W FIZYCE: UKŁAD ZDOLNY DO DRGAŃ REZONANSOWYCH, CZĘSTO MAJĄCY ZASTOSOWANIE W PRZYRZĄDACH TECHNICZNYCH, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DRGANIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REZONATOR to:

w fizyce: układ zdolny do drgań rezonansowych, często mający zastosowanie w przyrządach technicznych, w których występują drgania (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REZONATOR

REZONATOR to:

układ rezonansowy, który bierze udział w wytwarzaniu dźwięków przez istoty żywe (na 9 lit.)REZONATOR to:

część niektórych instrumentów muzycznych, która współgra z wibratorem (np. ze strunami w gitarze, skrzypcach) i powoduje wzmocnienie dźwięku (na 9 lit.)REZONATOR to:

część instrumentu (np. pudło skrzypiec) wywołujące zjawisko rezonansu, służąca do wzmocnienia dźwięków (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W FIZYCE: UKŁAD ZDOLNY DO DRGAŃ REZONANSOWYCH, CZĘSTO MAJĄCY ZASTOSOWANIE W PRZYRZĄDACH TECHNICZNYCH, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DRGANIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.171

LORA, KOLCZAKOWATE, LICENCJA, KOŁECZEK, TERMOMETR RNA, NIECZUŁOŚĆ, KŁOBUK, JĘZYCZEK, BROŃ RAKIETOWA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, TIBIA, ARCHITEKTONIKA, JEŻOZWIERZE, LUDY TURAŃSKIE, KRYZYS KATATYMICZNY, GRA MMORPG, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, SUBLITORAL, RAJZBRET, TINGEL, KOŚĆ GUZICZNA, SZCZERBAKI, GŁOŚNIK, ŚMIGŁOWCOWIEC, APROBACJA, WŚCIK DUPY, MATERIALIZM EKONOMICZNY, TEATROMAN, BUFOR, PAPIER GAZETOWY, HUCPA, PISZCZAŁKA GALTONA, UKŁAD STACJONARNY, STROIK, DZIANINA, CIEKAWIEC, BEZWIETRZE, DELFIN UZDECZKOWY, SMARKUL, UKRAINKA, FAZA, CANZONA, REZERWA REPRYWATYZACYJNA, ŚRUTA SŁONECZNIKOWA, UKŁAD INERCJALNY, CYTOARCHITEKTONIKA, NERWIAK, HARMONIJKA USTNA, EMULSJA ASFALTOWA, GRZYBICA SKÓRY GŁOWY, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, MIESZEK, BIOMEDYCYNA, ORGANOMISTRZOSTWO, POLATUCHA OLBRZYMIA, OTWOREK, KRÓLEWICZ, KARDYNAŁ, CELOSTAT, NAWAŁNIKI, SYSTEM FINANSOWY, KOKCYDIOZA, GALERA, DUŻY KRAAL, KOKSIARZ, ŻABA Z JUNIN, GĄBKA, KEKS, TRUNKOWY, KINDERBAL, MASŁO ORZECHOWE, KUREK, LICZNIK STRUMIENIOWY, ULISTNIENIE, NIEWSPÓŁMIERNOŚĆ, GLOSA, FIRLETKA, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, DZIEDZICZENIE, KLUBOWICZ, MIESIARKA, KANIBALIZACJA, SZCZEPONOGI, ZŁOTY RYŻ, BOROWIEC OLBRZYMI, POTKNIĘCIE, GADZIOMIEDNICZNE, SZKIELET LUDZKI, KODZIK, WALNE ZEBRANIE, PREZBITERIUM, DERP, DOMOKRĄŻCA, BRUDNOPIS, WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE, KORBACZ, ŻÓŁW ZĄBKOWANY, LOGIKA ALGORYTMICZNA, PURYTANIZM, TEREN ZIELONY, ZBOCZENIEC, MUZYKANT, SONDA, ZWIERCIADŁO, WERBENOWATE, ALBINO, THALIDOMID, LOGATOM, DYSZA WYLOTOWA, KURWIARZ, POWIEŚĆ PENSJONARSKA, HERMAFRODYTA, ZAUROPTERYGI, OBERWANIE CHMURY, RURA KUNDTA, NICIEŃ, SYLFON, NEUROCHEMIA, LICZEBNIK, TUNING, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA, BANAN, LENNONKI, KOWALENCYJNOŚĆ, SZTUKATERIA, EDYKUŁ, CACKO, PRZYLEPA, KORONKA, DIAPSYDY, UKŁAD NIESTACJONARNY, ROOIBOS, ANONIMAT, REJESTRATOR, SCHIZOFRENIA PARANOIDALNA, SUBSKRYPCJA, STARA GWARDIA, LATARNIA, SYMPOZJON, REFORMACJA, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, PIŻMOWCOWATE, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, BAZYLIKA MNIEJSZA, POŚLAD, NIERÓWNOŚĆ, ZAKAŻENIE POKARMOWE, PROTOHISTORIA, ŻĄDŁÓWKI, KUC HACKNEY, PIROKSEN, DŁAWIDUDA, BIAŁY MARSZ, INKWIZYCYJNOŚĆ, HODOWLA