LATRODECTUS MACTANS - GATUNEK JADOWITEGO PAJĄKA Z RODZINY OMATNIKOWATYCH, NAJWIĘKSZY PRZEDSTAWICIEL TEJ RODZINY; PRZECIĘTNA DŁUGOŚĆ CIAŁA DOROSŁEJ SAMICY WYNOSI 8-10 MM (NAWET DO 38 MM), SAMCE ZDECYDOWANIE MNIEJSZE - ŚREDNIA DŁUGOŚĆ ICH CIAŁA TO 3-4 MM; CHARAKTERYSTYCZNY WYGLĄD POWODUJE CZERWONA PLAMA W KSZTAŁCIE KLEPSYDRY PO STRONIE BRZUSZNEJ PAJĄKA (JEST CZĘSTO MYLONA Z KARAKURTEM) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZARNA WDOWA to:

Latrodectus mactans - gatunek jadowitego pająka z rodziny omatnikowatych, największy przedstawiciel tej rodziny; przeciętna długość ciała dorosłej samicy wynosi 8-10 mm (nawet do 38 mm), samce zdecydowanie mniejsze - średnia długość ich ciała to 3-4 mm; charakterystyczny wygląd powoduje czerwona plama w kształcie klepsydry po stronie brzusznej pająka (jest często mylona z karakurtem) (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "LATRODECTUS MACTANS - GATUNEK JADOWITEGO PAJĄKA Z RODZINY OMATNIKOWATYCH, NAJWIĘKSZY PRZEDSTAWICIEL TEJ RODZINY; PRZECIĘTNA DŁUGOŚĆ CIAŁA DOROSŁEJ SAMICY WYNOSI 8-10 MM (NAWET DO 38 MM), SAMCE ZDECYDOWANIE MNIEJSZE - ŚREDNIA DŁUGOŚĆ ICH CIAŁA TO 3-4 MM; CHARAKTERYSTYCZNY WYGLĄD POWODUJE CZERWONA PLAMA W KSZTAŁCIE KLEPSYDRY PO STRONIE BRZUSZNEJ PAJĄKA (JEST CZĘSTO MYLONA Z KARAKURTEM)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.471

