNIKI, KERIWULA RÓŻNOBARWNA, LICZBA, CYPRYŚNIKOWATE, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, KROKODYL, PELIKANOWATE, ŚRODEK OWADOBÓJCZY, SZCZUROSKOK MEKSYKAŃSKI, ROZRZUTKOWATE, OSIOŁ, VERGA, KUROWATE, ALFA ROMEO, DIKDIK, ROGOWCOWATE, KÓZKI, OCEANNIKI, MAKAKOKSZTAŁTNE, SKRYTOSKRZELNE, TEATR LALEK, GORYCZAK, KORKOWIEC AMURSKI, ŻMIJE, CZAS SŁONECZNY ŚREDNI, KUKLIK ROZESŁANY, KOLEJE, INDOZUCH, RUDAWKOWATE, LAR, DŁUGOSZ, KACZKA NOROWA, ŻARŁACZOWATE, JASKÓŁKA, MYSZ SKALNA, SZAKŁAKOWATE, KRAŚNIKOWATE, WYJEC, KRÓTKOSZOWATE, KONIK, SALAMANDRY BEZPŁUCNE, JĘZYKI IROKESKIE, MAŁPY CZŁEKOKSZTAŁTNE, TYKWA, REZEDA, MANDRYL, TUPAJE, GORGONOPSY, LEWIZUCH, JEŻOWATE, NIERÓWNOWAŻNOŚĆ, RACHATŁUKUM, PIERŚCIEŃ ZBIORÓW, WIETLICA SAMICZA, KOLCZYKOWIEC SŁONACZEK, TROGONY, OPOSY KARŁOWATE, SROKACZE, ANALIZATOR WIDMA, ORZECH, GRZEBIUSZKOWATE, GŁUPTAKI, OHAR, PT, PORYBLINOWATE, GŁUPTAKOWATE, NIEDŹWIEDŹ WORKOWATY, ŻALUZJA PIONOWA, DRAWIDYJSKI, KOZŁOWATE, ANTYKLINA FAŁSZYWA, ŻRONKOWATE, KUNINGAMIA LANCETOWATA, GARBATKOWATE, WORKOWCE, TONKIŃSKA, BABKOWATE, WANGI, PSZCZOLINKA, OPOS WEŁNISTY, UKŁAD WEWNĄTRZWYDZIELNICZY, SŁONIOWATE, PLATYCERIUM, CZUPRYNEK, MANDARYNKA, NAŚLADOWNIKOWATE, ZATWAROWATE, DZIĘCIOŁ ZIELONY, POŚLIZGI, ŻÓŁWIE MORSKIE, DELFIN DŁUGOPYSKI, SOBACZY LOS, DRZEWIAK LUMHOLTZA, LEMURY, PRZESTĘPSTWO POSPOLITE, ORANGOWATE, ROZSNUWACZOWATE, DIEN, LYGODIUM, DŁUŻLIKOWATE, ALTANNIKI, WALE DZIOBOGŁOWE, KAPODZIÓB, GAWRON, BEŁKACZKOWATE, ALTANNIK LŚNIĄCY, BOREALOZAUR, AGATIS, INTROJEKCJA, MIMIKI, DERMOKOSMETYK, PRINSEPIA CHIŃSKA, PINGWIN ADELI, ORYKS, BRZEGOWCE, ?UKŁAD NERWOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.443 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GIBONOWATE, GIBBONY, HYLOBATIDAE - RODZINA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH O DŁUGICH KOŃCZYNACH, WYSPECJALIZOWANYCH W ŻYCIU NADRZEWNYM; WYSTĘPUJĄ W TROPIKALNYCH I SUBTROPIKALNYCH LASACH ARCHIPELAGU MALAJSKIEGO, PÓŁWYSPU INDYJSKIEGO, PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO I POŁUDNIOWYCH CHIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GIBONOWATE, GIBBONY, HYLOBATIDAE - RODZINA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH O DŁUGICH KOŃCZYNACH, WYSPECJALIZOWANYCH W ŻYCIU NADRZEWNYM; WYSTĘPUJĄ W TROPIKALNYCH I SUBTROPIKALNYCH LASACH ARCHIPELAGU MALAJSKIEGO, PÓŁWYSPU INDYJSKIEGO, PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO I POŁUDNIOWYCH CHIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GIBONY gibonowate, gibbony, Hylobatidae - rodzina średniej wielkości małp człekokształtnych o długich kończynach, wyspecjalizowanych w życiu nadrzewnym; występują w tropikalnych i subtropikalnych lasach Archipelagu Malajskiego, Półwyspu Indyjskiego, Półwyspu Indochińskiego i południowych Chin (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GIBONY
gibonowate, gibbony, Hylobatidae - rodzina średniej wielkości małp człekokształtnych o długich kończynach, wyspecjalizowanych w życiu nadrzewnym; występują w tropikalnych i subtropikalnych lasach Archipelagu Malajskiego, Półwyspu Indyjskiego, Półwyspu Indochińskiego i południowych Chin (na 6 lit.).

