DOBRO, KTÓRE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA GO Z KONSUMPCJI ORAZ JEDNOCZEŚNIE NIE JEST KONKURENCYJNE W KONSUMPCJI, NP.: OBRONA NARODOWA, POLICJA, STRAŻ POŻARNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOBRO PUBLICZNE to:

dobro, które charakteryzuje się tym, że nie ma możliwości wyłączenia go z konsumpcji oraz jednocześnie nie jest konkurencyjne w konsumpcji, np.: obrona narodowa, policja, straż pożarna (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DOBRO, KTÓRE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA GO Z KONSUMPCJI ORAZ JEDNOCZEŚNIE NIE JEST KONKURENCYJNE W KONSUMPCJI, NP.: OBRONA NARODOWA, POLICJA, STRAŻ POŻARNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.733

MIESZALNIK, RELIGIA MOJŻESZOWA, SAWANTERIA, TAMTAM, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, RESPONDENT, NIEPOJĘTOŚĆ, FTYZJATRA, MAPA PIKSELI, SOLE MINERALNE, GLIKOZYD NASERCOWY, SPRZĘŻNICE, SIEĆ KABLOWA, FLAGRUM, BAZOFIL, PARKIETAŻ PENROSE'A, ANTYPODY, WZNOWIENIE, BIOGENEZA, ZWARCIE, TRUFLA, JĘZYK PENDŻABSKI, KOMPLEKS ŻYTNI, TARCZA, GULASZ, GORĄCE KRZESŁA, MARZENIE SENNE, SPOŁECZEŃSTWO, CYJANOŻELAZIAN(II), STĘPKA PRZECHYŁOWA, ZEZOWATE SZCZĘŚCIE, ŁAMAGA, TERYNA, MIĘSIEŃ CZWÓRGŁOWY, AMATOR, APLEGIER, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, MEDIALNOŚĆ, OKRES AMAZOŃSKI, CIĄGNIK SIODŁOWY, CZOŁO, UNTERWALDEN, NOCEK OSTROUCHY, OBRONA CZIGORINA, UPRZEDMIOTOWIENIE, DZIEWCZĘCOŚĆ, ŁADUNEK ELEKTRYCZNY, KALORMEN, WEJŚCIE, PODEJŹRZON KSIĘŻYCOWY, BODZIEC PODPROGOWY, ZŁOŻE OKRUCHOWE, BEZDNO, DEFINIOWALNOŚĆ, PUCH, WYJĄTEK, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, NIEPOBOŻNOŚĆ, MONSUN, MAKROSKŁADNIK, APARAT STEREOSKOPOWY, GLIZA, KINEZYTERAPEUTA, MITSUKURINA, ORTOPTYSTKA, DEFINIENDUM, GRZYBIARZ, FILOLOGIA GERMAŃSKA, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, NIEKONKRETNOŚĆ, FILTR GÓRNOPRZEPUSTOWY, REZYDENT DŁUGOTERMINOWY, PORODÓWKA, USTĘPLIWOŚĆ, AMFITEATR, USŁUGI SPOŁECZNE, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, OPASANIE, DOMINATOR, EDYKUŁ, DOSTĘP, PODMIOT LOGICZNY, DZIWUSZKA PURPUROWA, MIKROSOCZEWKA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, NIECZYNNOŚĆ, CIASTO DROŻDŻOWE, POLIGYNIA, REZERWA, SILNIK NA BENZYNĘ, PATRONKA, NIEGOŚCINNOŚĆ, MSZAKI, TRÓJKA, PRZEGUB, TURKI, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, MINERAŁ ALLOGENICZNY, KRÓL, NANSUK, HIPERFOKALNA, ANTYBIOZA, PORUSZENIE, DRAG, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, CZUBATOŚĆ, CHOROBA CAROLEGO, OKRES ZALICZALNY, ZEW, DEFICYT CYKLICZNY, SCEPTYK, BUDYŃ, FIRMAMENT, INNA PARA KALOSZY, ODZIERCA, CZYRACZNOŚĆ, INTERIOR, SATANISTKA, SZTUKA ZDOBNICZA, WERTIKAL, TAMBOREK, MOTYLEK, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, TREPANGOWCE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, ZMIERZCH, SEKS, NANDU ANDYJSKIE, GRUCZOŁ MLEKOWY, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, SKORPION CESARSKI, STAN PSYCHICZNY, MLECZAJ LEPKI, PRODUKCJA PIERWOTNA, WARUNKOWANIE, FILEMON SZARY, MUMIA, BASISTA, ZAPRAWA, ARCHITEKTURA KOMPUTERA, MUTUALIZM, EMIR, SUBSTANCJA EGZOGENNA, MASOWOŚĆ, INFORMACJA, TRENING AUTOGENICZNY, SAMOZAPŁON, ODNIESIENIE, RZEŹNIK, DOMICYL, SAMOZACHOWAWCZOŚĆ, DOBRO, JĘZYK ELFÓW, POJAZD CZŁONOWY, DEBIUT ZAMKNIĘTY, PŁYTA OCEANICZNA, KĘDZIERZAWOŚĆ, OJCIEC CHRZESTNY, DOPŁATA OBSZAROWA, DZIWONOS, DEMENTI, SPOKOJNOŚĆ, OBSZAR NIEOGRANICZONY, EPICYKL, WYROSTEK