PTASZNIK CHILIJSKI, PRECYZJA, PAJĄK, BROŃ TERMOJĄDROWA, ŚWIERK CZARNY, BYLICA SZTYWNA, NAMURNIK JEDWABISTY, ALEKTYS ALEKSANDRYJSKI, BRZESZCZOTEK CZARNOPLAMY, KMIN, CZĄSTKA CIĘŻKA, SER EDAMSKI, KOSACIEC DANFORDA, AMBYSTOMA TYGRYSIA, TAPIR CZARNY, GROCH CUKROWY, KOSTRZEWA PIASKOWA, EPIKA, KAMA, ELASTYL, ZWINNIK LATARNIK, TURNIURZYK CZERWONOOKI, SOSNA WIOTKA, BOGATKA, F, PARZĘCHLIN BŁOTNY, KRÓLIK FLORYDZKI, KARŁOWATOŚĆ, PĘTLA, BAZA, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, GRAMATYKA GENERATYWNA, TWARDOŚĆ, KRASNODRZEW POSPOLITY, LEJ, GUANABANA, CZKAWKA, LIS RUDY, PSI ŁEB, NIESKRĘPOWANIE, KARP BEZŁUSKI, PRAWIDŁO, GWAREK, MURENA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, RYJÓWKA GÓRSKA, POŁOŻNA ŚRODOWISKOWA, ARABICA, STADNIAK RDZAWY, WIERCIPIĘTKA, ZAŚPIEW, NARCYZ WONNY, FAŁDOWNIK, BOCZNIAK, SOSNA DŁUGOIGIELNA, MAŁY KRAAL, WIATRAKOWIEC, KANGUR, DOMINANTA, RUCHLIWOŚĆ, NIEBIELISTKA, KORALICOWIEC KRÓLEWSKI, PASKUDNIK, HARMONIJKA, GRUSZA SYRYJSKA, ZWINNIK SREBRZYSTOPRĘGI, CEDRAT, RUNO, PLANISFERA, MIKROZORIUM SKRZYDLATE, SZKOŁA RODZENIA, EDESTYDY, MNOŻNIK, BRZOZA CZARNA, TYMOLEPTYK, KAPERKA, PERKOZEK, ŻYWIOŁAK, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MĄCZLIK, ŁOPIAN, NORMOCYT, GWIAZDA BETLEJEMSKA, CIAMAJDOWATOŚĆ, PINGWINY, ŻÓŁCIENIEC, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, SWIFT, SUBSKRYBENTKA, LINIJKA, SZKŁO LABORATORYJNE, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, PLEŚNIAK, SMOLIK, STYLISTA, SYMPATYCZNOŚĆ, BĄCZEK, KAPUCYNKI, ŁAPACZ, PTOZA WRODZONA, UGORÓWKA ZŁOTNICA, CZOSNEK DZIKI, MIĘKKOSKÓREK DWUPAZURZASTY, AMBITNOŚĆ, WIDZENIE CENTRALNE, CIEKŁOŚĆ, ŻABA SZCZEKAJĄCA, PĘPAWA RÓŻYCZKOLISTNA, STRZĘPIAK, WODA-WODA, FAWORYTKA, WERTEB, ŻURAWIE, NOSOROŻEC SUMATRZAŃSKI, ROPUCHA PASKÓWKA, PANŚWINIZM, JAPOŃSKOŚĆ, JELEŃ JAWAJSKI, OZDOBNICA FORSSLUNDA, MIODOPOIK BIAŁOGARDŁY, COSINUS, KŁAMCZUCH, ZABAWOWICZ, WYWIAD, ZAMKNIĘCIE CELNE, PAROZĄB SZTYWNY, ŚNIEŻKA TYBETAŃSKA, TOPOLOGIA, URAZ, OSŁONOWOŚĆ, OMDLAŁOŚĆ, LODÓWKA, DIU, BOROWIK SINIEJĄCY, NISKOROSŁOŚĆ, GRAPEFRUIT, KOTWICA GRZYBKOWA, GLISTNIK, REKINY, PROCENT PROSTY, ABSORPCJA, ZAJĄC, WYŚCIGÓWKA, MINÓG RZECZNY, FULMAR, KWAS LIZERGOWY, KRĘPNIK CIEMNOGŁOWY, USTERZENIE PŁYTOWE, MAPA GEOLOGICZNA, DOGGER, KORZONEK, ASNYKOWIEC, HUBA PÓŁNOCNA, ZARZEWIE, PREDYKACJA, KLEĆ, KOLA, WNĘTRZNOŚCI, ZAĆMA PODTOREBKOWA TYLNA, ANTURIUM SCHERZERA, LASÓWKA WZORZYSTA, EUDIBAMUS, KORLAN, NACZÓŁEK, BYTOMKOWIEC, TYGRYSIE OKO, MĘDREK, ŻÓŁW OSTROGRZBIETY, SISLEY, GRZECHOTNIK MALAJSKI, ROJOWNIK, STOPIEŃ, MODRASZEK ORION, GAZA, CZTERNASTKA, PARZYDŁO, MARKETING SKOJARZENIOWY, GWIZDODZIERZBA, REGRADACJA, DUJKER CZARNY, KUKUŁA GRUBODZIOBA, PETREL ANTYLSKI, PORUSZENIE, DIABEŁEK, MIODÓWKA CZARNA, ŁOSZAK, MYSZ SKALNA, RZĘSOREK RZECZEK, KUKLIK BUŁGARSKI, ODWAGA CYWILNA, HULANKA, ŻABKA ZŁOTA, RAWKA WIESZCZKA, BURGER, KRÓLEWICZ, WAŁĘSAK BRAZYLIJSKI, PALEOCEN, KUSKUS PLAMISTY, GUTZKOW, OPOS PÓŁNOCNY, OKRES AMAZOŃSKI, KOCZKODAN BIAŁOWARGI, SUPERVISOR, SUPRAPORTA, KORNUTKA, ICHTIOZAUR, GŁUPTAK CZARNOSKRZYDŁY, BUSZÓWKA ŻÓŁTORZYTNA, MARKETING INWAZYJNY, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, ZADYCHRA PÓŁNOCNA, TUNBERGIA OSKRZYDLONA, WIELOSZPON, PAROZĄB SZORSTKOLISTNY, MASŁO, PRYNCYPAT, INKAS, MIŚ KOALA, LIBELLA, PŁATONÓG WĘŻOWATY, KIFOZA, KRÓL ZWIERZĄT, BYDŁO DOMOWE, EFEKT DOMINO, ANASAZIZAUR, CHALKOGRAFIA, WRZOS, UKRAINISTYKA, PRZEJRZYSTOŚĆ, BOBREK TRÓJLISTKOWY, BRĄZOGŁÓWKA PRĄŻKOWANA, PETREL FIDŻYJSKI, ŻÓŁW MADAGASKARSKI, TUBKA, OSNUJA SADZONKOWA, EKSTRUZJA, ODKRYTY SZACH, BEZTORBIKI, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, ŻUREK, ESTRAGON, DRZEWOŁAZ ŻÓŁTOPASY, CYPRYSIK NUTKAJSKI, INWOLUCJA, JAŁOWIEC SKALNY, PODZIEMIE, PSZENICA, PLASTIK, SZPIEGOSTWO, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, PERKOZ DWUCZUBY, ŁUSECZNICA FITZINGERA, AMBYSTOMA KRECIA, NACZYNIE, EMBRIOGENEZA, NIEPRZEKŁADALNOŚĆ, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, TRADESKANCJA, ODŻYWIANIE, DUPECZKA, CHORDOFON, NOCEK WĄSATEK, SUBWENCJA, KRUK, POLE JEDNORODNE, BRZEGOWIEC, BRZYDULA, KROKODYL BŁOTNY, AMEBA, CZAPLA OLBRZYMIA, BRĄZACZEK BIAŁOUCHY, DYLĄŻ, BALANSJER, MĄDROŚĆ, WONNICA, ŻÓŁW BŁOTNY, GIBON CZUBATY, HIPSYBEMA, SSANIE, MARTWE PRAWO, GOLAS, HEŁMIK, KURDUPLOWATOŚĆ, FILEMONEK SIWOGŁOWY, MASTYGONEMA, AMAZONECZKA CZARNOSKRZYDŁA, MARGINESOWOŚĆ, STRZĘPLICA SINA, UŁOM, WAŁEK, GĄBECZKA, FENIKS, WRÓBEL PUSTYNNY, WYSMUKLICA ŻÓŁTONOGA, SZUM TERMICZNY, DŁUGODZIÓB, WŚCIEKLICE, ODMIENIEC JASKINIOWY, PAKARANOWATE, SATYR, ?ENIGMATYCZNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.471 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

