ELEKTRONICZNE URZĄDZENIE WCHODZĄCE W SKŁAD TZW. AUTOMATYKI BEZPIECZEŃSTWA POCIĄGU (ABP), STOSOWANEJ W PKP, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA JAZDY POCIĄGU, A TYM SAMYM PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOLEJOWEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZUWAK AKTYWNY to:

elektroniczne urządzenie wchodzące w skład tzw. automatyki bezpieczeństwa pociągu (ABP), stosowanej w PKP, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa jazdy pociągu, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ELEKTRONICZNE URZĄDZENIE WCHODZĄCE W SKŁAD TZW. AUTOMATYKI BEZPIECZEŃSTWA POCIĄGU (ABP), STOSOWANEJ W PKP, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA JAZDY POCIĄGU, A TYM SAMYM PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOLEJOWEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.792

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, OSIEMDZIESIĄTKA, BOM, WIATRÓWKA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, OBRÓT PODATKOWY, NUKLEOTYD, LITERATURA SOWIZDRZALSKA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, ROZPRYSKIWACZ, CHOROBA REFSUMA, TWIST, LENTO, KORZEŃ, ANTYFERROMAGNETYK, ROZDZIAŁ, STOSUNEK ZOBOWIĄZANIOWY, ŚLEDŹ PACYFICZNY, HIPPARCH, FEMINISTKA, KANTORAT, WĘGLÓWKA, MIEJSCE ZAMIESZKANIA, KLAUSTROFOBIA, DOBRO PODSTAWOWE, KOCIOŁ, STACJA POSTOJOWA, HENNA, CIENISTKA TRÓJKĄTNA, GOSPODARKA TOWAROWA, SYNERGIZM, TEFLON, WYGASZACZ, SUCHAR, DOM PRZYSŁUPOWY, OBSZAR METROPOLITALNY, ŚWIATŁO KOTWICZNE, LIBERTYN, PODSTAWA, DZIUPLA, LEKTURA, AUTOMASAŻ, PRZEDWIECZNOŚĆ, KADASTER, BERYL, PUSZKARSTWO, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, SIŁA ROBOCZA, KAMPYLOGNATOID, POBOŻNOŚĆ, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, MARIONETKA, DOWCIPNOŚĆ, WSZECHWŁADNOŚĆ, METYLDOPA, OŻAGLOWANIE ROZPRZOWE, KATEGORIA URZĘDNICZA, ŁĄCZNIK BEZPIECZEŃSTWA, LUSTRACJA MAJĄTKOWA, DWURURKA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, ZESPÓŁ TURCOTA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, CECHA RELEWANTNA, JAWNOŚĆ, STOS ATOMOWY, KWALIFIKACJA, SITNIK, AKTUALIZM, KOŚCIÓŁ EPISKOPALNY, ANTENKA, ROŚLINA ZIMOZIELONA, KONCERNIAK, TERAPIA PRENATALNA, KOORDYNACJA, DRASTYCZNOŚĆ, HIV, PULA, FREEGANIN, WARIOGRAF, STRATEGIA, PODOFICER KASYNOWY, MORDOBICIE, SZTUBACKOŚĆ, LEADER, BER, MĄTEWKA, TOMOGRAF KOMPUTEROWY, KOMETKA, POCHŁANIACZ, AGREGAT, PĘTLA, CZWÓRKA, ŻÓŁTA FEBRA, IMPULS, FURIERYZM, GENTELMAN, FRANCA, WARSTWA JASNA, KRYSZNAIZM, SPEKTROMETR MASOWY, BILDUNGSROMAN, FUNKCJA JEDNEJ ZMIENNEJ, SZAŁAWIŁA, CANZONA, CETIOZAUR, IZBA DEPUTOWANYCH, TOPOLOGIA MAGISTRALI, PANSEKSUALIZM, GLUTEN, RÓWIEŚNICZKA, ODBYTNICA, ŁADNOŚĆ, KWIATECZEK, DOMOWINA, POSTĘP GEOMETRYCZNY, MAGDYNO, DZIEŃ DZISIEJSZY, FILM AUTORSKI, CHOROBA PLUMMERA, SONANT, NIEOKREŚLONOŚĆ, SZTYLPA, KOMPUTER KWANTOWY, WOLNY ZAWÓD, IZOTROPIA, KWADRAT MAGICZNY, KOMORA, HAMULEC TAŚMOWY, MLECZ, CYSTOSTOMIA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, CIĄGUTEK, LESER, PIORUNOCHRON, LATIMERIA, JEDYNE, BEZPIECZNIK NASTAWNY, PASSIVUM, HARFA CELTYCKA, LOT ŚLIZGOWY, MIKROSKOPIJNOŚĆ, DEPRESJA CYKLICZNA, KABINA, PODZIEMIE, PAPROTNIK KOLCZYSTY, REFORMATOR, DONICZKOWCE, SZCZWANY LIS, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, MARTWE PRAWO, WIDEOMAGNETOFON, POLONISTYKA, NASOSZNIKOWATE, ODCHYLENIE STANDARDOWE, MORALNOŚĆ, PRZEDŁUŻACZ, TUNEL AERODYNAMICZNY, PRZESŁONA, NUDYSTKA, NONA, NIEOSTROŚĆ, MRÓWKA