JARZMOWY, ADULAROWY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY, TEZA, GRECKOŚĆ, KINDERBAL, ZDRADLIWOŚĆ, SUBTELNOŚĆ, POLEWKA, SZCZEP, LAPIDARNOŚĆ, PATENA, ZARAŻONA, KRA, PINGWINY, SERBSKI, HIPOTEKA, TUNEL AERODYNAMICZNY, DZIOBAK, EGOCENTRYZM, WIETRZENIE MECHANICZNE, PŁYN STAWOWY, PLASTYCZNOŚĆ, POPRZEDNICA, AKOMODACJA, FUNKCJA ADDYTYWNA, ROBOTA, POKRYCIE WIERZCHOŁKOWE, WŁAZ, JEŁOP, TABORYTA, SZEŚCIAN, BITMAPA, KONFERENCJA UZGODNIENIOWA, TELEWIZORNIA, LEJEK, SZCZEKUSZKA KORSYKAŃSKA, FLUAV, SERBSKO-CHORWACKI, PRAGMATYKA, PRZYWODZICIEL DŁUGI, LEISZMANIOZA TRZEWNA, TEŚCIK, ŁAŃCUCH POKARMOWY, GAWORZENIE, DEZINTEGRACJA SKAŁ, BETON JAMISTY, KLUCZ UNIWERSALNY, USZKO, TRÓJNÓG, NIEKOMPETENTNOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, AROWANA SREBRNA, PIERWSZAK, GAZA, IKRA, RYBA AKWARIOWA, GANGSTER, SAMOGŁOSKA ŚREDNIA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, PORT MORSKI, OGRZEWNICTWO, SHONEN-AI, RYBY DWUŚRODOWISKOWE, MAKABRA, PAPRYKARZ, OBUCH, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, WYCISK, ZGODNOŚĆ, ARABESKA, TWIERDZENIE ZERMELO, DOBRO PUBLICZNE, PORÓD RODZINNY, OCEL, DURNOWATOŚĆ, DWUSPÓJNA SKŁADOWA, BURGER, KREWETKA ELEGANCKA, MAMUT POŁUDNIOWY, FELINOLOGIA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, METRYKA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, PĘDNIK, ZASADA D'ALEMBERTA, SAMODESTRUKCJA, PLOTER GRAWERUJĄCY, ALGEBRA, MOSTEK SCHERINGA, USTNOŚĆ, KLIPER, KRASNOLUDZKI, KARLIK KUHLA, STRATYFIKACJA, PERSPEKTYWA, POGOTOWIE TECHNICZNE, MALI, PŁETWA STEROWA, OPOKA, RYBA MAŚLANA, RYFAMPICYNA, FOTOEDYTOR, BIEDACZKA, ROTATOR, LEWOSKRĘT, SĄD KAPERSKI, KOORDYNACJA RUCHOWA, PRĄCIE, STACJE ZLEWNE, ZACHODNI GORYL NIZINNY, REGLAN, REINKARNACJA, NIESTACJONARNOŚĆ, PODGORZELEC, NALOKSON, GŁUPIĄTKO, SZWEDY, LESER, JASZCZURKA PŁETWIASTA AUSTRALIJSKA, SZUMOWINA, TRANSWESTYTA, LICENCJA OTWARTA, JUDAIZM, KULTURA TRZCINIECKA, ANALIZA SPEKTRALNA, SOK JELITOWY, LUSTERKO, HALIT, NADAWCA SPOŁECZNY, NACIEK, SYNTAKTYK, BOMBA TERMOJĄDROWA, ?KODOWANIE PREFIKSOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.733 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DOBRO, KTÓRE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA GO Z KONSUMPCJI ORAZ JEDNOCZEŚNIE NIE JEST KONKURENCYJNE W KONSUMPCJI, NP.: OBRONA NARODOWA, POLICJA, STRAŻ POŻARNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DOBRO, KTÓRE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA GO Z KONSUMPCJI ORAZ JEDNOCZEŚNIE NIE JEST KONKURENCYJNE W KONSUMPCJI, NP.: OBRONA NARODOWA, POLICJA, STRAŻ POŻARNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOBRO PUBLICZNE dobro, które charakteryzuje się tym, że nie ma możliwości wyłączenia go z konsumpcji oraz jednocześnie nie jest konkurencyjne w konsumpcji, np.: obrona narodowa, policja, straż pożarna (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOBRO PUBLICZNE
dobro, które charakteryzuje się tym, że nie ma możliwości wyłączenia go z konsumpcji oraz jednocześnie nie jest konkurencyjne w konsumpcji, np.: obrona narodowa, policja, straż pożarna (na 14 lit.).

Oprócz DOBRO, KTÓRE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA GO Z KONSUMPCJI ORAZ JEDNOCZEŚNIE NIE JEST KONKURENCYJNE W KONSUMPCJI, NP.: OBRONA NARODOWA, POLICJA, STRAŻ POŻARNA sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - DOBRO, KTÓRE CHARAKTERYZUJE SIĘ TYM, ŻE NIE MA MOŻLIWOŚCI WYŁĄCZENIA GO Z KONSUMPCJI ORAZ JEDNOCZEŚNIE NIE JEST KONKURENCYJNE W KONSUMPCJI, NP.: OBRONA NARODOWA, POLICJA, STRAŻ POŻARNA. Dodaj komentarz

3×2 =

Poleć nas znajomym:

x