Oprócz GIBONOWATE, GIBBONY, HYLOBATIDAE - RODZINA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH O DŁUGICH KOŃCZYNACH, WYSPECJALIZOWANYCH W ŻYCIU NADRZEWNYM; WYSTĘPUJĄ W TROPIKALNYCH I SUBTROPIKALNYCH LASACH ARCHIPELAGU MALAJSKIEGO, PÓŁWYSPU INDYJSKIEGO, PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO I POŁUDNIOWYCH CHIN sprawdź również:

forma korespondencji ,
porcja mielonki, wędliny, przetworu mięsnego zrobionego z mięsa mielonego; zamknięta w puszce, konserwie ,
chirurg niemiecki (1861-1949); twórca metody znieczulenia rdzeniowego i różnych metod leczenia ,
Asplenium nidus - gatunek paproci z rodziny zanokcicowatych, pochodzi z rejonów zwrotnikowych półkuli wschodniej, od Indii do Australii; w klimacie umiarkowanym uprawiana jako roślina doniczkowa; wykształca duże, proste, jasnozielone liście, często marszczone, o szerokości 10 - 20 cm ,
zespół, ekipa sportowa ,
przydomek, inna nazwa Maryi, matki Jezusa, która jest związana z opisywanym w pismach teologicznych wzięciem do nieba z ciałem i duszą Najświętszej Maryi Panny po zakończeniu jej ziemskiego życia (istotne jest, że podkreślanie tego faktu z życia Marii wiąże się z pewnym kanonem przedstawiania jej postaci w sztuce) ,
Montifringilla henrici - gatunek ptaków z rodziny wróblowatych (Passeridae) występujący w Eurazji ,
podniosłość wypowiedzi ,
cecha czegoś, co jest w stanie wyjściowym, oznacza stan wyjściowy ,
kopulasty namiot indiański ,
w odniesieniu do tekstu: mający dużą objętość, długi ,
temperatura między gorącem a zimnem ,
pełen zapisków ,
styl w jazzie polegający na nadaniu każdemu dźwiękowi subiektywnego wyrazu poprzez stosowanie np. dużych kontrastów ,
Bryobia rubrioculus - gatunek roztocza z rodziny przędziorkowatych ,
jedna z ras koni zimnokrwistych; przez około sto lat opierało się na nich włoskie rolnictwo oraz transport, szczególnie w północnej części Włoch, do dzisiaj znajdują zatrudnienie w małych gospodarstwach rolnych ,
film obyczajowy, dramat, w którym akcja skupia się wokół jakiegoś konfliktu obyczajowego ,
sroka zwyczajna ,
Egretta gularis schistacea - podgatunek czapli rafowej (Egretta gularis) ,
(1583-1648), pisarz hiszpański; „Zielony gil” ,
szkodliwy lub korzystny wpływ substancji chemicznych, wydzielanych przez rośliny lub grzyby danego gatunku lub pochodzących z rozkładu tych roślin na organizmy w otoczeniu ,
gwiazda aktorstwa lub tańca ,
duży, mający 3-4 cm grubości mięsień, z długą, wachlarzowatą linią przyczepu ,
placek biszkoptowy z bakaliami ,
Chelpin, szwedzki chemik i biochemik (1873-1964); bada budowę witamin, laureat nagrody Nobla ,
to, że ktoś jest przechowywany, przechowanie kogoś lub czegoś ,
tabliczka informacyjna umieszczana przy dziele sztuki na wystawie ,
film J. Camerona, z Zoe Saldaną ,
wszyscy ludzie szefa ,
boczne wygięcie w desce podobne do wręgi

Komentarze - GIBONOWATE, GIBBONY, HYLOBATIDAE - RODZINA ŚREDNIEJ WIELKOŚCI MAŁP CZŁEKOKSZTAŁTNYCH O DŁUGICH KOŃCZYNACH, WYSPECJALIZOWANYCH W ŻYCIU NADRZEWNYM; WYSTĘPUJĄ W TROPIKALNYCH I SUBTROPIKALNYCH LASACH ARCHIPELAGU MALAJSKIEGO, PÓŁWYSPU INDYJSKIEGO, PÓŁWYSPU INDOCHIŃSKIEGO I POŁUDNIOWYCH CHIN. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast