Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: CECHA PRACY MIĘŚNIA SERCOWEGO, GDY PO KAŻDYM JEGO SKURCZU NASTĘPUJE MOMENT ODPOCZYNKU, KIEDY MIĘSIEŃ JEST ZUPEŁNIE NIEWRAŻLIWY I NIEZDOLNY DO ODBIERANIA BODŹCÓW NERWOWYCH POBUDZAJĄCYCH DO PONOWNEGO SKURCZU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA to:

cecha pracy mięśnia sercowego, gdy po każdym jego skurczu następuje moment odpoczynku, kiedy mięsień jest zupełnie niewrażliwy i niezdolny do odbierania bodźców nerwowych pobudzających do ponownego skurczu (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CECHA PRACY MIĘŚNIA SERCOWEGO, GDY PO KAŻDYM JEGO SKURCZU NASTĘPUJE MOMENT ODPOCZYNKU, KIEDY MIĘSIEŃ JEST ZUPEŁNIE NIEWRAŻLIWY I NIEZDOLNY DO ODBIERANIA BODŹCÓW NERWOWYCH POBUDZAJĄCYCH DO PONOWNEGO SKURCZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.961

LISIURKA, WYZNANIE MOJŻESZOWE, OBRÓT SYNCHRONICZNY, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, NIECZUŁOŚĆ, FINITYZM, DOBRO PODSTAWOWE, GÓWNIANOŚĆ, ZOOLATRIA, WIERCIPIĘTKA, CZUWANIE, BEZINWAZYJNOŚĆ, ŻABA RYŻOWA, CHRZEST, NIEMODNOŚĆ, ODWODNIENIE, INTERMEZZO, GENTELMAN, SZANKIER TWARDY, ZNACZENIE, DOMEK, PARAMETR JAKOŚCIOWY, SPRAWDZIAN, PODEJRZANA, ZŁA WIARA, PRZYCZYNA MATERIALNA, PARKIETNIK, GŁADKOMÓZGOWIE, SUFRAGANIA, UMOWA ZBIOROWA, DRAPIEŻNOŚĆ, CYPRYSIK GROSZKOWY, CHEDDAR, ŁOTEWSKOŚĆ, NOZDRZE, KORUPCJOGENNOŚĆ, LINIA ŚNIEGU, GRATIS, NAROWISTOŚĆ, RATING, LEUKOTOMIA, KILOTONA, WĘDRÓWKA PĘTLOWA, GWARANCJA, KONCERT ŻYCZEŃ, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, SEKSTA, ŚWIADCZENIE PRACOWNICZE, UFNOŚĆ, LUDZIK, ŁOTEWSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, CHROMOSOM AKROCENTRYCZNY, ANALIZA SYSTEMOWA, TRANSEPT, BIAŁA, PRZYNĘTA, MRÓWKA ZŁODZIEJKA, SABATARIANIN, SPLOT, POKRZYWKA, WĘGORZOWATE, NIETRWAŁOŚĆ, CYWIL, WEWNĘTRZNY, HIPSTER, STEROWIEC SZKIELETOWY, OSŁONA, DULCYNEA, DEFINIOWALNOŚĆ, PIRAMIDA, KAMELEON LIŚCIOWATY, CHOINKOWOŚĆ, PONADKLASOWOŚĆ, ZABIEG, WSPARCIE FINANSOWE, ZNAK, HYDRA, WIDELCZYK, NIELITOŚCIWOŚĆ, TETRIS, KASTA, RARYTAS, LĘK SEPARACYJNY, STYGON, PODPOKŁAD, NIEUŻYTECZNOŚĆ, CHRZEST, AKSOLOTL MEKSYKAŃSKI, AUTOSKLEP, WREDOTA, PIEZOELEKTRYK, WYDERKA, MONTAŻ, KAMERALNOŚĆ, WSZETECZNOŚĆ, PENITENCJA, OKAZJA, ZBITOŚĆ, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, PRYMITYWIZM, ELITARNOŚĆ, JESIOTRY, TONACJA, FIRMÓWKA, NIENORMATYWNOŚĆ, SEKCJA ZWŁOK, SZCZODROŚĆ, DEFIBRYLATOR, PRODUKTYWNOŚĆ, ANTYCZNOŚĆ, DOBITNOŚĆ, INSTRUMENT SMYCZKOWY, URZECZOWIENIE, DOMIAR, JAZ ZASTAWKOWY, CIAŁO PRZYCZYNOWE, OKRUTNOŚĆ, ALLEN, SPIELBERG, GEEZ, SZKOLNOŚĆ, POLITYKA PODATKOWA, RĘKA MAŁPIA, PODEJŹRZON MARUNOWY, KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE, PENTIMENTO, UNIŻENIE, ROZTWÓR KOLOIDOWY, CERIWASTATYNA, BRYLASTOŚĆ, POZAOSIOWOŚĆ, ŁASKOTNICA STRZELAJĄCA, RZADZIZNA, NOSICIEL, TANCERZ, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, OGROMNIASTOŚĆ, PIEKŁO, SER PODPUSZCZKOWY, GIEREK, BARBARZYŃSKOŚĆ, IDEALIZM TRANSCENDENTALNY, SUPOZYCJA, INWESTYCJA, AZTREONAM, EROZJA LODOWCOWA, TAUTOLOGIA, UMOWA KONTRAKTACJI, POŁĄCZENIE CIERNE, LWIA SPÓŁKA, SATELITA SZPIEGOWSKI, JADOWITOŚĆ, RADIOSYGNAŁ, OPRAWA, OBSERWACJA ODSTAJĄCA, ZESTAWIK, TEREN OTWARTY, SZORSTKOŚĆ, WOKODER, RAMA, POTĘGA, POKOLENIE KANAPKOWE, JARZĄB GRECKI, SIARCZEK, ŚCISŁOŚĆ, THRILLER, SPOT, MYDLANOŚĆ, PRĘDKOŚĆ, CZERPARKA, KOMPRESJA DYNAMIKI, KREDYT