PÓŁNOCNA, PODCIŚNIENIE, HURTOWNIA DANYCH, BIEG, KONIECZNOŚĆ, FASOLA ZŁOTA, NEPOTYSTA, GRUBOSKÓRNOŚĆ, ODMIEŃCOWATE, ŁUK BLOCZKOWY, OPIESZAŁOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, KWESTA, WSZECHBYT, SUŁTANAT, NIESTEROWNOŚĆ, TURANIE, JAKOŚĆ, WSZECHMOC, DOMINATOR, ADIANTUM KLINOWATE, WIĄZANIE ATOMOWE, WSPANIAŁOŚĆ, ZBIOREK, BOBREK TRÓJLISTKOWY, PAS DROGOWY, BAKTERIE METANOGENICZNE, PAKU CZARNOPŁETWY, BOCZEK, SYRENY, BUMER, MODRASZEK ROZCHODNIKOWIEC, WORKOWIEC, MNOŻNA, ADRESATKA, KILIM, IRONICZNOŚĆ, KOLEŻEŃSKOŚĆ, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, TEZA, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, GRACIARNIA, NIESTANOWCZOŚĆ, SKŁAD, OKRĘT DOZOROWY, KIOSK MULTIMEDIALNY, AGNOSTYCYZM, RYBA, TERMINARZ, POLITYKA PIENIĘŻNA, NAKTUZ, WOŁOWINA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, BIDUL, KOŁO GARNCARSKIE, PIERWSZAK, ŚW. PAWEŁ APOSTOŁ, ZATRZYMANIE, MADERNA, EKRAN WIZYJNY, STRASZAKI, SSAK ŁOŻYSKOWY, KARBIDKA, MAŁOWARTOŚCIOWOŚĆ, SPEKULACJA, NOTORYCZNOŚĆ, RAJTUZY, PROCH, UTC, PLECHOWIEC, ODCHYLENIE STANDARDOWE Z PRÓBY, KROWIA GĘBA, PRAWDA, SZKARADA, OSTOJA, UMOWNOŚĆ, FICTIO PERSONAE, FAJNOŚĆ, ECCHI, OSCYLATOR, MARSZ, ŻARŁACZ LUDOJAD, ENERGICZNOŚĆ, ZĄB TRZONOWY, CIENKI BOLEK, OSZCZĘDNIŚ, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, WIRUS WŚCIEKLIZNY, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, STRAŻ GRANICZNA, PUŁK, WSTECZNICTWO, COLESLAW, SŁUGA BOŻA, DZIECINNA IGRASZKA, HAFTARNIA, TOALETA, LIDAR, IDIOFON, ODWRÓCONY DASZEK, KASZTAN, CHŁODNICA, MILICJANT, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, REGENERATOR SYGNAŁU, ZAWODOWOŚĆ, BOM ŁADUNKOWY, KISZKA, URZĄDZENIE INTELIGENTNE, HALIT, PŁOMYCZEK, LATINO, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, KARBONATYT, BIEG PŁOTKARSKI, AUTOBUS, BAŁWOCHWALSTWO, ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE, IRANISTAŃSKI, DOLINA U-KSZTAŁTNA, NADAKTYWNOŚĆ, OGNIK SZKARŁATNY, PAŃSTWO BEZPIECZEŃSTWA SOCJALNEGO, ŚWIĘTA, CHOROBA ERBA-GOLDFLAMA, MŁOT, MAŃSKI, PIANO, USTONOGIE, POTĘGA, PRZEKLEŃSTWO, SAMOURZECZYWISTNIENIE, PERKOZEK, PRAWORZĄDNOŚĆ, SKŁAD DRUKARSKI, ?PATRON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.792 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ELEKTRONICZNE URZĄDZENIE WCHODZĄCE W SKŁAD TZW. AUTOMATYKI BEZPIECZEŃSTWA POCIĄGU (ABP), STOSOWANEJ W PKP, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA JAZDY POCIĄGU, A TYM SAMYM PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOLEJOWEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ELEKTRONICZNE URZĄDZENIE WCHODZĄCE W SKŁAD TZW. AUTOMATYKI BEZPIECZEŃSTWA POCIĄGU (ABP), STOSOWANEJ W PKP, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA JAZDY POCIĄGU, A TYM SAMYM PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOLEJOWEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZUWAK AKTYWNY elektroniczne urządzenie wchodzące w skład tzw. automatyki bezpieczeństwa pociągu (ABP), stosowanej w PKP, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa jazdy pociągu, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZUWAK AKTYWNY
elektroniczne urządzenie wchodzące w skład tzw. automatyki bezpieczeństwa pociągu (ABP), stosowanej w PKP, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa jazdy pociągu, a tym samym podniesienie bezpieczeństwa ruchu kolejowego (na 13 lit.).