LATRODECTUS MACTANS - GATUNEK JADOWITEGO PAJĄKA Z RODZINY OMATNIKOWATYCH, NAJWIĘKSZY PRZEDSTAWICIEL TEJ RODZINY; PRZECIĘTNA DŁUGOŚĆ CIAŁA DOROSŁEJ SAMICY WYNOSI 8-10 MM (NAWET DO 38 MM), SAMCE ZDECYDOWANIE MNIEJSZE - ŚREDNIA DŁUGOŚĆ ICH CIAŁA TO 3-4 MM; CHARAKTERYSTYCZNY WYGLĄD POWODUJE CZERWONA PLAMA W KSZTAŁCIE KLEPSYDRY PO STRONIE BRZUSZNEJ PAJĄKA (JEST CZĘSTO MYLONA Z KARAKURTEM) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: LATRODECTUS MACTANS - GATUNEK JADOWITEGO PAJĄKA Z RODZINY OMATNIKOWATYCH, NAJWIĘKSZY PRZEDSTAWICIEL TEJ RODZINY; PRZECIĘTNA DŁUGOŚĆ CIAŁA DOROSŁEJ SAMICY WYNOSI 8-10 MM (NAWET DO 38 MM), SAMCE ZDECYDOWANIE MNIEJSZE - ŚREDNIA DŁUGOŚĆ ICH CIAŁA TO 3-4 MM; CHARAKTERYSTYCZNY WYGLĄD POWODUJE CZERWONA PLAMA W KSZTAŁCIE KLEPSYDRY PO STRONIE BRZUSZNEJ PAJĄKA (JEST CZĘSTO MYLONA Z KARAKURTEM)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZARNA WDOWA Latrodectus mactans - gatunek jadowitego pająka z rodziny omatnikowatych, największy przedstawiciel tej rodziny; przeciętna długość ciała dorosłej samicy wynosi 8-10 mm (nawet do 38 mm), samce zdecydowanie mniejsze - średnia długość ich ciała to 3-4 mm; charakterystyczny wygląd powoduje czerwona plama w kształcie klepsydry po stronie brzusznej pająka (jest często mylona z karakurtem) (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZARNA WDOWA
Latrodectus mactans - gatunek jadowitego pająka z rodziny omatnikowatych, największy przedstawiciel tej rodziny; przeciętna długość ciała dorosłej samicy wynosi 8-10 mm (nawet do 38 mm), samce zdecydowanie mniejsze - średnia długość ich ciała to 3-4 mm; charakterystyczny wygląd powoduje czerwona plama w kształcie klepsydry po stronie brzusznej pająka (jest często mylona z karakurtem) (na 11 lit.).

Oprócz LATRODECTUS MACTANS - GATUNEK JADOWITEGO PAJĄKA Z RODZINY OMATNIKOWATYCH, NAJWIĘKSZY PRZEDSTAWICIEL TEJ RODZINY; PRZECIĘTNA DŁUGOŚĆ CIAŁA DOROSŁEJ SAMICY WYNOSI 8-10 MM (NAWET DO 38 MM), SAMCE ZDECYDOWANIE MNIEJSZE - ŚREDNIA DŁUGOŚĆ ICH CIAŁA TO 3-4 MM; CHARAKTERYSTYCZNY WYGLĄD POWODUJE CZERWONA PLAMA W KSZTAŁCIE KLEPSYDRY PO STRONIE BRZUSZNEJ PAJĄKA (JEST CZĘSTO MYLONA Z KARAKURTEM) sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - LATRODECTUS MACTANS - GATUNEK JADOWITEGO PAJĄKA Z RODZINY OMATNIKOWATYCH, NAJWIĘKSZY PRZEDSTAWICIEL TEJ RODZINY; PRZECIĘTNA DŁUGOŚĆ CIAŁA DOROSŁEJ SAMICY WYNOSI 8-10 MM (NAWET DO 38 MM), SAMCE ZDECYDOWANIE MNIEJSZE - ŚREDNIA DŁUGOŚĆ ICH CIAŁA TO 3-4 MM; CHARAKTERYSTYCZNY WYGLĄD POWODUJE CZERWONA PLAMA W KSZTAŁCIE KLEPSYDRY PO STRONIE BRZUSZNEJ PAJĄKA (JEST CZĘSTO MYLONA Z KARAKURTEM). Dodaj komentarz

2×5 =

Poleć nas znajomym:

x