RATALNY, RESET, NADSUBSKRYPCJA, ZNAMIĘ, ETAP, DÓŁ, JURNOŚĆ, PROSIACZEK, NIEOSTATECZNOŚĆ, UKŁAD NIEDOOKREŚLONY, WIĘZIEŃ, PRYWATNOŚĆ, IRONICZNOŚĆ, PROFESKA, REPREZENTACJA GRAFU, NIRWANA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SAKSOŃSKI, DRAPIEŻNIK, KONSTYTUTYWNOŚĆ, POMUCHLA, LODOWIEC GÓRSKI, KĄT PROSTY, SECESJONISTA, CZYNNOŚĆ POZORNA, NIEGUSTOWNOŚĆ, AMPEROGODZINA, DOROSŁOŚĆ, TAKIFUGU, JĄDRO, TRENING, ŁÓŻKO, TRANSPARENTNOŚĆ, ZRZĘDNOŚĆ, ZACHŁANNOŚĆ, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY GÓRNY, SKUBANIEC, ZASTĘPSTWO PROCESOWE, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, DZIAŁANIE PRAWNE, EKSPERTKA, WODNIAK, LICZBA NIEWYMIERNA, DEIZM, MINÓG UKRAIŃSKI, WOLNA AMERYKANKA, CHONDRYT OLIWINOWO-PIGEONITOWY, NIELUDZKOŚĆ, KOSTECZKA SŁUCHOWA, TEORIA FISHERA, KOBIECOŚĆ, CENTRALNE, SPRAWNOŚĆ, PIĘĆSETKA, OKNO DIALOGOWE, TAKSIARA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, ZASŁUŻONY, INOSTRANCEWIA, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, INTELIGENCKOŚĆ, ŻABA KRZYKLIWA, ARCHIWIZACJA DANYCH, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, PŁASZÓW, PRACOWNIK, TOREBKA, GWAŁTOWNOŚĆ, DEZAKTYWACJA, PERILLA ZWYCZAJNA, KOMPUTER KWANTOWY, WICEHRABIA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, INDYWIDUALNOŚĆ, ULEGŁOŚĆ, KUM, PRAWDA, KOMONICA SKRZYDLATOSTRĄKOWA, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, FILM SZPIEGOWSKI, RENTA INWALIDZKA, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, POLEPSZACZ, JEDWAB, HENOCH, MIKROWENTYLACJA, MASOWOŚĆ, ANTYKWA, PLASTYCZNOŚĆ, TRWAŁOŚĆ, DELIKATNOŚĆ, PELENG, TERMINARZ, HOLTER EKG, KONTROLKA, KATAGENEZA, KREACJONIZM, PRAWO GAUSSA, PISANINA, MACIERZYŃSKOŚĆ, IZBA CHORYCH, CHAVEZ, FALISTOŚĆ, LIST MOTYWACYJNY, WARTOŚĆ BILANSOWA, ŻÓŁW OLIWKOWY, ŚRODEK MASY, GRAF PRZEDZIAŁOWY, KORAL MADREPOROWY, SZORSTKOŚĆ, HAMULEC CIĘGNOWY, WSPÓŁCZYNNIK ROZWINIĘCIA GRANICY, FORMA PÓŁTORALINIOWA, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, POŻĄDLIWOŚĆ, KRAŚNIK WYKOWIEC, DWUPRZODOZĘBOWCE, WIMBLEDON, PODNOSKA, WYRAŹNOŚĆ, BIEG DYSTANSOWY, JUDASZ, UNIKATOWOŚĆ, RDZEŃ GRAFU, PRECYZJA, WŁADZA RODZICIELSKA, ZASTAWKA, KECZ, PUŚLISKO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.961 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: cecha pracy mięśnia sercowego, gdy po każdym jego skurczu następuje moment odpoczynku, kiedy mięsień jest zupełnie niewrażliwy i niezdolny do odbierania bodźców nerwowych pobudzających do ponownego skurczu, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CECHA PRACY MIĘŚNIA SERCOWEGO, GDY PO KAŻDYM JEGO SKURCZU NASTĘPUJE MOMENT ODPOCZYNKU, KIEDY MIĘSIEŃ JEST ZUPEŁNIE NIEWRAŻLIWY I NIEZDOLNY DO ODBIERANIA BODŹCÓW NERWOWYCH POBUDZAJĄCYCH DO PONOWNEGO SKURCZU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
czynność skurczowa serca, cecha pracy mięśnia sercowego, gdy po każdym jego skurczu następuje moment odpoczynku, kiedy mięsień jest zupełnie niewrażliwy i niezdolny do odbierania bodźców nerwowych pobudzających do ponownego skurczu (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZYNNOŚĆ SKURCZOWA SERCA
cecha pracy mięśnia sercowego, gdy po każdym jego skurczu następuje moment odpoczynku, kiedy mięsień jest zupełnie niewrażliwy i niezdolny do odbierania bodźców nerwowych pobudzających do ponownego skurczu (na 22 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x