ZWIERZĄT, KELVIN, SANDBOX, SYSTEM DEDUKCYJNY, BARN, INSTYTUT DO SPRAW WYWIADU I ZADAŃ SPECJALNYCH, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, MELIORACJA AGROTECHNICZNA, RULIK, MASŁO MAŚLANE, KRÓLEWIĘTA, ŻYWIENIE, PRZYSPOSOBIONY, KANION PODMORSKI, FIORD, ŚWINKA MORSKA, ALIGATOROWATE, NOŚNIK FUNKCJI, BUŁKA WROCŁAWSKA, SKŁAD, EKOSFERA, ZABURZENIA RUCHOWE, PRZĘŚLOWATE, NIEWINNOŚĆ, PROSTOKĄTNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, TRANSPOZYCJA, NAWAŁNICA, TROLLING, TORBACZE, DZIERZBIKI, GRYKA, UNDERGROUND, OFICER, GRZESIEK, LAMBADZIARA, KAŁMUK, JASNOTOWATE, BĄK, B, WSPÓŁDZIAŁANIE POZORNE, JAŁOWIEC, NERECZNICA, DUSZNOŚĆ, UKŁAD DZIESIĘTNY, ŻNIWA, METODA SIECIOWA, OGNIWO GALWANICZNE, HYDROMORFON, KRUTON, EDYKUŁA, TRUD, USPOKAJACZ, RACHUNKI, ŻYDEK, PŁAZY BEZOGONOWE, ZMIENNOPŁAT, NORMALIZATOR, PUZDRO, ROŚLINY OSIOWE, OLEANDER, LIRYKA, MYKOHETEROTROF, WACHLARZ, NULKA, KOZŁOWATE, NIEUŻYWALNOŚĆ, GORZKOŚĆ, IZOFONA, CHÓR, POSTERUNKOWY, KLUCZ, STREETWORKER, TENDENCJA, KOMPLEKS PSZENNY, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, SZTANGA, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, SZAŁ, TEORIA PIERŚCIENI, YERBA, WOREK, SKUMBRIA, RASZPLOWATE, UKŁAD POKARMOWY, PERFUMA, LINIE PAPILARNE, MAŁPOLUD, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, WYPRZEDAŻ, MURARKA, KARCZMA, EGZORCYZM, GŁOWNIA, PRZYMIOTNIK, OJCIEC, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, KRAINA HISTORYCZNA, CZŁOWIEK CZYNU, SZYJKA, EMIGRACJA, DELTA, POLIOLEFINA, MONITOR, PRACOWNIK FIZYCZNY, BIEGANINA, HURTNICA ZWYCZAJNA, SUPERTOSKAN, MOSTEK H, WIR POLARNY, PREPAID, PŁAZY BEZNOGIE, ABORTERKA, NÓŻKA, UKŁAD ADRENERGICZNY, ŻWIROWIEC, KOLEJNA WODA PO KISIELU, MAŁE, PUCHAR, REJESTR, LIŚCIONOGI, REZONANS, PEKARI, TRADER, APARATOWNIA TELEFONII WIELOKROTNEJ, ALBULOKSZTAŁTNE, OBIEKT GWIAZDOPODOBNY, KONSUMENT, MAZDA, PIŻMOWCE, UKŁAD NERWOWY PRZYWSPÓŁCZULNY, REPETYTYWNOŚĆ, AKCENT RETORYCZNY, SANKCYJNOŚĆ, CZARKA, ŚLIWA, UKŁAD, TOLERASTIA, TRÓJKĄT BERMUDZKI, ŁOPATKA, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, WYSYP, MAGNETYZACJA SZCZĄTKOWA, PROTANDRIA, MOSTEK TERMICZNY, ?OPOKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.171 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W FIZYCE: UKŁAD ZDOLNY DO DRGAŃ REZONANSOWYCH, CZĘSTO MAJĄCY ZASTOSOWANIE W PRZYRZĄDACH TECHNICZNYCH, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DRGANIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W FIZYCE: UKŁAD ZDOLNY DO DRGAŃ REZONANSOWYCH, CZĘSTO MAJĄCY ZASTOSOWANIE W PRZYRZĄDACH TECHNICZNYCH, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DRGANIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REZONATOR w fizyce: układ zdolny do drgań rezonansowych, często mający zastosowanie w przyrządach technicznych, w których występują drgania (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REZONATOR
w fizyce: układ zdolny do drgań rezonansowych, często mający zastosowanie w przyrządach technicznych, w których występują drgania (na 9 lit.).

Oprócz W FIZYCE: UKŁAD ZDOLNY DO DRGAŃ REZONANSOWYCH, CZĘSTO MAJĄCY ZASTOSOWANIE W PRZYRZĄDACH TECHNICZNYCH, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DRGANIA sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - W FIZYCE: UKŁAD ZDOLNY DO DRGAŃ REZONANSOWYCH, CZĘSTO MAJĄCY ZASTOSOWANIE W PRZYRZĄDACH TECHNICZNYCH, W KTÓRYCH WYSTĘPUJĄ DRGANIA. Dodaj komentarz

1×1 =

Poleć nas znajomym:

x