Oprócz ELEKTRONICZNE URZĄDZENIE WCHODZĄCE W SKŁAD TZW. AUTOMATYKI BEZPIECZEŃSTWA POCIĄGU (ABP), STOSOWANEJ W PKP, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA JAZDY POCIĄGU, A TYM SAMYM PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOLEJOWEGO sprawdź również:

kraina historyczna i region administracyjny w środkowych Włoszech ,
BIELIDY ,
Anser erythropus - gatunek dużego, wędrownego ptaka wodnego z rodziny kaczkowatych (Anatidae), zamieszkujący północną Eurazję od Półwyspu Skandynawskiego po rzekę Anadyr ,
choroba mięśni objawiająca się zmianami patologicznymi we włóknach mięśniowych i tkance łącznej ,
bobowata roślina pastewna ,
Hieremys annandalii - gatunek gada z rodziny batagurowatych, zamieszkujący Półwysep Indochiński; według buddyjskich wierzeń człowiek, który uratuje od śmierci tego żółwia, może się spodziewać lepszego losu w swoim przyszłym życiu, dlatego ludność uwalnia z sieci i innych pułapek żółwie świątynne (często też inne gatunki) i wypuszcza je na wolność w pobliżu tzw.świątyń żółwi ,
SALAT; obowiązkowa modlitwa muzułmańska odmawiana pięć razy dziennie ,
radziecki fizyk teoretyk (1908-68); podał kwantową teorię cieczy, laureat Nobla ,
Speleomantes ambrosii - gatunek płaza ogoniastego z rodziny bezpłucnikowatych, występujacy w południowo-wschodniej Francji i północno-zachodnich Włoszech ,
znawca budowy ciała ,
ośrodek zajmujący się rekrutacją, ewidencją i skupianiem wojskowych ,
ostatni okres neoproterozoiku, trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu; ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru ,
piosenki żeglarskie ,
popularny specyfik ziołowy ,
kod ISO 4217 pa'angi ,
krewny drozda ,
osoba łącząca w sobie kulturowe, społeczne i psychiczne cechy obu płci ,
określenie używane wobec religii niemonoteistycznych ,
władca, mężczyzna będący zwierzchnikiem monarchii ,
włókno akrylowe, które nazywane bywa sztuczną wełną, bo jest dość podobne z wyglądu i pod względem właściwości do wełny; syntetyczne włókno wełnopodobne z poliakrylonitrylu ,
dla starożytnego rachmistrza ,
zwarta masa sierści, zwłaszcza owczej, otrzymywana po ostrzyżeniu zwierzęcia ,
skały o budowie warstwowej ,
kazalnica w meczecie ,
Monstera deliciosa - gatunek rośliny występujący w lasach tropikalnych od południowego Meksyku po południową Panamę ,
zachodnia część Władysławowa, w województwie pomorskim, nad Morzem Bałtyckim, na Pobrzeżu Koszalińskim ,
astronom amerykański (1846-1919), próbniki Księżyca i planet ,
sos fermentowany, wytwarzany z ziaren soi, prażonego ziarna ryżu lub pszenicy, wody i soli, jedna z najważniejszych przypraw w kuchni azjatyckiej ,
rzeka Charona ,
ustalony i powszechnie przyjęty sposób sprawowania obrzędów religijnych, ujednolicony i zebrany, najczęściej również spisany

Komentarze - ELEKTRONICZNE URZĄDZENIE WCHODZĄCE W SKŁAD TZW. AUTOMATYKI BEZPIECZEŃSTWA POCIĄGU (ABP), STOSOWANEJ W PKP, KTÓREJ ZADANIEM JEST ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA JAZDY POCIĄGU, A TYM SAMYM PODNIESIENIE BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOLEJOWEGO. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast